Tin buồn: đồng chí trương vĩnh trọng từ trần

     
(ĐCSVN) - Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước cộng hoà làng hội chủ nghĩa Việt Nam, quản trị nước cùng hoà làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam, chính phủ nước cộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc việt nam và mái ấm gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*

Hơn 60 năm vận động cách mạng, Đồng chí đã có tương đối nhiều đóng góp cho việc nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí được Đảng, nhà nước tặng ngay thưởng Huân chương hồ nước Chí Minh, Huy hiệu 55 năm tuổi đảng và các huân, huy chương cao cả khác.

Bạn đang xem: Tin buồn: đồng chí trương vĩnh trọng từ trần

Để tỏ lòng yêu mến tiếc và ghi nhận các thành tích, hiến đâng của bạn bè Trương Vĩnh Trọng, Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Việt Nam, Quốc hội nước cộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam, chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan chính phủ nước cộng hoà xóm hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc nước ta quyết định tổ chức lễ tang bằng hữu Trương Vĩnh Trọng với nghi thức Lễ tang cấp cho Nhà nước.

TÓM TẮT

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

nguyên Uỷ viên Bộ thiết yếu trị, túng thiếu thư trung ương Đảng,

nguyên Phó Thủ tướng thiết yếu phủ

-----

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 1960 - tháng 3/1961: Đồng chí tham gia công tác vận động phong trào học sinh đấu tranh trên thị làng mạc Bến Tre.

Từ mon 4/1961 - tháng 7/1961: Đồng chí bị địch bắt.

Từ tháng 8/1961 - tháng 12/1961: Đồng chí tham tối ưu tác bạn teen tại thị trấn Giồng Trôm.

Từ năm 1962 - năm 1964: Đồng chí có tác dụng cán bộ Tiểu ban giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre.

Từ năm 1964 - năm 1969: Đồng chí có tác dụng Uỷ viên đái ban giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre.

Từ năm 1969 - năm 1975: Đồng chí có tác dụng Uỷ viên Ban Tuyên huấn thức giấc uỷ, Đảng uỷ viên Khối Tuyên huấn giáo dục đào tạo tỉnh.

Từ tháng 10/1975 - mon 12/1978: Đồng chí học Trường Tuyên huấn tw I tại Hà Nội.

Từ năm 1979 - tháng 12/1982: Đồng chí có tác dụng Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng ban Tuyên huấn tỉnh uỷ Bến Tre.

Năm 1983: Đồng chí làm cho Uỷ viên hay vụ thức giấc uỷ, túng thiếu thư huyện uỷ Giồng Trôm, thức giấc Bến Tre.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần vật dụng VI của Đảng (tháng 12/1986), Đồng chí được thai làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Từ mon 4/1987 - 6/1991: Đồng chí có tác dụng Phó túng bấn thư tỉnh uỷ, chủ tịch Uỷ ban dân chúng tỉnh Bến Tre.

Xem thêm: Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban (Hd,Thuyết Minh), Harry Potter Và Tên Tù Vượt Ngục Azkaban

Tại Đại hội đại biểu cả nước lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991), Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành tw Đảng bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần máy VIII của Đảng (tháng 6/1996), Đồng chí liên tiếp được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng với được Ban Chấp hành tw Đảng thai vào Uỷ ban Kiểm tra tw Đảng, làm Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương Đảng.

Từ tháng 02/1998 - tháng 6/2000: Đồng chí làm Trưởng Ban bảo đảm chính trị nội bộ tw (nay là Ban tổ chức triển khai Trung ương).

Tháng 7/2000: Đồng chí làm túng thiếu thư tỉnh uỷ Đồng Tháp, Uỷ viên Đảng uỷ Quân quần thể 9.

Tại Đại hội đại biểu việt nam lần máy IX của Đảng (tháng 4/2001), Đồng chí liên tục được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng và được Ban Chấp hành tw Đảng thai vào Ban túng bấn thư tw Đảng, phân công làm trưởng phòng ban Nội chính Trung ương.

Tại Đại hội đại biểu việt nam lần thứ X của Đảng (tháng 4/2006), Đồng chí liên tiếp được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng với được Ban Chấp hành tw Đảng thai vào Bộ thiết yếu trị, Ban túng bấn thư tw Đảng, thường xuyên được phân công làm trưởng ban Nội bao gồm Trung ương.

Tháng 6/2006: Đồng chí được thai giữ chức Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Trưởng Ban chỉ huy Tây Bắc.

Tháng 10/2011, Đồng chí được nghỉ hưu hưởng chế độ.

Đồng chí là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng khoá VI, Uỷ viên Ban Chấp hành trung ương Đảng những khoá VII, VIII, IX, X; túng thư trung ương Đảng khoá IX, khoá X; Uỷ viên Bộ thiết yếu trị khoá X. Đại biểu Quốc hội những khoá VIII, XI.

Do có rất nhiều công lao và thành tựu xuất sắc đối với sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng với Nhà nước tặng ngay Huân chương hồ nước Chí Minh; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và các huân, huy chương cao tay khác.

THÔNG BÁO

LỄ TANG ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

-----

Ban túng bấn thư tw Đảng đã đưa ra quyết định Ban Lễ tang nhà nước bao gồm 21 đồng chí; đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ bao gồm trị, Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ làm Trưởng ban.

Linh cữu bằng hữu Trương Vĩnh Trọng quàn trên Hội trường lớn Uỷ ban dân chúng tỉnh Bến Tre.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh lây lan Covid-19 theo nguyên lý của thiết yếu phủ, Lễ viếng đồng minh Trương Vĩnh Trọng được tổ chức triển khai đồng thời tại nhì địa điểm: