Việt nam sử lược của trần trọng kim

     

Việt phái nam sử lược là cuốn sách lịch sử Việt Nam thứ nhất viết bằng chữ quốc ngữ, hệ thống lại cục bộ lịch sử nước Việt (cho mang đến thời Pháp thuộc). Nó là cuốn sách sử Việt trước tiên thoát khỏi truyền thống lịch sử viết sử theo lối biên niên, cương mục, ngữ điệu khó gọi của sách sử Việt thời phong kiến, đề xuất được giới bình dân đón nhận vì chưng ngắn gọn, lô ghích và dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Việt nam sử lược của trần trọng kim


Trần Trọng Kim qua nước ta Sử Lược là một người yêu nước thành tâm, một đơn vị sử học chân chính, trung thực, một bạn cầm bút có nhân cách, một học mang xuất dung nhan đã góp sức phần trí tuệ, chí ít cho những thế hệ nửa đầu thế kỷ XX và cơ quan chỉ đạo của chính phủ Trần Trọng Kim là sản phẩm của tình nạm với hoài bão những bước đầu tiên thực thi thể chế Quân nhà lập hiến đặt cơ sở cho mô hình “Dân chủ Đại nghị” cổ điển về sau, của lớp nhân sĩ học thức cũ biết tính trước hoạ binh đao buộc phải tha thiết nhân nhượng, dung hoà.

Nội dung bộ việt nam Sử Lược của trằn Trọng Kim

Tác phẩm này là cuốn sách lịch sử Việt Nam thứ nhất viết bằng chữ quốc ngữ, khối hệ thống lại tổng thể lịch sử nước Việt (cho mang lại thời Pháp thuộc). Nó là cuốn sách sử Việt đầu tiên thoát khỏi truyền thống viết sử theo lối biên niên, cưng cửng mục, ngữ điệu khó đọc của sách sử Việt thời phong kiến, buộc phải được giới dân dã đón nhận vày ngắn gọn, súc tích và dễ dàng hiểu.

Với Việt nam giới sử lược, sử học Việt phái nam lần đầu tiên có một công trình thoát ly được khỏi lối chép sử biên niên truyền thống của Trung Quốc vốn chỉ nêu ra từng sự kiện riêng lẻ, rời rạc. Việt nam giới sử lược trình bày các diễn biến lịch sử thành một câu chuyện liên tục và hấp dẫn, mang lại người đọc thấy được mối liên lạc nhân quả, biện chứng giữa các sự kiện xảy ra theo dòng thời gian.

Xem thêm: Đại Chiến Titan Phần 4 - Đại Chiến Titan (Phần 4) Tập 1

Ngoài ra, khác với lối chép sử của các sử thần thời phong kiến thường chỉ chú ý ghi chép hành vi, hoạt động của vua chúa quan lại lại, những cuộc tranh bá đồ vương, Việt phái mạnh sử lược trái lại đã bắt đầu chú ý nhiều đến những sự kiện tương quan đời sống thực tế của dân chúng, sinh hoạt của xã hội, phong tục, tín ngưỡng, v.v… Tất cả đều được thể hiện với một thái độ điềm tĩnh, khách quan, và công bằng đúng như một sử gia cần có.

Tuy nhiên, về mặt siêng môn, do biên soạn trong thời hạn quá ngắn, lại chỉ do một mình Trần Trọng Kim biên soạn cần sách cũng có thể có nhiều cụ thể sai sót, gây hiểu lầm cho những người đọc; sau đây tác giả đã 2 lần hiệu đính lại mà lại vẫn còn tương đối nhiều sai sót (phần lớn người đọc cuốn sách này là dân thường, chỉ có kiến thức và kỹ năng sơ lược về lịch sử vẻ vang nên không phân biệt những lỗi không đúng đó, gồm một dạo bước cuốn sách còn từng được dùng làm sách giáo khoa cần đã dẫn mang đến nhiều hiểu lầm về lịch sử vẻ vang trong fan dân).

Mặt khác, sách viết vào thời Pháp thuộc nên chịu đựng sự khống chế của thực dân Pháp, trằn Trọng Kim lại là người dân có tư tưởng phong kiến bảo hoàng cực đoan, do thế sách có không ít đánh giá sai hoặc thiếu khách quan về những nhân vật, sự kiện, triều đại.