Triều đại công ty Hán phân thành Tây Hán (206 TCN - 8 SCN) và Đông Hán (25 SCN - 220 SCN), vào quá trình giữa có Vương Mãng cướp khu nhà ở Hán, lập yêu cầu triều đại công ty Tân.

Bạn đang xem: Triều đại trung quốc: nhà hán

Hoàng đế khai quốc triều đại đơn vị Hán là giữ Bang. đàn ông của lưu lại Bang là Hán Văn Đế lưu Hằng và cháu là Hán Cảnh Đế lưu Khải sẽ theo chủ trương của Hoàng Lão (Lão Tử với Hiên Viên Hoàng Đế) để trị quốc, phát hành chính sách phục sinh nguyên khí, khai sáng thời kỳ cải tiến và phát triển phồn vinh “Văn Cảnh bỏ ra trị”.

Triều đại công ty Hán là 1 trong những triều đại thịnh về những mặt văn hóa và quân sự. Về phương diện quân sự, Hán Vũ Đế mở sở hữu bờ cõi, mở rộng phiên bản đồ biên cương lãnh thổ sang trọng phía Tây với phía Bắc với vận tốc nhanh chóng. Về văn hóa, vào triều đại đơn vị Hán, tam giáo Nho, Phật, Đạo bước đầu xuất hiện với hình thành. Nó đang đặt định ra quốc hiệu mang đến dân tộc china - dân tộc bản địa Hán. Kế bên ra, người Hán, chữ Hán, Hán ngữ ... đông đảo mang tên là Hán, điều ấy thể hiện nay tầm ảnh hưởng của triều đại công ty Hán cho tới Trung Quốc. Một trong bốn phát minh lớn nhất của trung quốc - thẩm mỹ và nghệ thuật tạo giấy cũng xuất hiện vào thời nhà Hán.

Triều đại bên Hán là một triều đại với tương đối nhiều sử thi anh hùng: các danh tướng mạo đạt được nhiều kỳ tích về mặt quân sự như Hàn Tín, Chu Á Phu, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nghiễm.

Thời Hán Vũ Đế còn xuất hiện không ít nhân tài, ngoài các danh tướng như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, còn tồn tại những nhân vật nổi tiếng châu Á như công ty sử học bốn Mã Thiên, bên văn học tứ Mã Tương Như, nhà ngoại giao Trương Khiên, đánh Vũ, nhà kinh tế học Tang Hoằng Dương, Hoạt Kê, Đông Phương Sóc, v.v.

Xem thêm: Tình Yêu Thúy Kiều Và Kim Trọng Qua Đoạn Trích Kiều Gặp Kim Trọng

Bản đồ china đã những lần nắm đổi. Vào thời Tần Thủy Hoàng, diện tích s lãnh thổ nhưng nhà Tần thống trị chỉ tương đương với 50% diện tích cương vực thời Hán Vũ Đế cai trị, và tương tự với 1/3 diện tích bản đồ china hiện nay.

Hán Vũ Đế 16 tuổi kế vị hoàng đế, năm 17 tuổi, ông phái Trương Khiên đi sứ lịch sự Tây Vực. Tiếp đó, Hán Vũ Đế lại chỉ định Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh làm đại tướng, bước đầu chiến đấu với quân Hung Nô. Ông sẽ khai thông con phố tơ lụa với mở rộng bản đồ china sang phía Tây. Hán Vũ Đế sẽ lập ra những đô hộ bao phủ tại Tây Vực (nay là Tân Cương).

Thời Tây Hán tổng số có 12 hoàng đế. Vào thời điểm cuối thời Tây Hán, họ ngoại chăm quyền chuyển Vương Mãng đăng vương vua khiến cho nông dân tạo thành phản, ra đời nên không ít chính quyền. Giữ Tú, cháu chín đời của Hán Cao Tổ lưu Bang lại một đợt tiếp nhữa thống tuyệt nhất Trung Quốc, gây ra vương triều Đông Hán. Sau thời điểm Quang Vũ Đế băng hà, đàn ông thứ bốn của ông lưu giữ Trang kế vị, xưng là Hiển Tông Hiếu Minh hoàng đế. Vào thời của Hán Minh Đế, Phật Pháp chính thức được truyền vào Trung Quốc.

Thời Đông Hán tổng số có 12 vị hoàng đế, mang đến cuối thời Đông Hán, thiến quan với họ nước ngoài tranh quyền chiếm lợi, cả phía 2 bên đều thiệt hại. Quân tạo thành phản Đổng Trác sống phía tây-bắc dẫn quân vào Lạc Dương, bước đầu thời kỳ láo lếu chiến. Kế tiếp Tào toá cơ phiên bản thống độc nhất vô nhị từ khoanh vùng Trường Giang trở lên phía Bắc, Tôn Quyền chiếm phần giữ Giang đông, lưu lại Bị sở hữu Tây Thục. Năm 220 SCN, Tào Phi phế vứt Hán Hiến Đế, thành lập Ngụy quốc. Lịch sử dân tộc Trung Quốc bước vào thời kỳ thay chân phân phát Tam quốc.