Nghị định 34 xử lý kỷ luật công chức

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 34/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 mon 05 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Chính phủngày 25 mon 12 năm 2001;

Căn cứ dụng cụ Cán bộ, công chứcngày 13 tháng 11 năm 2008;

Xét ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Nộivụ,

NGHỊ ĐỊNH

Chương 1.

Bạn đang xem: Nghị định 34 xử lý kỷ luật công chức

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định nàyquy định về thời hiệu, thời hạn cách xử lý kỷ luật; câu hỏi áp dụng hiệ tượng kỷ luật; thẩmquyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức bao gồm hành vi vi phạm phápluật.

2. Nghị định nàyáp dụng đối với công chức điều khoản tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng01 năm 2010 của chính phủ quy định những người dân là công chức.

Điều2. Cơ chế xử lý kỷ luật

1. Khách quan, côngbằng; nghiêm minh, đúng pháp luật.

2. Mỗi hành vi viphạm pháp luật chỉ bị cách xử lý một hiệ tượng kỷ luật. Trường hợp công chức có khá nhiều hành vivi phạm pháp luật thì bị xử lý kỷ quy định về từng hành vi vi phạm và chịu đựng hình thứckỷ phương tiện nặng rộng một mức so với bề ngoài kỷ phép tắc áp dụng so với hành vi viphạm nặng nề nhất, trừ trường hợp tất cả hành vi phạm luật phải cách xử lý kỷ luật bằng hìnhthức buộc thôi việc.

3. Trường thích hợp côngchức liên tục có hành động vi phi pháp luật trong thời hạn đang thi hành quyếtđịnh kỷ công cụ thì bị áp dụng hiệ tượng kỷ quy định như sau:

a) Nếu có hành vivi bất hợp pháp luật bị cách xử trí kỷ luật ở bề ngoài nhẹ rộng hoặc bởi so cùng với hình thứckỷ luật hiện hành thì áp dụng hình thức kỷ cách thức nặng hơn một mức đối với hìnhthức kỷ nguyên tắc đang thi hành;

b) Nếu tất cả hành vivi phi pháp luật bị cách xử lý kỷ lý lẽ ở bề ngoài nặng hơn so với bề ngoài kỷ luậtđang thực hiện thì áp dụng hiệ tượng kỷ công cụ nặng hơn một mức so với hình thứckỷ khí cụ áp dụng so với hành vi vi bất hợp pháp luật mới.

Quyết định kỷluật vẫn thi hành xong hiệu lực tính từ lúc thời điểm ra quyết định kỷ nguyên lý đối vớihành vi vi phi pháp luật mới bao gồm hiệu lực.

4. Thể hiện thái độ tiếp thu,sửa trị và chủ động khắc phục hậu quả của công chức bao gồm hành vi vi phạm pháp luậtlà yếu đuối tố xem xét tăng nặng nề hoặc giảm nhẹ khi áp dụng vẻ ngoài kỷ luật.

5. Thời gian chưaxem xét xử lý kỷ luật so với công chức trong những trường hợp cách thức tại Điều 4Nghị định này không tính vào thời hạn xử trí kỷ luật.

6. Ko áp dụnghình thức xử phát hành thiết yếu thay cho vẻ ngoài kỷ luật.

7. Cấm những hành vixâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của công chức trong quy trình xử lý kỷ luật.

Điều3. Những hành vi bị cách xử lý kỷ luật

1. Vi phạm việc thựchiện nghĩa vụ, đạo đức và văn hóa tiếp xúc của công chức trong thực hành côngvụ; những việc công chức không được thiết kế quy định tại cách thức Cán bộ, công chức.

2. Vi bất hợp pháp luậtbị tòa án kết án bằng bạn dạng án có hiệu lực pháp luật.

3. Vi phạm quyđịnh của luật pháp về phòng, kháng tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãngphí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nàn mại dâm và những quy định không giống của phápluật tương quan đến công chức nhưng không tới mức bị truy vấn cứu trách nhiệm hình sự.

Điều4. Những trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật

1. Đang trongthời gian nghỉ mặt hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ câu hỏi riêng được fan đứng đầucơ quan, tổ chức, đơn vị cho phép.

2. Đang trongthời gian điều trị có xác thực của cơ sở y tế gồm thẩm quyền.

3. Công chức thanh nữ đangtrong thời gian mang thai, ngủ thai sản, sẽ nuôi bé dưới 12 mon tuổi.

4. Đang bị trợ thời giữ,tạm giam chờ tóm lại của cơ quan gồm thẩm quyền điều tra, truy vấn tố, xét xử vềhành vi vi phi pháp luật.

Điều5. Các trường hòa hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật

1. Được ban ngành cóthẩm quyền xác thực tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi vi phạm pháp luật.

