Ngày pháp luật năm 2015

     
*

*
*
*
*
*

*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết
*

Chủ đề của Ngày điều khoản năm năm ngoái của cỗ NN&PTNT là: “Thực hiện nay Hiến pháp và lao lý góp phần kiến tạo Nhà nước pháp quyền làng hội công ty nghĩa; đảm bảo an toàn quyền bé người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Bạn đang xem: Ngày pháp luật năm 2015


Nội dung tổ chức triển khai Ngày luật pháp gồm: tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, chân thành và ý nghĩa của Ngày Pháp luật; phỏ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, sứ mệnh của Hiến pháp và quy định về nntt và cải tiến và phát triển nông làng (NN với PTNT); Tập trung thông dụng nội dung, tinh thần, phần đông điểm mới của những văn bản pháp phép tắc được Quốc hội trải qua trong năm 2014,2015; các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cục NN&PTNT, chú trọng các văn bản liên quan liêu trực tiếp nối quyền, ích lợi và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức và các văn phiên bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục phổ biến hóa sâu sắc, toàn vẹn các ngôn từ cở phiên bản của Đề án Tái cơ cấu tổ chức ngành nông nghiệp trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị ngày càng tăng và phân phát triển bền bỉ và những đề án chuyên ngành do bộ NN&PTNT phát hành nhằm tăng tốc nhận thức và tạo sự thống nhất, quyết trọng tâm thực hiện; Đánh giá tác dụng công tác chế tạo pháp luật, phổ biến, giáo dục quy định và thi hành điều khoản năm 2014, kết quả 02 năm triển khai thực hiện Ngày quy định của bộ NN&PTNT, của 1-1 vị, tự đó khuyến nghị các giải pháp nâng cao nhận thức, bức tốc hiệu quả thực hiện Hiến pháp và lao lý trong thời hạn tới; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương tín đồ tốt, bài toán tốt, điển hình tiên tiến vào xây dựng, xúc tiến pháp luật, PBGDPL.

Xem thêm: Phim Bá Vương Học Đường 1 (2007), Bá Vương Học Đường 1 (Crow Zero) 2007


- Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chăm mục, tọa đàm, phóng sự chăm sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, vấn đáp phỏng vấn và các bề ngoài phù đúng theo khác về Ngày Pháp luật, về nội dung, lòng tin của Hiến pháp cùng pháp luật, về nội dung, lòng tin của Hiến pháp và pháp luật trong kia có pháp luật về nông nghiệp và PTNT trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- tổ chức triển khai PBGDPL thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, giúp đỡ pháp lý, tư vấn pháp luật; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến định hướng cơ chế về nông nghiệp và PTNT ngay từ lúc soạn thảo cùng trong suốt quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện.
- Kết hợp hoạt động PTGDPL cùng với các vận động thực hiện nay cuộc chuyển động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông làng mới”, “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trồng trọt theo hướng nâng cấp giá trị ngày càng tăng và cách tân và phát triển bền vững”;
- tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phi pháp luật, PBGDPL với thi hành điều khoản năm 2015;
- triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ cồn trực quan tiền về Ngày pháp luật, nhà đề, slogan Ngày lao lý năm năm ngoái qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ tại đối chọi vị; triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về tiến hành pháp luật;
Đại thông thường (TH)

Các tin đã đăng