Thượng thư bộ lại

     
Diễn đàn văn hóa văn hóa truyền thống nghệ thuật và thẩm mỹ tin tức tư liệu thông tin xây đắp đời sống văn hóa quả đât nghệ thuật
*

Diễn bầy văn hóa văn hóa nghệ thuật thông tin tư liệu tin tức desgin đời sống văn hóa nhân loại nghệ thuật

Ngô Hoán sinh năm 1460 tại xã Thượng Đáp, thị trấn Thanh Lâm, tủ Nam Sách, quá tuyên hải dương - ni là xóm Thượng Đáp, làng mạc Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

*

Sinh thời, Ngô Hoán từng đỗ Bảng nhãn năm 1490 bên dưới triều vua Lê Thánh Tông. Sử sách đất nước còn ghi nhận: “Mùa hạ, tháng bốn (…) thi Điện. Vua thân ra đầu đề văn sách. Không đúng Thượng thư Binh cỗ Định Công bá Trịnh Công Đán cùng Thượng thư Hình cỗ Lê Năng Nhượng làm Đề điệu; Phó đô Ngự sử đài Quách Hữu Nghiêm làm cho Giám thí; Đông các đại học tập sĩ Thân Nhân Trung với Thượng thư Lại bộ Nguyễn Bá Kỳ làm Độc quyển. Vua coi quyển thi, xếp thiết bị bậc cao thấp, cho đàn Vũ Duệ, Ngô Hoán, giữ Thư Ngạn 3 fan đỗ ts cập đệ, lũ Lê Tuấn Mậu 19 bạn đỗ tiến sỹ xuất thân, bọn Lê Đình quát tháo 32 tín đồ đỗ đồng ts xuất thân…

Tháng 5 (…) Ngày 18, vua ngự năng lượng điện Kính Thiên, truyền loa xướng danh những tiến sĩ là đàn Vũ Duệ; những quan khoác triều phục chúc mừng; cỗ Lễ mang bảng tiến thưởng treo ở ngoại trừ cửa Đông Hoa. Ngày 19, ban nón đai, y phục. Ngày 20, ban yến” (Đại Việt sử ký kết toàn thư, Nxb Văn học, Hà Nội, 2009, tr 715 )…

Sau khi đỗ đạt, Ngô Hoán được vấp ngã làm quan. Đời làm quan của ông trải lâu năm mấy mươi năm, từ triều Lê Thánh Tông tới Lê Chiêu Tông. Ông là member Tao bầy nhị thập chén tú; từng làm cho Độc quyển trong kỳ thi ngơi nghỉ Đan Trì năng lượng điện Kính Thiên (năm 1496), có lúc bị biếm chức, sung có tác dụng quân ở bản phủ bởi tội đem việc của triều đình nói với những người ngoài (năm 1500)… Về sau, ông được té làm Hiến gần kề sứ Thanh Hoa (năm 1505); Tán trị vượt tuyên sứ ty thừa tuyên sứ Thanh Hoa (năm 1509) rồi Lễ cỗ Thượng thư…

Mười tư năm đầu kể từ khi Ngô Hoán đỗ Bảng nhãn, tổ quốc vẫn vào cảnh thái bình thịnh trị nhưng mà thời Lê Sơ mang lại giai đoạn những vua Lê Uy Mục (1504-1509), Lê Tương Dực (1509-1516) đã bước vào khủng hoảng dẫn cho tới sự suy thoái và phá sản không thể cứu giúp vãn. Lúc Lê Chiêu Tông được dựng lên ngai xoàn (1516-1523) thì quyền lực của quyền thần Mạc Đăng Dung ngày càng mập mạnh, lấn át cả hoàng đế, triều chủ yếu nghiêng ngả. Lịch sử hào hùng thời mạt è cổ tái hiện.

Bạn đang xem: Thượng thư bộ lại

Không còn chọn lựa nào khác, ngày 27 mon 7 năm Nhâm Ngọ (1522), vua Lê Chiêu Tông vứt chạy khỏi ghê thành Thăng Long ra phía bên ngoài để lôi kéo quân các trấn kéo về đúng theo lực tấn công kẻ rình rập đe dọa ngai vàng. Trước tình hình đó, Mạc Đăng Dung từng bước tìm cách sa thải Lê Chiêu Tông khỏi vũ đài thiết yếu trị: ban đầu, Mạc Đăng Dung dựng em của Lê Chiêu Tông lên ngôi; vài ngày sau thì nhân danh vua new ban chiếu truất phế truất Lê Chiêu Tông, giáng Lê Chiêu Tông làm Đà Dương vương

Trong toàn cảnh vận nước, triều chính nghiêng ngả thời gian bấy giờ, với tâm cố “trung liệt há cam thờ hai chủ”, Ngô Hoán cùng với rất nhiều quan quân tướng tá sĩ từng hưởng trọn “ơn vua, lộc nước” đang theo phò vua Lê Chiêu Tông những mong giành lại ngai vàng.

Theo Khâm định Việt sử thông giám cưng cửng mục, vài mon sau, mang danh nghĩa góp Lê Chiêu Tông, “Trịnh mặc dù thống suất các tướng lĩnh ở cha phủ cùng ở các xứ ở trong Thanh Hoa hàng ngàn người với Trịnh Duy Thuân ra hộ giá. ở trong tướng của dù vậy Nguyễn Bá Kỷ vào hầu mặt vua. Nội thần là Phạm Điền sợ hãi Bá Kỷ giành giật quyền bính, bèn tâu vua mang chém, bêu đầu ở ngoài cửa quân doanh Trịnh Tuy. Trịnh Tuy chính vì vậy sinh ra bất bình, bèn cùng đàn Duy Thuân nói đồn đại lên rằng nên đi xem khu đất để lập doanh trại. Tối đến, Trịnh tuy dời quân cho mai phục sinh sống Dịch Vọng; sát mờ sáng, đem quân la hét ầm ĩ, tiến tiếp giáp đến nơi nhà vua. Bấy giờ bên vua bối rối, do dự xoay xở ra sao. Bầy Tuy bèn giật lấy nhà vua, mang về Thanh Hoa.

Xem thêm: Tour Du Lịch Bà Rịa - Tour Du Lịch Vũng Tàu 2 Ngày Từ Sài Gòn

Tư nghiệp Lê Hiếu Trung tử tiết. Lại cỗ Thượng thư Đông các đại học sĩ thị kinh Diên là Vũ Duệ và Lại cỗ Thượng thư là Ngô Hoán cùng với môn đồ là bầy Nguyễn Mẫn Đốc thống suất hương binh theo nhà vua, mang đến Thanh Hoa, đứt liên lạc, trù trừ nhà vua sống đâu. Bọn họ đều hướng tới lăng tẩm Lam Sơn, bái vọng rồi từ vẫn cả” (Khâm định Việt sử thông giám cương cứng mục, tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007, tr 90).

Về sau, công ty Mạc bị tiến công đuổi khỏi Thăng Long, bên Hậu Lê được khôi phục (giai đoạn Lê Trung Hưng). Đến năm 1666, dưới thời Lê Huyền Tông (1662-1671), tướng quốc Phạm Công Trứ sẽ tâu xin vua (và được chấp thuận) truy phong cho 13 bề tôi máu nghĩa của các triều vua Lê trước có tác dụng phúc thần. Trong các đó, bao gồm Ngô Hoán được truy tặng ngay là Suy trung công thần, gia phong có tác dụng Phúc thần...