2. Buộc phải chấp hànhquyết định của cấp cho trên theo công cụ tại Khoản 5 Điều 9 vẻ ngoài Cánbộ, công chức.

3. Được cấp tất cả thẩmquyền xác nhận vi phạm pháp luật vào tình nạm bất khả kháng khi thi hành côngvụ.

Chương 2.

THỜI HIỆU, THỜI HẠN XỬ LÝKỶ LUẬT

Điều6. Thời hiệu cách xử trí kỷ luật

1. Thời hiệu xử lýkỷ khí cụ là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức bao gồm hành vi vi bất hợp pháp luật chođến thời điểm người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thôngbáo bằng văn bạn dạng về việc xem xét xử trí kỷ luật.

2. Khi phát hiệnhành vi vi phạm pháp luật của công chức, tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơnvị gồm thẩm quyền giải pháp xử lý kỷ cơ chế quy định trên Điều 15 Nghị định này nên ra thôngbáo bởi văn bạn dạng về câu hỏi xem xét cách xử lý kỷ luật. Thông tin phải nêu rõ thời điểmcông chức bao gồm hành vi vi bất hợp pháp luật, thời điểm phát hiện nay công chức tất cả hành vivi phạm pháp luật với thời hạn cách xử trí kỷ luật.

Điều7. Thời hạn giải pháp xử lý kỷ luật

1. Thời hạn xử lýkỷ công cụ tối đa là 02 tháng, kể từ ngày phát hiện nay công chức gồm hành vi vi phạm luật phápluật cho đến ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷluật.

2. Trường hòa hợp vụviệc có tương quan đến nhiều người, gồm tang vật, phương tiện cần thẩm định hoặc nhữngtình tiết phức hợp khác thì bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyềnxử lý kỷ chế độ ra quyết định kéo dãn dài thời hạn xử lý kỷ khí cụ theo luật pháp tại Khoản 2 Điều 80 chính sách Cán bộ, công chức.

Chương 3.

ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT

Điều8. Các hiệ tượng kỷ luật

1. Áp dụng đốivới công chức ko giữ phục vụ lãnh đạo, quản ngại lý:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Buộc thôiviệc.

2. Áp dụng đốivới công chức giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Giáng chức;

đ) cách chức;

e) Buộc thôiviệc.

Điều9. Khiển trách

Hình thức kỷluật khiển trách áp dụng so với công chức có một trong những hành vi vi phạmpháp dụng cụ sau đây:

1. Có thái độhách dịch, cửa ngõ quyền hoặc gây cực nhọc khăn, phiền hà so với cơ quan, tổ chức, đơnvị, cá thể trong thi hành công vụ;

2. Không thựchiện nhiệm vụ được giao mà không tồn tại lý do thiết yếu đáng;

3. Khiến mất đoànkết trong cơ quan, tổ chức, 1-1 vị;

4. Tự ý nghỉviệc, toàn bô từ 03 đến dưới 05 ngày thao tác trong một tháng;

5. Sử dụng tàisản công thải pháp luật;

6. Xác thực giấytờ pháp lý cho người không đầy đủ điều kiện;

7. Phạm luật quyđịnh của lao lý về phòng, kháng tham nhũng; triển khai tiết kiệm, chống lãngphí; kỷ mức sử dụng lao động; đồng đẳng giới; phòng, chống tệ nàn mại dâm và những quyđịnh khác của luật pháp liên quan mang lại công chức.

Điều10. Cảnh cáo

Hình thức kỷluật cảnh cáo áp dụng so với công chức bao gồm một trong các hành vi vi phạm luật phápluật sau đây:

1. Cấp giấy tờpháp lý cho tất cả những người không đủ điều kiện;

2. Sử dụng thôngtin, tư liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để vụ lợi;

3. Không chấphành ra quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị cóthẩm quyền;

4. áp dụng giấytờ không phù hợp pháp sẽ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng; được tham gia dự thi nâng ngạchcông chức;

5. Từ ý nghỉviệc, tổng cộng từ 05 cho dưới 07 ngày thao tác làm việc trong một tháng;

6. Thực hiện tráiphép hóa học ma túy bị phòng ban công an thông tin về cơ quan, tổ chức, đơn vị nơicông chức vẫn công tác;

7. Bị phạt tùcho hưởng án treo hoặc tôn tạo không giam giữ đối với công chức không giữ lại chứcvụ lãnh đạo, quản ngại lý;

8. Vi phạm ở mứcđộ nghiêm trọng luật pháp của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí; kỷ điều khoản lao động; bình đẳng giới; phòng, phòng tệnạn mại dâm và những quy định khác của lao lý liên quan mang lại công chức tuy nhiên đãthành khẩn kiểm điểm trong quy trình xem xét giải pháp xử lý kỷ luật.

