Quan chế nhà thanh

     

Ái tình không nhìn bởi mắt mà bằng tâm hồn ————- vì chưng vậy , quả đât khắc họa Thần tình ái có nhị cánh nhưng con mắt mù lòa.

Bạn đang xem: Quan chế nhà thanh


Gồm có:

+ Quốc Vương: đứng đầu một nước.

+ Thân Vương: bạn bè của vua.

+ Quận Vương: bé cháu thuộc hoàng tộc.

+ Vương: con hoặc anh em vua.


◊*Vương mang tên ba chữ có vị trí thấp hơn Vương có tên hai chữ. VD: Thanh Đô Vương sau thời điểm lập những chiến công mới được phong lên làm cho Thanh Vương.

*Một số trường hòa hợp Vương cũng khá được phong cho những người ngoài tộc, nhưng nhiều phần vì người đó tất cả công quá rộng và dưới sự bức bách của nhân dân.

◊– Công: (Thấp hơn Vương) dành riêng cho các bé hoàng thái tử với thân vương.

Gồm có:

+ Quốc công: Phong cho những người có binh quyền phệ hoặc nạm tử của những Vương.

+ Quận công: Phong cho người có binh quyền và công trạng lớn không tồn tại huyết thống hoàng tộc.

Hầu: (Thấp rộng Công) Phong cho tất cả những người có cần lao hoặc danh vọng lớn, hoặc nhỏ trưởng của những quốc công hoặc vương.

Bá: Phong cho con cháu đời tía trong hoàng tộc (Tức là cháu của những vương), hoặc nhỏ trưởng của những công chúa.

Tử: Phong mang lại quan lại nhất phẩm, bé thứ của công chúa, nhỏ trưởng của Hầu, Bá.

Nam: Phong cho quan lại phó độc nhất vô nhị phẩm, con thứ của công chúa, con trưởng của Hầu, Bá.


*Nói phổ biến tước thường đi kèm với quan liêu chức, tuy nhiên về phương diện quan ngôi trường thì bao gồm khi nam giới tước còn cao hơn cả quan tiền Thượng Thư.B****Cấp bậc quan tiền lại:


Quan lại được chuyển đổi qua nhiều triều đại, level cũng tự đó chuyển đổi theo, nhưng tên cùng quyền hạn của những chức quan tiền đó đa số đều không có nhiều thay đổi, vào đó:◊

I.Quan ở trung ương:

Các quan cao nhất chuyên phụ giúp cho vua có:Tể tướng: bạn đứng đầu của những quan văn vào triều, rất có thể thay mặt vua cách xử lý mọi việc hành thiết yếu quốc gia.

* Qua những triều đại còn mang tên Bách Quỹ (Thời Ngu), Thừa tướng (Tần, Hán), Tướng quốc(Bắc Tề)

Thái sư, Thái phó, Thái bảo : thầy, nuôi nấng, dậy dỗ vua, cha chức khủng nhất. (gọi là Tam Công)

Thiếu sư, thiếu thốn bảo, thiếu hụt phó: quan dưới một bậc, chuyên hỗ trợ Tam Công.(Gọi là Tam Thiếu)

Thái tể, Thái tông, Thái sử, Thái chúc, Thái sĩ, Thái bốc: giúp vua xử lý chính vụ, đứng phía 2 bên tả hữu vua. (Gọi là Lục Thái)

– cùng Ngũ tứ có:+ Tư Đồ: giữ vấn đề nông thương, cảnh sát, giáo dục, rèn đúc dân.

+ Tư Khấu: coi về hình phạt, kiện tụng.

+ Tư Mã: thống sáu quân, dẹp lặng trong nước.

+ Tư Thổ: giữ lại lễ của nước (tế tự, triều sinh…).

+ Tư Không: khuyến công, nông, câu hỏi thổ mộc, xét địa lợi, thiên thời.

Thái úy: coi binh quyền, quân sự, là chức quan lại tổng thống việc binh. (Là quan lại võ ngang với Tể tướng)

Đại học sĩ: là cố gắng vấn của vua trong số những việc trọng đại. Từ nhà Minh chức tể tướng bị xóa, chỉ với lại Đại học sĩ là cao nhất.

