Quốc tế 3

     

Nguyễn Ái Quốc bàn về vai trò thế giới cộng sản với phương pháp mạng An nam trong nhà cửa “Đường cách mệnh”


Nguyễn Ái Quốc bàn về vai trò thế giới cộng sản với phương pháp mạng An phái mạnh trong thành tựu “Đường phương pháp mệnh”


*

(TG) -Đối với biện pháp mạng An phái nam (Việt Nam), quốc tế Cộng sản có tác động và góp phần vô thuộc quan trọng. Trong tác phẩmĐường biện pháp mệnh,Nguyễn Ái Quốc vẫn khẳng định: “An Nam ước ao cách mệnh thành công, thì tất buộc phải nhờ Đệ tam Quốc tế".

Bạn đang xem: Quốc tế 3


Quốc tế cộng sản - tổ chức quốc tế của kẻ thống trị vô sản - được thành lập và hoạt động ngày 2 tháng 3 năm 1919 tại Mát-xcơ-va (Liên Xô). TheoV.I.Lênin: “Ý nghĩa lịch sử hào hùng toàn thế giới của thế giới Cộng sản, là tại phần nó đã bắt đầu thực hiện khẩu hiệu béo tốt nhất của C.Mác, câu khẩu hiệu tổng kết trong thực tiễn trong một gắng kỷ của chủ nghĩa thôn hội và của trào lưu công nhân, khẩu hiệu biểu hiện bằng khái niệm: chuyên thiết yếu của giai cấp vô sản”(1).Đối với phương pháp mạng An nam (Việt Nam), quốc tế Cộng sản có tác động và góp phần vô thuộc quan trọng. Trong tác phẩmĐường phương pháp mệnh,Nguyễn Ái Quốc đang khẳng định: “An Nam ý muốn cách mệnh thành công, thì tất bắt buộc nhờ Đệ tam Quốc tế"(2).Người đã luận bàn về mục đích to khủng đó của thế giới Cộng sản với biện pháp mạng An nam trên các phương diện sau:

Một là, thế giới Cộng sản đang vạch ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho cách mạng An Nam

Trong quá trình bôn bố tìm con đường cứu nước, bằng trí tuệ uyên bác và sự nhạy cảm chính trị, hcm đã lựa chọn nước ngoài cộng sản cùng tự nguyện đứng trong hàng ngũ của thế giới Cộng sản vì chưng trên hết, fan tìm thấy mục tiêu mà mình theo xua trong mặt đường lối của tổ chức cộng sản này. Đó là rất nhiều quan điểm đúng chuẩn về vấn đề dân tộc với thuộc địa. Đây là ngọn cờ giải thích và kim chỉ nam cho giải pháp mạng Việt Nam.

Những năm vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, một loạt phong trào yêu nước của dân chúng ta vẫn nổi lên dạn dĩ mẽ, tiếp tục chống đế quốc cùng phong kiến, tuy vậy đều không giành được win lợi. Giải pháp mạng nước ta đang lâm vào rủi ro khủng hoảng trầm trọng. Trước toàn cảnh đó, sau trong năm bôn tía tìm đường cứu nước, mon 7 năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đã đọc đượcSơ thảo lần thứ nhất những luận cương cứng về vụ việc dân tộc với thuộc địa của VI.Lênin được trải qua tại Đại hội II nước ngoài Cộng sản. Luận cưng cửng đã trình bày một biện pháp ngắn gọn đầy đủ nguyên tắc so với việc giải quyết vấn đề dân tộc và vụ việc thuộc địa vào thời đại đế quốc nhà nghĩa. Vào đó, điểm 4 của Luận cương nhấn mạnh “…trọng tâm trong toàn bộ cơ chế của quốc tế Cộng sản về vụ việc dân tộc và vụ việc thuộc địa là cần phải đưa ách thống trị vô sản cùng quần chúng lao động toàn bộ các dân tộc và những nước lại sát nhau trong cuộc đấu tranh cách mạng bình thường để lật đổ địa công ty và tư sản(3). Tự đó, Người nhận biết “Đệ tam nước ngoài chủ trương đập đổ tư bản làm nhân loại cách mệnh” và “giúp dân thuộc địa ngăn chặn lại đế quốc nhà nghĩa”. Đây là điểm khác hoàn toàn lớn nhất giữa nước ngoài Cộng sản với các tổ chức cùng sản khác đã có được Người trình bày rõ trong cuốnĐường giải pháp mệnh. Rất có thể nóiLuận cươngđã thỏa mãn nhu cầu và phù hợp những suy nghĩ, phần lớn tìm kiếm xưa nay nay của Nguyễn Ái Quốc. Bằng vấn đề tiếp cận vớiLuận cương về vụ việc dân tộc và vụ việc thuộc địacủa Lênin cùng đi theo tuyến phố cách mạng vô sản, Nguyễn Ái Quốc sẽ tìm ra tuyến phố cứu nước cho dân tộc Việt Nam, giải quyết cuộc rủi ro khủng hoảng về con đường lối, đưa bí quyết mạng việt nam bước qua 1 trang mới. Trong tương lai nhớ lại thời điểm được đọc bạn dạng luận cưng cửng của V.I.Lênin, fan đã viết: “Luận cưng cửng của Lênin làm cho tôi vô cùng cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mắt đến phạt khóc lên. Ngồi một mình trong phòng mà tôi nói khổng lồ lên như sẽ nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đấy là con mặt đường giải phóng bọn chúng ta! Từ kia tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo thế giới thứ ba”(4).