Điều11. Hạ bậc lương

Hình thức kỷluật hạ bậc lương áp dụng so với công chức gồm một trong các hành vi vi phạmpháp chính sách sau đây:

1. Không thựchiện nhiệm vụ trình độ chuyên môn được giao mà không tồn tại lý do chủ yếu đáng, gây ảnh hưởngđến công việc chung của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị;

2. Tận dụng vịtrí công tác, nỗ lực ý có tác dụng trái pháp luật với mục tiêu vụ lợi;

3. Phạm luật ở mứcđộ nghiêm trọng biện pháp của lao lý về phòng, kháng tham nhũng; thực hànhtiết kiệm, phòng lãng phí; kỷ biện pháp lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệnạn mại dâm và những quy định khác của quy định liên quan cho công chức.

Điều12. Giáng chức

Hình thức kỷluật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ chuyên dụng cho lãnh đạo, thống trị có mộttrong những hành vi vi bất hợp pháp luật sau đây:

1. Ko hoànthành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự cắt cử mà không tồn tại lý vị chínhđáng, để xảy ra hậu trái nghiêm trọng;

2. Phạm luật ở mứcđộ hết sức nghiêm trọng luật pháp của quy định về phòng, kháng tham nhũng; thựchành ngày tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, kháng tệ nàn mại dâm vàcác chính sách khác của lao lý liên quan cho công chức tuy nhiên đã thành khẩnkiểm điểm trong quá trình xem xét giải pháp xử lý kỷ luật;

3. Fan đứngđầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xẩy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọngtrong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn.

Điều13. Giải pháp chức

1. Bề ngoài kỷluật miễn nhiệm áp dụng đối với công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, thống trị có mộttrong những hành vi vi phi pháp luật sau đây:

a) sử dụng giấytờ chưa hợp pháp nhằm được chỉ định chức vụ;

b) ko hoànthành trọng trách quản lý, quản lý điều hành theo sự phân công mà không tồn tại lý bởi chínhđáng, để xảy ra hậu quả hết sức nghiêm trọng;

c) Bị phạt tùcho tận hưởng án treo hoặc tôn tạo không giam giữ;

d) vi phạm luật ở mứcđộ rất nghiêm trọng quy định của điều khoản về phòng, phòng tham nhũng; thựchành ngày tiết kiệm, phòng lãng phí; đồng đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm vàcác dụng cụ khác của lao lý liên quan mang đến công chức.

2. Việc áp dụnghình thức kỷ luật biện pháp chức đối với công chức giữ các chức danh bốn pháp đượcthực hiện theo cách thức của Nghị định này và phương tiện của điều khoản chuyênngành.

Điều14. Buộc thôi việc

Hình thức kỷluật buộc thôi việc áp dụng so với công chức bao gồm một trong các hành vi vi phạmpháp cơ chế sau đây:

1. Bị phạt tù hãm màkhông thừa hưởng án treo;

2. Sử dụng giấytờ chưa hợp pháp sẽ được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, solo vị;

3. Nghiện ma túycó xác thực của ban ngành y tế tất cả thẩm quyền;

4. Tự ý nghỉviệc, toàn bô từ 07 ngày thao tác trở lên vào một mon hoặc từ đôi mươi ngày làmviệc trở lên trên trong 1 năm mà đã được cơ quan thực hiện công chức thông báo bằngvăn bạn dạng 03 lần liên tiếp;

5. Vi phạm luật ở mứcđộ đặc trưng nghiêm trọng khí cụ của lao lý về phòng, phòng tham nhũng;thực hành máu kiệm, chống lãng phí; kỷ phương tiện lao động; phòng, kháng tệ nàn mạidâm và những quy định khác của lao lý liên quan mang đến công chức.

Chương 4.

THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶLUẬT, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC xem XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT

Điều15. Thẩm quyền xử lý kỷ luật

1. Đối cùng với côngchức giữ công tác lãnh đạo, quản ngại lý, người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị cóthẩm quyền ngã nhiệm thực hiện xử lý kỷ khí cụ và quyết định hiệ tượng kỷ luật.

2. Đối với côngchức ko giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí lý, người đứng đầu cơ quan thống trị hoặcngười đứng đầu tư mạnh quan được phân cấp làm chủ công chức tiến hành xử lý kỷ luậtvà quyết định hình thức kỷ luật.

Xem thêm: Quyết Định 1956 Về Đào Tạo Nghề, Quyết Định Số 1956/Qđ

3. Đối với côngchức biệt phái, tín đồ đứng đầu cơ quan khu vực công chức được cử cho biệt phái tiếnhành xử lý kỷ luật, quyết định hình thức kỷ lý lẽ và gửi hồ sơ, đưa ra quyết định kỷluật về cơ quan làm chủ công chức biệt phái.

