Quân team nhà Nguyễn có tổ chức cơ cấu tổ chức như các Triều đại trước nó, gồm các lực lượng bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh, pháo binh. Cơ cấu tổ chức tổ chức với hệ thống chỉ huy khá hoàn chỉnh. Quân team nhà Nguyễn chia làm hai bộ phận chính quy, một bộ phận đóng ở khiếp đô gọi là Vệ binh, có nhiệm vụ chính là bảo đảm Kinh thành Phú Xuân (Huế). Hệ thống tổ chức và biên chế cơ bạn dạng gồm có:
- Doanh biên chế 5 vệ. - Vệ biên chế 10 đội, đứng đầu vệ là Vệ úy. - Đội biên chế 5 thập, dẫn đầu đội là Suất đội. - Thập biên chế 10 ngũ, bởi Chánh team trưởng chỉ huy. - Ngũ gồm 5 người, do Ngũ trưởng chi huy.

Bạn đang xem: Quân lính thời xưa


*

Tranh vẽ vào cuốn nghệ thuật của tín đồ An phái mạnh từ trái qua cần Nón Kê mao, lính kinh kỳ đội - Nón Kỳ Binh - Nón lính Tập (Các loại lính khố).
*

*

*

*

Vệ binh quân đơn vị Nguyễn đóng tại đế đô Huế có tầm khoảng 40 nghìn người. Trong lực lượng cảnh vệ lại được chia thành ba loại: Thân binh (hậu cận của vua và đảm bảo an toàn cấm thành), bao gồm 1 doanh và 4 vệ độc lập; Cấm binh làm nhiệm vụ quân cơ đụng và bảo đảm Kinh thành có 6 doanh và một trong những vệ, đội hòa bình như những “binh chủng siêng môn, kỹ thuật”: tượng binh, kỵ binh, thủy binh; Giản binh tuyệt Tinh binh gồm một số trong những vệ cùng đội thuộc những phủ, huyện, nha...Vệ binh thường xuyên tuyển những người dân Đàng Trong, đến năm 1885 thì lực lượng này chảy rã, chỉ từ lại một số nhỏ tuổi gọi là Thân binh để hầu cận các vua của triều Nguyễn từ sau thời điểm nhà Nguyễn trọn vẹn đầu sản phẩm quân Pháp xâm lược. Cơ binh là lực lượng đóng giữ các tỉnh, lộ, trấn (một số tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… cón có những vệ nằm trong lực lượng Cấm binh vì chưng quan thức giấc trực tiếp chỉ đạo song chịu ràng buộc vào các doanh ở kinh đô).

Xem thêm: Nguồn Gốc Của Con Người Không Phải Trên Trái Đất? Sự Thật Về Nguồn Gốc Của Con Người


Thân binh gồm những vệ Cẩm Y, vệ Kim Ngô, vệ tuyển Phong và doanh Vũ Lâm.Cấm binh gồm những doanh Thần Cơ, doanh Thần Phong, doanh Long Vũ, doanh Hổ Uy, doanh Hùng Nhuệ, vệ Kỳ Vũ, vệ khiếp Tượng (tượng binh), vệ Thượng Tứ (kỵ binh), vệ Long Thuyền (chuyên chở thuyền vua), viện Vũ Bị (lính dùng súng), viện Thượng Trà (dâng nước), đội bốn Pháo (chế thuốc súng), team Tài Thụ (trồng cây), nhóm Giáo Dưỡng, vệ Võng Thành (lo mồi nhử săn cho vua), nhóm Thượng Thiện (bếp núc) với đội Phụng Thiện.Tinh binh có có ba doanh của tởm kỳ thủy sư, vệ Giám Thành, vệ Thủ Hộ, vệ Dực Hùng, ty Lý Thiện (bánh trái nhằm cúng tế), thự Hòa Thanh (ca nhạc), thự thanh bình (múa).