*

*
Phạm Văn Tuấn
thông tin chung
English
Đề tài NC khoa học
bài xích báo, report khoa học
trả lời Sau đại học
Sách và giáo trình
các học phần và môn giảng dạy
phần thưởng khoa học, phát minh, sáng chế
Khen thưởng
thông tin khác
tài liệu tham khảo
Hiệu chỉnh
Số tín đồ truy cập: 87,407,011

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Vietnam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: WIITC 2014. Trang: 4-11. Năm 2014. (Jun 13 năm ngoái 3:55PM)
<6>Bài báo: A Study Of The Kalman Filter Applied khổng lồ VisualTracking. Tác giả: Huu Duy Le & Tuan Van Pham. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence. Số: WIITC 2014. Trang: 58-62. Năm 2014. (Jun 21 năm ngoái 9:23PM)
<7>Bài báo: Gaussian Mixture mã sản phẩm Based ObjectSegmentation for Fall Detection. Tác giả: Lai Thi Kim Phung and Pham Van Tuan. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence
. Số: WIITC 2014. Trang: 4-11. Năm 2014. (Jun 21 năm ngoái 9:21PM)
<8>Bài báo: Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo nhận dạngbiển số xe ô tô. Tác giả: Phan Ngọc Điệp, Trần Văn Đại, Trần MinhTuấn, Phạm Văn Tuấn. Hội thảo nước nhà 2014 về Điện tử, truyền thông và technology thông tin
. Số: WIITC 2014. Trang: 40-44. Năm 2014. (Jun 21 2015 9:22PM)
<11>Bài báo: So sánh phương thức nhận dạng hành động con người trong đoạn video quay bởi một camera dùng DTW với HMM. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục ; Phạm Văn Tuấn ; Shian-Ru Ke. Tập san Khoa học technology ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 64-68. Năm 2014. (May 7 năm trước 4:52PM)
<12>Bài báo: Performance Assessment On Face RecognitionUsing Neural Network và Principle ComponentAnalysis. Tác giả: Hoa K. Tran, Tuan V. Pham
. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence. Số: WIITC 2014. Trang: 40-44. Năm 2014. (Jun 21 2015 9:22PM)
<13>Bài báo: Phát hiện tại và dính đuổi cá. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Nhật, Huỳnh Như Kiên, Phạm VănTuấn
marriage affairs open i want an affair
. Hội thảo giang sơn 2014 về Điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học technology ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 47. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
<17>Bài báo: A single camera fall detection using neural network. Tác giả: Ngo, Y.T.; Phung K.Lai; Pham, T.V.. The UD"s Journal of Science và Technology. Số: 39. Trang: 270-280. Năm 2012. (Jun 13 năm ngoái 3:35PM)
<18>Bài báo: Threshold-based Versus Artifical Neural Network For Fall Detection. Tác giả: Khue Tra, Viet Q.Truong, Pham, T.V.. The 5th scientific conference of da Nang University in 2012. Số: 39. Trang: 140-145. Năm 2012. (Jun 13 năm ngoái 3:36PM)
<19>Bài báo: Two-stage Recognition of License Plate Characters. Tác giả: Nguyen T.H. Anh, Dinh H. Vu, Tran M. Tuan, PhanT.H. Huyen, Pham V. Tuan. The UD"s Journal of Science and Technology
. Số: 8<57>. Trang: 1-6. Năm 2012. (Jul 3 2013 10:06PM)
<20>Bài báo: Tổngquan về những kỹ thuật nén audio rất chất lượng MP3 và AAC dung trong lắp thêm sốhiện nay. Tác giả: Phạm Văn Tuấn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí công nghệ và công nghệ - Đại học tập Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 39. Trang: 235-241. Năm 2010. (Jun 13 2015 3:30PM)
<21>Bài báo: Giải pháp sút nhiễu vào miền Wavelet để cải thiện hiệu suất thừa nhận dạngtiếng nói tự động. Tác giả: Phạm Văn Tuấn. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
. Số: 39. Trang: 271-277. Năm 2010. (Jun 13 năm ngoái 3:28PM)
<22>Bài báo: Biến đổi Wavelet với ứngdụng nén ảnh. Tác giả: Phạm Văn Tuấn
. Tập san Bưu chính Viễn thông. Số: ISSN: 0866 - 7039. Trang: 16-19. Năm 2002. (Jun 13 năm ngoái 3:10PM)
QUỐC TẾ:
