Trần Thánh Tông là vị vua thiết bị hai trong phòng Trần, thương hiệu húy là nai lưng Hoảng. Sử gia Lê Tắc fan Trung Quốc miêu tả Trần Thánh Tông là “con đồ vật vua Thái Vương, dáng bạn khôi ngô, có nhã lượng”.

Bạn đang xem: 18

*

Tượng vua nai lưng Thánh Tông ở thường Trần

Theo ghi chép của cả các sử gia nước ta và Trung Quốc, nai lưng Thánh Tông là vị vua mềm dẻo nhưng cũng khá cương quyết trong đường lối nước ngoài giao.

Bấy giờ, công ty Nguyên đã đưa được thiên hạ của nhà Tống. Khi trần Thánh Tông lên ngôi, đơn vị Nguyên không nên sứ sang tận chỗ trao sắc phong vương. Bọn chúng bắt Đại Việt hằng năm bắt buộc cống nạp nho sĩ, thầy thuốc, thầy bói, thầy tướng số cùng nghệ nhân giỏi, mỗi nhiều loại 3 người, cùng nhiều loại sản vật quý và hiếm khác, lại đòi đặt quan chưởng ấp được tự do thoải mái đi lại khắp Đại Việt để giám sát. Vì new lên ngôi, thay và lực chưa đủ táo tợn nên Thánh Tông nhẫn nhịn chấp nhận. Hiệ tượng thần phục, tuy vậy kỳ thực, Thánh Tông đang dốc sức sẵn sàng quân lương, chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh với quân Nguyên khi ông cự tuyệt hầu hết yêu sách của chúng sau này.

Việc cự tuyệt công ty Nguyên được è Thánh Tông bắt đầu thực hiện tại năm 1266. Thấy Đại Việt mãi không triều cống theo lệ, vua Nguyên mang đến sứ quý phái giục giã. Thánh Tông bấy giờ new đòi miễn bài toán cống fan và huỷ bỏ lệ để quan giám trị. Vua Nguyên thích hợp bỏ việc cống người, dẫu vậy muốn không thay đổi lệ đặt quan giám trị, đồng thời để thêm đk bắt vua ta buộc phải thân chinh sang trọng chầu, đưa con em mình sang làm nhỏ tin, chịu binh dịch, nộp thuế má. Thánh Tông thoái thác ko chịu. Năm 1271, Hốt vớ Liệt thay đổi quốc hiệu là Đại Nguyên, bèn yêu cầu Trần Thánh Tông vào chầu, Thánh Tông cáo dịch không đi. Hốt tất Liệt lại đến sứ sang hỏi về trụ đồng Mã Viện chôn ngày trước, Thánh Tông trả lời: Cột ấy thọ ngày đang mất.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Quảng Châu Tổng Hợp: Chơi Đâu, Ăn Gì? Khám Phá Top 8 Cảnh Đẹp Nhất Quảng Châu

Như vậy, vào suốt thời gian ấy, è cổ Thánh Tông luôn kiên quyết cự tốt mọi yên cầu quá đáng của vua bên Nguyên bằng những đường lối mềm dẻo. Đường lối ấy liên tục được tiến hành bởi đàn ông của è cổ Thánh Tông là è Nhân Tông.

Cương quyết với giặc ngoài, nhưng với con dân, trằn Thánh Tông lại có lòng yêu dấu hết mực. Ông rất để ý đến việc giáo hóa dân, khuyến khích việc học hành trong dân gian. Mến người túng bấn trong thiên hạ, è Thánh Tông sai những vương hầu, phò mã cần chiêu tập họ để khai khẩn ruộng hoang, lập trang hộ, giúp họ tất cả cái ăn, loại mặc. Dựa vào vậy, nhìn trong suốt thời kỳ Thánh Tông trị vì, thiên hạ luôn được thái bình, khắp vị trí nhân dân đa số được yên ổn làm ăn.

Cũng do trọng tình, trọng nghĩa, cần Thánh Tông cũng rất thương quý anh em, nhỏ cháu. Ông hay nói với họ: “Thiên hạ là của phụ vương ông nhằm lại đề nghị để cho bằng hữu cùng hưởng trọn phú quý”. Bởi vì thế, không giữ lệ vua tôi cứng nhắc, Thánh Tông chỉ cho giữ lễ tiết khi thiết triều. Còn lại, bên vua phần nhiều cho mời hoàng thân vào điện ăn kèm mâm, ngủ thuộc giường, vô cùng đỗi thân tình.

Nói chung, ý thức trọng tình, trọng nghĩa ở trong nhà Trần cực kỳ được đề cao, vì chưng vậy, nhiều tư thù giữa bằng hữu cùng cái tộc được hóa giải, tình đoàn kết được đính chặt. Đó chính là sức táo bạo khó địch, là cội rễ của các cuộc thắng lợi oanh liệt trước quân Nguyên Mông. Đội quân hùng táo bạo Nguyên Mông đã thôn tính được thiên hạ rộng lớn ở trong nhà Tống, nhưng mà đành dừng bước viễn chinh bước đầu từ lãnh thổ nước Việt.