Tôn trung sơn và mao trạch đông

     

Tóm tắt

Tôn Trung tô (1866-1925) là nhà bao gồm trị phương pháp mạng tiên phong của trào lưu cách mạng dân chủ Trung Quốc vào đầu thế kỷ XX, ông đã trí tuệ sáng tạo ra một hệ thống lý luận chủ yếu trị phương pháp mạng sâu sắc - công ty nghĩa Tam dân, làm cho tôn chỉ bí quyết mạng chỉ đường cho biện pháp mạng Tân Hợi 1911 thành công, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế kéo dài ra hơn nữa hai nghìn năm và thiết lập cấu hình nên đơn vị nước cùng hoà trước tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Các nội dung bài viết trong cuốn sách là tập hợp đầy đủ tham luận trong hội thảo chiến lược khoa học tập nhân kỷ niệm 140 năm ngày sinh Tôn Trung Sơn và 95 năm cách mạng Tân Hợi bởi vì Viện phân tích Trung Quốc tổ chức triển khai với mục tiêu để các nhà sử học, trung quốc học đánh giá lại một biện pháp khách quan tiền và sâu sắc hơn về Tôn Trung Sơn, về cách mạng Tân Hợi và ảnh hưởng qua lại giữa phong trào cách mạng hai nước vn - Trung Quốc vào đầu thế kỷ XX cho tới nay.

Tôn Trung Sơn, được các nhà nghiên cứu lịch sử hào hùng Trung Quốc bây giờ đánh giá là một trong “ba vĩ nhân của lịch sử tiến bộ Trung Hoa” cùng với Mao Trạch Đông và Đặng đái Bình. Lênin reviews cuộc cách mạng Tân Hợi do ông chỉ huy là “một nhân tố tiến bộ lớn so với châu Á và đối với loài người”. ý kiến của ông là sự kết hợp giữa “văn minh chính trị” châu mỹ với truyền thống lâu đời văn hoá và thực tiễn rõ ràng của Trung Quốc lúc này với hầu hết luận giải khoa học và hết sức thuyết phục về nhà nghĩa dân tộc, dân quyền, dân sinh…

Cuốn sách là tài liệu xem thêm hữu ích cho mình đọc, bởi cho tới nay, những luận điểm của ông vẫn mang tính chất thời sự, có tính năng gợi mở đối với thế hệ trẻ, cả ở china và nước ngoài.

Trích dẫn

Viện phân tích Trung Quốc. Tôn Trung tô - bí quyết mạng Tân Hợi cùng quan hệ việt nam - Trung Quốc, bao gồm trị quốc gia, 2008

Bộ sưu tập

Lịch sử - Địa lý

Tài liệu liên quan

*
*
*

Tôn Trung tô - bí quyết mạng Tân Hợi cùng quan hệ vn - Trung Quốc

Na Sầm thị trấn Vùng Biên

Lý Chiêu Hoàng - Một đời sóng gió

Mã QR

*

Nội dung