4. Đối với côngchức đang chuyển công tác mới vạc hiện gồm hành vi vi phi pháp luật nhiều hơn trongthời hiệu quy định, thì người đứng đầu tư mạnh quan quản lý công chức trước đây tiếnhành xử trí kỷ luật, quyết định vẻ ngoài kỷ mức sử dụng và giữ hộ hồ sơ, ra quyết định kỷluật về phòng ban đang quản lý công chức. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị trước đâyđã giải thể, sáp nhập, phù hợp nhất, chia, tách bóc thì những người dân có nhiệm vụ liênquan phải bàn giao hồ sơ để cơ sở đang thống trị công chức thực hiện việc xử lýkỷ luật.

Điều16. Tổ chức họp kiểm điểm công chức gồm hành vi vi phạm pháp luật

1. Fan đứngđầu cơ quan áp dụng công chức phụ trách tổ chức cuộc họp để công chức cóhành vi vi bất hợp pháp luật trường đoản cú kiểm điểm với nhận vẻ ngoài kỷ luật. Việc tổ chứccuộc họp kiểm điểm được tiến hành đối với các trường đúng theo có ra đời Hội đồngkỷ luật và không ra đời Hội đồng kỷ phương pháp quy định trên Điều 17 Nghị định này.

Việc tổ chứccuộc họp kiểm điểm được triển khai như sau:

a) Trường hợp cơquan áp dụng công chức có đơn vị công tác cấu thành thì tổ chức cuộc họp kiểmđiểm với thành phần dự họp là tổng thể công chức của đơn vị công tác cấu thành.Biên phiên bản cuộc họp kiểm điểm ở đơn vị chức năng công tác cấu thành được gửi đến tín đồ đứngđầu cơ quan thực hiện công chức. Buổi họp kiểm điểm của cơ quan thực hiện công chứccó hành động vi bất hợp pháp luật được tổ chức với nhân tố dự họp là đại diệnlãnh đạo bao gồm quyền, cấp cho ủy cùng công đoàn của cơ quan áp dụng công chức;

b) Trường hòa hợp cơquan áp dụng công chức không có đơn vị công tác làm việc cấu thành thì tổ chức cuộc họpkiểm điểm với yếu tố dự họp là toàn bộ công chức của cơ quan áp dụng côngchức.

2. Đối cùng với ngườiđứng đầu hoặc cấp cho phó của bạn đứng đầu có hành vi vi phi pháp luật thì ngườiđứng đầu tư mạnh quan cấp cho trên trực tiếp của cơ quan sử dụng công chức bao gồm tráchnhiệm tổ chức triển khai họp kiểm điểm và đưa ra quyết định thành phần dự họp.

3. Công chức cóhành vi vi phạm pháp luật yêu cầu làm phiên bản tự kiểm điểm, trong những số ấy có tự nhận hìnhthức kỷ luật. Trường hòa hợp công chức tất cả hành vi vi phạm pháp luật không làm bảnkiểm điểm hoặc vắng mặt sau 02 lần nhờ cất hộ giấy tập trung mà không có lý vì chínhđáng, đến lần máy 03 sau khoản thời gian đã giữ hộ giấy triệu tập, ví như công chức vẫn vắng vẻ mặtthì cuộc họp kiểm điểm vẫn được tiến hành.

4. Nội dung cáccuộc họp kiểm điểm công chức có hành vi vi bất hợp pháp luật cơ chế tại Điều nàyphải được lập thành biên bản. Biên bạn dạng các cuộc họp kiểm điểm phải bao gồm kiến nghịáp dụng bề ngoài kỷ luật đối với công chức gồm hành vi vi phạm pháp luật. Trongthời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm, biên bảncuộc họp kiểm điểm của cơ quan thực hiện công chức được nhờ cất hộ đến quản trị Hội đồngkỷ qui định trong trường hợp thành lập Hội đồng kỷ luật hoặc người dân có thẩm quyền xửlý kỷ mức sử dụng trong trường phù hợp không ra đời Hội đồng kỷ phép tắc để xem xét theothẩm quyền phương pháp tại Nghị định này.

Điều17. Hội đồng kỷ luật

1. Người có thẩmquyền cách xử lý kỷ vẻ ngoài quy định trên Điều 15 Nghị định này quyết định ra đời Hộiđồng kỷ lý lẽ để tư vấn về việc áp dụng bề ngoài kỷ luật đối với công chức cóhành vi vi phi pháp luật, trừ các trường hợp phương pháp tại Khoản 2 Điều này.

