Là trận đánh lớn giữa nước Tần và nước Triệu diễn ra vào năm 262 đến năm 260 thời Chiến Quốc. Năm 265 TCN, Tần Chiêu vương không nên Tả thứ trưởng vương vãi Hột đánh Hàn, chiếm thành Dã Vương, rồi bao vây Thượng Đẳng. Tướng giữ Thượng Đẳng là Phùng Đình đánh không nổi phải cố thủ vào thành.

Bạn đang xem: Trận trường bình


Là trận đánh lớn giữa nước Tần và nước Triệu diễn ra vào năm 262 đến năm 260 thời Chiến Quốc. Năm 265 TCN, Tần Chiêu vương sai Tả thứ trưởng vương vãi Hột đánh Hàn, chiếm thành Dã Vương, rồi bao vây Thượng Đẳng. Tướng giữ Thượng Đẳng là Phùng Đình đánh không nổi phải cố thủ trong thành. Quân Tần cắt đứt đường thông sang núi Thái Hành, tức là cô lập hoàn toàn Thượng Đẳng với phần còn lại của nước Hàn.

*

Cùng lúc đó, tướng Tần Bạch Khởi tấn công Hình Thành, chiếm 9 thành, quân Hàn thiệt hại 5 vạn người, Bạch Khởi sau đó tiếp tục tấn công nam Dương, mở rộng biên giới nước Tần tới tận phía phái mạnh núi Thái Hành.

Trong khi đó, Thượng Đẳng bị vây 3 năm, ko thể giữ được nữa. Phùng Đình bèn rước đất Thượng Đẳng dâng cho Triệu vương, ý muốn nước triệu sẽ rước quân cứu Thượng Đẳng. Triệu vương nhận đất, dẫu vậy 2 tháng sau mới sai danh tướng Liêm pha đi cứu thì Thượng Đẳng đã bị đánh vỡ rồi. Liêm trộn đi đến ải Trường Bình thì gặp quân Tần.

Nước Triệu thời kỳ này có 3 danh tướng là Triệu Xa, Lạn Tương Như và Liêm Pha. Lúc này, Triệu Xa đã mất, Lạn Tương Như lại bệnh nặng phải Liêm pha được phái đi cứu Thượng Đẳng.

Xem thêm: Những Người Khốn Khổ : Bản Anh Hùng Ca Bất Hủ, Những Người Khốn Khổ

Liêm pha có trong tay 45 vạn quân, quân số nước Triệu đông rộng quân Tần, nhưng tinh thần và khả năng chiến đấu thì kém hơn. Quân Tần vừa chiếm được Thượng Đẳng, sĩ khí sẽ cao cần giao chiến lúc đầu bất lợi mang đến quân Triệu. Liêm pha biết quân Tần từ xa mới tới, việc hậu cần ko thuận lợi, chỉ muốn đánh nhanh phải lợi dụng ải Trường Bình địa thế hiểm trở, lấy quân lên ải giữ vững không đánh, ý muốn đợi đến lúc quân Tần hết lương phải rút về thì sẽ đuổi đánh. Quân Tần biết ý đồ của Liêm Pha, nhưng mà ải Trường Bình khó công phá đề xuất không làm thế nào được.

*

Tình hình kéo dài 2 năm, Tần phái gián điệp đến nước Triệu phao đồn tin Liêm pha già cả, vô dụng, ko dám giao chiến với quân Tần, trong các tướng Triệu thì quân Tần chỉ sợ một mình Triệu Quát, con Mã Phục quân Triệu Xa thôi. Triệu Hiếu Thành vương nghe vậy tin thật, liền cử Triệu Quát ra cụ Liêm Pha. Triệu quát mắng còn trẻ, tất cả tiếng là ở trong làu sách binh pháp của phụ thân là Triệu Xa nhằm lại. Thậm chí, Quát thường xuyên cùng phụ vương bàn vấn đề binh, Triệu Xa cũng ko thể hoạnh hoẹ Quát được. Tuy nhiên Triệu Xa cũng ko tin nhỏ mình có thực tài. Lạn Tương Như cũng can tuy thế Triệu Vương ko nghe nhất định phong Triệu Quát làm tướng.

Triệu Quát nổi tiếng sáng ý từ nhỏ, binh pháp chỉ đọc một lần là thuộc ngay, cơ mà lại không có ghê nghiệm tác chiến, không biết ứng biến. Lúc đến Trường Bình, lập tức cố đổi quân lệnh và nhân sự của Liêm Pha, lấy quân ra khỏi cửa ải quyết chiến với quân Tần.

Cùng lúc đó, quân Tần cũng bí mật cử Bạch khởi ra làm Đại tướng, vương Hột làm phó tướng. Vì mọi hành động của Triệu Quát đều tuân thủ theo đúng binh pháp phải rất dễ đoán. Bạch Khởi dùng kế giả thất bại vài trận, Triệu Quát thấy thế liền mang quân ra truy kích. Quân Tân dùng 2 cánh quân tinh nhuệ đánh đòn vu hồi vòng ra phía sau vây hãm toàn bộ quân Triệu. Quân Triệu bị vây 46 ngày hết sạch lương thực, Triệu Quát không còn cách nào phải đột kích phá vây tuy thế bị bắn chết. Toàn bộ quân Triệu đầu hàng. Số lượng quân Triệu đầu hàng quá lớn, lớn rộng cả quân số của quân Tần. Bạch Khởi sợ ko quản nổi nên đang tối giết sạch tất cả, chỉ thả 240 người ít tuổi về Hàm Đan để ra oai nghiêm với nước Triệu.

Trong trận đánh này, mọi hành động của Triệu Quát đều một mực tuân thủ theo đúng binh pháp đề nghị rất dễ đoán, ngược lại Bạch Khởi dùng quân biến hóa không gò bó theo quy tắc nào. Vào trận này quân Tần làm 2 điều kỵ trong Binh Pháp:

Theo Binh pháp Tôn Tử, "đông gấp 10 lần thì vây, gấp 2 thì phân tách cắt", mặc dù Bạch Khởi lại sử dụng quân Tần nhằm chia giảm và vây quân Triệu đông hơnTheo Binh pháp, khi bao vây, tránh việc vây quá chặt, tuy vậy Bạch Khởi vây quân Triệu rất chặt chẽ, ko để hở chút nào.

Các công ty sử học tập Trung Quốc xác nhận rằng, nếu nhỏ số mến vong là đúng thì tính mang lại thời điểm xảy ra trận trường Bình, đó là vụ thảm gần kề lớn chưa từng có trong lịch sử vẻ vang nhân loại. Nước Triệu bị tổn thất nặng nề về nhân sự và cả nước bị chấn động, không khi nào khôi phục lại được sức khỏe như trước. Sau này nước Triệu không tổ chức được thêm chiến dịch quân sự lớn nào nữa, dần dần bị nước Tần xâm chiếm dần và sau cùng bị Tần lấn chiếm Hàm Đan năm 228 TCN rồi tiêu diệt trọn vẹn năm 222 TCN