Trận hán trung

     
vào Tam quốc diễn nghĩa, cuộc chiến Hán Trung là một trong những trận cuộc chiến lớn nhất. Lưu giữ Bị đích thân chỉ huy Thục Quân khiêu chiến cùng với đại quân hùng mạnh mẽ của Tào Tháo.
theo dõi trên
*

Đại chiến Hán Trung quy tụ khôn xiết nhiều anh hùng đương thời

Đại chiến Hán Trung, trong những trận cuộc chiến lớn độc nhất trong Tam quốc diễn nghĩa. Lưu giữ Bị đích thân lãnh đạo Thục Quân khiêu chiến cùng với đại quân hùng mạnh mẽ của Tào Tháo. Mặc dù sử sách không ghi rõ binh lực tham chiến của phía 2 bên nhưng đấy là trận cuộc chiến quy tụ các danh tướng tá đương thời duy nhất trong lịch sử vẻ vang Tam Quốc.

Bạn đang xem: Trận hán trung

Chủ soái 2 bên của trận cuộc chiến này đó là thủ lĩnh của hai quyền năng đương thời: lưu Bị và Tào Tháo. Lưu lại Bị kéo theo "tứ hổ" vào "ngũ hổ thượng tướng" gồm: Trương Phi, Mã Siêu, Triệu Vân, Hoàng Trung. Mãnh tướng tá tham chiến thuộc Tào Tháo có có: Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu, Tào Chân, Tào Hồng, Trương Hợp, từ bỏ Hoảng, Quách Hoài.

Những danh tướng kể trên dù rước ra bất kỳ một cái tên nào ra thì gần như là danh tướng thành công lẫy lừng thời Tam Quốc, thêm bài toán thủ lĩnh phía 2 bên đích thân làm chủ soái đầy đủ để chứng tỏ tầm đặc biệt quan trọng và quy mô cực lớn của trận cuộc chiến này.

Tháng 7 năm Công Nguyên 218, lưu giữ Bị giao cho Gia cat Lượng trấn giữ đại phiên bản doanh Thành Đô, sau đó đích thân sở hữu theo Pháp Chính, Hoàng Trung, Ngụy Diên dẫn quân tiến về Hán Trung. Trước đó, lưu giữ Bị đã và đang phải Trương Phi, Mã Siêu, Ngô Lan mang đến Võ Đô, tấn công vào mặt sườn của khu vực Hán Trung.

Khu vực mặt sườn Hàn Trung bởi một đại tướng quân Tào là Tào Hồng trấn thủ. Trương Phi đã chỉ dẫn một kế, phân tách quân làm cho hai hướng, 1 hướng sẽ vị Dương Tín dẫn quân cắt đứt hậu quân của Tào Hồng. Trước khi cũng nhờ kế này mà Trương Phi đánh bại Trương Hợp. Tuy vậy Tào Hồng không đa số không trúng kế cơ mà còn vượt qua Trương Phi, Thục tướng Lôi Động với Ngô Lan tử trận.

Tào dỡ đích thân tham gia chỉ huy trận chiến làm việc Hán Trung

Tháng 9, Tào dỡ đích thân từ hứa hẹn Đô đến Trường An để trực tiếp chỉ đạo đại chiến.

Lưu Bị bây giờ cũng đích thân dẫn đại quân công kích cửa ngõ của Hán Trung là ải Dương Bình, nhưng gặp gỡ phải sự kháng cự khốc liệt của Hạ Hầu Uyên và Trương Hợp. Lưu lại Bị những lần dẫn quân giỏi nhất công thành cơ mà không phá được thế thủ của nhị đại tướng tá quân Tào.

Cứ như thế, Thục Quân cùng Tào Quân tại Dương Bình giằng co gần một năm. Chiến tranh thời thượng cổ là như vậy, nếu chưa phải là đối mặt xông pha chiến tử, thì đang là thi đấu về thời gian, so bì phục vụ hầu cần quân lương.

Công Nguyên 219, lưu giữ Bị nhận ra đây chưa phải là kế sách tốt, quyết định lặng lẽ dẫn quan liêu vượt qua nhánh sông Hàn Thủy, tiến mang đến cửa ngõ phía Tây của Hán Trung là núi Định Quân. Định Quân sơn phòng bị yếu ớt, khôn cùng nhanh đã trở nên Lưu Bị công chiếm, giành lấy thế dữ thế chủ động của cuộc chiến tại Hán Trung.

