Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Thực tại

*
*
*

thực tại
*

- d. Tổng thể nói chung những gì hiện nay đang tồn tại bao bọc chúng ta. Mải nghĩ, quên không còn thực tại. Sống trong mộng ảo, quay lưng lại thực tại. Thực trên của cuộc sống.


cái đang tồn trên trong thực tế. Bao gồm hai dạng TT chính: TT khách hàng quan với TT công ty quan. TT rõ ràng bao gồmtất cả mọi gì tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức của chủng loại người. Các nhà kinh khủng của nhà nghĩa Mac lý giải nội dung định nghĩa TT một cách khách quan là loại tồn tại độc lập với cảm xúc của nhỏ người. Tương tự như vậy, TT khách hàng quan là 1 trong dạng của TT, là khái niệm đồng nhất với định nghĩa vật chất. Còn TT công ty quan bao gồm tất cả những hiện tượng ý thức. Quan niệm TT đôi khi cũng được dùng theo nghĩa TT khách quan. Thuật ngữ TT lộ diện vào khoảng tầm thế kỉ 13, được các nhà khiếp viện dùng để làm chỉ rất nhiều sự vật tất cả sự tồn tại cố định và tại mức độ vừa đủ hơn, dùng làm chỉ Thượng đế như là cái sự "tồn tại hoàn toàn". Sau đó, câu chữ của có mang TT đã trở thành đối tượng của cuộc tranh cãi giữa công ty nghĩa duy danh và nhà nghĩa duy thực. Học tập thuyết của những nhà gớm viện về chuyên môn TT đã có Đêcac (R. Descartes) với Xpinôza (B. Spinoza) chào đón trên một trình độ cao rộng - thực thể TT. Theo Lôckơ (J. Locke), các quality thứ nhất của sự việc vật gồm tính TT lớn hơn các unique thứ hai. Beckơli (G. Berkeley) nhận định rằng TT là vốn có ở Thượng đế, ở niềm tin của con tín đồ và nghỉ ngơi những tư tưởng "sống động" hơn, tức là các cảm giác. Kantơ (E. Kant) đã minh bạch TT khiếp nghiệm của những hiện tượng cùng TT phạm trù cùng với tư cách là "vật chất tiên nghiệm của toàn bộ các đối tượng" nhấn thức. Hêghen (F. Hegel) đã chú ý TT không những với tư cách là phạm trù bản thể luận ngoại giả với tư giải pháp là phạm trù lôgic học. Vào triết học tư sản tân tiến (cũng như trước đó đây), nội dung của khái niệm TT trong khối hệ thống nào đó là do những yếu ớt tố khởi hành của hệ thống đó quyết định. Trong công ty nghĩa duy vật biện chứng, tiêu chuẩn của tính TT của khách hàng thể, sự kiện... Là trong thực tế xã hội, trong số ấy có cả trong thực tiễn kĩ thuật cùng thực nghiệm khoa học của chủng loại người.


Xem thêm: Peter Arnett, Chiến Tranh Vùng Vịnh Lần 2 ), Khởi Động Chiến Tranh Vùng Vịnh Lần 3

*

*

*

thực tại

thực trên noun
realityLĩnh vực: toán & tinactualphần tử thực tại: actual elementvô hạn thực tại: actual infinityLĩnh vực: năng lượng điện lạnhrealitythực tại giả: artificial realitythực tại thiết bị lý: physical realitysố vô hạn thực tạiinfinite ordinal numberthực trên ảoVR (virtual reality)vô hạn thực tạicompleted infinity