Vạn hạnh thiền sư

     
Văn kiệnTăng già phiên bản thệPhật sựPhật PhápVăn nghệThư viện LamTài liệuHuynh trưởngNgành ThanhNgành ThiếuNgành OanhHuấn luyệnĐặc biệt
*
THIỀN SƯ VẠN HẠNH (? – 1018) Đời lắp thêm 12, chiếc Tỳ-ni-đa-lưu-chi.

Bạn đang xem: Vạn hạnh thiền sư

Thiền Sư chúng ta Nguyễn, quê sinh hoạt làng Cổ Pháp, gia đình đời đời cúng Phật. Thuở nhỏ tuổi Sư sẽ thông minh không giống thường, nối tiếp Tam học và nghiên cứu và phân tích Bách luận, nhưng vẫn coi thường sự nghiệp phú quý.

Năm 21 tuổi Sư xuất gia, thuộc Thiền Sư Định Huệ, thọ học tập với Thiền Ông Đạo giả ở miếu Lục Tổ, thôn Dịch Bảng, đậy Thiên Đức. Khi việc rảnh rỗi, Sư học hỏi và giao lưu quên cả mỏi mệt.

Sau lúc Thiền Ông tịch, Sư tiếp nối trụ trì miếu này và chăm tập pháp “Tổng trì tam-ma-địa”, lấy đó có tác dụng sự nghiệp. Bấy tiếng Sư tất cả nói ra lời gì dân chúng những cho là lời sấm ký. Vua Lê Đại Hành rất tôn kính Sư.

Niên hiệu Thiên Phúc năm thứ nhất (980), tướng Tống là Hầu Nhân Bảo kéo quân sang tấn công nước ta, đóng binh ở cương Giáp, Lãng Sơn, vua Lê Đại Hành mời Sư mang đến hỏi:

– Quân ta chiến thắng bại gắng nào?

Sư đáp:

– trong ba, bảy ngày thì giặc ắt lui.

Quả đúng thật lời Sư đoán.

Có kẻ gian tên Đỗ Ngân âm mưu hại Sư. Biết trước sự việc, Sư đưa đến y một bài thơ:

Thổ mộc sanh nhau Cấn với KimVì sao ôm ấp lòng hận phiền?Bấy tiếng tôi biết lòng ảm đạm dứtThật đến sau này chẳng bận tâm.

(Thổ mộc tương sanh Cấn chúng ta Câm (kim) Vân hà mưu vấp ngã uẩn linh khâm? Đương thời ngũ khẩu thu trọng tâm tuyệt Chân chí vị lai bất hận tâm).

Được thơ này gã Ngân hồi hộp không tiến hành mưu sợ nữa.

Xem thêm: Tiểu Sử Vua Hàm Nghi (1871, Vài Nét Về Tiểu Sử Vua Hàm Nghi

Lúc vua Lê Ngọa Triều ngơi nghỉ ngôi vượt tàn bạo, mọi người đều oán ghét. Lúc đó Lý Thái Tổ còn giúp chức Thân Vệ, không lên ngôi. Bấy giờ đồng hồ trong nước gồm có điềm lạ xuất hiện thêm liên miên. Tùy theo chỗ thấy nghe, Sư gần như bàn giải tương xứng với triệu bệnh nhà Lê sắp mất, nhà Lý lên thay.

Ngày vua Lý Thái Tổ lên ngôi, Sư sinh hoạt tại miếu Lục Tổ mà lại vẫn biết trước, báo tin cho chú và bác bỏ vua Lý hay: “Thiên tử sẽ băng hà, Lý Thân Vệ đã tắt thở phục vào thành nội, túc trực vào vài ngày Thân Vệ ắt được thiên hạ.” với để chiêu phủ bá tánh, Sư ra yết thị rằng:

Tật Lê chìm biển lớn BắcCây Lý đậy trời NamBốn phương loạn lạc dứtTám hướng thảy bình an.

(Tật Lê trầm bắc thủy Lý tử thọ phái mạnh thiên tứ xứ qua can tịnh bát biểu hạ bình an).

— oOo —

Niên hiệu Thuận Thiên vật dụng chín (1018) ngày rằm mon năm, Sư không bệnh dịch chi, mà hotline chúng nói kệ:

Thân như trơn chớp gồm rồi khôngCây cỏ xuân tươi, thu đượm hồngMặc cuộc thạnh suy không hại hãiThạnh suy như cỏ phân tử sương đông.

(Thân như điện hình ảnh hữu trả vô Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô Nhậm vận thạnh suy vô ba úy Thạnh suy như lộ thảo đầu phô).

Nói xong, Sư lại bảo Chúng: “Các ngươi yêu cầu trụ địa điểm nào? Ta chẳng lấy khu vực trụ mà trụ, chẳng y không trụ cơ mà trụ.” chấm dứt giây lát, Sư tịch.

— oOo —

Vua Lý Thái Tổ và đệ tử có tác dụng lễ hỏa táng, nhặt xá-lợi xây tháp cúng dường.

Về sau vua Lý Nhân Tông có làm bài truy tán Sư rằng:

Vạn Hạnh thông ba méThật đúng theo lời sấm xưaQuê bên tên Cổ PhápDựng gậy vững khiếp vua.

(Vạn Hạnh dung tam tế Chơn phù cổ sấm cơ (ky) hương thơm quan danh Cổ Pháp Trụ tích trấn vương vãi kỳ).