Vi tiểu bảo 18

     

Vi Tiểu Bảo về cung chưa được mấy chốc đã thấy thái giám đến tuyên đọc sắc chỉ của triều đình phong mang lại gã Nhất đẳng Tử tước và làm Tứ hôn sứ để hộ tống Kiến Ninh công chúa đi Vân nam vì Hoàng thượng ngự tứ đến nàng kết hôn cùng đàn ông Bình Tây Vương là Ngô Ứng Hùng.

Bạn đang xem: Vi tiểu bảo 18

Vi Tiểu Bảo làm Khâm không đúng đại thần tháp tùng Kiến Ninh công chúa đến Vân phái nam được Bình Tây vương Ngô Tam Quế thết đãi hết sức trịnh trọng nhưng sau vài ngày đã xẩy ra chuyện lớn. Ðêm khuya có người đột nhập vào Bình Tây vương phủ toan hành thích vương gia. Trong lúc đó A Kha sư tỷ của Vi Tiểu Bảo hóa trang trà trộn vào đám tùy tùng thì đột nhiên mất tích. Sư tỷ A Kha là thiếu nữ tuyệt sắc mà Vi Tiểu Bảo đắm say mê điên đảo nhưng nàng lại rất ghét bản mặt của gã. Một ngày nữa trôi qua, Vi Tiểu Bảo đang ngồi thương nghị với bọn Tiền lão bản, Từ Thiên Xuyên bỗng thấy Mã Ngạn Siêu chạy vào báo có một vị lão đạo cô muốn vào ra mắt.

Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi:

- Lão đạo cô ư? Đạo cô kiếm tại hạ làm chi? Phải chăng bà ta đến khuyến giáo?

Mã Ngạn Siêu đáp:

- Thuộc hạ đã hỏi bà ta có việc gì thì bà ta nói là vâng lệnh trên đưa tin đến cho Khâm không nên đại nhân.

Y cầm một bao thư bằng giấy vàng đệ lên.

Vi Tiểu Bảo chau mày nói:

- Cảm phiền Mã đại ca mở thư ra coi họ viết những gì?

Mã Ngạn Siêu mở bao thư, rút ra một tờ giấy vàng. Y liếc mắt nhìn rồi đọc:

- A Kha gặp nạn...

Xem thêm: Xem Phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký Tập 1 Thuyết Minh ), Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Vi Tiểu Bảo vừa nghe bốn chữ này đã giật bắn người lên, vội hỏi:

- A Kha gặp nạn làm sao?

Quần hùng Thiên Địa hội không biết gì đến chuyện Cửu Nạn và A Kha, đều ngơ ngác nhìn nhau. Cửu Nạn nguyên là công chúa Minh triều, từ khi nhà Minh mất nước mấy chục năm ni bà ta đã phải bôn cha giang hồ luyện thành võ công cái thế. Một năm trước đây Vi Tiểu Bảo có cơ duyên được Cửu Nạn nhận làm đệ tử. Gã nhập môn sau nên A Kha là vai sư tỷ. Cửu Nạn và A Kha lần này cải trang trà trộn trong đám tùy tùng của Vi Tiểu Bảo là để có âm mưu đến gần Bình Tây vương Ngô Tam Quế là tên đại Hán gian mà bao người Hán căm hận thấu xương. Vi Tiểu Bảo trước nay chỉ muốn tìm cơ hội chiếm đoạt A Kha dĩ nhiên chuyện của nàng gã quan tiền tâm rất nhiều.

Mã Ngạn Siêu đáp:

- trong thư viết chẳng ra đầu đuôi gì hết, lại không đưa thư danh. Họ chỉ dặn mời hương chủ đi theo người đưa thư đến nơi để thương nghị biện pháp giải cứu.

Vi Tiểu Bảo vội hỏi:

- Vị đạo cô cơ còn ở ngoài đó không?

Mã Ngạn Siêu đáp:

- Bà ta vẫn còn ở ngoài kia.

Y chưa dứt lời, Vi Tiểu Bảo đã nhảy vọt ra. Gã đến bên cửa lớn thì thấy một vị đạo cô đầu bạc phơ đang ngồi trên ghế chờ đợi.