Quy tắc đạo đức hành nghề luật sư

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 201/QĐ-HĐLSTQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆTNAM

HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC

Căn cứ quy định Luật sư;

Căn cứ Điều lệ Liên đoàn phương pháp sưViệt phái nam được bộ trưởng liên nghành Bộ bốn pháp phê cẩn thận tại quyết định số 1573/QĐ-BTP ngày28 mon 8 năm 2015;

Xét đề nghị của Ban thường vụ Liênđoàn giải pháp sư Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quy tắc đạo đức hành nghề luật sư

Ban hành dĩ nhiên Quyếtđịnh này bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp và công việc luật sư vn gồm Lời nóiđầu, 06 Chương với 32 Quy tắc. Bộ Quy tắc này sửa chữa thay thế Quy tắc Đạo đức cùng ứng xửnghề nghiệp dụng cụ sư vn được Hội đồng mức sử dụng sư toàn quốc trải qua và banhành ngày đôi mươi tháng 7 năm 2011.

Điều 2. Bộ luật lệ Đạo đức và Ứngxử nghề nghiệp luật sư vn là đại lý để xây dựng các giá trị chuẩn mực củanghề phương pháp sư; thực hiện việc giám sát, để mắt tới khen thưởng, xử lý khiếu nại,tố cáo, cách xử trí kỷ luật so với luật sư vào phạm vi tổ chức xã hội - nghề nghiệpluật sư.

Điều 3. Luật sư thành viên Liênđoàn phương tiện sư nước ta có nghĩa vụ tuân thủ và tiến hành Bộ nguyên tắc này.

Điều 4. Quyết định này còn có hiệulực kể từ ngày ký.

Ban hay vụ Liên đoàn chế độ sư ViệtNam giải thích, phía dẫn chi tiết các quy tắc trong bộ Quy tắc này.

Điều 5. Ủy viên Hội đồng luậtsư toàn quốc, Ủy viên Ban thường xuyên vụ, những Ủy ban, Đơn vị trực ở trong Liên đoàn Luậtsư Việt Nam, Ban công ty nhiệm những Đoàn cơ chế sư, các luật sư thành viên Liên đoàn,Tổng thư ký kết Liên đoàn và những cá nhân, tổ chức triển khai có liên quan chịu trách nhiệm thihành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - những Đoàn luật pháp sư; - bộ Tư pháp (để b/c); - Cục hỗ trợ tư pháp - BTP; - Lưu: VPLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC CHỦ TỊCH LS.TS Đỗ Ngọc Thịnh

BỘ QUY TẮC

LỜINÓI ĐẦU

Nghề luật sư ở nước ta là một nghềcao quý, bởi vận động nghề nghiệp của giải pháp sư nhằm mục tiêu mục đích đóng góp phần bảo vệcông lý, bảo đảm an toàn độc lập, nhà quyền, thống tuyệt nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc;góp phần phân phát triển kinh tế tài chính - thôn hội, bởi vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, làng mạc hộidân chủ, công bằng, văn minh.

Tính chuyên nghiệp hóa và đạo đức nghề nghiệp nghềnghiệp là gốc rễ cơ phiên bản của nghề luật pháp sư. Lao lý sư phải gồm bổn phận tự mìnhnâng cao trình độ, khả năng chuyên môn; nêu gương trong câu hỏi tôn trọng, chấphành pháp luật; trường đoản cú giác tuân thủ các phép tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệptrong hoạt động hành nghề, vào lối sống và tiếp xúc xã hội.

Bộ luật lệ Đạo đức với Ứng xử nghềnghiệp chế độ sư nguyên tắc những chuẩn mực về đạo đức với ứng xử nghề nghiệp, làthước đo phẩm hóa học đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của cách thức sư. Mỗi hình thức sưphải lấy bộ Quy tắc Đạo đức cùng Ứng xử nghề nghiệp luật sư có tác dụng khuôn mẫu cho việc ứngxử và tu dưỡng, rèn luyện để giữgìn uy tín nghề nghiệp, thanh danh của mức sử dụng sư, xứng đáng với sự tôn vinh củaxã hội.

Chương I.

QUY TẮC CHUNG

Quy tắc 1. Sứ mệnhcủa mức sử dụng sư

Luật sư tất cả sứ mệnh bảo đảm an toàn quyền conngười, quyền công dân, bảo đảm an toàn quyền và ích lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đảm bảo sự chủ quyền của tưpháp, góp phần bảo đảm an toàn công lý, công bằng, phát triển kinh tế - thôn hội với xây dựngnhà nước pháp quyền vn xã hội nhà nghĩa.

