Tóm tắt truyện thủy hử

     

THỦY HỬ LÀ GÌ?

Thủy Hử nghĩa black là Bến Nước. Là 1 trong những trong Tứ đại danh tác của nền văn học cổ điển Trung Quốc.

TÓM TẮT TRUYỆN THỦY HỬ

Cốt truyện chính của Thủy Hử là việc hình thành với những thành tích của một tổ người chống triều đình mà biến đổi giặc cướp, thường hotline là 108 hero Lương tô Bạc.

Bạn đang xem: Tóm tắt truyện thủy hử

Bạn sẽ xem: cầm tắt thủy hử

Quá trình tập hòa hợp của các anh hùng thảo dã trên bến nước để hiện ra quân khởi nghĩa Lương Sơn bạc tình được Thi nằn nì Am dành 70 hồi nhằm diễn giải. Mặc dù nhiên, nhân vật đầu tiên được kể không phải là một trong trong các vị anh hùng Lương Sơn, nhưng mà là Cao Cầu. Theo ý kiến những nhà nghiên cứu, quy trình thăng tiến của gian thần Cao Cầu đó là sự tố cáo cho chính sự thối nát của nhà Bắc Tống khi đó mà người chịu đựng trách nhiệm tối đa là hoàng đế Tống Huy Tông, một quân vương chơi bời, không vồ cập tới việc triều chính.

Từ một thảo dân lông bông, Cao Cầu gặp gỡ may hết lần này tới lần khác, vươn lên là sủng thần của vua Tống Huy Tông với được phong chức Thái uý. Mối link giữa những gian thần Cao Cầu, Lương Trung Thư, vương vãi Tiễn… và máy bộ quan lại tham lam, xảo quyệt, độc ác dưới đã có tác dụng hại các trung thần của triều đình (Lâm Xung, Võ Tòng, Dương Chí, Tống Giang, Hoa Vinh…) khiến họ lần lượt nên bỏ sự nghiệp theo Lương sơn Bạc.

Xem thêm: Top 14 Dịch Vụ Làm Visa Nhanh Chóng Và Uy Tín Nhất Tphcm, Dịch Vụ Làm Visa Nhanh

Từng nhóm nhân vật được tập vừa lòng riêng lẻ, rồi tiếp đến tất cả phần đông tụ về Lương Sơn.

*

108 ANH HÙNG LƯƠNG SƠN BẠC

108 thủ lĩnh Lương tô gồm bao gồm 36 vị sao Thiên cưng cửng và 72 vị Địa sát, cầm đầu là Tống Giang và cuối cùng là Đoàn Cảnh Trụ.

