Kinh Thánh Tân Ước là phần cuối của cục Kinh Thánh Công Giáo bao gồm 27 cuốn sách được viết và hoàn chỉnh bởi những Thánh Tông Đồ và cùng sự của những ngài, được sinh ra trong nửa cuối cụ kỷ đầu tiên sau biến cố Chúa Giáng Sinh.

Bạn đang xem: Kinh thánh

*
*

Mục lục gớm Thánh Tân Ước

Nguyên văn theo bản dịch của group Các Giờ khiếp Phụng Vụ. Phần audio bởi Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, thuộc các cả nhà em thanhlinh.net thực hiện.

Xem thêm: Nguồn Gốc Đạo Hồi Giáo Và Hồi Giáo Ở Việt Nam, Hồi Giáo Là Gì, Và Người Hồi Giáo Tin Gì

01. Tin vui theo Thánh Mát-thêu02. Tin mừng theo Thánh Mác-cô03. Tin tốt theo Thánh Lu-ca04. Tin vui theo Thánh Gio-an05. Sách Công Vụ Tông Đồ06. Thư nhờ cất hộ tín hữu Rô-ma07. Thư 1 giữ hộ tín hữu Cô-rin-tô08. Thư 2 nhờ cất hộ tín hữu Cô-rin-tô09. Thư nhờ cất hộ tín hữu Ga-lát10. Thư gởi tín hữu Ê-phê-xô11. Thư giữ hộ tín hữu Phi-líp-phê12. Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê13. Thư 1 gởi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca14. Thư 2 gởi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca15. Thư 1 giữ hộ ông Ti-mô-thê16. Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê17. Thư nhờ cất hộ ông Ti-tô18. Thư gửi ông Phi-lê-môn19. Thư nhờ cất hộ tín hữu Do-thái20. Thư của Thánh Gia-cô-bê21. Thư 1 của Thánh Phê-rô22. Thư 2 của Thánh Phê-rô23. Thư 1 của Thánh Gio-an24. Thư 2 của Thánh Gio-an25. Thư 3 của Thánh Gio-an26. Thư của Thánh Giu-đa27. Sách Khải Huyền

Nội Dung ghê Thánh Tân Ước

Nội dung của Tân Ước nói tới tình yêu thương của Thiên Chúa với con người, về việc Ngài tùy chỉnh thiết lập giao ước mới và trường tồn cùng lời hứa hẹn cứu độ được tiến hành một bí quyết trọn vẹn qua cuộc đời Đức Giê-su Ki-tô. Tân Ước cũng cho bọn họ biết sự có mặt và phát triển bước đầu của Giáo Hội đạo gia tô và hồ hết sự khiếu nại được tiên báo về thời kỳ sau cùng tới ngày Chúa quang đãng lâm.

Bốn sách tin vui nói riêng với Kinh Thánh Tân Ước nói phổ biến đóng phương châm vô cùng quan trọng đặc biệt đối cùng với Giáo Hội, là các đại lý hình thành, cải tiến và phát triển và hoàn thiện Đức Tin Công Giáo. Hãy đọc Tân Ước với trọng tâm hồn rộng mở với trái tim mang tình yêu thương thương, giúp xem được tuyến phố đi, ánh sáng chân thật cho cuộc đời mỗi chúng ta.