Quy tắc 2. Độclập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan

Luật sư đề nghị độc lập, trung thực, tôntrọng sự thật khách quan, ko vì tác dụng vật chất, ý thức hoặc ngẫu nhiên áp lựcnào khác để triển khai trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp.

Quy tắc 3. Giữgìn danh dự, uy tín và phát huy truyền thống của công cụ sư

3.1. Vẻ ngoài sư coi trọng, bảo vệ danh dự,uy tín của nhóm ngũ qui định sư như bảo vệ danh dự, đáng tin tưởng của bao gồm mình; xây dựng,củng cố, gia hạn niềm tin của khách hàng hàng, xã hội xã hội với luật pháp sư và nghềluật sư.

3.2. Dụng cụ sư có nhiệm vụ phát huy truyềnthống giỏi đẹp của nghề qui định sư; liên tục học tập cải thiện trình độ chuyênmôn; giữ lại gìn phẩm chất, nhân giải pháp và uy tín nghề nghiệp; tất cả thái độ ứng xử đúngmực, có văn hóa trong hành nghề cùng lối sống; xứng đáng với sự tin cậy, tôn trọngcủa làng hội đối với luật sư với nghề hiện tượng sư.

Quy tắc 4. Thamgia chuyển động cộng đồng

4.1. Công cụ sư luôn luôn sẵn sàng với tích cựctham gia vào những hoạt động vì tiện ích chung của cộng đồng xã hội, phù hợp với công việc và nghề nghiệp của mức sử dụng sư.

4.2. Công cụ sư tiến hành trợ giúp pháplý bằng sự tận tâm, vô tứ và tráchnhiệm nghề nghiệp và công việc như so với các vụ việc có nhấn thù lao.

Chương II.

QUAN HỆ VỚIKHÁCH HÀNG

Mục 1. NHỮNG QUY TẮCCƠ BẢN

Quy tắc 5. Bảovệ rất tốt quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

Luật sư có nghĩa vụ tận trung ương với côngviệc, đẩy mạnh năng lực, sử dụng kỹ năng chuyên môn, khả năng nghề nghiệp vàcác biện pháp hợp pháp để bảo đảm an toàn tốt tốt nhất quyền và ích lợi hợp pháp của doanh nghiệp theo biện pháp của phápluật và cỗ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

Quy tắc 6. Tôntrọng khách hàng

Luật sư triển khai việc cung ứng dịchvụ pháp luật trên đại lý yêu ước hợppháp của khách hàng hàng, tôn kính quyền, tiện ích hợp pháp và sự chọn lọc của khách hàng hàng.

Quy tắc 7. Giữbí mật thông tin

7.1. Vẻ ngoài sư có nghĩa vụ giữ túng mậtthông tin của bạn khi thực hiện dịch vụ pháp luật và sau khi đã chấm dứt dịchvụ đó, trừ trường hòa hợp được kháchhàng chấp nhận hoặc theo pháp luật của pháp luật.

7.2. Qui định sư có trách nhiệm yêu cầucác đồng nghiệp có tương quan và nhân viên trong tổ chức triển khai hành nghề của mình camkết không bật mý những kín đáo thông tin mà người ta biết được và pháp luật sư tất cả tráchnhiệm phân tích và lý giải rõ ví như tiết lộthì phải phụ trách trước pháp luật.

Quy tắc 8. Thùlao

Luật sư phải phân tích và lý giải cho kháchhàng những nguyên lý của quy định về căn cứ tính thù lao, phương thức thanhtoán thù lao; thông báo ví dụ mức thù lao, giá thành cho quý khách và nấc thùlao, ngân sách này yêu cầu được ghi trong đúng theo đồng thương mại dịch vụ pháp lý.

Quy tắc 9. Nhữngviệc biện pháp sư không được thiết kế trong tình dục với khách hàng hàng

9.1. Nhận, chỉ chiếm giữ, sử dụng tiền,tài sản của chúng ta trái với thỏa thuận giữa dụng cụ sư cùng khách hàng.

9.2. Gợi ý, đặt đk để kháchhàng khuyến mãi cho tài sản hoặc lợi ích khác cho cách thức sư hoặc cha, mẹ, vợ, chồng,con, anh, chị, em của pháp luật sư.

9.3. Dấn tiền hoặc ngẫu nhiên lợi íchnào khác từ fan thứ cha để thực hiện hoặc không thực hiện các bước gây thiệthại đến công dụng của khách hàng.

9.4. Tạo thành hoặc lợi dụng các tình huốngxấu, những thông tin sai sự thật, không không thiếu thốn hoặc có hại cho người sử dụng đểgây áp lực nhằm mục tiêu tăng mức thù lao đã thỏa thuận hoặc có được tác dụng khác từkhách hàng.

