Sự tích quan lớn tuần tranh

     

Quan tuần tranh

Quan tuần tranh còn có tên gọi là Quan to đệ ngũ tuần tranh, hay có cách gọi khác là Ông béo tuần tranh.

Quan to tuần tranh

Quan to tuần tranh là vị quan lớn đứng số 5 trong sản phẩm ngũ vị tôn quan liêu sau quan tiền đệ nhất, quan đệ nhị, quan tiền đệ tam và quan đệ tứ.

Nên còn gọi là quan đệ ngũ

*
*
*
*
*
*
*
Hình ảnh quan tuần tranh trong cỗ ngũ vị tôn quan tại gian bái việt

Nguồn tổng thích hợp từ: Internet

Khuyến mại cực sốc năm 2021: sút sốc 50% giá cho 10 khách số 1 tiên để bức tượng Quan tuần tranh

Từ 6.400.000đ xuống còn 3.200.000đ