Trần quốc chẩn

     
Trần Quốc Chẩn là con thứ của Hưng Đạo Đại vương nai lưng Quốc Tuấn. Quốc Chẩn có con gái là vợ của vua è cổ Minh Tông (1314 - 1329). Mãi mang lại năm 1328, do bà xã vẫn chưa tồn tại con trai buộc phải ngôi hoàng thái tử vẫn bỏ trống, các kẻ nhăm nhe lập bé thứ của nai lưng Minh Tông. Vụ án trần Quốc Chẩn vì thế mới xảy ra...

Bạn đang xem: Trần quốc chẩn


Sách Khâm định Việt sử thông giám cưng cửng mục (chính biên, quyển 9, tờ 26) đang chép lại tình đầu vụ án này như sau:
“Trước đây, Thượng hoàng (chỉ è cổ Anh Tông - ND) vẫn trông hy vọng nhiều vào Quốc Chẩn, hy vọng phó thác công ty vua (chỉ trằn Minh Tông) mang đến ông. Đến thời gian Thượng hoàng bị bệnh, mỗi một khi Nhà vua vào thăm, Thượng hoàng bắt cần cùng đi cùng với Quốc Chẩn nhằm khỏi sinh lòng hiềm nghi. Đến phía trên Nhà vua tuổi đã nhiều mà chưa ra quyết định được ngôi Thái tử. Quốc Chẩn tự thừa nhận mình là vậy mệnh đại thần, lại là ba đẻ Hoàng hậu, đề nghị cố chấp là đợi lúc nào Hoàng hậu sinh con trai trưởng vẫn lập có tác dụng Thái tử. Văn Hiến Hầu (con của è cổ Nhật Duật, không rõ tên) ao ước đánh đổ hậu phi để lập Hoàng tử tên là Vượng, bèn lấy 100 lạng xoàn đút lót cho gia thần của Quốc Chẩn là nai lưng Phẫu, xúi trằn Phẫu vu cáo Quốc Chẩn thủ đoạn làm phản.
Nhà vua tin lời nai lưng Phẫu, bắt Quốc Chẩn giam sống chùa bốn Phúc, rồi đem việc ấy hỏi thiếu hụt bảo è cổ Khắc Chung. Khắc bình thường vốn cùng bè phái với Văn Hiến Hầu, lại là bạn cùng xã với người mẹ đẻ của Vượng (bà Minh từ Thái phi, bạn họ Lê, quê ở liền kề Sơn), rộng nữa, Khắc chung từng duy trì chức Sư phó để dạy dỗ Vượng, bởi vì thế, Khắc thông thường liền tâu ngay bằng câu thành ngữ “tróc hổ dị, phóng hổ nan” (bắt hổ dễ, thả hổ nguy!). Bên vua bèn cấm tuyệt quán triệt Quốc Chẩn ăn uống uống, bắt bắt buộc tự tử. Cung phi phải thấm nước vào áo đưa đến cho uống. Quốc Chẩn uống kết thúc thì mất. Những người dân bị bắt lây lên tới mức hơn hai trăm, khi tra hỏi, ai ai cũng kêu gào là oan.

Xem thêm: Bộ Quốc Triều Hình Luật - Bộ Luật Hồng Đức Ra Đời Năm Nào


Về sau, vợ cả, vk lẽ của nai lưng Phẫu ghen nhau, đem vấn đề Văn Hiến Hầu đút lót xoàn ra tố cáo. đơn vị vua giao câu hỏi này mang đến quan giữ bài toán Hình ngục là Lê Duy xét hỏi. Lê Duy là bạn cương trực, chớp nhoáng tra xét ngay. è cổ Phẫu phải tội tùng xẻo (tức xẻo giết thịt từng miếng cho đến chết), nhưng còn chưa kịp hành hình thì gia nô của Thiệu Vũ (con Quốc Chẩn) vẫn xẻo thịt trần Phẫu ăn uống sống ngay gần hết. Văn Hiến Hầu tuy được tha tội chết, nhưng lại giáng có tác dụng thứ nhân, tước bỏ tên chúng ta trong hoàng tộc".
Về chuyện này, sách Đại Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 6, tờ 47 a-b) bao gồm chép lại lời bàn khá dài của sử thần Ngô Sĩ Liên. Xin được trích một đoạn trong lời bàn đó như sau:
“Kinh Dịch gồm câu: xét xem vị trí sáng tỏ nối liền mà thực hiện điển lễ. Quốc Chẩn chắc hẳn rằng chưa từng nghe bao giờ, nhưng lại nỗi oan qua đời của ông thì phải tạo cho rõ. Còn như trằn Khắc tầm thường cũng là nhân đồ vật của một thời, vua trao mang lại hắn chức vị Sư bảo (chức thiếu thốn bảo, lo dạy Hoàng tử) với đem việc nước hỏi hắn, xứng đáng lẽ yêu cầu hết lòng trung khuyên răn can để vua đổi mới Nghiêu, Thuấn new phải, đàng đó lại vào hùa với kẻ quyền quý, vu hãm người ngay thẳng, đi theo bầy gian tà, đẩy bạn lành cho tới nỗi oan khiên, hãm vua vào việc làm tội lỗi. Câu hỏi ấy hơn nữa nhẫn tâm làm được, thì có việc gì mà lại không nhẫn vai trung phong làm được nữa?”.
Đồng bào VNONN Đất nước con bạn bản sắc văn hóa lịch sử dân tộc Việt phái mạnh Văn học thẩm mỹ sức khỏe Góc trẻ em
*

*

*

*

*