Năm 1777 diễn ra sự kiện gì lớn

     
*

Năm 1777, ra mắt sự kiện gì lớn?

A. Nghĩa quân Tây sơn hạ thành Quy Nhơn.

Bạn đang xem: Năm 1777 diễn ra sự kiện gì lớn

B. Nghĩa binh Tây Sơn chiếm phần vùng đất to lớn từ Quảng Nam cho Bình Thuận

C. Nghĩa quân Tây Sơn bắt chước chúa Nguyễn. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng vào bị lật đổ.

D. Nghĩa quân Tây Sơn đánh bại quân Trịnh sống phía Bắc.


*

*

Câu 17: Năm 1777, diễn ra sự khiếu nại gì lớn?

A. Nghĩa quân Tây tô hạ thành Quy Nhơn

B. Nghĩa quân Tây Sơn chỉ chiếm vùng đất to lớn từ Quảng Nam mang lại Bình Thuận

C. Nghĩa binh Tây tô bắt chúa Nguyễn. Cơ quan ban ngành họ Nguyễn sinh hoạt Đàng vào bị lật đổ


Câu 11. Sự kiện nào lưu lại chính quyền bọn họ Nguyễn sinh sống Đàng trong bị lật đổA.Quân Nguyễn Anh bị tiêu diệt.B. Tinh ranh giới sông Gianh bị phá bỏ.C. Chúa Trịnh cai quản Phú Xuân (Huế).D. Chúa Nguyên bị quân Tây đánh bắt giết năm 1777.Câu 12. Quân Xiêm đã mang cớ gì nhằm tiến công vào Gia Địnha. Nguyễn Ánh ước cứu vua XiêmB. Lê Chiêu Thống cầu cứu vua XiêmC. Chúa Trịnh yêu ước vua Xiêm sang giúp sức tiêu khử quân Tây Sơn.D. đơn vị Xiêm lo ngại tác động của phong trào Tây Sơn.Câu 13. Sau thời điểm kéo quân vào Gia Đìn...
Đọc tiếp

Câu 11. Sự kiện nào khắc ghi chính quyền bọn họ Nguyễn sinh hoạt Đàng vào bị lật đổ

A.Quân Nguyễn Anh bị tiêu diệt.

B. Ranh mãnh giới sông Gianh bị phá bỏ.

C. Chúa Trịnh cai quản Phú Xuân (Huế).

D. Chúa Nguyên bị quân Tây đánh bắt giết mổ năm 1777.

Câu 12. Quân Xiêm đã đưa cớ gì nhằm tiến công vào Gia Định

a. Nguyễn Ánh ước cứu vua Xiêm

B. Lê Chiêu Thống cầu cứu vua Xiêm

C. Chúa Trịnh yêu mong vua Xiêm sang giúp đỡ tiêu khử quân Tây Sơn.

D. Công ty Xiêm lo ngại ảnh hưởng của trào lưu Tây Sơn.

Câu 13. Sau khi kéo quân vào Gia Đình, quân Xiêm đang có hành động gì?

A. Hòa hiếu, ra sức góp Nguyễn Ánh phục hồi cơ để

B. Lập cập rút quân về nước sau khi thu được Tây Gia Định

C. Kiêu căng, hung bạo, giết thịt người, cướp của đem về nước.

D. Kéo quân ra Bắc nhằm mục đích thôn tính hoàn toàn Đại Việt.

Câu 14. Trận đấu nào quyết định chiến thắng của cuộc binh cách chống quân Xiêm (1785)?

A. Trận Bạch Đằng.

B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút

C. Trận bỏ ra Lăng – Xương Giang.

D. Trần Ngọc Hồi - Đống Đa

Câu 15. Tại sao Nguyễn Huệ lựa chọn Rạch Gầm – Xoài Mút có tác dụng trận địa quyết chiến với địch?

A. Đây là căn cứ quan trọng đặc biệt của địch.

B. Ngay gần nguồn tiếp tế của nghĩa binh Tây Sơn.

C. Địa hình hiểm trở, tiện lợi cho việc đặt phục bình.

 D. Có thể lợi dụng thủy triều lên xuống để mai phục

Câu 16. Ý nghĩa đặc trưng nhất của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút là gì?

A. Đập tung sự kháng cự sau cuối của cơ quan ban ngành họ Nguyễn

B. Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử vẻ vang chống ngoại xâm của dân tộc

C. Hủy diệt được quân Xiêm, đảm bảo nền tự do dân tộc.

 D. Nâng cấp vị cố gắng của Đại Việt trong khu vực vực.

Xem thêm: Học Luật Nhưng Không Làm Đúng Nghề Luật Thì Có Những Khó Khăn Khi Học Ngành Luật

 Câu 17. Sau thời điểm đánh tan quân Xiêm, các thủ lĩnh Tây Sơn đang tính đến việc

A. Tiêu diệt họ Trịnh sinh sống Đàng Ngoài

B. Phá quăng quật ranh giới sông Gianh, thống nhất đất nước.

C. Tàn phá họ Lê ngơi nghỉ Đàng Ngoài

D. Hủy diệt tàn quân của Nguyễn Ánh.

Cầu 18. Khi tiến quân ra Đàng Ngoài, Nguyễn Huệ đang nêu khẩu hiệu gì?