1. “Hô Bảo Nghĩa” Tống Giang (đầu truyện gọi là “Cập Thời Vũ” Tống Giang)2. “Ngọc Kỳ Lân” Lư Tuấn Nghĩa3. “Trí Đa Tinh” Quân sư Ngô Dụng4. “Nhập Vân Long” Công Tôn Thắng5. “Đại Đao” quan lại Thắng6. “Báo Tử Đầu” Lâm Xung7. “Tích lịch Hỏa” Tần Minh8. “Song Chiên” Hô Duyên Chước9. “Tiểu Lý Quảng” Hoa Vinh10. “Tiểu Toàn Phong” sài Tiến11. “Phác Thiên Bằng” Lý Ứng12. “Mỹ Nhiệm Công” Chu Đồng13. “Hoa Hoà Thượng” Lỗ Trí Thâm14. “Hành Giả” Võ Tòng15. “Song yêu mến Tướng” Đổng Bình16. “Một Vũ Tiễn” Trương Thanh17. “Thanh Diện Thú” Dương Chí18. “Kim thanh lịch Thủ” trường đoản cú Ninh19. “Cấp Tiên Phong” Sách Siêu20. “Xích phạt Quỷ” lưu giữ Đường21. “Hắc Toàn Phong” Lý Quỳ22. “Thần Hành Thái Bảo” Đới Tung23. “Cửu Văn Long” Sử Tiến24. “Mộc Già Lan” Mục Hoằng25. “Sáp Sí Hổ” Lôi Hoành26. “Hỗn Giang Long” Lý Tuấn27. “Lập Địa Thái Tuế” Nguyễn tè Nhị28. “Thuyền Hỏa Nhi” Trương Hoành29. “Đoản Mệnh Nhị Lang” Nguyễn tiểu Ngũ30. “Lãng Lý Bạch Điều” Trương Thuận31. “Hoạt Diêm La” Nguyễn đái Thất32. “Bệnh quan tiền Sách” Dương Hùng33. “Biển Mệnh Tam Lang” Thạch Tú34. “Lưỡng Đầu Xà” Giải Trân35. “Song Vĩ Hạt” Giải Bảo36. “Lãng Tử” Yến Thanh37. “Thần Cơ Quân Sư” Chu Vũ38. “Trấn Tam Sơn” Hoàng Tín39. “Bệnh Uý Trì” Tôn Lập40. “Xú Quận Mã” Tuyên Tán41. “Mộc tỉnh giấc Can” Hắc tư Văn42. “Bách thắng Tướng” Hàn Thao43. “Thiên Mục Tướng” Bành Dĩ44. “Thánh Thuỷ tướng tá Quân” Đan Đình Khuê45. “Thần Hỏa tướng mạo Quân” Ngụy Định Quốc46. “Thánh Thủ Thư Sinh” Tiêu Nhượng47. “Thiết Diện Khổng Mục” Bùi Tuyên48. “Ma Vân Kim Sí” Âu Bằng49. “Hỏa Nhãn Toan Nghê” Đặng Phi50. “Cẩm Mao Hổ” Yến Thuận51. “Cẩm Báo Tử” Dương Lâm52. “Oanh Thiên Lôi” Lăng Chấn53. “Thần Toán Tử” Tưởng Kính54. “Tiểu Ôn Hầu” Lã Phương55. “Kiển Nhân Quý” Quách Thịnh56. “Thần Y” An Đạo Toàn57. “Tử Nhiệm Bá” Hoàng che Đoan58. “Nụy Cước Hổ” vương vãi Anh59. “Nhất Trượng Thanh” Hỗ Tam Nương60. “Táng Môn Thần” Bào Húc61. “Hỗn gắng Ma Vương” Phàn Thụy62. “Mao Đẩu Tinh” Khổng Minh63. “Độc Hỏa Tinh” Khổng Lượng64. “Bát Tý mãng cầu Tra” Hạng Sung65. “Phi Thiên Đại Thánh” Lý Cổn66. “Ngọc Tý Tượng” Kim Đại Kiện67. “Thiết Địch Tiên” Mã Lân68. “Xuất Động Giao” Đồng Uy69. “Phan Giang Thần” Đồng Mãnh70. “Ngọc Phạn Cang” to gan Khang71. “Thông Tý Viện” Hầu Kiện72. “Khiêu Giản Hổ” trằn Đạt73. “Bạch Hoa Xà” Dương Xuân74. “Bạch Diện Lang Quân” Trịnh Thiên Thọ75. “Cửu Vĩ Quy” Đào Tôn Vượng76. “Thiết Phiến Tử” Tống Thanh77. “Thiết năng khiếu Tử” Nhạc Hoà78. “Hoa Hạng Hổ” Cung Vượng79. “Tùng Tiến Hổ” Đinh Đắc Tôn80. “Tiểu Già Lan” Mục Xuân81. “Thao Đao Quỷ” Tào Chính82. “Vạn Lý Ma Vương” Tống Vạn83. “Mô Trước Thiên” Đỗ Thiên84. “Bệnh Đại Trùng” ngày tiết Vĩnh85. “Kim Nhãn Bưu” Thi Ân86. “Đả Hổ Tướng” Lý Trung87. “Tiểu Bá Vương” Chu Thông88. “Kim chi phí Báo Tử” Thang Long89. “Quỷ Kiểm Nhi” Đỗ Hưng90. “Xuất Lâm Long” Châu Uyên91. “Độc Giác Long” Châu Nhuận92. “Hãn Địa Hốt Luật” Chu Quý93. “Tiểu Diện Hổ” Chu Phú94. “Thiết Tý Phụ” sái Phúc95. “Nhất chi Hoa” trặc Khánh96. “Thôi Mệnh Phán Quan” Lý Lập97. “Thanh Nhãn Hổ” Lý Vân98. “Một Diện Mục” Tiêu Đĩnh99. “Thạch tướng Quân” Thạch Dũng100. “Tiểu Uý Trì” Tôn Tân101. “Mẫu Đại Trùng” thế Đại Tẩu102. “Thái Viên Tử” Trương Thanh103. “Mẫu Dạ Xoa” Tôn Nhị Nương104. “Hoạt Diện Diêm La” vương vãi Đình Lục105. “Hiểm Đạo Thần” Úc Bảo Tứ106. “Bạch Nhật Thử” Bạch Thắng107. “Cổ Nhượng Tao” Thời Thiên108. “Kim Mao Khuyển” Đoàn Cảnh Trụ

*

Mặc dù Tiều cái không chấp thuận thuộc về 108 hero Lương Sơn bội bạc vì trúng tên chết sớm sinh hoạt trại Tăng Đầu, cơ mà xét ra Tiều chiếc là bạn lãnh tụ đầu tiên từ lúc Lương Sơn mới mở. Đối với các nhân vật Lương đánh Bạc, trường đoản cú Tống Giang trở đi, Tiều mẫu là thủ lĩnh tối cao và nếu không vì chết choc của Tiều Cái, Tống Giang có thể không đổi mới thủ lĩnh của Lương Sơn

Thủy Hử là cỗ truyện có nhiều phiên bản khác nhau. Trong những số ấy phiên phiên bản 70 hồi là bản phổ biến đổi nhất được cắt bỏ nhiều đoạn như 108 hero Lương Sơn kéo triều đình, tiến công Liêu và Phương Lạp.