Thơ tấm cám

     
*
Ngày xưa, nhỏ Tấm, bé Cám là hai người mẹ cùng cha khác mẹ.

Bạn đang xem: Thơ tấm cám

Tấm là con vợ cả, Cám là con bà xã lẽ. Cha chúng nó mất rồi, chị em con Tấm cũng mất rồi. Tấm sinh hoạt với bé Cám và dì ghẻ là mẹ con Cám.Một hôm dì đưa cho mỗi đứa một cái giỏ, bảo đi bắt tôm bắt tép. Dì hứa hẹn rằng: "Hễ đứa làm sao bắt được nhiều thì cho yếm đỏ".Hai đứa cùng với giỏ ra đi đồng, Tấm bắt được nhiều, Cám bắt được ít. Cám bảo rằng: "Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng".Lúc con Tấm hụp xuống thì nhỏ Cám ở trên bờ trút rước cả tôm tép của con Tấm vào giỏ mình rồi mang lại trước. Bé Tấm lên dòm cho giỏ thì thấy mất cả, nó new khóc hu hu lên.Bụt tồn tại hỏi: "Làm sao con khóc"? bé Tấm đề cập sự tình mang đến Bụt nghe rồi lại khóc. Bụt bảo nó dòm vào giỏ xem có còn điều gì khác không. Nhỏ Tấm dòm vào thì chỉ thấy tất cả một con bống cơ mà thôi. Bụt new bảo rước thả nhỏ bống xuống bên dưới giếng cơ mà nuôi; cứ một ngày nhị lần, mỗi bữa cơm đáng ba bát thì nạp năng lượng hai còn giảm một bát làm cho bống. Cơ hội đổ cơm xuống giếng thì bảo vậy này: "Bống ơi bống! lên ăn uống cơm quà cơm bạc tình nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người".Con Tấm nghe lời Bụt lấy thả bống xuống giếng. Cứ đến bữa ăn nó ăn xong lại có thùng ra giếng gánh nước, giấu chén cơm vào thùng đem mang lại bống. Dịp đổ cơm trắng xuống giếng thì nói như lời Bụt dặn. Bống nghe thấy chẳng lần như thế nào là ko lội lên phương diện nước để ăn.Đến sau, bà bầu con Cám biết ý new cho đi rình. Bé Cám lẻn đi thấy con Tấm đổ cơm trắng xuống giếng cùng nói mấy lời như thế, thì nó học thuộc lòng rước rồi về thưa chuyện lại cho người mẹ nó nghe.Hôm sau, người mẹ con Cám bảo Tấm rằng: "Con ơi con! mai đi chăn trâu đề xuất chăn đồng xa, chớ chăn đồng gần mà làng bắt mất trâu".Con Tấm vâng lời, hôm sau phải dắt trâu đi chăn đồng xa, trong nhà hai người mẹ con bé Cám đem dĩa cơm ra giếng, đổ xuống đấy rồi cũng nói như con Tấm nói phần đa khi. Bống lội lên mặt nước thì người mẹ con nhỏ Cám bắt lấy mang về làm làm thịt ăn.Đến bữa cơm, bé Tấm lại cứ đem cơm trắng ra mang đến bống. Nhưng bận này sẽ không thấy bống nữa, chỉ thấy cục máu nổi lên mặt nước. Nó mới khóc òa lên. Bụt lại hiện hữu hỏi: "Làm sao con khóc"? con Tấm thưa rằng: "Con nuôi bống ở bên dưới giếng, mỗi khi cho nó nạp năng lượng nó vẫn lội lên phương diện nước, mà bây giờ con đem cơm mang lại nó, ko thấy nó nữa, chỉ thấy một hòn máu". Bụt bảo rằng: "Người ta bắt bống nạp năng lượng thịt rồi. Con về bên nhặt lấy xương nó. Con mua tư cái lọ bỏ vào đấy rồi rước chôn ở tư góc giường con nằm".Con Tấm nghe lời Bụt, về nhà tìm xương bống. Có một con gà bảo nó rằng: "Cục ta viên tác, đến ta cụ thóc ta bươi xương cho". Con Tấm mang thóc ném cho gà, gà bươi một nơi thì thấy xương ngay. Tấm nhặt lấy bỏ vô lọ rồi đem chôn.