Sau đó, con đường lối dân tộc và thuộc địa thường xuyên được quốc tế Cộng sản điều chỉnh, bửa sung, triển khai xong trong suốt vượt trình hoạt động vui chơi của mình cho cân xứng với điều kiện các nước thuộc địa. Đặc biệt, với khẩu hiệu “Vô sản toàn bộ các nuớc và các dân tộc bị áp bức, liên kết lại!”(5)cho thấy V.I.Lênin và quốc tế Cộng sản đã nhìn nhận sự việc dân tộc và thuộc địa là việc link chủ nghĩa Mác, công ty nghĩa thôn hôi khoa học không chỉ là với kẻ thống trị công nhân mà lại còn đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc vào và đã tạo ra dòng thác biện pháp mạng thống tốt nhất trong trào lưu công sản ở chủ yếu quốc với phong trào giải phóng dân tộc.

Đại hội VI thế giới Cộng sản thông qua Đề cương“Phong trào bí quyết mạng ở những nước ở trong địa với nửa trực thuộc địa”đã gạch rõ tính chất, trách nhiệm cách mạng các nước phương Đông trong quy trình tiến độ đầu đề nghị là cách mạng dân chủ tứ sản kiểu bắt đầu với những trọng trách cơ phiên bản là tiến công đổ nhà nghĩa đế quốc, giành chủ quyền dân tộc, lật đổ cơ quan ban ngành phản đụng trong nước, thực hiên cải cách ruộng đất, tạo phần lớn điều kiên bền vững và kiên cố từng cách đưa bí quyết mạng tiến lên nhà nghĩa xã hội, chưa hẳn trải qua tiến trình tư bản chủ nghĩa. Về lực lượng lãnh đạo biện pháp mạng ở các nước nằm trong địa, nước ngoài Cộng sản chủ trương kẻ thống trị vô sản những nước thuộc địa cần nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo phương pháp mạng hóa giải dân tộc, phải tất cả sách lược câu kết và hợp tác ký kết với những lực lượng dân tộc - phương pháp mạng vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc rồi tiến lên làm cho cách mạng xã hội chủ nghĩa trải qua đội tiền phong của nó là đảng cùng sản.

Như vậy, “Đệ tam quốc tế dạy mang đến vô sản thống trị trong quả đât - bất kỳ nòi tương đương nào, nghề nghiệp gì, tôn giáo gì - phù hợp sức làm biện pháp mệnh”(6). Nguyễn Ái Quốc thừa nhận thấy, nước ngoài Cộng sản thực sự muốn trợ giúp các dân tộc bị áp bức đương đầu chống chủ nghĩa đế quốc giành độc lập, trường đoản cú do.Từ đó, fan nhận thức được là vào thời đại ngày nay, ước ao cứu nước cùng giải phóng dân tộc bản địa tất đề nghị đi theo tuyến đường của V.I.Lênin và nước ngoài Cộng sản sẽ vạch ra là con phố cách mạng vô sản. Nguyễn Ái Quốc xem đó là con đường đúng đắn nhất, triệt nhằm nhất như sau này Người viết trong cống phẩm Đường bí quyết mệnh: “Bây giờ lý thuyết nhiều, nhà nghĩa nhiều, nhưng công ty nghĩa chân thiết yếu nhất, chắc hẳn rằng nhất, phương pháp mệnh nhất là nhà nghĩa Lênin”(7).

