Tam tông miếu là gì

     

I. Ngày chính thức Khai Đạo

– Năm liền kề Tý (1924).

Bạn đang xem: Tam tông miếu là gì

– tháng Bính Tý là tháng 11.

– Ngày Bính Tý là ngày tiết Đông chí.

– Giờ Mậu Tý là 11 giờ khuya, đầu ngày Bính Tý.

Trụ sở của Đạo Minh Lý đặt tại chùa Tam Tông Miếu, số 82 đường Cao Thắng, thành phố Hồ Chí Minh (trước khi là sử dụng Gòn).

*

*

Hiện nay, Minh Lý được công nhận tư phương pháp pháp nhân với thương hiệu gọi Minh Lý Thánh Hội.

VI. Kết luận

Về Thế Đạo, Minh Lý lấy bé người làm đích chánh. Người là đại diện của Trời Đất, giữ mối tương quan, tạo nên sáng tỏ với rộng bày Đại Đạo.

Xem thêm: Visit Mac Cuu Family Tombs Review, Mac Cuu Tombs Review

Nếu Trời Đất tất cả mà không tồn tại con người thì Trời Đất cũng ko cần bao gồm để làm cho gì.

Con người có tài thành Thiên Địa chi Đạo, phụ tướng Thiên đạo cho nghi. Nhưng tại sao chúng ta gặp từ bây giờ một hoàn cảnh rất đen tối, thù ghét nhau, giết lẫn nhau. Tại sao?

Đó là bé người bị ám ảnh bởi lòng tham dục mà lại say đắm với hoàn cảnh, nên gây ra biết bao sự đổ nát hư hại, khiến cho đất bằng sóng dậy chẳng vừa. Yêu cầu đặt trúng vấn đề là một việc, còn việc quan lại trọng hơn là phải gồm con người lành mạnh tượng trưng, đủ trí tuệ, đủ từ tâm, mới có thể đặt tay vào đời mà lại không tạo nên đời hư hại.

Muốn gồm con người ấy, ko phải học giỏi tài cao cơ mà ra gánh đời độ chúng được. Muốn đòi hỏi mang đến đời đặng trở nên thanh thản thánh đức, phải có con người chơn tu, chứng đạo, nội thánh ngoại vương, tự giải bay được thân, để giải phóng chủng loại người ra bên ngoài đau khổ.

Về Thiên đạo, Minh Lý quan sát nhận mỗi người đều tất cả tánh Minh Lý tối thiêng liêng, bất sinh bất diệt, ngang thuộc Trời Đất, hoặc gọi là Minh Đức, Minh tánh, Minh giác, v.v… làm cho căn bản cho sự tu thân. Vì thế bề trên tất cả dạy:

Minh Lý tánh, minh tâm kiến tánh,Đạo Tam Tông, thọ lãnh hóa hoằng.

Nhưng khó khăn ở chỗ nhìn được rõ cái tánh Minh Lý. Chết tại đó nhưng sống cũng tại đó, đề nghị gọi chỗ đó là sanh Tử quan liêu đầu.Thỉnh chư quý vị để ý, không nên minh bằng lý trí, nếu công trạng sai một ly là cách xa ngàn dặm.

Hôm nay, Tệ tăng bày giải ít điều về sở kiến của Đạo Minh Lý, ước mong chư Đạo hữu bổ cứu thêm cho để trợ giúp bề bên trên hoằng hóa mối đạo Trời đương buổi Hạ Ngươn nầy, hầu đem lại phước lành đến đồng bào ta, đến cả thế giới nhơn loại.