Ngự sử đại phu: chuyên can gián, điều hành và kiểm soát các quan.

◊Các quan còn lại đa số đều là chức ở trong những khu riêng sống triều đình, gồm:

Lục bộ: (Được bước đầu từ thời bên Đường)

+ Lại bộ: chỉ định quan chức, phong tước, xét công, kho bãi nhiễm với thăng chức cho cácquan lại, thống trị quan lại.

+ Lễ bộ: Lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ thức trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương…vv.. Cai quản các lễ cống nạp của chư hầu, cũng giống như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.

+ Hộ bộ: thống trị ruộng đất, thu phân phát bổng lộc liên quan đến khu đất đai như thóc gạo…Hay hôn nhân, hộ khẩu. Coi phép lưu thông chi phí tệ, đồ dùng giá đắt rẻ

+ Binh bộ: làm chủ cấm vệ quân, xe ngựa, tranh bị đạn dược, cũng như mọi thứ tương quan tới quân sự, đảm bảo an toàn đất nước.

+ Hình bộ: thiết yếu lệnh về pháp luật, xét lại phần nhiều án nặng, tội còn ngờ.

+ Công bộ: Phụ trách mọi việc xây dựng cầu cống, con đường xá, cung đình, sửa sang câu hỏi thổ mộc, đắp thành, đóng góp thuyền bè.

*Đứng đầu các bộ là Thượng thư, giúp bài toán có Tả thị lang, hữu thị lang. Bên dưới bộ còn tồn tại các Ty, Đứng đầu từng ty là Lang trung cùng với Viên nước ngoài langchủ sự phụ giúp.◊

Các cơ sở hành chính:Thượng thư tỉnh: giúp Tể tướng điều khiển và tinh chỉnh trăm quan liên hệ với Thượng thư những Bộ.

Xem thêm: Sự Xuất Hiện Các Thành Thị Trung Đại ? Họ Làm Những Nghề Gì Sự Xuất Hiện Của Các Thành Thị Trung Đại

Trung thư tỉnh: là cơ quan ra quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, biên soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.

Môn hạ tỉnh: đưa lệnh vua đến các quan, tâu vua việc các quan thực hiện lệnh vua, điều khiển và tinh chỉnh lễ nghi trong cung.

*Tới đời Minh thì những Tỉnh này trọn vẹn bị xóa, chỉ từ lại Lục bộ.◊

Các khu khác:Hồng lô tự: tổ chức, thu xếp thể thức lễ nghi tiếp đón sứ đưa nước ngoài, lễ Xuớng danh thi Ðình…

Quang lộc tự: cung cấp, kiểm tra rượu lễ, thực vật trong số buổi tế tự, triều hội, yến tiệc.

Ðại lý tự: cơ sở xét xử buổi tối cao, xét lại các án còn ngờ.

Thái thường xuyên tự: trông coi đền chùa, thực hiện thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc.

Thái bảo tự: đóng góp ấn quyển thi Hội.


◊*Ðứng đầu là những Tự là Tự khanh, rồi đến Thiếu khanh, Tự thừa, Viên ngoại, công ty sự, tứ vụ, thư lại. Sản phẩm ngũ phẩm trở xuống.

Khu mật sứ: Cơ mật viện, coi câu hỏi cơ mật, rứa quyền binh.

Ngự sử đài: cơ quan liêu giám sát, can gián những quan sống triều đình, sau còn gọi là Đô gần kề viện.

Hàn lâm viện: Lo biên soạn văn thư.

Quốc tử giám: Lo dạy dỗ đào tạo con trẻ giới vắt quyền, đi đầu là Tế rửu.

Tư thiên giám / Khâm thiên giám: Coi thiên văn, định kỳ pháp.

Thái y viện: Lo việc thuốc men, chữa bệnh dịch cho hoàng tộc, quan lại lại.

Nội các: là văn phòng vua, biên chép tấu, sớ những nha dưng lên, khởi thảo chiếu, chế, nhan sắc ban ra các cơ quan, thi Ðình thì đằng lục những chế sách và cấp cho quyển thi.

