Vương ly

     

Cần câu tay GW Cạnh Kỹ vương Lý 5H chuyên được dùng câu tay cá chép vàng hồ dịch vụ, cùng sông hồ tự nhiên. Dòng phải Flagship “Athiletic King” của GW trọng lượng khôn cùng nhẹ, phân bổ lực vào eo cần tốt và tương xứng câu cá lớn. Tay cầm chống trượt trượt.

Bao da khôn xiết chất, cứng cáp, thời trang.

Tên: Cạnh Kỹ vương vãi Lý

Độ cứng: 5H

Thương hiệu: GW

Năm vạc hành: 2020

Địa hình: hồ dịch vụ, sông hồ nước tự nhiên, câu cá chép lớn

Quà bộ quà tặng kèm theo kèm: 1 Bao da siêu cứng, hết sức đẹp + Ngọn 1 cùng 2

– 3,6m – 4 khúc – nhiều năm 107cm – 70g – Φ cội 23.3mm – Φ ngọn 1,2mm – Nhấc tĩnh 1500g – giá bán bán: 2.150.000đ

– 3,9m – 4 khúc – nhiều năm 109cm – 72g – Φ cội 23.3mm – Φ ngọn 1,2mm – Nhấc tĩnh 1500g – giá bán bán: 2.300.000đ

– 4,5m – 5 khúc – lâu năm 107cm – 112g – Φ cội 23.3mm – Φ ngọn 1,2mm – Nhấc tĩnh 1500g – giá chỉ bán: 2.450.000đ

– 4,8m – 5 khúc – dài 109cm – 125g – Φ cội 23.3mm – Φ ngọn 1,2mm – Nhấc tĩnh 1500g – giá bán: 2.600.000đ

– 5,4m – 5 khúc – dài 118cm – 140g – Φ nơi bắt đầu 23.6mm – Φ ngọn 1,2mm – Nhấc tĩnh 1500g – giá bán: 3.040.000đ

– 6,3m – 6 khúc – nhiều năm 117cm – 195g – Φ cội 23.8mm – Φ ngọn 1,2mm – Nhấc tĩnh 1500g – giá bán: 3.660.000đ

– 7,2m – 7 khúc – dài 117cm – 249g – Φ nơi bắt đầu 24.7mm – Φ ngọn 1,2mm – Nhấc tĩnh 1500g – giá bán bán: 4.150.000đ


Bạn đang xem: Vương ly

2,150,000VNu0110","sku":"CanhKyVuongLy3m6","variation_description":"","variation_id":26987,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: "},"attributes":"attribute_pa_dai":"3m9","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2300000,"display_regular_price":2300000,"image":"title":"Canh Ky Vuong Ly 6","caption":"","url":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","alt":"","src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg","srcset":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg 600w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg 300w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-150x150.jpg 150w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-768x768.jpg 768w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg 100w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":24734,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,300,000VNu0110","sku":"CanhKyVuongLy3m9","variation_description":"","variation_id":34796,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ","attributes":"attribute_pa_dai":"4m5","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2450000,"display_regular_price":2450000,"image":"title":"Canh Ky Vuong Ly 6","caption":"","url":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","alt":"","src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg","srcset":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg 600w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg 300w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-150x150.jpg 150w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-768x768.jpg 768w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg 100w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":24734,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,450,000VNu0110","sku":"CanhKyVuongLy4m5","variation_description":"","variation_id":26986,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"

Xem thêm: Hệ Thống Và Cách Đọc Truyện Marvel Ở Đâu, Tổng Quát Về Thế Giới Comic (P

Custom Field gtin: ","attributes":"attribute_pa_dai":"4m8","availability_html":"

Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2600000,"display_regular_price":2600000,"image":"title":"Canh Ky Vuong Ly 6","caption":"","url":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","alt":"","src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg","srcset":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg 600w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg 300w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-150x150.jpg 150w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-768x768.jpg 768w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg 100w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":24734,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,600,000VNu0110","sku":"CanhKyVuongLy4m8","variation_description":"","variation_id":24741,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ","attributes":"attribute_pa_dai":"5m4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3040000,"display_regular_price":3040000,"image":"title":"Canh Ky Vuong Ly 6","caption":"","url":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","alt":"","src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg","srcset":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg 600w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg 300w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-150x150.jpg 150w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-768x768.jpg 768w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg 100w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":24734,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3,040,000VNu0110","sku":"CanhKyVuongLy5m4","variation_description":"","variation_id":24742,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ","attributes":"attribute_pa_dai":"6m3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3660000,"display_regular_price":3660000,"image":"title":"Canh Ky Vuong Ly 6","caption":"","url":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","alt":"","src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg","srcset":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg 600w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg 300w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-150x150.jpg 150w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-768x768.jpg 768w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg 100w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":24734,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3,660,000VNu0110","sku":"CanhKyVuongLy6m3","variation_description":"","variation_id":24743,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ",{"attributes":"attribute_pa_dai":"7m2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4150000,"display_regular_price":4150000,"image":"title":"Canh Ky Vuong Ly 6","caption":"","url":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","alt":"","src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg","srcset":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-600x600.jpg 600w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg 300w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-150x150.jpg 150w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-768x768.jpg 768w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg 100w, https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tuyetdenbatngo.com/wp-content/uploads/2020/07/Canh-Ky-Vuong-Ly-6-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":24734,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4,150,000VNu0110","sku":"CanhKyVuongLy7m2","variation_description":"","variation_id":24744,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"