So sánh khởi nghĩa yên thế và phong trào cần vương

     

Để vấn đề soạn bài dễ hơn, mời độc giả cùng so sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa yên ổn Thế. Theo dõi bài viết của tuyetdenbatngo.com để biết thêm cụ thể nhé!


Lịch sử được xem là một trong những môn khó vì có vô vàn sự kiện cần phải nhớ. Bài viết sau của tuyetdenbatngo.com sẽ so sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế một cách dễ hiểu nhất. Mời bạn đọc tham khảo cùng tuyetdenbatngo.com.

Bạn đang xem: So sánh khởi nghĩa yên thế và phong trào cần vương


1. So sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế
1.1. Sự giống nhau giữa phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế
1.2. Sự khác nhau giữa phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế
3.3. Nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Yên Thế
4. Trả lời câu hỏi bài tập trang 136 SGK Lịch sử 11
Phong trào Cần Vương: Gồm nhiều tầng lớp, trong đó có thể kể đến văn thân, sĩ phu, nông dân.Khởi nghĩa Yên Thế: Nông dân.

Phương thức đấu tranh:

Phong trào Cần Vương: Khởi nghĩa vũ trang.Khởi nghĩa Yên Thế: Cũng là khởi nghĩa vũ trang nhưng có giai đoạn hòa hoãn, có giai đoạn tác chiến.

Tính chất:

Phong trào Cần Vương: Phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến.Khởi nghĩa Yên Thế: Phong trào nông dân mang tính tự phát.

*

Vừa rồi là so sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế. Tiếp theo nội dung bài viết là đôi nét về phong trào Cần Vương, mời bạn đọc cùng theo dõi.


Năm 1884, thực dân Pháp xác lập ách thống trị đô hộ trên toàn Việt Nam.Được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhân dân, phe chủ chiến đã sẵn sàng hành động.Cuộc phản công tại ghê thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương.

*

Xem thêm: Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương?

Sau đây là diễn biến về phog trào Cần Vương. Mời độc giả theo dõi phần tiếp theo của bài viết So sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế để biết thêm đưa ra tiết.

Xem thêm: Loibaihat Tháng Mười Hy

Diễn biến phong trào Cần Vương

Diễn biến phong trào Cần Vương được phân tách thành 2 giai đoạn:


Giai đoạn 1 (1884 – 1892):

Khởi nghĩa vì Đề Nắm lãnh đạo. Khi đó, nghĩa quân hoạt động vẫn còn rời rạc, chưa có sự liên kết với nhau.Tháng 04/1892, cuộc khởi nghĩa chính thức nổ ra dưới sự chỉ huy của Đề Nắm.

Giai đoạn 2 (1893- 1908):

Trong giai đoạn này, nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở.Nghĩa quân vùng lên chiến đấu quyết liệt khiến kẻ thù phải 2 lần giảng hòa. Đồng thời, bọn chúng còn nhượng bộ một số điều kiện có lợi mang lại dân ta.

Giai đoạn 3 (1909 – 1913):

*

Nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Yên Thế

Dưới đây là một số nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Yên Thế:


Phong trào Cần Vương: Các sĩ phu văn thân yêu nước.Khởi nghĩa Yên Thế: Nông dân.

Địa bàn hoạt động:

Phong trào Cần Vương: Ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ.Khởi nghĩa Yên Thế: Diễn ra trên một địa phương nhỏ hẹp phía tây bắc tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng tham gia:

Phong trào Cần Vương: Gồm nhiều tầng lớp, trong đó có thể kể đến văn thân, sĩ phu, nông dân.Khởi nghĩa Yên Thế: Nông dân.

Phương thức đấu tranh:

Phong trào Cần Vương: Khởi nghĩa vũ trang.Khởi nghĩa Yên Thế: Cũng là khởi nghĩa vũ trang nhưng có giai đoạn hòa hoãn, có giai đoạn tác chiến.

Tính chất:

Phong trào Cần Vương: Phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến.Khởi nghĩa Yên Thế: Phong trào nông dân mang tính tự phát.

*