9.5. Sử dụng tin tức biết được trường đoản cú vụviệc mà nguyên lý sư đảm nhận để mưu cầu công dụng không bao gồm đáng.

9.6. Tin tức trực tiếp cho quý khách hoặc cần sử dụng lời lẽ, hành động ám chỉ để quý khách hàng biết về mọt quan hệ cá nhân của luậtsư cùng với cơ quan tiến hành tố tụng, người triển khai tố tụng hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khácnhằm mục đích gây niềm tin với người sử dụng về hiệu quả công việc hoặc nhằm mụcđích bất hợp pháp khác.

9.7. Ráng ý giới thiệu những tin tức làmcho người sử dụng nhầm lẫn về kỹ năng và trình độ chuyên môn của mình để tạo nên niềmtin cho người sử dụng ký phối hợp đồng.

9.8. Hẹn hẹn, cam kết bảo vệ kết quảvụ vấn đề về đông đảo nội dung nằm ko kể khả năng, điều kiện triển khai của phương pháp sư.

9.9. Lợi dụng công việc và nghề nghiệp để quan hệtình cảm nam thiếu nữ bất chủ yếu với khách hàng.

9.10. Lạm dụng các chức danh khácngoài danh xung lý lẽ sư trong hoạtđộng hành nghề để mưu ước lợi íchtrái pháp luật.

Mục 2. NHẬN VỤ VIỆC

Quy tắc 10. Tiếpnhận vụ vấn đề của khách hàng hàng

10.1. Khi được người sử dụng yêu mong tiếpnhận vụ việc, công cụ sư cần hối hả trả lời cho khách hàng biết về bài toán có tiếpnhận vụ việc hay không.

10.2. Mức sử dụng sư không khác nhau đối xửvề giới tính, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, tuổi tác, sức khỏe, khuyết tật,tình trạng tài sản của chúng ta khi tiếp nhận vụ việc. Trường phù hợp biết người tiêu dùng thuộc đối tượng được trợgiúp pháp luật miễn phí thì luật pháp sư thông báo cho họ biết.

10.3. Quy định sư chỉ dìm vụ bài toán theo điềukiện, năng lực chuyên môn của chính mình và triển khai vụ việc trong phạm vi yêu cầu hợp pháp của khách hàng.

10.4. Phương pháp sư có nhiệm vụ giải thíchcho người sử dụng biết về quyền, nhiệm vụ và trọng trách của bọn họ trong quan hệ vớiluật sư; về tính hợp pháp trongyêu mong của khách hàng; các khó khăn, thuận lợi rất có thể lường trước được trongviệc tiến hành dịch vụ pháp lý; quyền khiếu nại và thủ tục xử lý khiếu nạicủa khách hàng hàng so với luật sư.

10.5. Khi nhấn vụ việc của kháchhàng, phương tiện sư đề xuất ký kết hợp đồngdịch vụ pháp lý, trừ ngôi trường hợppháp luật gồm quy định khác. Trong phù hợp đồng dịch vụ pháp lý phải xác định rõ yêu cầu của khách hàng hàng, nấc thùlao và đều nội dung chủ yếu khác nhưng mà hợp đồng dịch vụ pháp lý phải bao gồm theo điều khoản của pháp luật.

Quy tắc 11. Nhữngtrường hợp hình thức sư phải lắc đầu khi đón nhận vụ câu hỏi của khách hàng

11.1. Người tiêu dùng thông qua tín đồ khácyêu cầu nguyên tắc sư mà giải pháp sư biết rõ tín đồ này có thể hiện lợi dụng tư cách đạidiện cho quý khách hàng để mưu cầu lợi ích không chính đại quang minh làm tác động đến quyềnlợi phù hợp pháp của khách hàng hàng.

11.2. Người sử dụng yêu cầu thương mại dịch vụ pháplý của nguyên lý sư mà phép tắc sư biết rõ người sử dụng có ý muốn lợi dụng thương mại & dịch vụ đó mang lại mụcđích phạm luật điều cấm của pháp luật hoặc người tiêu dùng không trường đoản cú nguyện nhưng bị phụthuộc theo yêu mong của người khác.

11.3. Tất cả căn cứ cụ thể xác địnhkhách mặt hàng đã cung ứng chúng cứ trả hoặc yêu cầu của người sử dụng trái đạo đức,vi phạm điều cấm của pháp luật.

11.4. Vụ việc của người tiêu dùng có xungđột về tiện ích theo pháp luật tại luật lệ 15.

Mục 3. THỰC HIỆN VỤVIỆC

Quy tắc 12. Thựchiện vụ việc của khách hàng

12.1. Công cụ sư công ty động, lành mạnh và tích cực giảiquyết vụ việc của doanh nghiệp và thông báo tiến trình giải quyết và xử lý vụ việc đểkhách sản phẩm biết.