Được không nhiều lâu công ty vua bao gồm mở hội. Hai chị em con bé Cám sắm sửa đi xem. Người mẹ con Cám đem một đấu thóc và một đấu gạo, trộn lẫn với nhau, rồi bắt nhỏ Tấm buộc phải lựa riêng ra. Dì con Tấm bảo nó cố kỉnh này: "Lúc làm sao mày nhặt ngừng thì bắt đầu được đi xem hội, hễ chưa hoàn thành thì không được đi". Nói núm rồi hai người mẹ con nó đi. Nhỏ Tấm ở nhà khóc. Bụt lại hiện lên hỏi: "Làm sao nhỏ khóc"? Nó thưa rằng: "Con khổ quá, dì nhỏ bắt cần nhặt bấy nhiêu thóc gạo, dứt thì new được đi xem hội. Đến thời gian nhặt dứt thì không còn hội còn điều gì khác mà xem". Bụt bảo rằng: "Để ta đến một bầy chim sẻ xuống nhặt đỡ". Nhỏ Tấm hại chim ăn uống mất thì dì về nó buộc phải đòn. Bụt lại bảo rằng: "Rồi ta cấm cấm đoán chim ăn, nhỏ đừng lo".Đến lúc lựa riêng chấm dứt rồi, nhỏ Tấm lại khóc. Bụt lại hỏi: "Làm sao bé khóc"? Nó thưa rằng: "Con không có quần áo đẹp nhằm đi coi hội". Bụt bảo rằng: "Con đi đào những cái lọ sẽ chôn ngày trước lên, thì muốn áo xống đẹp thế nào cũng có". Tấm bắt đầu đào lên, thì thấy quần áo, một đôi giầy và một nhỏ ngựa. Tấm mừng quá, thắng bộ vào rồi đi coi hội.Lúc Tấm trải qua bờ hồ, tấn công rơi mẫu giày, ko có gì lấy lên được. Một thời gian sau, vua ngự mang đến gần đấy, voi đứng dừng lại kêu rầm rĩ lên. Vua thấy sự lạ mới phán cho quân lính cần xuống hồ, xem có cái gì lạ lẫm không. Tức khắc bộ đội xuống hồ, tìm thấy một dòng giày bọn bà đẹp mắt lắm. Vua phán mang lại tất cả đàn bà đi xem hội ướm thử. Hễ chân ai đi vừa thì vua lấy có tác dụng vợ.Trong đám hội người nào cũng ướm cả, cả bà mẹ con bé Cám cũng chẳng từ. Dẫu vậy chẳng gồm chân ai vừa, Tấm cũng xin ướm thử. Dì nó mắng rằng: "Chuông khánh còn chẳng nạp năng lượng ai, nữa là miếng chĩnh bỏ ko kể bờ tre". Đến lúc Tấm ướm thì vừa vặn. Quân nhân thị vệ mang ngay kiệu rước về cung.Đến ngày giỗ bố, Tấm về nhà.

Xem thêm: Review Phim Công Tố Viên Hung Bạo, Công Tố Viên Hung Bạo

Dì nó bảo nó trèo lên cây cau cắt mấy quả nhằm cúng. Lúc Tấm trèo đến ngọn cây, thì dì nó đẵn gốc. Tấm thấy hễ bèn hỏi: "Dì làm những gì ở bên dưới ấy thế"? Dì nó bảo rằng: "Dì đuổi kiến mang lại nó khỏi đốt nhỏ đây mà". Lúc đang cắt cau thì cây đổ, Tấm vấp ngã xuống ao chết đuối. Dì nó lấy áo quần của nó mang vào cho nhỏ Cám rồi đưa vào cung.Con Tấm hóa ra chim vàng anh đến đậu ở vườn bên vua, bảo lính giặt áo rằng: "Phơi áo ông xã tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi hàng rào rách rưới áo chồng tao". Một hôm vua nghe giờ chim hót, phán rằng: "Vàng ảnh vàng anh, có phải vk anh chui vào tay áo". Chim nhảy ngay vào, vua bắt bỏ vô lồng sơn son thếp vàng. Từ đấy cả ngày cả đêm vua chỉ chơi với chim.Con Cám nói với mẹ, người mẹ xui bắt chim làm thịt ăn. Về mang lại cung nó không nên ngay bộ đội giết chim ăn uống thịt, rồi bỏ lông ra vườn. Lông chim hóa ra nhị cây soan đào. Vua thấy đẹp, mắc