Ngũ tử tư

     

Lịch sử trung quốc trong cuộc chống chọi giữa các nước chư hầu mập để tranh chiếm bá quyền nước lớn thôn tính nước nhỏ dại để không ngừng mở rộng đất đai. Tuy nhiên sau chiến hạ lợi, những nước to không thể không giảm đất để phong cho những quan đại phu gồm công, vày vậy, vậy lực của những đại phu dần mập lên, thân họ thường xuyên xảy ra tranh giành. Xích míc nội cỗ ở những nước to ngày càng gay gắt, nên chiến tranh giành bá quyền giữa những nước trong thời điểm tạm thời lắng xuống.

Bạn đang xem: Ngũ tử tư

Vì nguyên nhân đó, quan liêu đại phu nước Tống là hướng Thú vẫn qua lại nhị nước Tấn Sở nhằm điều đình, hòa giải.


Năm 546 trước Công nguyên, nhì nước Tấn Sở và một trong những nước khác đang họp “hội nghị đình chỉ chiến tranh” tại Tống. Trên hội nghị, đại phu nhì nước Tấn Sở đại diện cho hai tập đoàn Nam Bắc đã ký kết hoà ước, cách thức trừ nhì nước to là Tề với Tần, còn những nước nhỏ tuổi khác đều bắt buộc triều cống cả hai nước Tấn cùng Sở. Nhị nước Tấn Sở chia phần nhiều bá quyền, trường đoản cú đó cho năm mươi năm sau, ko xảy ra cuộc chiến tranh nào lớn.

Đến đời Sở Bình vương vãi là con cháu Sở Trang vương lên ngôi, nước Sở từ từ suy yếu.

Năm 522 trước Công nguyên, Sở Bình Vương hy vọng phế truất thái tử Kiến. Dịp đó, thái tử Kiến vẫn ở Thành Phụ (nay làm việc Tây Tương Thành tỉnh Hà Nam) cùng rất thầy học của chính bản thân mình là Ngũ Xa. Sở Bình Vương sợ hãi Ngũ Xa ko đồng ý, cần trước hết điện thoại tư vấn Ngũ Xa về, không nên vu cáo thái tử con kiến mưu phản.

Ngũ Xa nhất định không chịu đựng nghe theo, tức thời bị giam vào ngục.

Sở Bình vương vãi một mặt cử người đi giết mổ thái tử Kiến, một mặt buộc Ngũ Xa yêu cầu viết thư call hai con là Ngũ Thượng và Ngũ Tử tư về để trừ khử cả ba thân phụ con. Fan con cả là Ngũ yêu thương về tới Ánh Đô (còn tất cả âm là Dĩnh đô, Sinh đô, ni ở tây bắc Giang Làng, hồ nước Bắc), ngay lập tức bị Bình Vương sát hại cùng với cha là Ngũ Xa. Thái tử loài kiến nghe tin, liền thuộc với con là Công Tử win chạy lịch sự Tống.

Người bé thứ nhì của Ngũ Xa là Ngũ Tử tư cũng bỏ chạy ngoài nước Sở đến Tống, tra cứu thái tử Kiến. Rủi ro Tông tất cả nội loạn, Ngũ Tử bốn lại dẫn thái tử Kiến cùng công tử win chạy sang trọng Trịnh, mong nhờ nước Trịnh góp họ báo thù. Tuy thế quốc quân nước Trịnh là Trịnh Định Công ko thuận.

Thái tử Kiến nôn nả báo thù, liền liên minh với một trong những đại thần nước Trịnh để đoạt quyền của Trịnh Định Công, phải bị Trịnh Định Công giết. Ngũ Tử Tư đề xuất dẫn công tử win chạy khỏi nước Trịnh, trốn thanh lịch Ngô (đô thành sinh sống Tô Châu, Giang tô ngày nay).

*

Sở Bình vương hạ lệnh treo thưởng cho ai bắt được Ngũ Tử Tư, cho vẽ hình Ngũ Tử tư yết trên các cửa thành nước Sở, hạ lệnh mang lại quan lại tuần tra thăm khám xét.

