Người lạc việt

     

Hùng vương vãi truyền tới đời thứ ba sinh được một Mỵ Nương (1) đánh tên là Tiên Dung, mang lại tuổi 18 dung nhan đẹp nhất đẽ, không thích lấy chồng, phù hợp chu du vui chơi giải trí khắp nơi trong thiên hạ. Vua đành chịu vậy, không không cho được. Mỗi năm vào khoảng tháng hai tháng ba Tiên Dung lại tậu sửa tàu thuyền chèo nghịch ở ngoài biển, vui quên trở về.

Bạn đang xem: Người lạc việt

*

Hồi đó ở làng Chử Xá ven sông, có người dân thương hiệu là Chử Vi Vân sinh được một người đàn ông là Chử Đồng Tử. Cha từ, bé hiếu, nhà chạm mặt hỏa hoạn, của cải sạch không, chỉ với lại một khố vải vóc duy nhất, phụ vương con ra vào rứa nhau nhưng mà mặc. Cho tới lúc phụ vương già lâm căn bệnh gần chết bảo bé rằng: “Cha bị tiêu diệt cứ nhằm trần mà lại chôn, giữ lại khố lại mang đến con, nhằm khỏi xấu hổ”. Con không nỡ có tác dụng theo, liệm khố rồi đem chôn. Đồng Tử thân thể nai lưng truồng đói lạnh khổ sở, đứng ở bên sông cầm nên câu cá; hễ chú ý thấy tất cả thuyền buôn tương hỗ thì đứng ở dưới nước nhưng xin ăn.

Bất ngờ thuyền của Tiên Dung xốc tới, chiêng trống nhã nhạc, cờ lọng huy hoàng, kẻ hầu tín đồ hạ khôn cùng đông. Đồng Tử hết sức kinh sợ, trù trừ chạy trốn đi đâu. Trên bến bãi cát bao gồm khóm lau sậy, lơ thơ dăm tía cây, Đồng Tử bèn nấp trong đó, bươi cát thành lỗ ở xuống phủ cat lên mình. Lát sau, Tiên Dung gặm thuyền đi dạo trên kho bãi cát, sai khiến đào hố, mang lau vây màn làm khu vực tắm. Tiên Dung vào màn, tháo áo dội nước, mèo trôi mất để lộ ra thân hình của Chử Đồng Tử. Tiên Dung ngại ngùng hồi lâu, thấy là đàn ông bèn nói: “Ta vốn không muốn lấy chồng, ni lại chạm chán ngươi, cùng ở trần với nhau trong một hố, đó chính là do trời xui khiến vậy. Ngươi hãy mau đứng dậy tắm rửa”. Tiên Dung ban cho áo quần mặc rồi thuộc xuống thuyền mở tiệc vui chơi. Fan trong thuyền phần lớn cho chính là cuộc giai ngộ xưa nay chưa từng có. Đồng Tử kể lại tình cảnh của mình, Tiên Dung ta thán, ước ao nên vợ chồng. Đồng Tử chũm từ chối, tuy vậy Tiên Dung nói rằng: “Đây bởi vì trời chắp nối, sao lại cứ chối từ?”.

Người theo hầu cấp về tâu lại cùng với Hùng Vương. Vua giận nói: “Tiên Dung ko thiết tới danh tiết, ko màng tới của cải của ta, ngao du bên ngoài, hạ mình mang kẻ nghèo khổ, còn phương diện mũi làm sao trông thấy ta nữa, rồi cấm quán triệt Tiên Dung trở về”. Tiên Dung nghe sợ không dám về, bèn thuộc Đồng Tử mở chợ búa, lập phố xá, thuộc dân buôn bán, từ từ trở thành phố chợ khủng (nay là chợ Thám). Yêu quý nhân nước ngoài tới lui buôn bán, kính nể tôn Tiên Dung cùng Chử Đồng Tử làm chủ.

Có người điều khiển buôn giàu sang nói cùng với Tiên Dung rằng: “Người quăng quật một dật (2) vàng, cùng tôi ra phía bên ngoài bể tải vật quí, lịch sự năm có thể thành mười dật”. Tiên Dung cả mừng bảo Đồng Tử: “Vợ chồng họ do trời tác thành, món ăn thức mặc do tín đồ làm nên, vậy cần đem vàng thuộc phú mến ra biển sắm sửa làm ăn”. Đồng Tử bèn cùng lái buôn đi buôn bán. Đến núi Quỳnh Vi, bên trên núi bao gồm am nhỏ, đàn lái buôn thường ghé lại đó mang nước uống. Đồng Tử lên am chơi, trong am bao gồm sư tên gọi Phật quang truyền phép mang lại Đồng Tử, Đồng Tử sinh sống lại học tập phép, giao tiền mang lại lái buôn mua hàng. Sau lũ lái buôn quay trở về am chở Đồng Tử trở về. Sư bèn tặng kèm Đồng Tử một cây trượng và một dòng nón nhưng mà nói rằng: “Linh thiêng ở gần như vật này đây”.