12.2. Chế độ sư nhận và tất cả trách nhiệmbảo quản, giữ gìn tài liệu, làm hồ sơ mà khách hàng giao cho doanh nghiệp theo quy định củapháp vẻ ngoài hoặc thỏa thuận hợp tác với khách hàng hàng.

12.3. Khi tiến hành vụ việc, phương tiện sưphải gồm thái độ xử sự phù hợp,tránh có tác dụng phát sinh tranh chấp với khách hàng hàng. Nếu có sự không tương đồng giữa mức sử dụng sư và khách hàng hoặc tất cả khiếu nề hà của kháchhàng, cách thức sư cần phải có thái độ đúng mực, tôn trọng khách hàng, chủ động thương lượng,hòa giải với khách hàng.

12.4. Vào trường hợp vẫn cùng tiến hành một vụ việc, nếu bao gồm sựkhông thống nhất chủ kiến giữa những luật sư có thể gây có hại cho người sử dụng thìluật sư phải thông báo để khách hàng thực hiện quyền lựa chọn.

Quy tắc 13. Từchối thường xuyên thực hiện tại vụ bài toán của khách hàng

13.1. Cách thức sư có thể từ chối tiếp tụcthực hiện vụ việc trong số trường phù hợp sau đây:

13.1.1. Quý khách hàng đưa ra yêu ước mớimà yêu thương cầu này sẽ không thuộc phạm vi hành nghề luật sư hoặc trái đạo đức, tráipháp luật;

13.1.2. Quý khách hàng không chấp nhận ýkiến tư vấn giải quyết và xử lý vụ việc đúng pháp luật, tương xứng với đạo đức nghề nghiệp do luật sưđưa ra, tuy vậy luật sư đã cố gắng phân tích thuyết phục;

13.1.3. Người sử dụng vi phạm cam kếttheo hợp đồng dịch vụ pháp lý màcác bên không thể thỏa thuận được hoặc quan hệ nam nữ giữa hiện tượng sư với quý khách hàng bị tổnhại không phải do lỗi của vẻ ngoài sư;

13.1.4. Có sự đe dọa hoặc áp lực nặng nề về vậtchất hoặc lòng tin từ khách hàng hoặc tín đồ khác buộc dụng cụ sư buộc phải làm tráipháp lao lý và đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp;

13.1.5. Có căn cứ xác minh khách hàngđã lừa dối pháp luật sư.

13.2. Khí cụ sư phải từ chối tiếp tụcthực hiện vụ việc trong các trường thích hợp sau đây:

13.2.1. Gồm căn cứ xác định khách hàngsử dụng dịch vụ pháp lý của cơ chế sư để tiến hành hành vi vi phạm luật điều cấm củapháp luật, trái đạo đức;

13.2.2. Phát hiện tại vụ bài toán thuộc trườnghợp hiện tượng tại nguyên tắc 11;

13.2.3. Các trường hợp yêu cầu từ chốido biện pháp của lao lý hoặc trường thích hợp bất khả kháng.

Xem thêm: Các Nước Theo Chế Độ Quân Chủ Tuyệt Đối, Please Wait

Quy tắc 14. Giảiquyết khi mức sử dụng sư 1-1 phương kết thúc thực hiện thương mại & dịch vụ pháp lý

Khi solo phương ngừng thực hiện dịchvụ pháp lý theo luật lệ 13, khí cụ sư cần phải có thái độ tôn trọng khách hàng, thông báobằng văn bạn dạng cho người sử dụng trong thời hạn hợp lý và phải chăng để khách hàng có điều kiện tìm luật sư khác, đồng thời giải quyếtnhanh chóng các vấn đề tương quan đến việc kết thúc hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết.

Quy tắc 15. Xungđột về lợi ích

15.1. Xung bỗng nhiên về tác dụng là trường hòa hợp do tác động từ quyền lợi của dụng cụ sư, nghĩavụ của phép tắc sư đối với khách mặt hàng hiện tại, người tiêu dùng cũ, mặt thứ cha dẫn đếntình huống cơ chế sư bị tiêu giảm hoặc có tác dụng bị giảm bớt trong bài toán thực hiệnnghĩa vụ đảm bảo tốt độc nhất vô nhị quyền và tác dụng hợp pháp của khách hàng, nghĩa vụ giữ kín đáo thông tin của khách hàng.

Luật sư không được trao hoặc thực hiệnvụ việc trong ngôi trường hợp gồm xung độtvề lợi ích, trừ trường đúng theo đượcphép theo pháp luật của pháp luật hoặc theo quy tắc này.