Nguyễn Ái Quốc tìm tới được chủ nghĩa Mác - Lênin, lựa chọn tuyến đường cứu nước dưới tia nắng đường lối của quốc tế Cộng sản và trọn vẹn đi theo tuyến đường của quốc tế Cộng sản đã ghi lại bước ngoặt trong phong trào cách mạng Việt Nam. Trường đoản cú đây, lịch sử vẻ vang cách mạng nước ta được chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng, mà lại Nguyễn Ái Quốc, người việt Nam trước tiên tiếp nhận, vẫn coi như khía cạnh trời chói lọi, soi sáng con phố đi tới chiến thắng cuối cùng là độc lập dân tộc, công ty nghĩa làng hội và chủ nghĩa cộng sản.Đâyđược xem như là một vào những góp sức lịch sử của Quốc tếCộng sảnvà có ảnh hưởng trực tiếp tới giải pháp mạng Việt Nam.

Xem thêm: Chiều Dài Sông Hồng Bắt Nguồn Từ Đâu, Sông Hồng Dài Bao Nhiêu Km

Hai là, thế giới Cộng sản đã lành mạnh và tích cực giúp đỡ, sẵn sàng các đk và chỉ huy thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Trong quy trình lãnh đạo trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế, quốc tế Cộng sản luôn lưu ý đến việc xây dựng chính Đảng vô sản ở các nước nằm trong địa nói chung và ở việt nam nói riêng. Nước ngoài Cộng sản đã bao gồm rất nhiều hoạt động tích cực sẵn sàng các đk tiền đề cho sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Thứ nhất là công tác làm việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, con đường lối của thế giới III vào phong trào công nhân và trào lưu yêu nước làm việc Việt Nam. Để lan truyền lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào việt nam Quốc tế cộng sản đã thành lậpnhững trung trọng tâm truyền thống trị nghĩa Mác - Lênin vào những nước phương Đông như Mátxcơva, Tasken - Bacu, Iếccút - Quảng Châu. Đồng thời, chỉ thị cho những đảng cộng sản tích cực và lành mạnh in cùng gửi sang nước ta hàng nghìn bạn dạng in rất nhiều tác phẩm của những nhà kinh khủng chủ nghĩa Mác - Lênin, trong các đó cóTuyên ngôn của Đảng cùng sảncủa C.Mác với Ph.Ăngghen; các tác phẩm của V.I.Lênin…