võng vào hai cây ấy, rồi nằm nghịch dưới trơn mát.Con Cám về truyền tai nhau mẹ, với cứ theo lời chị em xui, nó bắt quân nhân đẵn cây mang gỗ đóng có tác dụng khung cửi. Đến cơ hội dệt thì nghe giờ đồng hồ kêu: "Kẽo cà kẽo kẹt, đem tranh ông chồng chị, chị khoét đôi mắt ra".Con Cám lại về méc nhau mẹ. Chị em nó xui đốt khung cửi, nó cũng sai quân nhân làm ngay. Số đông than tro cơ hội đổ đi ra ngoài đường lại hóa ra cây thị, chỉ gồm một quả đẹp lắm. Bà lão sản phẩm nước trải qua thấy quả thị đẹp, bảo rằng: "Thị ơi thị! rụng vào bị bà, bà lấy bà ngửi chớ bà không ăn". Thị rụng tức thì xuống, bà ta lấy đem về nhà.Ngày như thế nào đi chợ tậu đồ hàng, lúc trở về cũng thấy cơm trắng canh để phần tươm vớ lắm, bà ta lấy làm cho lạ. Một lần bà lão giả vờ đi chợ, cho nửa con đường thì lộn về. Rón nhón nhén lại dòm vào khe cửa, thấy gồm một tiên nữ đang làm cho đồ ăn, thình lình bà ta chạy vào, thì tiên nữ lộ cơ không thay đổi đi được. Bà ta mừng lắm ôm choàng ngay lập tức lấy. Trường đoản cú đấy yêu thích nhau như hai mẹ con. Lúc bà ta đi tìm quả thị thì chỉ thấy bao gồm cái vỏ không cơ mà thôi. Bà ta đem xé vụn ra rồi giấu trở nên đi một chỗ.Có một hôm vua vui chơi gần đấy, thấy trong hàng tất cả một bà lão phương phi và phúc hậu, vua bắt đầu ghé vào. Bà ta rước trầu nước kính dâng. Vua thấy trầu têm hệt như hoàng hậu têm ngày trước, phán hỏi: "Trầu này ai têm"? Bà ta tâu là của con gái têm. Vua phán ước ao xem mặt, bà ta bảo ngay nhỏ ra, thì chính là vợ vua ngày trước. Vua phán bảo rước về cung, Tấm lại làm hoàng hậu.Con Cám thấy chị xinh đẹp new hỏi rằng: "Chị Tấm ơi, chị Tấm! chị làm nắm nào cơ mà đẹp thế"? Tấm bèn bảo: "Em vẫn muốn đẹp không"? Cám thưa chị có. Tấm bèn sai đào một cái hố sâu với đun một nồi nước to lớn thực sôi, rồi bảo nhỏ Cám xuống dòng hố ấy. Lúc Cám cách xuống hố thì Tấm không đúng đổ nước sôi xuống. Con Cám chết nhăn răng ra. Xác nó cho vào chĩnh, làm cho mắm rước biếu người mẹ nó, bữa nào bà bầu nó ăn cũng khen ngon. Có con quạ đậu bên trên mái nhà, kêu rằng: "Ngon gì nhưng ngon, ăn thịt con có còn xin miếng"? mẹ nó giận lắm, mắng chửi quạ ồn ào lên cùng đuổi nó đi mang đến mau. Đến khi nạp năng lượng gần hết mắm, thấy ở lòng chĩnh có đầu thọ con, thì lăn quay ra chết tươi.* * *Có thuyết nhận định rằng Tấm Cám là nhân vật bao gồm thực ở xung quanh đời, sinh vào thời triều Lý, cùng một thời với Lý hay Kiệt, vị danh tướng đã đại phá quân bên Tống. Đền bái Tấm Cám vừa mới đây còn dấu vết tại làng mạc Dương Xá trực thuộc huyện vô cùng Loại, tỉnh giấc Bắc Ninh. Cứ theo khẩu truyền của cố lão cùng dân trong xóm và địa thế căn cứ vào ngọc phả thần tích tại đền rồng thờ Đức Bà (Tấm Cám) cùng đền bái tướng quân Lê Thiện, là dòng dõi Tấm Cám ở làng nói trên, thì mẩu truyện khác với sự tích ta hay nghe kể cùng chuyện Tấm Cám bởi văn vần.Tục truyền rằng phụ vương Tấm Cám