15.2. Trong quy trình thực hiện vụ việc,luật sư cần dữ thế chủ động tránh để xẩy ra xung tự dưng về lợi ích. Nếu phát hiện có xung bất chợt về công dụng xảy rangoài ý ước ao của mức sử dụng sư thì chế độ sư yêu cầu chủ động thông báo ngay với khách hàng hàngđể giải quyết.

15.3. Giải pháp sư phải phủ nhận tiếp nhậnvụ bài toán hoặc lắc đầu tiếp tục triển khai vụ việc trong những trường phù hợp sau đây:

15.3.1. Vụ việc trong các số đó các kháchhàng có quyền lợi và nghĩa vụ đối lập nhau;

15.3.2. Vụ việc trong đó quý khách hàng mớicó quyền lợi và nghĩa vụ đối lập với người sử dụng hiện tại; vụ vấn đề khác của khách hàng làngười đã có quyền lợi đối lập với quý khách hàng hiện trên trong vụ câu hỏi luật sưđang thực hiện.

15.3.3. Vụ câu hỏi trong đó quý khách hàng mớicó nghĩa vụ và quyền lợi đối lập với người tiêu dùng cũ trong và một vụ việc hoặc vụ vấn đề kháccó tương quan trực tiếp mà lại trước đó công cụ sư đã thực hiện cho người tiêu dùng cũ;

15.3.4. Vụ việc của người tiêu dùng có quyềnlợi đối lập với quyền lợi và nghĩa vụ của khí cụ sư hoặc cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị,em của chế độ sư;

15.3.5. Vụ việc mà phép tắc sư vẫn tham giagiải quyết cùng với tư bí quyết người thực hiện tố tụng, cán bộ, công chức không giống trong cơquan đơn vị nước, trọng tài viên, hòa giải viên;

15.3.6. Vụ việc của doanh nghiệp docha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của luật sư đang cung ứng dịch vụ pháp lýcó quyền hạn đối lập với khách hàng của hình thức sư;

15.3.7. Ngôi trường hợp giải pháp sư không được trao hoặc triển khai vụ việccho quý khách hàng quy định tại phép tắc 15.3 này, chế độ sư khác đang thao tác trongcùng tổ chức hành nghề phương tiện sư cũng không được trao hoặc thực hiện vụ việc, trừtrường hợp tại quy tắc 15.3.4 cùng 15.3.6.

15.4. Cách thức sư vẫn có thể nhận hoặc thực hiện vụ việc trong các trườnghợp tại phép tắc 15.3, nếu bao gồm sự đồngý bởi văn phiên bản của khách hàng, trừ các trường vừa lòng sau đây:

15.4.1 những trường thích hợp bị cấm theo hình thức của pháp luật;

15.4.2 những vụ án, vụ việc tố tụng, vụviệc khiếu nại hành chính, vụ việc giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọngtài, hòa giải yêu đương mại;

15.4.3 Trường hợp tại luật lệ 15.3.5.

Mục 4. KẾT THÚC VỤVIỆC

Quy tắc 16.Thông báo tác dụng thực hiện tại vụ việc

Khi hoàn thành vụ việc, cơ chế sư cầnthông tin cho khách hàng biết về công dụng thực hiện vụ câu hỏi và thanh lý vừa lòng đồng theo thỏa thuận.

Chương III.

QUAN HỆ VỚI ĐỒNGNGHIỆP

Quy tắc 17. Tìnhđồng nghiệp của nguyên lý sư

17.1. Vào giao tiếp, hành nghề luậtsư, mức sử dụng sư yêu cầu tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt tuổi tác và thời gian hànhnghề.

17.2. Cơ chế sư không để hiệu quả thắng,thua vào hành nghề làm ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp của hình thức sư.

Quy tắc 18. Tôntrọng và hợp tác và ký kết với đồng nghiệp

18.1. Hiện tượng sư gồm ý thức tôn trọng, hợptác và trợ giúp đồng nghiệp trong hành nghề cũng tương tự trong cuộc sống; góp ý kịpthời trong khi thấy đồng nghiệp làm cho điều không đúng trái, tác động đến uy tín nghề nghiệpluật sư.

18.2. Trường hợp những luật sư tất cả quan điểmkhác nhau khi bảo đảm quyền và tiện ích hợp pháp của cùng một người tiêu dùng trongcùng vụ việc, phương tiện sư cần hiệp thương để tránh xẩy ra mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đếntình đồng nghiệp và quyền lợi của khách hàng hàng.

Quy tắc 19. Cạnhtranh nghề nghiệp

Luật sư không thực hiện các hành động cạnhtranh không đỡ mạnh ảnh hưởng đến quyền và tiện ích hợp pháp của đồng nghiệp.