Xem thêm: Thần Khúc Lậu Full Xu Việt Hóa, Game Mobile Private

Định Quân sơn vừa mất, quân Táo lâm vào tình thế tình thay nguy cấp, Hạ Hầu Uyên vội vàng dẫn quân đi giật lại Định Quân. Mặc dù Lưu Bị sớm đã dự liệu được bài toán này cần đã phái Hoàng Trung phục kích trên đường. Hạ Hầu Uyên tử trận, quân Tào nghỉ ngơi Hán Trung hoảng loạng bất an, Tào túa căm phẫn, đích thân dẫn đôi mươi vạn đại quân tiến đánh Định Sơn. Tuy vậy Lưu Bị vẫn sớm tiên liệu, tận dụng địa thế, dàn trận chống thủ.

Lưu Bị sở hữu thế trận, nhận định rằng Tào dỡ đã đích thân đến đây thì chứng minh cũng không có cách giải quyết và xử lý gì khác, bởi vậy sớm muộn Hán Trung cũng thuộc về mình. Lưu Bị ra quyết định án binh bên trên núi, chiếm cứ vùng hiểm yếu, vậy thủ không chiến.

Đại quân Tào cởi hành quân viễn chinh, cần yếu nào chịu đựng được cuộc chiến kéo dài. Hiệu quả một tháng sau, lương thảo cạn kiệt, sĩ khí và công sức của quân Tào mọi rệu rã.

Lưu Bị đích thân tham chiến, chiếm được Hán Trung, xưng làm Hán Trung Vương

Vào một buổi tối, Hạ Hầu Đôn chạy đến xin Tào dỡ khẩu lệnh, Tào Thào nói bừa là "gân gà". Dương Tu nghe kết thúc quân lệnh là "gân gà" liền thu vén hành lý, chuẩn bị lên con đường rút quân. Chiến binh trong doanh trại nghe lời lý giải của Dương Tu cũng tức tốc về trại thu xếp. Tào tháo dỡ biết chuyện khôn cùng tức giận, nói rằng "Dương Tu tung tin đồn thổi nhảm gây rối loạn lòng quân", ngay tức khắc chỉ thị chém đầu Dương Tu.

Diễn vươn lên là sau đó, Hoàng Trung phát hiện tại được team quan áp mua lương thảo cứu vớt trợ của đại quân Tào Tháo, tức thì dẫn binh tiến đến giật lương, công dụng trúng phải mai phục nên lui binh cởi chạy. Quân Tào thừa nuốm đuổi theo, đuổi đến tận doanh trại của Triệu Vân.

Tào quân nhận thấy cờ hiệu của Triệu Vân, cổng doanh trại lại mở toang, suy nghĩ rằng tất cả mai phục đề xuất rút quân cù về. Bây giờ Triệu Vân bất ngờ nhân cơ hội phản kích tiến công tan đội quân lương tiếp tế của Tào Tháo.

Tào Tháo sau cùng cũng phải đồng ý thực tế không hề cách nào để hành động tiếp. Tháng 5 năm Công Nguyên 219, Tào tháo rút quân trở lại Trường An. Hán Trung chính thức thuộc về giữ Bị.

Các địa bàn của lưu giữ Bị bây giờ có kinh Châu là mượn được, Ích Châu là lừa được, duy gồm Hán Trung là trải qua bao sương gió vất vả chính đáng đánh chỉ chiếm được. Trận chiến Hán Trung chắc hẳn rằng là trận đánh huy hoàng tuyệt nhất trong cuộc đời của lưu giữ Bị.

Sau khi đoạt được Hán Trung, sĩ khí quân Thục tăng cao, các tướng lĩnh khuyên giữ Bị xưng đế, giữ Bị ko dám. Mặc dù Lưu Bị cũng thuộc loại dõi Hán Thất, nhưng lại ông chỉ dám đem danh nghĩa nhằm phạt Tào. ở đầu cuối theo ý kiến của Gia cat Lượng, giữ Bị trường đoản cú xưng là Hán Trung Vương.