Ngã sinh khanh vị sinh, khanh sinh té dĩ lão, vấp ngã hận khanh test sinh lai trì, khanh hận ngã lai tảo.

Bạn đang xem: Quân khanh từ

Ta sinh thanh nữ chưa sinh, cô bé sinh ta vẫn già. Ta hận thiếu phụ sinh muộn, thiếu nữ hận ta già mau.

最哀君生我未生,我生君已老,君恨我今生來遲,我恨君來早

Tối ai quân sinh xẻ vị sinh, xẻ sinh quân dĩ lão, quân hận vấp ngã kim sinh lai trì, té hận quân lai tảo

Đau xót nam giới sinh ta không sinh, ta sinh đại trượng phu đã già. Nam nhi hận ta sinh muộn, ta hận phái mạnh già mau

我生卿未生,卿生我已老,恨不生同時,日日與卿好。

Ngã sinh khanh vị sinh, khanh sinh té dĩ lão, hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ khanh hảo.

Ta sinh con gái chưa sinh, bạn nữ sinh ta đang già. Hận ko sinh thuộc thời, ngày ngày cùng bạn nữ hòa hợp

君生我未生,我生君已老,無計悔多情,流年把人拋。

Quân sinh bửa vị sinh, té sinh quân dĩ lão, vô kế hối đa tình, lưu niên bả nhân phao.

Chàng sinh ta không sinh, ta sinh phái mạnh đã già, ko tiếc bao ân tình, thời hạn cuốn bạn đi

卿生我未生,我生卿已老,卿離我漠漠天涯,我隔卿海角。

Khanh sinh bửa vị sinh, ngã sinh khanh dĩ lão, khanh ly ngã mạc mạc thiên nhai, vấp ngã cách khanh hải giác.

Nàng sinh ta không sinh, ta sinh chị em đã già. Thiếu nữ xa ta mờ mịt chân trời, ta cách nữ giới góc bể

最哀我生君未生,君生我已老,天南海北能奈何,紅塵各一角。

Tối ai xẻ sinh quân vị sinh, quân sinh bửa dĩ lão, thiên nam hải bắc năng nề hà, hồng trần các nhất giác.

Xem thêm: Những Bước Phát Triển Toàn Diện Trong Quan Hệ Việt Nam Eu, Quan Hệ Việt Nam

Đau xót ta sinh nam giới chưa sinh, con trai sinh ta đang già. Trời nam biển bắc biết làm cho sao, hồng è một góc riêng

卿生我未生,我生卿已老,化蝶去尋花,夜夜棲芳草。

Khanh sinh bửa vị sinh, ngã sinh khanh dĩ lão, hoá điệp khứ trung bình hoa, dạ dạ thê phương thảo.

Nàng sinh ta không sinh, ta sinh nàng đã già. Hóa điệp bay tìm hoa, tối đêm đậu trên hoa cỏ.我生君未生,君生我已老,曉夢迷蝴蝶,一夜碧芳草。

Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão, hiểu mộng mê hồ điệp, tuyệt nhất dạ bích phương thảo.

Ta sinh đại trượng phu chưa sinh, chàng sinh ta vẫn già. Hiểu mộng say hồ nước điệp, một đêm xanh hoa cỏ

我生卿未生,我生卿已老,恨不生同時,日日與卿好。

Ngã sinh khanh vị sinh, bổ sinh khanh dĩ lão, hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ khanh hảo

Ta sinh phái nữ chưa sinh, ta sinh phái nữ đã già. Hận không sinh thuộc thời, ngày ngày cùng nữ giới hòa hợp

我生君未生,我生君已老,願能生同時,日日與君好。.

Ngã sinh quân vị sinh, xẻ sinh quân dĩ lão, nguyện năng sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo.

Ta sinh con trai chưa sinh, ta sinh cánh mày râu đã già, nguyện có thể sinh cùng thời, ngày ngày cùng con trai hòa hợp