Đồng Tử trở về, giảng đạo lại mang đến Tiên Dung. Tiên Dung giác ngộ, liền vứt phố phường, chợ búa cơ nghiệp, rồi cả hai phần đông tìm thầy học đạo. Gồm lần, trên phố đi xa, trời buổi tối chưa về kịp nhà, tạm nghỉ ở giữa đường, cắn trượng bịt nón mà lại trú thân. Đến canh ba, thấy hiển thị thành quách, lầu ngọc, năng lượng điện vàng, đền rồng đài, kho tàng, làng tắc, xoàn bạc, châu báu, giường chiếu, chăn màn, tiên đồng, ngọc nữ, tướng mạo sĩ, thị vệ, la liệt trước mắt. Sáng sủa hôm sau, ai nấy bắt gặp cũng bỡ ngỡ lạ lùng, rước hương hoa, lễ đồ dùng tới dưng xin có tác dụng bề tôi, có văn võ trăm quan, phân chia quân túc vệ, lập thành nước riêng.

Hùng vương vãi nghe tin, mang đến rằng phụ nữ làm loạn, bèn không nên quân cho tới đánh. Quần thần của Tiên Dung xin rước quân ra kháng giữ. Tiên Dung cười cơ mà bảo: “Điều đó ta không muốn làm, vày trời định kia thôi, chết sống tại trời, há đâu dám chống lại cha, chỉ xin thuận theo lẽ chính, để mặc cho thân phụ chém giết”. Thời điểm đó, dân new tới theo các kinh hại tản đi, chỉ có dân cũ sinh sống lại với Tiên Dung. Quan lại quân tới, đóng góp trại ở kho bãi Tự Nhiên, chỉ với cách dòng sông lớn thì trời buổi tối không kịp tiến quân. Nửa đêm, bỗng nhiên gió phệ nổi lên, mèo bay, cây đổ, quan quân láo lếu loạn. Tiên Dung cùng thủ hạ, thành quách phút chốc bay bướm lên trời. Đất nơi đó sụt xuống thành cái đầm lớn. Ngày hôm sau, dân bọn chúng không thấy thành quách đâu cả, phần lớn cho là linh dị. Về sau, dân lập miếu thờ, tứ mùa bái tế, gọi đầm là váy đầm Nhất Dạ (Nhất Dạ Trạch, nghĩa là váy một đêm), gọi kho bãi là bến bãi Tự Nhiên, có cách gọi khác là bãi Mạn Trù (hố tắm), và call chợ là chợ Hà Thị (chợ Hà).

Sau mang đến đời chi phí Lý nam Đế, lũ nhà Lương lấy quân quý phái xâm lược, vua Lý nam giới Đế không đúng Triệu quang quẻ Phục làm cho tướng cự địch. Quang Phục rước quân ẩn nấp trong đầm. Đầm sâu rộng lớn lớn, bùn lầy, rất nặng nề ra vào, quang Phục sử dụng thuyền độc mộc, dễ bề đi lại, quân giặc khó khăn biết tung tích ở đâu. Đêm đến cần sử dụng thuyền độc mộc lẻn ra hốt nhiên kích, đánh giật lương thực, nuốm cự thọ ngày tạo cho quân giặc mệt mỏi mỏi, trong ba bốn năm không hề đối diện chiến đấu. Bá Tiên than rằng: “Ngày xưa, nơi đây một đêm cơ mà thành đầm nhà trời, đúng vậy!” (3). Nhân gặp mặt loạn Hầu Cảnh, vua nhà Lương bèn call Bá Tiên về, đến tì tướng mạo là Dương Sàn thống lĩnh sĩ tốt, quang đãng Phục dùng đồ chay lập lũ ở giữa đầm, đốt hương mong đảo, bỗng nhiên thấy thần nhân cưỡi rồng bay vào trong đầm cơ mà bảo quang đãng Phục rằng: “Ta tuy vẫn lên trời, tuy vậy linh hiển còn đó, ngươi có lòng thành cầu tới, ta đến sẽ giúp đánh dẹp giặc loạn”. Xong lời, cởi vuốt long trao mang đến Quang Phục, bảo: “Đem vật này đeo lên mũ đâu mâu (4), tiến công đâu diệt đó”. Rồi bay mất lên trời. Quang quẻ Phục được vuốt rồng, xông ra thốt nhiên kích, quân Lương thua thảm to, chém được Dương Sàn chính giữa trận, giặc Lương nên lùi. Quang quẻ Phục nghe tin nam giới Đế mất, bèn lên ngôi mang hiệu là Triệu Việt Vương, xây thành làm việc Trâu Sơn, huyện Vũ Ninh (5).