2. Những trườnghợp không ra đời Hội đồng kỷ luật:

a) Công chức cóhành vi vi phi pháp luật bị phạt tù mà lại không thừa kế án treo;

b) Công chức giữchức vụ lãnh đạo, làm chủ bị xem xét giải pháp xử lý kỷ phép tắc khi đang có kết luận về hànhvi vi bất hợp pháp luật của cung cấp ủy, tổ chức triển khai Đảng theo dụng cụ phân cấp quản lýcán bộ, công chức của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Nguyên tắclàm vấn đề của Hội đồng kỷ luật:

a) Hội đồng kỷluật họp khi tất cả đủ 03 thành viên trở lên tham dự, trong số đó có chủ tịch Hội đồngvà Thư ký Hội đồng. Hội đồng kỷ luật đề xuất áp dụng vẻ ngoài kỷ luật thôngqua bỏ phiếu kín;

b) việc họp Hộiđồng kỷ luật bắt buộc được lập thành biên phiên bản ghi ý kiến của những thành viên dự họpvà hiệu quả bỏ phiếu con kiến nghị bề ngoài kỷ lý lẽ áp dụng so với công chức cóhành vi vi bất hợp pháp luật.

4. Hội đồng kỷluật từ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều18. Nguyên tố Hội đồng kỷ luật

1. Đối với côngchức không giữ phục vụ lãnh đạo, làm chủ có hành động vi phi pháp luật, Hội đồngkỷ luật bao gồm 05 thành viên, bao gồm:

a) chủ tịch Hộiđồng là fan đứng đầu hoặc cấp cho phó của tín đồ đứng đầu cơ quan quản lý côngchức hoặc cơ quan được phân cấp thống trị công chức;

b) Một Ủy viênHội đồng là đại diện thay mặt Ban Chấp hành công đoàn của cơ quan thống trị công chức hoặccơ quan lại được phân cấp làm chủ công chức;

c) Một Ủy viênHội đồng là đại diện của đơn vị chức năng công tác gồm công chức bị xem xét xử lý kỷ luật,ủy viên Hội đồng này do fan đứng đầu của đơn vị chức năng công tác đó gạn lọc và cử ra;

d) Một Ủy viênHội đồng là bạn trực tiếp quản lý hành thiết yếu và chuyên môn, nhiệm vụ củacông chức bị xem xét giải pháp xử lý kỷ luật;

đ) Một Ủy viênkiêm Thư ký Hội đồng là tín đồ phụ trách bộ phận tham mưu về công tác tổ chức,cán cỗ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có công chức bị xem xét xử trí kỷ luật.

2. Đối cùng với côngchức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý có hành động vi phi pháp luật, Hội đồng kỷluật có 05 thành viên, bao gồm:

a) chủ tịch Hộiđồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của bạn đứng đầu cơ quan quản lý côngchức hoặc cơ quan được phân cấp thống trị công chức;

b) Một Ủy viênHội đồng là fan đứng đầu hoặc cấp cho phó của người đứng đầu tư mạnh quan cung cấp trêntrực tiếp của cơ quan sử dụng công chức;

c) Một Ủy viênHội đồng là thay mặt cấp ủy của cơ quan làm chủ công chức hoặc cơ sở đượcphân cấp quản lý công chức;

d) Một Ủy viênHội đồng là đại diện thay mặt Ban Chấp hành công đoàn của cơ quan quản lý công chức hoặccơ quan được phân cấp quản lý công chức;

đ) Một Ủy viênkiêm Thư ký Hội đồng là bạn phụ trách thành phần tham mưu về công tác làm việc tổ chức,cán cỗ của cơ quan cai quản công chức hoặc ban ngành được phân cấp cai quản côngchức.

3. Không được cửngười tất cả quan hệ mái ấm gia đình như cha, mẹ, nhỏ được điều khoản thừa nhận; vợ, chồng;anh, chị, em ruột; chị, em dâu; anh, em rể hoặc tín đồ có liên quan đến hành vivi phạm pháp luật của công chức bị coi xét cách xử trí kỷ lý lẽ tham gia thành viênHội đồng kỷ luật.