Quy tắc 20. Ứngxử khi gồm tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp

20.1. Ngôi trường hợp có tranh chấp quyềnlợi với đồng nghiệp, qui định sư đề xuất thương lượng, hòa giải để lưu lại tình đồng nghiệp;chỉ thực hiện việc khiếu nại, khởi kiện người cùng cơ quan khi việc thương lượng, hòagiải không tồn tại kết quả.

20.2. Trước khi khiếu nại, khởi kiệnđồng nghiệp, điều khoản sư cần thông báo cho Ban công ty nhiệm Đoàn hiện tượng sư khu vực mình làthành viên với Ban chủ nhiệm Đoàn quy định sư nơi đồng nghiệp là member biết đểcó thể hòa giải.

Quy tắc 21. Nhữngviệc lao lý sư không được gia công trong dục tình với đồng nghiệp

21.1. Tất cả lời nói, hành động vu khống,xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đáng tin tưởng của đồng nghiệp hoặc khiến áp lực, đe dọa đồngnghiệp.

21.2. Thông đồng, đưa ra kiến nghị vớiluật sư của công ty có quyền lợi đối lập với khách hàng hàng của bản thân mình để cùng mưucầu lợi ích cá nhân.

21.3. Tiếp xúc, điều đình riêng vớikhách hàng đối lập về nghĩa vụ và quyền lợi với khách hàng của bản thân mình để giải quyết vụ việckhi biết khách hàng đó có luật sư cơ mà không thông báo cho cơ chế sư người cùng cơ quan bảovệ quyền hạn hoặc lý lẽ sư thay mặt đại diện cho khách hàng đó biết.

21.4. Thuê, trả chi phí môi giới kháchhàng hoặc môi giới người sử dụng cho đồng nghiệp để thừa nhận tiền hoa hồng.

21.5. Thực hiện các hành vi nhằm mục tiêu mụcđích giành giật người tiêu dùng như:

21.5.1. So sánh năng lượng nghề nghiệp,phân biệt vùng, miền chuyển động hành nghề của phép tắc sư hoặc tổ chức hành nghề luậtsư này với cách thức sư, tổ chức triển khai hành nghề điều khoản sư khác;

21.5.2. Xúi giục quý khách hàng từ chối đồngnghiệp để nhấn vụ việc về cho doanh nghiệp hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáoluật sư đồng nghiệp;

21.5.3. Trực tiếp hoặc áp dụng cácnhân viên của mình hoặc bạn khác làm người lôi kéo, dụ dỗ khách hàng, trướctrụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng, trại trợ thì giam, cơ quan nhà nước và những tổchức khác.

21.6. Áp để hoặc cố ý chi phốilàm ảnh hưởng đến tính độc lập, rõ ràng trong hành nghề của đồng nghiệp cóquan hệ phụ thuộc vào với nguyên tắc sư như dục tình thầy - trò, cấp trên - cung cấp dưới, huyếtthống, thân thuộc.

21.7. Bao gồm hành vi chế tạo ra thành phe, nhómgiữa những luật sư để cô lập đồng nghiệp trong quá trình hành nghề.

21.8. Tiến hành việc liên kết, liêndanh, thành lập nhóm phương tiện sư hoạt động trái với lý lẽ của luật pháp về luậtsư, Điều lệ Liên đoàn dụng cụ sư việt nam và bộ Quy tắc đạo đức cùng Ứng xử nghềnghiệp nguyên tắc sư.

Quy tắc 22. Ứngxử của qui định sư trong tổ chức hành nghề giải pháp sư

22.1. Lý lẽ sư tôn trọng, cư xử đúng mựcvới đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới trong tổ chức triển khai hành nghề cách thức sư.

22.2. Lý lẽ sư trong tổ chức hành nghềluật sư tất cả biện pháp hợp lí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình để đảm bảotổ chức hành nghề pháp luật sư, những thành viên vào tổ chức tuân hành Bộ quy tắc; chịutrách nhiệm hoặc liên đới phụ trách về hành vi vi phạm trong tổ chứchành nghề cơ chế sư nếu:

22.2.1. Yêu thương cầu thực hiện hành vi viphạm hoặc đồng ý với hành vi vi phạm luật đã xảy ra;

22.2.2. Biết hành vi vi phạm luật đã xảyra vào khi có thể tránh được hoặc giảm nhẹ hậu quả dẫu vậy đã không có biệnpháp xung khắc phục.