<1>Article: An Effective Camera-basedModel for Fall Monitoring of the Elderly. Authors: HoangLe Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang. IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). No: Proceeding. Pages: 48-52. Year 2017. (Jun 13 2018 3:36PM)
<2>Article: Video-based ActionRecognition to lớn Assist Mild Cognitive Impairment Prediction. Authors: HoangLe Uyen Thuc, Shian-Ru Ke và Pham Van Tuan. International Journal of Computer Science và Information Security, ISSN 1947 5500 (ESCI). No: vol. 14(10). Pages: 24-33. Year 2016. (Jun 13 2018 3:37PM)
<3>Article: Fish Detection và MovementTracking. Authors: NhanD.M.Nguyen, Kien N. Huynh, Nhan V. Vo and Tuan.V. Pham. 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications. No: ATC2015. Pages: 14-16. Year 2015. (Jun 13 2018 3:46PM)
<4>Article: Low cost architecture forFall Detection System. Authors: HongThi Khanh Nguyen, Cecile. Belleudy and Tuan.V.Pham. Cộng hòa Pháp. No: 1. Pages: 1-5. Year 2014. (Jun 13 2018 3:38PM)
<5>Article: HW/SW architecture for falldetection system. Authors: HongThi Khanh Nguyen, Cecile Belleudy & Pham Van Tuan. Ấn Độ. No: 3. Pages: 11349-11357. Year 2014. (Jun 13 2018 3:39PM)
<6>Article: An Effective Video-basedSystem for Human Fall Detection. Authors: HoangLe Uyen Thuc, Pham Van Tuan. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering và Technology , ISSN: 2278 - 1323. No: volume 3 issue 8. Pages: 2820-2826. Year 2014. (Jun 13 2018 3:40PM)
<7>Article: Low power Architecture Exploration for Standalone Fall Detection System Based on Computer Vision. Authors: Hong Nguyen.T.K., Hassoon Fahama, Cecile.Belleudy, and Tuan.V.Pham. Vietnam. No: năm trước UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium. Pages: 169-173. Year 2014. (Jun 13 năm ngoái 3:57PM)
<8>Article: Power Evaluation of Sobel Filter on Xilinx Platform. Authors: Hong Nguyen.T.K., Cecile. Belleudy, andTuan.V.Pham
. Monaco. No: năm trước IEEE Faible Tension Faible Consommation. Pages: 1-6. Year 2014. (Jun 13 2015 4:03PM)
<9>Article: Low power Exploration thiết kế Flow for Fall Detection System. Authors: Hong Nguyen.T.K., Cecile. Belleudy, andTuan.V.Pham. France. No: GDR SOC/SIP. Pages: 143-145. Year 2014. (Jun 13 2015 4:04PM)
<10>Article: Fall Detection Applicationon an ARM và FPGA Heterogeneous Computing Platform. Authors: Hong Nguyen.T.K., Cecile. Belleudy, andTuan.V.Pham. International Journal of Advanced Research in Elentrical, Electronics và Instrumentation Engineering. No: Vol.3, Issue 8. Pages: 11349-11357. Year 2014. (Jun 13 2015 4:06PM)
<11>Article: Performance và Evaluation Sobel Edge Detection on Various Methodologies. Authors: Hong Nguyen.T.K., Cecile. Belleudy, andTuan.V.Pham
. No: Vol. 2, No. 1. Pages: 15-20. Year 2014. (Jun 13 2015 3:59PM)
<12>Article: Human fall detection based on adaptive background mixture model and HMM. Authors: Khue Tra; Pham, T.V.. Vietnam
. No: ATC. Pages: 95-100. Year 2013. (Jun 13 năm ngoái 3:49PM)
<13>Article: A nhận xét on Video-Based Human Activity Recognition. Authors: Shian-Ru Ke, Hoang Le Uyen Thuc, Yong-Jin Lee,Jenq-Neng Hwang, Kyoung- Ho Choi,Jang-Hee Yoo. France
. No: Computers ISSN 2073-431X. Pages: 88-131. Year 2013. (Jun 13 năm ngoái 3:52PM)
<14>Article: AnUltra-Low power nguồn Consumption Wireless ECG Monitoring System. Authors: PhungK.Lai, Khue Tra, Tuan V.Pham
. No: Issue 39 Vol 1. Pages: 270-280. Year 2012. (Jun 13 năm ngoái 3:44PM)
<18>Article: A Survey on Advanced Video-based Healthcare Monitoring Systems. Authors: Hoang, L.U.T.; Hanh, Le T.M; Pham, T.V
. The 2012 International Conference on BioSciences & BioElectronics - The UD"s Journal of Science và Technology. No: Issue 61, Vol 1. Pages: 1-8. Year 2012. (Jun 13 năm ngoái 3:51PM)
<19>Article: Recent Advances On Video-Based Human Walking Gait Analyses. Authors: Hoang, L.U.T.; Hwang J.N.; Pham, T.V.

