Tâm sự nữ vương 2

     

Mary Queen of Vietnam Church


Lạy Thiên Chúa đầy tình thân thương! cuộc đời chúng con tương tự những con chiên lạc đàn. Đứng trước tình yêu mênh mông của Chúa, chúng nhỏ thấy mình thật bất xứng. Xin tha thiết cầu xin Chúa ban cho việc đó con có được trái tim quảng đại như Chúa, nhằm mặc lấy trung khu tình biết yêu đương xót vật dụng tha, với giúp chúng bé vượt thoát ra khỏi mọi đối chiếu hạn thon thả để rất có thể chia vui sẻ ai oán với người các bạn em cùng nhận thấy, trước khía cạnh Chúa, chúng con đều được chúa yêu thương yêu. Amen!