Sau Đại hội VIcác luận cương cứng và quyết nghị của Đại hội lần sản phẩm công nghệ VI Quốc tếCộng sản(1928) và những văn kiện không giống của quốc tế Cộng sản vẫn được kín đáo chuyển từ Pháp đến những cơ sở của Hội việt nam Cách mạng Thanh niên đầu năm mới 1929. Nhờ sự giúp đỡ tích cực của Đảng cùng sản Pháp và những đảng bằng hữu khác dưới sự lãnh đạo của thế giới Cộng sản mà những sách báo mácxít được in và đưa về Việt Nam.Nhờ đó, người nước ta đã nghe biết chủ nghĩa Mác - Lênin, và thấm sâu vào phong trào công nhân, trào lưu yêu nước của dân tộc bản địa Việt Nam, thúc đẩy trào lưu đấu tranh bí quyết mạng cải tiến và phát triển mạnh mẽ, chuyển từ tự vạc sang tự giác. Đó là sự chuẩn bị chu đáo về lý luận biện pháp mạng, trực tiếp góp phần vào hình thành các tổ chức cộng sản ở vn và là tiền đề để sẵn sàng tốt mang lại việc ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, nước ngoài Cộng sản đã tích cực đào tạo các nhà hoạt động chính trị, các chiến sĩ bí quyết mạng cho vn thông qua những trường của nước ngoài Công sản như ngôi trường Đại học tập phương Đông, Viện phân tích những vụ việc dân tộc với thuộc địa và Trường quốc tế Lênin.Đánh giá bán về mục đích to béo đó, Nguyễn Ái Quốc sẽ khẳng định: “Có thể nói không ngoa rằng trường Đại học tập phương Đông ủ ấp dưới mái ngôi trường mình toàn bộ tương lai của các dân tộc trực thuộc địa”(8). Sau khoản thời gian học xong, thế giới Cộng sản tổ chức cho những sinh viên theo thứ tự về nước hoạt động. Với sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao, kịp lúc của quốc tế Cộng sản và các đảng anh em, sự vận động không căng thẳng mệt mỏi của Nguyễn Ái Quốc và những người cách mạng Việt Nam, nhà nghĩa Mác - Lênin đã có được truyền bá vào nước ta dẫn đến cách nhảy vọt chất lượng của trào lưu công nhân và phong trào yêu nước. Đến cơ hội này, Hội việt nam Cách mạng Thanh niên không thể đủ năng lực và uy tín nhằm lãnh đạo phong trào cách mạng đang lên rất cao nữa. Tình hình yên cầu phải tất cả một đảng biện pháp mạng vô sản mạnh bạo và thống duy nhất trong cả nước, bao gồm kỷ vẻ ngoài nghiêm minh và giương cao ngọn cờ biện pháp mạng của nhà nghĩa Mác - Lênin nhằm lãnh đạo ách thống trị công nhân và nhân dân nước ta đấu không nhường nhịn độc lập. Bởi vì vậy, đến đầu xuân năm mới 1929, ở Việt Nam bước đầu có cuộc đương đầu giữa các nhóm cộng sản nhằm tiến tới thành lập một đảng cộng sản thống nhất. Trong một thời hạn ngắn, từ giữa năm 1929 đến đầu năm 1930, sinh sống Việt Nam xuất hiện ba tổ chức triển khai cộng sản (Đông Dương cùng sản đảng, An Nam cùng sản đảng, Đông Dương cùng sản liên đoàn). Mặc dù nhiên, trong quá trình vận động các tổ chức triển khai này đả kích lẫn nhau, tranh giành tác động trong quần chúng. Theo dõi liền kề sao tình hình, Ban Chấp hành nước ngoài Cộng sản đưa ra nhiệm vụ cấp bách là phải hối hả xúc tiến việc thành lập và hoạt động một đảng cộng sản sống Việt Nam: “Nhiệm vụ đặc trưng nhất và cần kíp nhất của toàn bộ những fan cộng sản Đông Dương là ra đời một đảng cách mạng gồm tính chất thống trị của ách thống trị vô sản…Đảng đó buộc phải chỉ bao gồm một và là tổ chức cộng sản nhất ở Đông Dương"(9)..Ngay sau đó, thế giới Cộng sản đang gửi những người dân cộng sản làm việc Đông Dương tài liệuVề việc thành lập một đảng cộng sản sinh sống Đông Dương.Trong phiên bản tài liệu đó, quốc tế Cộng sản đã đã cho thấy những phương pháp cơ phiên bản và biện pháp xây dựng đảng Mác - Lênin và trả lời cách tiến hành hợp tuyệt nhất các thành phần cộng sản thành một đảng thống nhất. Tiến hành nhiệm vụ trên, cùng với tư giải pháp là thay mặt của nước ngoài Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã tập trung Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng trên Cửu Long, Hồng Kông (Trung Quốc). Hội nghị đã nhất trí ưng ý hợp nhất những nhóm cùng sản thành đảng cộng sản thống nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.