GIẢI MÃ:

Câu chuyện này cho biết rằng nguồn gốc chữ viết của người Lạc Việt. Ngay lập tức tên mẩu chuyện đã thay ý gọi cho những người đọc nghĩ về về nhỏ chữ. Chữ viết ngày xưa,có thể đã tạo nên rất lâu trước đó nhưng cho đến lúc hình thành dịch học, fan Lạc Việt đã phối kết hợp cả hai làm cho thành một triết lý, không đầy đủ về dịch lý vào nhân sinh vũ trụ bên cạnh đó cả trong nhỏ chữ nữa hay ta có thể nói rằng chính lúc đạt mang lại sự triển khai xong về phương diện dịch học cũng đó là đỉnh cao của việc sáng chế ra chữ viết của họ vậy. Chính vì vậy những con chữ chủ yếu của dịch học và trí thức nhỏ người phần nhiều dựa trên thuyết Âm Dương mà hình thành. Với chủ trương này fan xưa đã thi công câu chuyện bước đầu là vua Hùng biểu tượng cho Dịch lý, ở đây là Thái rất = Dương = Trời = Tròn, sinh ra Mỵ Nương= Âm = Đất = Vuông. địa thế căn cứ vào lý thuyết Âm Dương, đầu tiên người Việt sáng chế ra chữ CHỮ như vậy này貯.

Bao gồm: Bối tuyệt Bòi貝tức là chữ Cóc có nghĩa là Thái cực, phụ thân của muôn loài,

Bộ Miên = căn nhà = Vô cực = Âm,

chữ Đinh = bé trai= Dương.

Bộ miên và chữ Đinh = Trữ宁là tích chứa, công dụng của nó như chiếc kho.

Theo mon năm tín đồ ta muốn đơn giản bớt nhân tố trong con chữ, có nghĩa là bỏ bớt cỗ BỐI貝đi, vày vậy câu chuyện mới bảo rằng ““Cha chết cứ để trần cơ mà chôn, duy trì khố宁lại mang lại con, để khỏi xấu hổ”. Lời này có nghĩa là chỉ bỏ chữ Bối đi còn giữ lại chữ trữ宁, còn cái khố褲là từ bỏ mượn âm của chữ KHỐ庫= Chỗ đựng giữ, đựng đựng, mẫu kho. Tuy nhiên Chữ Đồng Tử (hay fan đời sau) đã do chữ hiếu với phụ thân già nhưng chôn luôn luôn tấm khố kia hay nói khác hơn là không cần sử dụng chữ kia nữa mà sáng chế ra một chữ khác cũng tương tự vỏ music là CHỮbao gồm:

Bộ Miên – mái nhà = Âm. Biểu tượng cho Mỵ nương.

Xuyên = Giòng nước, biểu tượng cho trung gian.

Tử = nam nhi = Dương. Biểu tượng cho Chữ Đồng Tử.

Cho nên câu chuyện mới bảo rằng sau khi phụ thân chết, Chữ Đồng Tử đứng bên dưới nước …”.

Xem thêm: Điều 125 Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Please Wait

Cả ba yếu tố này hợp lại làm cho thành chữ CHỮ(nay đọc là TỰ)hay nói khác rộng Mỵ Nương, trên sông nước, phù hợp với Chữ Đồng Tử thành vợ chồng. Từ trên đây thành một gia đình chủ quyền đóng góp vào công cuộc cách tân và phát triển xã hội, tương tự như một nhỏ chữ là một đơn vị tất cả nghĩa góp phần vào sự trở nên tân tiến của ngữ điệu viết vậy.

Vì chữ CHỮ dựa theo quy luật âm khí và dương khí nên cũng trên nguyên lý này mà những con chữ không giống được hình thành làm phong lưu thêm số lượng chữ viết. Bởi vì vậy mà câu chuyện mới nói rằng“Người quăng quật một dật vàng, cùng tôi ra ngoài bể tải vật quí, lịch sự năm có thể thành mười dật”.Một cho tới mười là thang lý số của Dịch lý, toàn bộ mọi trở nên tân tiến không lúc nào ra ngoài phạm vi này.

Tuy nhiên chữ nghĩa (Văn tự) không hẳn chỉ là hầu như ký hiệu tiềm ẩn những nghĩa thông thường mà nó còn là một phương tiện để con fan truyền đạt hồ hết điều cao siêu hay ta nói là ĐẠO. Xuất xắc ta hay nói “ Văn dĩ sở hữu Đạo”. Vì vậy nên Chữ Đồng Tử không tuân theo các công ty buôn mà chỉ giao tiền mang lại họ, còn CĐT ở lại học đạo với nhà sư, công ty sư tặng cho CĐT một cây gậy với một chiếc nón với câu nói “Linh thiêng ở đầy đủ vật này đây”.