Bạn đang xem: Phạm văn tuấn


. United Kingdom Vietnam Advance Surveillance Systems workshop 2012 - The UD"s Journal of Science và Technology. No: Issue 39 Vol 1. Pages: 270-280. Year 2012. (Jun 13 năm ngoái 3:45PM)
<20>Article: Quasi‐Periodic ActionRecognition from Monocular Videos via 3 chiều Human Modelsand Cyclic HMMs. Authors: Hoang, L.U.T.; Ke, S.R.; Hwang J.N.; Pham, T.V.;Truong, N.C
. Vietnam. No: ATC. Pages: 110-113. Year 2012. (Jun 13 năm ngoái 3:47PM)
<21>Article: AnEffective 3d Geometric Relational Feature Descriptor for Human ActionRecognition. Authors: Hoang,T.L.U.; Pham, T.V.; Hwang, J.N.

Xem thêm: " Sài Gòn Tây Du Ký Phiên Bản Sài Gòn / Điện Ảnh 24H, Xuất Hiện Tây Du Ký Phiên Bản


walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. 2012 IEEE RIVF International Conference, Vietnam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: Advanced Technologies for Communications (ATC). Pages: 114-117. Year 2012. (Jul 3 2013 10:03PM)
<24>Article: Falldetection based on Hidden Markov Model. Authors: VietQ. Truong, Hieu V. Nguyen, Tuan V. Pham. ICBSE2012, Vietnam
. No: Issue 61 Vol 1. Pages: 1-6. Year 2012. (Jul 3 2013 10:08PM)
<25>Article: Combinationof analog & digital solutions for wireless ECG monitor. Authors: PhungK.Lai, Khue Tra, Khiem D.Nguyen, Tuan V.Pham
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Vietnam
walgreens prints coupons prescription coupon card không lấy phí printable coupons
. No: IEEE-ICCE. Pages: 1-6. Year 2010. (Jul 3 2013 9:58PM)
<29>Article: Comparison between DFT-, FCT-, Wavelet-, andLattice Filter-based Noise Reduction for ASR. Authors: Erhard Rank, Tuan V.Pham, Zsolt Saffer, Michael Stark. Vietnam. No: IEEE-RIVF. Pages: 1-6. Year 2010. (Jul 3 2013 10:00PM)
<30>Article: Performance Analysis Of Wavelet Subband Based Voice Activity Detection In Cocktail tiệc nhỏ Environment. Authors: Tuan V. Pham, Michael Stark, Erhard Rank
walgreens prints coupons prescription coupon card không tính tiền printable coupons
. IEEE-ATC
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
walgreens prints coupons prescription coupon card không tính phí printable coupons
. Vietnam
walgreens prints coupons prescription coupon card không tính tiền printable coupons
. No: IEEE-RIVF. Pages: 1-6. Year 2009. (Jul 3 2013 9:54PM)
<36>Article: Broad PhoneticClassification Using Discriminative Bayesian Networks. Authors: Franz Pernkopf, TuanV. Pham, Jeff A. Bilmes
. Austria. No: Vol. 51, No. 2. Pages: 151-166. Year 2009. (Jul 3 2013 9:57PM)
<37>Article: Using Artificial Neural Network For Robust Voice Activity Detection Under Adverse Conditions. Authors: Tuan V. Pham, Michael Starkschnitzer, Tang rã Chien
