Nhà hán trung quốc

     

Triều đại đơn vị Hán tạo thành Tây Hán (206 TCN - 8 SCN) với Đông Hán (25 SCN - 220 SCN), vào tiến độ giữa bao gồm Vương Mãng cướp nơi ở Hán, lập yêu cầu triều đại đơn vị Tân.

Bạn đang xem: Nhà hán trung quốc

Hoàng đế khai quốc triều đại bên Hán là lưu Bang. đàn ông của giữ Bang là Hán Văn Đế giữ Hằng và con cháu là Hán Cảnh Đế lưu giữ Khải đã theo nhà trương của Hoàng Lão (Lão Tử với Hiên tuyetdenbatngo.comên Hoàng Đế) nhằm trị quốc, ban hành chính sách phục sinh nguyên khí, khai sáng thời kỳ trở nên tân tiến phồn tuyetdenbatngo.comnh “Văn Cảnh chi trị”.

Triều đại bên Hán là 1 triều đại cường thịnh về các mặt văn hóa và quân sự. Về phương diện quân sự, Hán Vũ Đế mở có bờ cõi, mở rộng bạn dạng đồ biên thuỳ lãnh thổ sang phía Tây với phía Bắc với tốc độ nhanh chóng. Về văn hóa, vào triều đại công ty Hán, tam giáo Nho, Phật, Đạo bắt đầu xuất hiện với hình thành. Nó sẽ đặt định ra quốc hiệu mang lại dân tộc trung hoa - dân tộc bản địa Hán. Không tính ra, người Hán, chữ Hán, Hán ngữ ... Hầu hết mang tên là Hán, điều đó thể hiện tại tầm tác động của triều đại nhà Hán tới Trung Quốc. 1 trong bốn phát minh sáng tạo lớn tuyệt nhất của trung hoa - nghệ thuật và thẩm mỹ tạo giấy cũng xuất hiện thêm vào thời đơn vị Hán.

Triều đại bên Hán là một trong những triều đại với nhiều sử thi anh hùng: các danh tướng đạt được nhiều kỳ tích về mặt quân sự chiến lược như Hàn Tín, Chu Á Phu, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nghiễm.

Thời Hán Vũ Đế còn xuất hiện không hề ít nhân tài, ngoài các danh tướng mạo như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, còn có những nhân vật danh tiếng châu Á như đơn vị sử học bốn Mã Thiên, đơn vị văn học bốn Mã Tương Như, đơn vị ngoại giao Trương Khiên, sơn Vũ, nhà tài chính học Tang Hoằng Dương, Hoạt Kê, Đông Phương Sóc, v.v.

Xem thêm: Lục Sát Tinh: Sao Đà La - Đại Cương Về Sao Đà La Trong Tử Vi

Bản đồ trung hoa đã những lần nuốm đổi. Vào thời Tần Thủy Hoàng, diện tích lãnh thổ nhưng nhà Tần quản lý chỉ tương đương với một nửa diện tích lãnh thổ thời Hán Vũ Đế cai trị, và tương tự với 1/3 diện tích phiên bản đồ trung hoa hiện nay.

Hán Vũ Đế 16 tuổi kế vị hoàng đế, năm 17 tuổi, ông phái Trương Khiên đi sứ thanh lịch Tây Vực. Tiếp đó, Hán Vũ Đế lại bổ nhiệm Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh dịch làm đại tướng, bắt đầu chiến đấu cùng với quân Hung Nô. Ông vẫn khai thông tuyến phố tơ lụa cùng mở rộng bạn dạng đồ trung hoa sang phía Tây. Hán Vũ Đế vẫn lập ra những đô hộ lấp tại Tây Vực (nay là Tân Cương).

Thời Tây Hán tổng số có 12 hoàng đế. Vào thời điểm cuối thời Tây Hán, bọn họ ngoại chăm quyền đưa Vương Mãng đăng quang vua khiến cho nông dân sinh sản phản, ra đời nên không hề ít chính quyền. Lưu Tú, cháu chín đời của Hán Cao Tổ lưu giữ Bang lại một đợt nữa thống duy nhất Trung Quốc, tạo vương triều Đông Hán. Sau khoản thời gian Quang Vũ Đế băng hà, đàn ông thứ tư của ông lưu lại Trang kế vị, xưng là Hiển Tông Hiếu Minh hoàng đế. Vào thời của Hán Minh Đế, Phật Pháp xác nhận được truyền vào Trung Quốc.

Thời Đông Hán tổng cộng có 12 vị hoàng đế, cho cuối thời Đông Hán, thiến quan với họ nước ngoài tranh quyền giành lợi, cả phía 2 bên đều thiệt hại. Quân sinh sản phản Đổng Trác sinh sống phía tây-bắc dẫn quân vào Lạc Dương, bước đầu thời kỳ lếu chiến. Tiếp đến Tào tháo dỡ cơ bản thống độc nhất từ quanh vùng Trường Giang trở lên phía Bắc, Tôn Quyền chiếm giữ Giang đông, lưu Bị sở hữu Tây Thục. Năm 220 SCN, Tào Phi phế bỏ Hán Hiến Đế, thành lập và hoạt động Ngụy quốc. Lịch sử vẻ vang Trung Quốc bước vào thời kỳ cầm cố chân vạc Tam quốc.