Tôn Nhân phủ: là cơ quan quản lý nội bộ hoàng tộc, săn sóc sổ sách, ngọc phả, thường miếu vào hoàng tộc; xử lý các sự việc có tương quan đến các thân vương, công tử, công tôn…

Nội vụ phủ: là nơi cai quản các thái giám, cũng như quá trình hành chủ yếu ở hậu cung.◊

II.Quan sống địa phương:Trung Quốc được chia ra làm các Châu (hay tỉnh), mỗi châu với nhiều quận, từng quận lại gồm nhiều huyện, dưới là những xã, làng.

Phủ thì tương đượng với huyện, nhưng có mức độ hành chính đặc biệt quan trọng hơn, thường xuyên thuộc tởm thành.

Ở thời bên Hán về bên trước, thì quận là mập nhất, sau đây mới đổi gọi thành châu.

◊– Thứ sử: (Thời Tây Hán – Đường) giám sát, coi bài toán hành bao gồm đứng đầu một quận quốc, hay là 1 tỉnh, dù dưới quyền Thái thú, nhưng mà là người đại diện thay mặt cho Thái thú khi vào kinh, sau khi chức Thái thú được bỏ thì sản phẩm công nghệ sử là cao nhất.

Thái thú: quan dẫn đầu một quận (tức là châu) ở thời bên Tấn mang lại Hán, trách nhiệm là tiếp thu các cống phẩm của địa phương, trường hợp quận loàn lạc, sẽ được chỉ định thêm một Đô úy có nhiệm vụ phụ trách quân sự, còn không Thái thú quản ngại cả quân sự chiến lược và dân sự của quận đó.

Tổng đốc (Triều Minh – Thanh): Là viên quan đứng đầu một vùng bao gồm nhiều tỉnh thành, trông coi cả về dân sự và quân sự.

Tuần phủ (từ Minh): là bạn lãnh đạo một tỉnh giấc hoặc một phần tử của tỉnh lớn, có quyền té nhiệm, bến bãi nhiệm những chức quan dưới quyền ở địa phương mình quản lý, gồm quyền chỉ huy về hành chính, tài chính, quân sự chiến lược cùa tỉnh. Nếu như ở tỉnh giấc đó tất cả tổng đốc, thì tuần phủ buộc phải nghe theo tổng đốc.

Tri phủ (tứ phẩm): Đứng đầu một che hoặc châu, có quyền cả dân sự và quân sự.

Phủ doãn: quan thuộc hạ huyện, bầy áp cường hào, xét những vụ kiện do quan thị trấn xử nhưng kêu lại ở bạn dạng hạt, mặt hàng ngũ phẩm. Cơ mà ở thời Tống vậy nên quan mở đầu ở tủ kinh thành, sản phẩm Tam phẩm.

Án sát sứ: coi việc hành chính, kiện tụng, tứ pháp, phong hóa, kỷ cương ở những tỉnh, dưới quyền Tổng đốc, Tuần phủ.

Tri huyện (bát phẩm): Đứng đầu một huyện.

Huyện thừa (cửu phẩm): lo công văn, sổ sách vào huyện, phụ góp Tri huyện.

Xã trưởng: Là người đứng đầu một xã, giúp những quan lại thống trị việc thu thuế của dân, giữ gìn bình an trật tự, chọn quân nhân nhập ngũ hoặc lựa chọn thí sinh đi thi cử.


—————————
Phong loài kiến là viết tắt của chữ phong tước – kiến điền, nghĩa là ban chức tước và cấp ruộng vườn, dịch trường đoản cú chữ feodal của anh ý – Pháp.Chữ Phong loài kiến do những nhà làm cho luật nước anh (như H. Spelman chẳng hạn) đặt ra trong cụ kỷ 17, dùng để làm gọi nhân tiện chế luật pháp vào cuối thời trung thế kỉ (thế kỷ 10-13).◊

Theo nghĩa thon : phong kiến là một vẻ ngoài giao ước (hay giao kèo) tương quan giữa vương(hay chúa) với hầu (hay quần thần).

~(‾▿‾~ )

“Con vua thì lại làm cho vuaCon sãi ở chùa thì quét lá đaBao tiếng dân nổi can quaCon vua thất nắm lại ra quét chùa” .