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. IEEE-RIVF
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: ISSN: 1990-9772. Pages: 2198-2201. Year 2006. (Jan 1 2011 7:25PM)
<50>Article: Bayesian Networks for Phonetic Classification Using Time-Scale Features. Authors: Franz Pernkopf, Tuan V. Pham
. No: ISSN: 1990-9772. Pages: 661-664. Year 2006. (Jan 1 2011 7:26PM)
<51>Article: Audio-Visual Feature Extraction for Semi-Automatic Annotation of Meetings. Authors: Marian Kepesi, Michael Neffe, Tuan Van Pham, Michael Grabner, Helmut Grabner, Andreas Juffinger
. Proc. MMSP. No: ISBN 0-7803-9751-7. Pages: 207 - 211. Year 2006. (Jan 1 2011 7:27PM)
<52>Article: Noise Cancellation Frontends for Automatic Meeting Transcription. Authors: Marián Képesi, Tuan V. Pham, Gernot Kubin, Luis Weruaga, Andreas Juffinger, Michael Grabner
. EURONOISE. No: EURONOISE. Pages: 1-6. Year 2006. (Jan 1 2011 7:28PM)
<53>Article: Noise Suppression Based On Wavelet Packet Decomposition and Quantile Noise Estimation For Robust Automatic Speech Recognition. Authors: Erhard Rank, Tuan V. Pham, Gernot Kubin
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. ICASSP
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: ISSN 1520-6149. Pages: 477 - 480. Year 2006. (Jan 1 2011 7:29PM)
<54>Article: Time-Frequency Analysis for Voice Activity Detection. Authors: Tuan V. Pham, Marian Kepesi, Luis Weruaga, Gernot Kubin
. SPPRA. No: ISBN 0-88986-580-9. Pages: 224 - 249. Year 2006. (Jan 1 2011 7:31PM)
<55>Article: WPD-based Noise Suppression Using Nonlinearly Weighted Threshold Quantile Estimation và Optimal Wavelet Shrinking. Authors: Tuan V. Pham, Gernot Kubin. Interspeech. No: ISSN: 1018-4074. Pages: 2089-2092. Year 2005. (Jan 1 2011 7:33PM)
<56>Article: DWT-based Phonetic Groups Classification Using Neural Networks. Authors: Tuan V. Pham, Gernot Kubin
walgreens pharmacy coupon links promo codes walgreens
. ICASSP
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: ISSN 1520-6149. Pages: 401 - 404. Year 2005. (Jan 1 2011 7:34PM)
<57>Article: DWT-based Classification of Acoustic-Phonetic Classes and Phonetic Units. Authors: Tuan V. Pham, Gernot Kubin. ICSLP
. No: ISSN: 1990-9772. Pages: 985 - 988. Year 2004. (Jan 1 2011 7:35PM)
Sách và giáo trình
<1>(Jan 1 2011 7:36PM) (Jan 1 2011 7:38PM)
Wavelet Analysis for Robust Speech Processing Chủ biên: Pham Van Tuan. địa điểm XB: ”, VDM – Verlag Dr. Mueller publisher. Năm 2008.
<2>Speaker Segmentation for Air Traffic Control in book Speaker Classification II Chủ biên: Michael Neffe. Đồng tác giả: Tuan V. Pham, Horst Hering, Gernot Kubin. Nơi XB: Springer Berlin Heidelberg. Năm 2007.