Quy tắc 23. Ứngxử của khí cụ sư hành nghề với tư giải pháp cá nhân

23.1. Pháp luật sư hành nghề với tư cáchcá nhân không để bị chi phối bởi những yêu cầu, biện pháp nội bộ của cơ quan, tổchức để gia công trái pháp luật, nguyên tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

23.2. Vào phạm vi các bước đượcphân công phụ trách, ví như phát hiện nay cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức triển khai chuẩnbị hoặc đang xuất hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc phạm luật quy định nội cỗ của cơquan, tổ chức có tác dụng gây thiệt hại đến tác dụng của cơ quan, tổ chức, thìluật sư cần phân tích và lý giải và gửi ra chủ ý để fan đó từ vứt ý định hoặc ngừng hànhvi vi phạm.

Trong ngôi trường hợp nên thiết, nguyên tắc sư cầnbáo cáo với người dân có thẩm quyền vào cơ quan, tổ chức triển khai về hành động vi phạm.

Quy tắc 24. Quanhệ cùng với người tập sự hành nghề dụng cụ sư

24.1. Cơ chế sư hướng dẫn phải tận tâm,nhiệt tình, trách nhiệm, đối xử tôn trọng với người tập sự hành nghề nguyên lý sư.

24.2. Pháp luật sư trả lời không đượclàm những vấn đề sau đây:

24.2.1. Phân minh đối xử với gần như ngườitập sự hành nghề mức sử dụng sư;

24.2.2. Đòi hỏi tiền bạc, lợi íchkhác từ bỏ người tập sự hành nghề mức sử dụng sư;

24.2.3. Lợi dụng tư bí quyết luật sư hướngdẫn nhằm buộc người tập sự hành nghề luật pháp sư buộc phải làm những việc không thuộc phạmvi tập sự nhằm ship hàng cho lợi ích cá thể của lao lý sư hướng dẫn;

24.2.4. Chứng thực không tương xứng vớiquy định của điều khoản và pháp luật của Liên đoàn phương tiện sư vn vào Nhật ký tậpsự hành nghề pháp luật sư với Hồ sơ thực hành để người cộng sự hành nghề pháp luật sư đượctham gia kiểm tra tác dụng tập sự hành nghề hình thức sư.

Quy tắc 25. Quanhệ của cơ chế sư với tổ chức xã hội - nghề nghiệp và công việc luật sư

25.1. Chế độ sư có nhiệm vụ tôn trọng,bảo vệ danh dự, uy tín, chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quyết định, quy định,quy chế, nội quy của Liên đoàn lý lẽ sư, Đoàn lao lý sư.

25.2. Mọi ý kiến đóng góp của nguyên tắc sưvới Đoàn phương pháp sư, Liên đoàn hiện tượng sư phải bảo vệ sự trung thực, khách quan,mang đặc thù xây dựng, góp phần vào việc trở nên tân tiến tổ chức xóm hội - nghềnghiệp hình thức sư với nghề biện pháp sư.

Chương IV.

QUAN HỆ VỚI CƠQUAN, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

Quy tắc 26. Quytắc thông thường khi tham gia tố tụng

26.1. Hiện tượng sư cần nghiêm chỉnh chấphành nội quy và các quy định có liên quan trong quan hệ với các cơ quan liêu tiếnhành tố tụng; tất cả thái độ phù hợp tác, lịch sự, tôn trọng đa số người triển khai tố tụngmà điều khoản sư tiếp xúc khi hành nghề; nhà động, tích cực thực hiện các quyền vànghĩa vụ của luật pháp sư khi tham gia tố tụng theo khí cụ của pháp luật.

26.2. Khi đề xuất trao đổi ý kiến về nghiệpvụ cùng với người triển khai tố tụng, những người hoặc cơ quan bao gồm thẩm quyền khác, luậtsư đề nghị giữ tính tự do của công việc và nghề nghiệp luật sư để góp thêm phần vào việc bảo vệcông lý, công bằng xã hội.

Quy tắc 27. Ứngxử tại phiên tòa

27.1. Phép tắc sư phải chấp hành nội quyphiên tòa, nội quy chống xử án, tuân theo sự điều khiển của công ty tọa cùng hội đồngxét xử; tôn trọng người tiến hành tố tụng, biện pháp sư đồng nghiệp và hầu hết ngườitham gia tố tụng khác; gồm thái độ ứng xử đúng mực khi tranh tụng tại phiên tòa;có thiện chí, hợp tác ký kết khi giải quyết các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến trậttự hoặc tiến trình giải quyết và xử lý vụ câu hỏi tại phiên tòa.

27.2. Vào luận cứ bào chữa, bảo vệquyền và công dụng hợp pháp của khách hàng, lao lý sư nên tôn trọng sự thật kháchquan, gửi ra hầu hết tài liệu, hội chứng cứ pháp luật giúp cho việc giải quyết và xử lý vụ án đượckhách quan, đúng pháp luật.

