Vô minh trong phật giáo

     

Những lời dạy dỗ của ông phật trên đấy là chỉ thẳng cho họ hiểu biết 12 nhân duyên theo lý duyên khởi, ban đầu từ vô minh. Bởi vì VÔ MINH nhưng HÀNH khởi, vì HÀNH khởi mà lại THỨC khởi… và như vậy tất cả 12 duyên khởi đầy đủ. Mười nhì duyên khởi đầy đủ có nghĩa là khổ tập khởi. Bởi đó, mong mỏi đoạn trừ đau khổ thì đề xuất đoạn trừ vô minh. Hy vọng đoạn trừ VÔ MINH thì phải xúc tiến tri kiến. Vậy thực hiện tri kiến bằng phương pháp nào?

*

Phải học GIỚI LUẬT ĐỨC HẠNH với NHÂN QUẢ, nhờ vào học giới pháp luật đức hạnh cùng nhân quả tiếp liền nên vô minh bị đoạn trừ. Nhưng trong 12 nhân duyên dạy dỗ diệt VÔ MINH bởi ngưng các HÀNH. Hành diệt thì vô minh diệt. Vậy diệt các hành như thế nào? Diệt các hành là họ phải giữ gìn vai trung phong BẤT ĐỘNG. Duy trì gìn chổ chính giữa bất động bởi pháp NHƯ LÝ TÁC Ý.

Bạn đang xem: Vô minh trong phật giáo

Bây tiếng quý vị vẫn rõ diệt vô minh.

Trên đây là lý duyên khởi vô minh, lúc vô minh khử thì 12 nhân duyên hầu hết bị diệt. Mười nhì nhân duyên khử thì thống khổ diệt.

GIỚI LUẬT ĐỨC HẠNH bao gồm có:

1- ngũ hành (NGŨ GIỚI) căn phiên bản của người cư sĩ.

2- Mười giới sa di (THẬP GIỚI SA DI) của người xuất gia.

3- nhị trăm năm mươi giới Tỳ kheo tăng (250 GIỚI TỲ KHEO TĂNG) của tu sĩ nam.

Xem thêm: Ông Ngoại Tuổi 30 Hàn - Ông Ngoại Tuổi 30 Vietsub, Speed Scandal (2008)

4- bố trăm bốn mươi tám giới Tỳ kheo ni (348 GIỚI TỲ KHEO NI) của tu sĩ nữ.

Khi muốn bài trừ vô minh thì phải nối liền những uy nghi giới phương pháp đức hạnh bên trên đây. Cho nên vì vậy đức Phật dạy: “Những gì tiếp nối cần thông suốt”. Điều nhưng đức Phật dạy tại chỗ này cần nối liền là thông liền giới mức sử dụng đức hạnh.

Muốn diệt 12 nhân duyên tập khởi này thì ban đầu phải khử duyên vô minh. Tiêu diệt duyên vô minh thì chỉ bao gồm học tập giới luật đức hạnh như trên đang nói.

Học tập giới luật pháp đức hạnh kết thúc thì VÔ MINH tự diệt trừ. Vô minh tự hủy diệt đó là thực thi sự gọi biết của đạo Phật, độc nhất vô nhị là về nhân quả. Có nối liền nhân trái thì vô minh đang diệt. Họ cũng nên nhớ khi nối liền nhân trái thì những hành ác bị diệt. đến nên không một ai hiểu NHÂN QUẢ hơn nữa HÀNH ÁC, bao gồm đúng vì vậy không quý vị?

Cho nên, tiên phật dạy: “HÀNH DIỆT THÌ VÔ MINH DIỆT”. Tín đồ mà những hành ác diệt là người tiếp nối giới hình thức đức hạnh.

Chúng ta là những người tu hành sẽ tìm cầu sự giải thoát thì nên nhớ những lời dạy này. Đó là giới phép tắc đức hạnh trong pháp tu hành của Phật giáo, tự thấp đến cao đề xuất theo sự phân chia pháp môn tu tập từ bỏ thấp đến cao nhưng mà đức Phật sẽ tuyên bố: “GIỚI, ĐINH, TUỆ”.

Căn cứ vào giới, định, tuệ chúng ta tu tập không còn sợ sai mặt đường lạc lối, do đó là ba cấp tu học của Phật giáo không ai dám sửa theo kiến giải của chính mình được. ý muốn rằng quý vị nên căn cứ vào đây mà tu tập mang đến nơi mang đến chốn để làm sáng tỏ Phật giáo trong 12 nhân duyên.