Hướng dẫn Sau đại học
Stt
Họ và Tên, tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
<1>Hoàng Lê Uyên ThụcĐề tài: so sánh thông minh tín hiệu clip để đọc hành vicon ngườiTrách nhiệm: chỉ dẫn 2Tiến sĩĐại học Bách Khoa - Đại học tập Đà Nẵng, nước ta and University of Washington, USA20112016
<2>Nguyễn Thị Khánh HồngĐề tài: Low-cost embedded system for đoạn phim processingTrách nhiệm: hướng dẫn 2Tiến sĩNice Sophia Antipolis, France và Danang University of Science and Technology, Vietnam20112015
<3>Trần Đức HảiĐề tài: nghiên cứu các phương án giảm nhiễu giờ đồng hồ vang trong thông tin thoạiThạc sĩTrường Đại học tập Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng20122012
<4>Ngô Thị ÝĐề tài: Video-based falldetectionThạc sĩĐại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học tập Đà Nẵng20122012
<5>Huỳnh Trọng NguyênĐề tài: Reverberancecompression for improving speech qualityThạc sĩĐại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng20112011
<6>Thái Văn TiếnĐề tài: Echo cancellationdesign using DSP TMS320C6713Thạc sĩĐại học tập Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng20112011
<7>Trương Lê Phương AnhĐề tài: Speech concealmentfor speech quality improvement in IP networkThạc sĩĐại học tập Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học tập Đà Nẵng20112011
<8>Nguyễn Thị Kim UyênĐề tài: Speaker segmentationand localization under harsh environtmentsThạc sĩĐại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học tập Đà Nẵng20112011
<9>Phạm Văn PhátĐề tài: Noise reduction forspeech enhancementThạc sĩĐại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng20112011
<10>Ngô Minh ĐứcĐề tài: Packet recovery in MPLSThạc sĩĐại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học tập Đà Nẵng20112011
<11>Đoàn Xuân PhongĐề tài: Study of SLM và itsapplications in reducing PAPR factor in OFDMThạc sĩĐại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng20092009
<12>Michael StadtschnitzerĐề tài: Thạc sĩGraz University of Technology20082008
<13>Friedrich ShaeferĐề tài: Thạc sĩGraz University of Technology20082008
Khen thưởng
<1>
Bằng khen của Hiệu Trưởng trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Năm: 2008-2009, 2009-2010.
<2>Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
<3>Chiến sĩ thi đua cung cấp Bộ. Số: 5304/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
Các học phần với môn giảng dạy
Stt
Tên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
<1>ECE 455 - Artificial Intelligence 1Ngành: kỹ thuật điện và điện tử2013Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành khối hệ thống nhúngTrường Đại học tập Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
<2>Lọc dấu hiệu nâng caoNgành: Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông2013Thạc sỹ - ngành Điện tử Viễn thôngTrường Đại học tập Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
<3>CSE 446 - Machine LearningNgành: các ngành khkt khác2012Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
<4>EE 416 - Random Signals for Communications & Signal ProcessingNgành: Kỹ thuật điện tử viễn thông2012Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thôngTrường Đại học Bách khoa - Đại học tập Đà Nẵng
<5>Phân tích phổNgành: Kỹ thuật điện tử viễn thông2012Chương trình chất lượng cao Việt Pháp PFIEV
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
<6>Lọc tín hiệuNgành: Kỹ thuật điện tử viễn thông2012Chương trình rất tốt Việt-Pháp PFIEVTrường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
<7>EE 442 - Digital Signals & FilteringNgành: các ngành khkt khác2011Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
Trường Đại học tập Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
<8>EE 443 - Design và App of DSPNgành: Kỹ thuật điện tử viễn thông2011Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thôngTrường Đại học tập Bách khoa - Đại học tập Đà Nẵng
<9>Xử lý tiếng nóiNgành: Kỹ thuật điện tử viễn thông2010Thạc sỹ - ngành Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách khoa - Đại học tập Đà Nẵng
<10>Kỹ thuật sốNgành: Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông2010đại học
Trường Đại học tập Bách khoa - Đại học tập Đà Nẵng
<11>Xử lý số biểu lộ 1Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông2010đại học
Trường Đại học tập Bách khoa - Đại học tập Đà Nẵng
<12>Xử lý số biểu đạt 2Ngành: Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông2010đại họcTrường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
<13>EE 215 - Introduction khổng lồ Electrical EngineeringNgành: Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông2009Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thôngTrường Đại học tập Bách khoa - Đại học tập Đà Nẵng
<14>EE 233 - Circuit TheoryNgành: những ngành khkt khác2009Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
<15>EE 235 - Countinuous Time Linear SystemsNgành: những ngành khkt khác2009Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách khoa - Đại học tập Đà Nẵng
<16>EE 271 - Digital Circuits & SystemsNgành: những ngành khoa học kỹ thuật khác2009Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
Trường Đại học tập Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
<17>EE 341 - Discrete Time Linear SystemsNgành: những ngành khoa học kỹ thuật khác2009Chương trình Kỹ sư Tiên tiến, ngành Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Thông tin khác
Hoàn thành Workshop Texas Instruments trên Châu Âu, 2008

Bài viết liên quan