27.3. Trước gần như hành vi không đúng trái,thái độ thiếu thốn tôn trọng qui định sư hay quý khách hàng của hình thức sư tại phiên tòa cũngnhư trong quy trình tố tụng, phương pháp sư luôn luôn giữ bình tâm và triển khai quyền kiếnnghị, yêu mong thỏa đáng, phù hợp lệ, đúng pháp luật.

Quy tắc 28. Nhữngviệc chính sách sư không được thiết kế trong quan hệ giới tính với những cơ quan tiến hành tố tụng vàngười triển khai tố tụng

28.1. Phân phát biểu gần như điều hiểu rõ làsai thực sự trên phương tiện tin tức đại chúng hoặc nơi nơi công cộng về những vấnđề có liên quan đến vụ câu hỏi mà mình phụ trách hoặc không đảm nhận nhằm gây ảnhhưởng xấu đến hoạt động của cơ quan triển khai tố tụng với người thực hiện tố tụng.

28.2. Bội nghịch ứng tiêu cực bằng hành vitự ý bỏ về khi thâm nhập tố tụng.

28.3. Triển khai các hành vi bị nghiêmcấm theo phương tiện của pháp luật.

Chương V.

QUAN HỆ VỚI CÁCCƠ quan lại NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC

Quy tắc 29. Ứngxử của phương pháp sư trong dục tình với những cơ quan đơn vị nước khác

29.1. Lúc tiếp xúc, làm việc với cáccơ quan bên nước khác với tư cách thay mặt ngoài tố tụng, vẻ ngoài sư support hoặcthực hiện nay dịch vụ pháp lý khác mang đến khách hàng, cơ chế sư phải tuân thủ quy định củapháp luật, nội quy, pháp luật của phòng ban nhà nước với quy định cân xứng của ChươngIV cỗ Quy tắc này.

29.2. Trong quan hệ giới tính với phòng ban nhànước khác nhằm thực hiện công việc cho khách hàng, nguyên tắc sư cần phải có thái độ lịch sự,tôn trọng, kiên quyết từ chối những hành vi móc nối, trung gian trái pháp luật,trái đạo đức cùng lương tâm nghề nghiệp.

29.3. Khí cụ sư có nghĩa vụ giải thíchcho người sử dụng các quy định pháp luật về năng khiếu nại, tố cáo; đề xuất kháchhàng tránh câu hỏi khiếu nại, cáo giác trái pháp luật, khiến tốn yếu thời gian, chi phí bạccủa đơn vị nước, bạn dân và ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về biệt lập tự bình an xãhội.

Quy tắc 30. Ứngxử trong quan hệ giới tính với các tổ chức, cá thể khác

Khi tiếp xúc, thao tác với những tổ chức,cá nhân khác, hiện tượng sư bao gồm thái độ ứng xử đúng mực, không được bao gồm lời nói, việclàm ảnh hưởng đến đáng tin tưởng và ích lợi hợp pháp của các tổ chức, cá thể đó.

Chương VI.

CÁC QUY TẮC KHÁC

Quy tắc 31.Thông tin, truyền thông

31.1. Khi đưa tin cho báochí, phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng mạng làng mạc hội, khí cụ sư phải trungthực, chính xác, khách hàng quan.

31.2. Luật pháp sư ko được thực hiện báochí, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để gắng ý phản ảnh sai sự thậtnhằm mục đích cá nhân, bộ động cơ khác hoặc chế tạo dư luận nhằm bảo vệ quyền lợikhông đúng theo pháp của khách hàng hoặc phân phát ngôn gây ảnh hưởng đến an ninh, lợi íchquốc gia và ích lợi công cộng.

31.3. Mức sử dụng sư không được viết bài,phát biểu bên trên báo chí, phương tiện tin tức đại chúng, tại khu vực công cộng, sửdụng social để nói xấu, công kích, bài bác xích hoặc gây phân chia rẽ, mất đoàn kếtnội bộ giữa các luật sư đồng nghiệp; tạo tổn hại cho danh dự, uy tín của luậtsư, nghề phép tắc sư, Đoàn vẻ ngoài sư với Liên đoàn chế độ sư Việt Nam.

Quy tắc 32. Quảngcáo

32.1. Lúc quảng cáo về chuyển động hànhnghề cơ chế sư, nguyên lý sư không được cung ứng những thông tin không có thật hoặcthông tin gây gọi nhầm. Vẻ ngoài sư phải phụ trách khi cam đoan trong quảngcáo về quality dịch vụ điều khoản sư.

32.2. Khí cụ sư không được triển khai việcquảng cáo làm ảnh hưởng đến danh dự, đáng tin tưởng của nhóm ngũ mức sử dụng sư, nghề luật sư./.