A. Phù Lê diệt Mạc

 B. đậy Lê diệt Trinh

C. Phù Lễ khử Nguyễn

 D. Phá hủy chúa Trịnh, thống nhất đất nước.

Cầu 19. Đọc nhì câu thơ sau và trả lời câu hỏi:

Đường trời mở rộng thênh thênh,

Ta đó cũng một triều đình hèn ai

Hai câu thơ bên trên phản hình ảnh tham vọng của nhân vật lịch sử nao?

A. Vũ Văn Nhâm. C. Trường Phúc Loan.

 B. Ngô Thì Nhậm. D. Nguyễn Hữu Chính.

Câu 20, Ai là tín đồ được Nguyễn Huệ cử ra Bắc để trị tội Nguyễn Hữu Chỉnh?

A. Phan Huy Ích.

B. Vũ Văn Nhậm

C. Ngô Thì Nhậm

D. Nguyễn Thiếp

21. Sự kiện cơ quan ban ngành họ Trịnh cùng Nguyễn bị hủy diệt có chân thành và ý nghĩa như cố kỉnh nào so với lịch sử dân tộc?

A. Tạo điều kiện cơ bạn dạng để thống nhất khu đất nước.

B. Kết thúc sự nghiệp thông nhất đất nước

C. Nâng cấp vị cố kỉnh của Đại Việt trong khu vực vực

D. Đập tan âm mưu xâm lược của nhà Thanh nông dân Tây Sơn so với lịch

Câu 22. Câu chữ nào tiếp sau đây không phản ảnh đúng mục đích của phong trào

sử dân tộc?

A. Hủy diệt các tập đoàn phong kiến, tạo điều kiện thống nhất khu đất nước.

B. Đánh bại quân xâm lăng Xiêm, giữ lại vùng tự do dân tôc

C. Hoàn thành công cuộc thống nhất khu đất nước.

D. Tạo một vương triều mới, mở ra thời cơ phát triển mang lại đất nước.

Câu 23. Viên tưởng nào được công ty Thanh cử mang 29 vạn quân quý phái xâm lược việt nam vào năm 1788

A. Sầm Nghi Đắng

B. Tôn Sĩ Nghi

C. Thoát Hoan.

D. Ô Mã Nhi

Câu 24. Dấn định tiếp sau đây nói về vị vua vào trong lịch sử vẻ vang Việt Nam? " Nước phái nam từ khi có để có vương mang đến nay, chưa bao giờ thấy ông hoàng cúi đầu để hèn như vậy" Hoàng Lê tốt nhất thống chí

A. Nguyễn Ánh, B. Tự Đức. C. Lê Chiêu Thống. D. Lê Uy Mục

Câu 25. Sau khoản thời gian lên ngôi, Nguyễn Huệ đã mang hiệu là gì?

A. Quang Trung

B. Bắc Bình Vương.

C. Nam bằng Vương.

D. Tây Bình Vương

Câu 26. Thành công nào khắc ghi cuộc tao loạn chống quân Thanh (1789) của quân Tây Sơn win hoàn toàn

A. Rạch Gầm - Xoài Mút

C. Ngọc Hồi - Đống Đa

B. Bạch Đằng

D. Tây Kết – Vạn Kiếp

Câu 27. Vì sao quân Tây Sơn nên rút ngoài Thăng Long lúc quân Thanh xâm lăng năm 17887

A. Tiến hành kế sách "vườn không nhà trống"

B. Quần chúng Thăng Long không ủng hộ nghĩa quân Tây Sơn.

C. Cần hòa hoãn với công ty Thanh để tập trung đánh Nguyễn Anh.

D. Để tránh gắng giặc mạnh, bảo toàn lực lượng nghĩa quan.

Câu 28. Vì chưng sao quang Trung quyết định hủy hoại quân Thanh vào lúc Tết Ki Dâu?

A. Đây là thời điểm tinh thần quân sĩ lên cao.

B. Là thời điểm quân thù lơ là cảnh giác.

C. Lợi dụng thời cơ công ty Thanh bao gồm nội loạn.

D. Là thời điểm dễ tập hòa hợp lực lượng

Câu 29. Giải pháp nào đã được vua quang Trung sử dụng trong trận Ngọc Hồi – Đống Đa?