Điều19. Tổ chức triển khai họp Hội đồng kỷ luật

1. Chuẩn bị họp:

a) muộn nhất là07 ngày thao tác làm việc trước cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, giấy triệu tập họp phảiđược thân tặng công chức gồm hành vi vi phi pháp luật. Công chức tất cả hành vi viphạm luật pháp vắng mặt cần có vì sao chính đáng. Trường vừa lòng công chức tất cả hànhvi vi phi pháp luật vắng khía cạnh sau 02 lần nhờ cất hộ giấy triệu tập thì cho lần sản phẩm 3sau khi vẫn gửi giấy triệu tập, ví như công chức này vẫn vắng khía cạnh thì Hội đồng kỷluật vẫn họp chu đáo và kiến nghị vẻ ngoài kỷ luật;

b) Hội đồng kỷluật rất có thể mời thêm đại diện thay mặt của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - xóm hộinơi công chức bao gồm hành vi vi bất hợp pháp luật đang công tác dự họp. Bạn được mờidự họp bao gồm quyền vạc biểu ý kiến và đề xuất hiệ tượng kỷ giải pháp nhưng không đượcbỏ phiếu về hình thức kỷ luật;

c) Ủy viên kiêmThư cam kết Hội đồng kỷ luật tất cả nhiệm vụ sẵn sàng tài liệu, hồ sơ tương quan đến việcxử lý kỷ luật, ghi biên bạn dạng cuộc họp của Hội đồng kỷ luật;

d) làm hồ sơ xử lýkỷ pháp luật trình Hội đồng kỷ luật gồm có bạn dạng tự kiểm điểm, trích ngang sơ yếu hèn lýlịch của công chức tất cả hành vi vi phi pháp luật, biên bản cuộc họp kiểm điểmcủa cơ quan áp dụng công chức và các tài liệu khác gồm liên quan.

2. Trình tự họp:

a) quản trị Hộiđồng kỷ vẻ ngoài tuyên cha lý do, trình làng các member tham dự;

b) Ủy viên kiêmThư ký Hội đồng kỷ biện pháp đọc trích ngang sơ yếu đuối lý kế hoạch của công chức gồm hành vivi phạm pháp luật và các tài liệu khác có liên quan;

c) Công chức cóhành vi vi bất hợp pháp luật đọc phiên bản tự kiểm điểm, ví như công chức tất cả hành vi viphạm luật pháp vắng phương diện thì Thư ký kết Hội đồng kỷ luật đọc thay, trường hợp công chức cóhành vi vi bất hợp pháp luật không làm bạn dạng tự kiểm điểm thì Hội đồng kỷ vẻ ngoài tiếnhành các trình tự sót lại của cuộc họp biện pháp tại Khoản này;

d) Ủy viên kiêmThư ký Hội đồng kỷ biện pháp đọc biên phiên bản cuộc họp kiểm điểm;

đ) những thànhviên Hội đồng kỷ lý lẽ và người tham gia cuộc họp phát biểu ý kiến;

e) Công chức cóhành vi vi phi pháp luật phát biểu ý kiến; nếu công chức tất cả hành vi vi phạmpháp chế độ không vạc biểu chủ kiến hoặc vắng khía cạnh thì Hội đồng kỷ pháp luật tiến hànhcác trình tự sót lại của cuộc họp nguyên tắc tại Khoản này;

g) Hội đồng kỷluật quăng quật phiếu kín đáo kiến nghị áp dụng vẻ ngoài kỷ luật;

h) chủ tịch Hộiđồng kỷ luật chào làng kết quả bỏ phiếu bí mật và thông qua biên bạn dạng cuộc họp;

i) chủ tịch Hộiđồng kỷ cơ chế và Ủy viên kiêm Thư cam kết Hội đồng kỷ dụng cụ ký vào biên bản cuộc họp.

3. Trường hợpnhiều công chức trong thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi phạm luật phápluật thì Hội đồng kỷ phép tắc họp để tiến hành xem xét cách xử lý kỷ luật đối với từngcông chức.

Điều20. Quyết định kỷ luật

1. Trình từ raquyết định kỷ luật:

a) trong thờihạn 05 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày dứt cuộc họp, Hội đồng kỷ luật buộc phải cókiến nghị vấn đề xử lý kỷ luật bởi văn bản (kèm theo biên bạn dạng họp Hội đồng kỷluật và hồ sơ cách xử trí kỷ luật) gửi người dân có thẩm quyền cách xử lý kỷ luật quy định tạiĐiều 15 Nghị định này;

b) trong thờihạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn phiên bản kiến nghị của Hội đồng kỷluật trong trường hợp ra đời Hội đồng kỷ vẻ ngoài hoặc biên bản cuộc họp kiểmđiểm của cơ quan, tổ chức triển khai quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 16 Nghị định nàytrong trường phù hợp không thành lập và hoạt động Hội đồng kỷ hiện tượng thì người dân có thẩm quyền xử lýkỷ nguyên lý ra ra quyết định kỷ khí cụ hoặc kết luận công chức không vi bất hợp pháp luật;

c) Trường hợp cótình tiết tinh vi thì người dân có thẩm quyền giải pháp xử lý kỷ luật ra quyết định kéo dàithời hạn xử lý kỷ phép tắc theo lao lý tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định này cùng chịutrách nhiệm về đưa ra quyết định của mình.

