Thi sách

     
Nước phái mạnh ta ba lần chịu đựng sự đô hộ của phương Bắc (Bắc thuộc), cùng tới 1083 năm (207 TCN – 938), trường đoản cú triều Tây Hán cho triều Hậu Tấn. Những dòng chúng ta Lạc tướng thường xuyên nổi lên vết tranh, lúc đầu là gia đình Lạc tướng họ Dương

Khởi đầu ý vật dụng khởi nghĩa, phụ vương con Lạc tướng mạo Dương Thái Bình– Dương Thi Sách đầu Công Nguyên, chuẩn bị lực lượng đánh nhà Đông Hán. NhưngThi Sách bị giặc giết sớm!. Câu hỏi chưa thành. Trưng Trắc – bà xã Thi Sách dấy binhkhởi nghĩa (năm 40 – 43), quyết trung ương đánh giặc thường nợ nước, trả thù nhà. Bà là nàngdâu họ Dương trí – dũng tuy vậy toàn!


*

Thi Sách cưới Trưng Trắc (con gái lạc tướng thị trấn Mê Linh), làm cho vợ. Ông là con trai của Lạc tướng thị xã Chu Diên, và là fan vận rượu cồn nhân dân cùng nổi lên kháng lại chế độ cai trị ở trong nhà Đông Hán (Trung Quốc) trong lịch sử vẻ vang Việt phái mạnh

Theo góp ông gồm lắm người giỏi việc quân, như Đô Dương, Lê Đình Lượng, Phùng Thị Chính,...

Theo năn nỉ Tử xã Thần miếu sự tích nguyên nơi bắt đầu tại thôn Hồng Hà, Đan Phượng, thủ đô hà nội (Trang 8 - 12) bao gồm ghi lại: Dương Thi Sách là người Chu Diên là bé của Lạc tướng Dương Thái Bình, chị em là hồ Thị Nhữ, sinh ngày mùng 10 tháng 6 (không rõ năm). Chu Diễn (Đan Phượng, từ Liêm, Hà Nội).

Bạn đang xem: Thi sách

Nghe nói Ả Lã thanh nữ Đê (Trưng Trắc) là người có nhan dung nhan kiều diễm cơ mà vẫn chưa lấy chồng bèn nói cùng với Lạc tướng, Lạc tướng nói rằng: Ta và Lạc tướng Phong Châu trước đã bao gồm nguyện ước. Ni nghe có phụ nữ Ả đó hợp lí là duyên chi phí định vậy. Bèn cho những người đến hỏi đón về (ngày mùng 10 mon 11 năm 39). Ở khu đất Chu Diên nhị họ hầu hết cùng vui mừng.

Bấy giờ đồng hồ có fan phương Bắc là tô Định giữ lại chức Thái thú Giao chỉ là người giai cấp bạo ngược hà khắc, tạp dịch nặng trĩu nề khiến cho người phương nam lầm than ân oán thán.

Tô Định là quan tham, tửu sắc đẹp vô độ nghe nói phụ nữ của Lạc tướng đất Mê Linh là Trưng Ả Nương là fan có sắc đẹp hơn người. Hắn liền rước quân cho đóng ở bên sông, rồi xông hẳn vào khu đất Mê Linh hỏi Trưng công.

Trưng công cứ thực mà kể lại, nói rằng: Một người con gái há được được gả mang lại hai người có tài năng chăng? đánh Định từ tạ rồi ra thu quân mã tiến thẳng mang lại Chu Diên tới công ty Dương Thi nhằm hỏi.

Thi Sách mặc dù xuất thân học trò tuy nhiên cũng danh tiếng thao lược, bèn phản kháng lại, đôi mặt mắng rồi dẫn đến xung đột. Lúc đó Tô Định lập mưu trước tiên dùng binh khí giới, những người dân dưới quyền Dương Sách thì tay không. Thi Sách tuy tất cả chí dũng há, nhưng quan trọng lấy sức người dân đánh lại với ngàn binh. Ông bị yêu mến chạy mang lại Tử Khê thuộc Dương công thì con đường cùng mức độ tận (hóa ngày 11 tháng 12 năm 40).

Dương Công đã chết. Tô Định tìm giết mổ hết bọn họ hàng đơn vị Dương công, Trưng nàng vương bèn chạy về khu đất Mê Linh thảo luận nói rõ âm mưu đê yếu của Thái thú. Lạc tướng mạo Trưng công ngay tức thì chiêu mộ binh sỹ tinh nhuệ làm cho quân tiên phong. Trưng người vợ vương vì căm ghét To Định là kẻ tham tàn khốc ngược, áp bức dân tộc Việt Nam, cùng với mối huyết nhị thâm thù giết thịt chồng, theo ý đồ trong phòng chồng, quyết dấy quân khởi nghĩa.

Xem thêm: Đạo Công Giáo Và Đạo Thiên Chúa Có Phải Là Một? ? Đạo Thiên Chúa Hay Đạo Công Giáo

Vương Bà tiến quân lật đổ thống trị của đơn vị Hán, tấn công đuổi thái thú tô Định, trả thù nhà, thường nợ nước.

Sau kia đánh thu được 65 thành ở vùng Lĩnh Nam, ngài lên ngôi vua, tôn phong ck là Quốc vương Thiên tử Đông Hán Đại vương, còn bản thân thì trường đoản cú xưng là Quốc Thiên tử, coi tên Ả Lã phụ nữ Đê là tên gọi thụy.


*
Điên thờ được cho là của Đông Hán Đại vương Dương công Thi Sách

Vua về Tử Khê, lập miếu bái Dương công. Phường Tử Khê, vật nài Tử vốn là vị trí Dương Công Thi Sách bại trận chạy mang đến Châu Vi, hóa ngơi nghỉ địa phận nại Tử. Trưng nữ khôi phục lại khu đất nước, lên ngôi ban đến phường nằn nì Tử chưa hẳn đóng sơn thuế, phu dịch. Phường Tử Khê, nề hà Tử vâng mệnh. Mang đến họp các quan tôn Dương công có tác dụng Quốc vương vãi Thiên tử Đại vương, làm việc thời Đông Hán xưng là Đông Hán Đại vương...