Đảng cùng sản nước ta ra đời đã ghi lại một bước ngoặt vô cùng quan trọng, đã dứt thời kỳ khủng hoảng rủi ro về vai trò lãnh đạo bí quyết mạng Việt Nam. Đó không chỉ là công huân vô cùng to mập của Nguyễn Ái Quốc mà còn là sự giúp sức tận tình, sự chỉ đạo nghiêm ngặt và kịp thời của nước ngoài Cộng sản trong việc chuẩn bị mọi đk và thành lập Đảng ta. Vị vậy, vào tác phẩmĐường giải pháp mệnhNguyễn Ái Quốc vẫn khẳng định: “Đệ tam quốc tế là một trong Đảng cộng sản ráng giới. Các đảng các nước là như bỏ ra bộ, đều nên nghe theo chiến lược và phép tắc chung. Câu hỏi gì chưa xuất hiện mệnh lịnh và planer Đệ tam thế giới thì những đảng ko được làm”(10). Đây được coi là một một góp sức to béo của nước ngoài Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam.

*

Ba là, nước ngoài Cộng sản chỉ đạo kịp thời và giúp sức phong trào phương pháp mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong thời gian tồn tại (1919 - 1943) nước ngoài Cộng sản luôn luôn coi trọng, giúp đỡ cách mạng trực thuộc địa nhất là ở phương Đông. Nhấn mạnh vấn đề về sứ mệnh to béo đó, vào tác phẩmĐường cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc vẫn viết: “Xem trong cách tổ chức triển khai Đệ tam quốc tế, có đề ra một bộ riêng, chuyên phân tích và hỗ trợ cho giải pháp mệnh bên Á - Đông”(11). Đối với bí quyết mạng Việt Nam, nước ngoài Cộng sản đã hỗ trợ đỡ, chỉ đạo kịp thời về con đường lối chỉ đạo cho Đảng cộng sản việt nam trong từng giai đoạn cách mạng. Ngay sau khi ra đời, Ðảng đã lãnh đạo những tầng lớp nhân dân vực lên đấu tranh, làm cho cao trào cách mạng rộng lớn trong những năm 1930 - 1931 làm cho rung chuyển chế độ thống trị của thực dân Pháp với tay sai. Trong điều kiện vừa mới ra đời, Đảng không tránh ngoài mắc phải một số trong những sai lầm “tả” khuynh cùng hữu khuynh; cơ hội giành chính quyền chưa mở ra cho buộc phải bị thực dân Pháp đàn áp và dìm các phong trào đấu tranh trong biển máu. Từ cuối năm 1931, cách mạng Việt phái nam bước vào thời kỳ khó khăn nhất. Trước tình hình đó, quốc tế Cộng sản và những tổ chức quần chúng của nước ngoài Cộng sản vẫn theo dõi gần kề sao, thường xuyên gửi thư đến Đảng cùng sản Đông Dương, biểu dương ý thức đấu tranh kiêu dũng của nhân dân, liên tục chỉ đạo, uốn nắn nắn kịp thời những sự việc về chiến lược, sách lược, đồng thời, phê bình đông đảo hạn chế, thiếu sót, những biểu thị “tả” khuynh đề nghị khắc phục, hướng dẫn phần đa kinh nghiệm, phương thức đấu tranh. Đồng thời,Quốc tế cộng sản còn phát động trong người công nhân và nhân dân lao động quả đât một trào lưu ủng hộ bí quyết mạng Đông Dương, chống khủng tía trắng, đòi ân xá tù chính trị, đồng thời, chỉ thị cho những phân bộ đẩy mạnh những vận động thiết thực sẽ giúp đỡ đỡ Đảng cùng sản Đông Dương.Được sự giúp sức trực tiếp của Ban Phương Đông, tháng 6-1932, Đảng cùng sản Đông Dương đã trải qua Chương trình hành động-bản cương lĩnh hành vi của Đảng trong thực trạng tạm thời thoái trào nhằm xác định lại những trọng trách cơ bản trongLuận cương cứng Chính trịtháng 10-1930, đồng thời, đặt ra những nhiệm vụ ví dụ trong tình hình mới. Bạn dạng Chương trình thành lập và hoạt động đã kịp thời củng cố lại phong trào, khích lệ toàn Đảng và những tổ chức quần chúng liên tiếp tiến lên tiến hành các trách nhiệm cách mạng. Để kiện toàn ban lãnh đạo của Đảng, thực hiện quyết định của nước ngoài cộng sản, mon 3-1934, Ban chỉ huy ở không tính được thành lập, vị Lê Hồng Phong đứng đầu. Ban có trách nhiệm liên lạc giữa Ban tw Đảng cùng sản Đông Dương với thế giới cộng sản và những đảng cùng sản; tập hợp và đào tạo và giảng dạy cán bộ; xuất bản Tạp chíBônsơvích, phòng ban lý luận của trung ương Đảng. Vào thực tế, Ban chỉ đạo ở ngoài làm trách nhiệm của Ban Chấp hành trung ương lâm thời và chuyển động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của quốc tế cộng sản. Như vậy, nhờ sự chỉ đạo và nỗ lực giúp đỡ theo nhiều hướng với nhiều hình thức phong phú, và sự giúp đỡ của các đảng cộng sản - các phân bộ của nước ngoài Cộng sản đến cuối năm 1934 phương pháp mạng ViệtNamvượt qua được trong những năm tháng trở ngại nhất.