thương hiệu húy là Lê Đại, chủng loại thân là Vũ Thị Tĩnh, kế mẫu tức mẹ kế cô Cám (chứ không phải cô Tấm) là người họ Chu. Cô Cám còn mang tên chữ là Khiết Nương. Năm Cám lên bố thì không cha mẹ mẹ, 12 tuổi thì mồ côi cha. Em gái Cám bởi vì Chu Thị sinh ra tên là Tấm.Sử chép rằng vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà chưa có con, đi ước tự qua xóm Thổ Lợi (sau đổi là Dương Xá) trực thuộc Bắc Ninh, tín đồ đi coi đầy đường. Bao gồm một cô gái đẹp đi hái dâu, thấy xa giá cả nhà đất vua đi qua, cứ đứng tựa khóm lan chớ không ra xem. Vua để ý đến người đẹp, truyền call vào cung, tuyển thanh nữ làm phi, viết tên là Ỷ Lan.Trong lúc vua Lý Thánh Tông đi tấn công Chiêm Thành vắng, Ỷ Lan ở nhà có mang, Dương Hoàng Hậu không tồn tại con yêu cầu sinh ghen ghét, sợ phái nữ sinh được hoàng phái mạnh thì sẽ tiến hành vua sủng ái đề bạt lên rộng mình. Dương Hậu mới biên thư tâu man cùng với vua rằng mình bao gồm thai rồi độn bụng cho mỗi ngày một bự thêm. Đến khi Ỷ Lan sinh hạ hoàng tử, Dương Hậu tức khắc sai bạn bế trộm về nuôi, với giam Ỷ Lan lại, rồi giữ hộ giấy đưa thông tin cho vua đang ở khu đất Chiêm xuất xắc là mình sinh được hoàng nam, còn Ỷ Lan thì đẻ ra quỷ quái thai, chiếu tội cung thiếu phụ đã bắt giam vào lãnh cung.Dương Hậu mong muốn ngầm giết thịt Ỷ Lan buộc phải trong khi kìm hãm ở lãnhcung, năm ngày ngay lập tức bắt thanh nữ nhịn cơm để cho chết. Ỷ Lan nhờ người thân trong gia đình lượm trái thị chín rụng ở gần đó trao cho ăn uống mà sống được cho đến khi vua Thánh Tông quay trở lại triều.Thái Tử nhỏ Ỷ Lan bị Dương Hậu dấn làm nhỏ mình, vua Thánh Tông cũng tin thật, đặt tên là Càn Đức. Đến khi Càn Đức đăng quang vua, tức là Lý Nhân Tông, bà mẹ đẻ là Ỷ Lan vẫn bị nhốt ở lãnh cung mà không biết. Nhờ sư nắm Đại Điên méc nhau bảo, mấy tháng sau khoản thời gian lên ngôi vua, Nhân Tông bắt đầu biết chuyện, bèn bắt tội Dương Thái Hậu với cung người vợ đã gạt tiên đế mà làm tội oan Ỷ Lan Thái Hậu (Cám).Trước đó, em Cám là Tấm vào cung thăm chị, vua thấy sắc đẹp liền nạp cung. Dương Hậu thấy hai người mẹ Ỷ Lan được vua sủng ái thì ghen ghét, rồi thừa cơ hội vua đi đánh giặc vắng, Dương Hậu độn bụng giả có thai, sợ hãi lộ chuyện sau này, new ngấm ngầm sai giết mổ Tấm bên cạnh đó giam Cám (Ỷ Lan) vào lãnh cung rồi định bỏ đói mang lại chết. Chu Thị được tin bé mình là Tấm bị sợ và nhỏ ghẻ là Cám bị nhốt thì bi thương rầu gầy mà chết. Sau thời điểm được con là vua Nhân Tông gỡ hàm oan, Ỷ Lan được phong làm cho Hoàng Thái Hậu. Ỷ Lan vốn là fan mộ đạo Phật, đi lễ vái khắp các đền chùa, và cuối cùng mất tại 1 ngôi miếu thuộc phân tử Gia Lâm ngày nay.Chuyện Tấm Cám của ta 1 phần lớn đã bỏng theo câu chuyện của Chiêm Thành, cùng là do chuyện lịch sử trên đây nhưng thêu dệt thêm theo cảm xúc của dân tộc, qua bao nhiêu đời vẫn tồn tại trên cửa ngõ miệng người việt nam Nam.