2. Ra quyết định kỷluật nên ghi rõ thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

3. Sau 12 thángkể từ ngày quyết định kỷ luật bao gồm hiệu lực, nếu công chức không liên tiếp có hànhvi vi phạm luật đến mức yêu cầu xử lý kỷ quy định thì quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lựcmà không cần phải có văn bạn dạng về việc kết thúc hiệu lực.

4. Những tài liệuliên quan đến việc xử lý kỷ dụng cụ và đưa ra quyết định kỷ luật bắt buộc được cất giữ tronghồ sơ công chức. Hình thức kỷ luật đề xuất ghi vào lý lịch của công chức.

Điều21. Khiếu nại

Công chức bị xửlý kỷ luật gồm quyền năng khiếu nại so với quyết định kỷ biện pháp theo hiện tượng của phápluật về năng khiếu nại.

Chương 5.

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

Điều22. Các quy định tương quan khi xem xét xử lý kỷ luật

1. Trường hợpcông chức sẽ nghỉ công tác làm việc chờ làm giấy tờ thủ tục hưu trí mà bị vạc hiện bao gồm hành vivi bất hợp pháp luật trong thời gian thi hành công vụ thì cơ quan, tổ chức, đối kháng vịdừng việc giải quyết thủ tục hưu trí cho tới thời điểm có đưa ra quyết định kỷ luậthoặc có tóm lại công chức không vi phạm pháp luật của người dân có thẩm quyền xửlý kỷ luật.

2. Trường hợpHội đồng kỷ nguyên lý đã bao gồm văn phiên bản kiến nghị về việc xử lý kỷ phương pháp nhưng chưa raQuyết định kỷ lý lẽ mà phát hiện nay thêm những tình tiết liên quan đến vi phạm luật kỷluật hoặc phát hiện tại công chức bị coi xét cách xử trí kỷ luật bao gồm hành vi phạm luật phápluật khác thì Hội đồng kỷ nguyên tắc xem xét ý kiến đề xuất lại bề ngoài kỷ luật.

Điều23. Các quy định liên quan đến vấn đề thi hành quyết định kỷ luật

1. Công chức bịxử lý kỷ quy định bằng hình thức hạ bậc lương, nếu đã hưởng lương trường đoản cú bậc 2 trởlên của ngạch hoặc chức vụ thì xếp vào bậc lương tốt hơn gần kề của bậc lươngđang hưởng. Thời hạn hưởng bậc lương mới kể từ ngày ra quyết định kỷ luật tất cả hiệulực. Thời hạn xét nâng bậc lương lần sau để quay trở về bậc lương cũ trước khi bịkỷ phép tắc được tính tính từ lúc ngày đưa ra quyết định kỷ luật bao gồm hiệu lực. Thời hạn giữ bậc lươngtrước khi bị kỷ khí cụ hạ bậc lương được bảo lưu nhằm tính vào thời gian xét nângbậc lương lần kế tiếp. Trường đúng theo công chức đang hưởng lương bậc 1 hoặc đanghưởng phụ cung cấp thâm niên vượt size của ngạch hoặc chức danh thì ko áp dụnghình thức kỷ dụng cụ hạ bậc lương; tùy theo tính chất, cường độ của hành động vi phạmpháp luật người có thẩm quyền xem xét áp dụng vẻ ngoài kỷ khí cụ phù hợp.

2. Công chức bịxử lý kỷ khí cụ buộc thôi việc:

a) Công chức bịxử lý kỷ giải pháp buộc thôi việc thì không được hưởng chính sách thôi việc nhưng đượccơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian thao tác đã đóng bảo đảm xã hội đểthực hiện chính sách bảo hiểm làng mạc hội theo nguyên lý của pháp luật;

b) phòng ban cóthẩm quyền cai quản công chức bảo quản hồ sơ công chức bị kỷ chính sách buộc thôi việccó trọng trách cung cấp bản tóm tắt lý lịch cùng nhận xét (có xác nhận) khi côngchức đó yêu cầu;

c) Sau 12 tháng,kể từ thời điểm ngày quyết định kỷ luật buộc thôi vấn đề có hiệu lực, công chức bị cách xử trí kỷluật buộc thôi vấn đề được quyền đk dự tuyển chọn vào các cơ quan, tổ chức, đối kháng vịcủa nhà nước. Nếu công chức bị cách xử lý kỷ phương pháp buộc thôi câu hỏi do tham nhũng, thamô hoặc phạm luật đạo đức công vụ thì ko được đk dự tuyển chọn vào những cơ quanhoặc vị trí công tác có tương quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhận trong thờigian bao gồm hành vi vi phạm pháp luật.