Xem thêm: Diện Tích Đại Nội Huế - Khám Phá Tử Cấm Thành Huế

Ngũ Tử tư và công tử Thắng sau khoản thời gian ra khỏi nước Trịnh thì ngày ẩn, đêm đi. Lúc tới cửa quan thân Ngô và Sở là Chiêu quan (nay sinh sống bắc huyện Hàm Sơn, thức giấc An Huy), thì quan lại lại tại đây khám xét siêu nghiêm ngặt. Truyền thuyết thần thoại nói rằng Ngũ Tử Tư lo lắng không ngủ được yêu cầu qua mấy đêm mà lại đầu tóc bạc tình trắng hết. May nhờ chạm mặt được một người tốt là Đông Cao Công, ưng ý với Ngũ Tử Tư, mang đến Ngũ Tử Tư ở trong nhà mình. Đông Cao Công tất cả một ngưòi bạn hình dáng giống Ngũ Tử Tư, tức khắc nói bạn đó, giả có tác dụng Ngũ Tử Tư trải qua cửa quan. Lính gác cửa quan bắt giữ Ngũ Tử bốn giả, còn Ngũ Tử bốn thật thì nhờ đầu tóc bạc bẽo trắng, diện mạo đổi khác khó nhận ra được phải đã trà trộn qua được cửa quan.

Qua ngoài Chiêu Quan, Ngũ Tử bốn sợ có quân đuổi buộc phải đi siêu gấp. Trưốc mặt bất chợt có con sông lớn ngăn ngang. Trong lúc lo lắng, lại nhờ gồm một ông lão tiến công cá chèo một con thuyền nhỏ dại đưa Ngũ Tử tư qua sông.

Qua ngoài sông, Ngũ Tử tứ vô thuộc cảm kích, túa thanh bảo kiếm đưa mang lại ông lão đánh cá, nói: “Thanh bảo tìm này là của vua Sở tặng ngay cho ông nội tôi, quý giá tới trăm lạng ta vàng, xin biếu cụ để tỏ tấm lòng”.

Ông lão đánh cá nói: “Để tìm kiếm và săn lùng tướng quân, vua Sở đang treo phần thưởng năm vạn thạch lương và tước vị đại phu cho người nào bắt được. Ta không tham phần thưởng và tước vị, lẽ như thế nào lại ý muốn lấy bảo kiếm của tướng mạo quân?”

Ngũ Tử Tu vội thu lại bảo kiếm, sụp xuống lạy tạ rồi giã biệt ra đi.

Ngũ Tử tứ đến nước Ngô trong những lúc công tử quang đang ước ao giành ngôi vua. Với sự giúp đỡ của Ngũ Tử Tư, công tử Quang giết được Ngô vương vãi Liêu, từ bỏ lập có tác dụng vương. Đó là Ngô vương Hạp Lư.

Hạp Lư lên ngôi, phong Ngũ Tử bốn làm đại phu, góp mình giải quyết và xử lý việc mập quốc gia. Lại thực hiện Tôn Vũ, một nhà quân sự chiến lược lớn giỏi việc sử dụng binh. Ngô vương dựa vào Ngũ Tử tứ và Tôn Vũ, chỉnh đốn binh mã, đầu tiên kiếm tính mấy nước bé dại lân cận.

Năm 506 trước Công nguyên. Ngô vương Hạp Lư bái Tôn Vũ làm cho đại tướng, Ngũ Tử bốn làm phó tướng, tự bản thân dẫn đại quân tiến công Sở, thường xuyên thắng trận, khiến cho quân Sở tung tác, tiến trực tiếp tới Ánh đô.

Lúc đó, Sở Bình vương vẫn chết, nhỏ là Sở Chiêu vương trốn chạy. Ngũ Tử tư uất hận sỏ Bĩnh Vương, đến đào mồ lên cùng đánh vào thây sỏ Bình Vương.

Quân Ngô chiếm phần Ảnh Đô, đại thần nước sỏ là Thân Bao bốn chạy thanh lịch nước Tần, xin vua Tần có quân sang trọng cứu. Tần Ai Công ko đồng ý. Thân Bao bốn đứng không tính cửa cung nước Tần gào khóc ngay tức thì bảy ngày bảy đêm. Cuối cùng, Tần Ai Công hễ lòng thương, nói; “Vua sở mặc dù bạo ngược vô đạo, nhưng gồm một người bè cánh tôi giỏi như thế, thì sao ta có thể nhìn bọn họ mất nước mang lại đành. Tần Ai Công cử quân cứu giúp Sở, vượt qua quân Ngô. Ngô vương Hạp Lư tức thì rút quân về nước.

Ngô vương vãi Hạp Lư về mang lại nước Ngô, quy công đầu mang lại Tôn Vũ. Tôn Vũ không thích làm quan ngay tắp lự đi ẩn cư. Ông giữ lại cuốn “Tôn Tử binh pháp”, là một trong trước tác quân sự kiệt xuất nhanh nhất của Trung Quốc.