Tạp chí lịch sử

     
*
DDC 335.52 Nhan đề Tạp chí lịch sử Đảng / học viện chuyên nghành Chính trị non sông Hồ Chí Minh thông tin xuất phiên bản Hà NộiKỳ vạc hànhTháng Phụ chú Tạp chí đóng góp tập Thuật ngữ chủ đề Lịch sử Đảng - Tạp chí Địa chỉ Kho Báo - Tạp chí(15): 5000000032-46
mẫu Mã vạch nơi lưu S.gọi toàn cục Phân loại bản sao triệu chứng Thành phần
1 5000000046 Kho Báo - tập san 335.52 L 302 Báo - tạp chí 15
2 5000000045 Kho Báo - tạp chí 335.52 L 302 Báo - tập san 14
3 5000000044 Kho Báo - tập san 335.52 L 302 Báo - tạp chí 13
4 5000000043 Kho Báo - tạp chí 335.52 L 302 Báo - tạp chí 12
5 5000000042 Kho Báo - tập san 335.52 L 302 Báo - tập san 11
6 5000000041 Kho Báo - tạp chí 335.52 L 302 Báo - tập san 10
7 5000000040 Kho Báo - tập san 335.52 L 302 Báo - tạp chí 9
8 5000000039 Kho Báo - tạp chí 335.52 L 302 Báo - tập san 8
9 5000000038 Kho Báo - tập san 335.52 L 302 Báo - tạp chí 7
10 5000000037 Kho Báo - tập san 335.52 L 302 Báo - tạp chí 6
*
*
12of2
*
*