3. Trường hợpcông chức giữ công tác lãnh đạo, cai quản mà không thể chức vụ lãnh đạo thấp hơnchức vụ đang dữ nếu có hành vi vi phạm pháp luật bị để mắt tới ở vẻ ngoài kỷluật giáng chức thì giáng xuống không thể chức vụ.

4. đưa ra quyết định xửlý kỷ luật đối với công chức đã có cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyềnhoặc Tòa án kết luận là bị oan, sai thì chậm nhất là 30 ngày tính từ lúc ngày gồm vănbản kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền hoặc từ ngày quyết địnhcủa tòa án nhân dân có hiệu lực, tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị nơi công chứclàm câu hỏi có trách nhiệm chào làng công khai trên cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng nơi côngchức sẽ công tác.

5. Công chức bịxử lý kỷ công cụ bằng hiệ tượng giáng chức, phương pháp chức, buộc thôi việc, kế tiếp đượccơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc Tòa án tóm lại là oan, sai cơ mà vịtrí công tác làm việc cũ đã bố trí người khác sửa chữa thay thế thì bạn đứng đầu cơ quan cóthẩm quyền tất cả trách nhiệm sắp xếp vào địa điểm công tác, phục vụ lãnh đạo, cai quản lýphù hợp.

6. Trường đúng theo côngchức có hành vi vi phi pháp luật trong thời hạn đang thi hành quyết định kỷluật ở hiệ tượng hạ bậc lương pháp luật tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định này thì khiáp dụng hình thức kỷ luật mới phải khôi phục lại bậc lương đã bị hạ trước đó.

7. Trường thích hợp cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo tóm lại việcxử lý kỷ lao lý công chức thực hiện không đúng pháp luật về áp dụng bề ngoài kỷluật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải pháp xử lý kỷ lao lý thì người đứng đầu tư mạnh quanđã ký quyết định kỷ luật đề nghị ra quyết định hủy bỏ đưa ra quyết định xử lý kỷ luật;đồng thời dịp quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền giải pháp xử lý kỷ luật phải tiến hànhxem xét cách xử trí kỷ chế độ công chức theo như đúng quy định trên Nghị định này.

Điều24. Chế độ, chính sách đối với công chức vẫn trong thời hạn tạm giữ, trợ thời giamvà trợ thì đình chỉ công tác

1. Vào thờigian nhất thời giữ, nhất thời giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy hỏi tố, xét xử hoặctạm đình chỉ công tác để xem xét giải pháp xử lý kỷ giải pháp thì công chức được hưởng 50% củamức lương theo ngạch, bậc hiện tại hưởng, cùng với phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo, phụcấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưulương (nếu có).

2. Trường hợpcông chức không biến thành xử lý kỷ phương pháp hoặc được kết luận là oan, không nên thì được truylĩnh 1/2 còn lại của nấc lương theo ngạch, bậc hiện nay hưởng, cùng với phụ cấpchức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên thừa khung, phụ cung cấp thâm niên nghề cùng hệ sốchênh lệch bảo lưu lại lương (nếu có) trong thời gian tạm đình chỉ công tác làm việc hoặc bịtạm giữ, tạm thời giam.

3. Ngôi trường hợpcông chức bị cách xử lý kỷ biện pháp hoặc bị tandtc tuyên là tất cả tội thì không được truylĩnh 50% còn lại của nấc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, cùng với phụ cấpchức vụ lãnh đạo, phụ cung cấp thâm niên thừa khung, phụ cấp cho thâm niên nghề cùng hệ sốchênh lệch bảo giữ lương (nếu có) trong thời hạn tạm đình chỉ công tác hoặc bịtạm giữ, tạm giam.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều25. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định nàycó hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2011.

2. Huỷ bỏ nhữngquy định về cách xử trí kỷ luật so với công chức tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày17 tháng 3 năm 2005 của chính phủ nước nhà về câu hỏi xử lý kỷ phương pháp cán bộ, công chức; bãibỏ những vẻ ngoài về giải pháp xử lý kỷ luật đối với công chức tại Nghị định số103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 trong năm 2007 của chính phủ nước nhà quy định nhiệm vụ củangười đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị và nhiệm vụ của cán bộ, công chức,viên chức vào việc thực hành thực tế tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định số107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định xử trí tráchnhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũngtrong cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng do bản thân quản lý, phụ trách trái với phương tiện tạiNghị định này.

Điều26. Trọng trách thi hành

Các bộ trưởng,Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc chính phủ, chủ tịch Ủyban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc trung ương và những cơ quan, tổ chức, cánhân bao gồm liên quan phụ trách thi hành Nghị định này.

Nơi nhận: - Ban bí thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, kháng tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực ở trong TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tand nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban đo lường tài chính Quốc gia; - Ngân hàng chế độ Xã hội; - Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam; - UBTW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b)