Bước vào quy trình cách mạng 1936 -1939, thế giới Cộng sản cósự gửi hướng chỉ huy mới đối với phong trào biện pháp mạng Việt Nam. Sau Đại hội VII, Ban Chấp hành quốc tế Cộng sản chỉ thị cho Ban chỉ đạo ở xung quanh của Đảng ta buộc phải chuyển ngay lập tức về trong nước để cùng Ban Chấp hành trung ương Đảng lãnh đạo trào lưu cách mạng. Đồng thời, nhấn mạnh vấn đề Đảng ta nên phải hối hả thành lập khía cạnh trận dân tộc bản địa thống nhất kháng phát xít với chiến tranh. Vận dụng ý thức Nghị quyết Đại hôi VII nước ngoài Cộng sản, căn cứ vào tình hình cụ thể của bí quyết mạng vào nước với trên cầm cố giới, Đảng cộng sản việt nam đã định ra trọng trách chiến lược, cách thức tổ chức với đấu tranh giải pháp mạng vào thời kỳ mới. Với sự chuyển hướng, lãnh đạo chiến lược và sách lược mới này đã đưa giải pháp mạng vn tiến lên một cao trào mới - cao trào bí quyết mạng 1936 - 1939. Từ thời điểm năm 1939 trở đi, tình hình nhân loại và vào nước có nhiều chuyển biến, những người dân cộng sản vn được trang bị bằng những quyết nghị của nước ngoài Cộng sản đã kịp thờichuyển phía chiến lược, đặt trọng trách giải phóng dân tộc bản địa lên trên hết, sẵn sàng về đông đảo mặt, chớp thời cơ, chỉ huy toàn dân tộc bản địa tổng khởi nghĩa có tác dụng nênthắng lợi của cách mạng mon Tám 1945,mở ra bước ngoặt béo múp trong lịch sử dân tộc dân tộc Việt Nam.

Với giải pháp viết súc tích, ngắn gọn, dễ dàng hiểu, dễ nhớ, tác phẩmĐường cách mệnhcủa Nguyễn Ái Quốc - hồ chí minh giúp ta gọi một cách sâu sắc, trọn vẹn vị trí, mục đích của thế giới Cộng sản so với cách mạng Việt Nam giữa những giai đoạn trở ngại nhất. Hầu như nội dung bộc lộ trong tác phẩm có mức giá trị giải thích và thực tiễn to lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyền thống trị nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, trong việc phối hợp phong trào yêu nước với công ty nghĩa Mác, sinh sản lập các tiền đề bốn tưởng, lý luận mang đến sự thành lập của Đảng cùng sản Việt Nam; từ bỏ đó khiến cho những cách ngoặt đồ sộ của cách mạng Việt Nam. Thời hạn đã lùi xa nhưng phần lớn giá trị chủ công kết tinh trongĐường phương pháp mệnhvẫn còn nguyên vẹn, sẽ tiếp tục được các thế hệ hôm nay và mai sau kế thừa với phát triển.

Theohttps://www.tuyengiao.vn/nghien-cuu/ly-luan/nguyen-ai-quoc-ban-ve-vai-tro-quoc-te-cong-san-voi-cach-mang-an-nam-trong-tac-pham-duong-cach-menh-138948