Cây gậy là hình tượng cho Dương và cái nón là hình tượng cho Âm. Mọi trở thành dịch của nhân sinh ngoài hành tinh không ko kể hai nhân tố này. Hình hình ảnh cây gậy và chiếc nón là hình ảnh của Nòng nọc, cũng chính vì vậy nhưng mà trong trường vừa lòng này, đối với chữ viết nó cũng được gọi với dòng tên như thế “ Chữ Nòng Nọc”. Họ thấy khẩu ca trên của sư Phật quang quẻ là hoàn toàn chính xác. Phép màu của chữ Viết sẽ là nó đã khiến cho trí tuệ của loài người càng thăng hoa. Nói theo cách khác không tất cả chữ viết thì không tồn tại văn minh vậy.

Như đang nói bên trên hình hình ảnh của chữ viết là hình hình ảnh của Mỵ nương cùng Chữ Đồng Tử, mục đích cao nhất của chữ Viết là dạy cho con fan cái tốt cái xuất sắc – Đạo – bởi vậy Mỵ nương cũng giác ngộ mà thường xuyên tìm thầy học tập đạo.

Chữ viết từ bỏ đây đã trở thành một hiện tượng đắc lực trong việc xây dựng nên một trái đất thông qua những nhỏ chữ, thậm chí là với các phép màu của chính mình nó còn hỗ trợ hơn thế, bao gồm nghĩa rằng những thế giới được vẽ ra bằng những khái niệm của nhỏ chữ nhiều lúc còn rực rỡ tỏa nắng huy hoàng hơn hết thực tế. Đặc biệt là nó kĩ năng xây dựng vào chốc lát, như một nhà cửa bất hủ được viết chỉ vào một đêm thậm chí là một giờ mà lại giá trị hết sức to lớn.

Có lần, trên tuyến đường đi xa ….. Sáng sủa hôm sau, ai nấy phát hiện ra cũng kinh ngạc lạ lùng, đem hương hoa, lễ vật tới dưng xin làm bề tôi, có văn võ trăm quan, chia quân túc vệ, lập thành nước riêng”.

Tất nhiên hình thành hối hả thì tín đồ ta cũng xóa bỏ nó một bí quyết nhanh chóng. Bởi vì nó được xây dựng bởi những có mang = Âm, thì nó cũng biến mất một biện pháp vô hình. Đoạn cuối của câu chuyện nhằm mục tiêu nói lên chân thành và ý nghĩa này của chữ viết.

Tiên Dung cùng thủ hạ, thành quách phút chốc bay bướm lên trời. Đất khu vực đó sụt xuống thành mẫu đầm lớn. Ngày hôm sau, dân bọn chúng không thấy thành quách đâu cả, số đông cho là linh dị”.

Vì chữ viết được xuất phát điểm từ Tiên Dung = Âm, nên bạn ta call là chữ Vuông.

Đến đây tôi thấy bắt buộc viết thêm một đoạn nữa vào mẩu truyện trên như sau:

“Về sau giặc phương bắc lại lịch sự xâm lấn, bọn chúng xây bờ đắp đập, tạo cho giòng nước, sông ngòi khô hạn để cho muôn dân đau buồn vô cùng”.

Theo mẩu chuyện trên, thì rất lâu rồi người Việt bao gồm hai chữ CHỮ. 1-貯. 2 -. Về sau phương Bắc lại một đợt tiếp nhữa lược giản, không còn bộ xuyên nữa với đọc là TỰ字. Trường đoản cú đó cái brand name này được gọi tính đến bây giờ, người việt gọi nó là đứa con lai Hán Việt hay ta bắt buộc gọi và đúng là Việt Hán.

Chữ CHỮ tuyệt TRỮ 貯. Bây giờ miền Bắc vẫn đọc CH – TR là một. Đồng thời theo mẩu truyện thì chữ貯là tiền thân của chữ, mà chữ này lại là đồng âm đồng nghĩa tương quan với chữ TỰ字. Suy ra chữ字và貯đồng âm cùng nghĩa. Tuy nhiên trong Thuyết văn giải từ phần chữ Tự字không gồm chữ貯. Trong khi đó chữ này vẫn mãi sau với âm là Trữ - Chữ. Tại sao vậy? Hoặc là người phương Bắc lừng chừng chữ貯có nghĩa là con chữ, hoặc bọn họ biết buộc phải loại ra và việc này đã xãy ra. Như vậy ta rất có thể nghĩ rằng chữ貯với âm là CHỮ tức là chữ viết là âm Việt trả toàn, như thế thì chữ ấy chính là chữ của người việt nam vậy.

*