Miêu

     
喵 miêu • 媌 miêu • 描 miêu • 猫 miêu • 瞄 miêu • 苖 miêu • 苗 miêu • 蝥 miêu • 貓 miêu • 錨 miêu • 锚 miêu • 鶓 miêu • 鹋 miêu


1. (Động) Vẽ y theo dạng, vẽ phỏng theo. ◎Như: “miêu tả” 描寫 cần sử dụng nét vẽ hoặc lời văn bộc lộ trạng thái, toàn cảnh sự vật.2. (Động) Tô, trang bị theo. ◎Như: “bất yếu miêu” 不要描 ko được tô lại, “việt miêu việt hắc” 越描越黑 càng đánh càng đen.

Bạn đang xem: Miêu


① bỏng vẽ, miêu tả, nghĩa là trông bức vẽ nào giỏi chữ nào nhưng mà vẽ phỏng ra, viết rộp ra cho giống vậy. Loại ván trẻ em viết dạm (tô lại) cũng hotline là miêu hồng 描紅.
① Đồ, vẽ theo (bức hoạ), miêu tả: 描圖 Đồ một bức hoạ; ② tô (cho rõ nét, mang lại đậm màu): 描紅 tô hồng, tô (màu) đỏ; 不要描 tránh việc tô đi sơn lại.

miêu đồ 描图 • miêu đồ gia dụng 描圖 • miêu hoạ 描画 • miêu hoạ 描畫 • miêu hội 描繪 • miêu hội 描绘 • miêu hồng 描紅 • miêu hồng 描红 • miêu kim 描金 • miêu mô 描摹 • mô tả 描写 • biểu đạt 描寫 • miêu thuật 描述
• Cúc hình ảnh - 菊影 (Tào Tuyết Cần)• Đăng Phật Tích tô - 登佛跡山 (Phùng tự khắc Khoan)• Độc y quan Kỉnh chỉ thị Phan Văn Hy đề cựu quá lương các tại Tùng phương tiện tấn sản phẩm công nghệ kỳ vận phục thị - 讀醫官敬止氏潘文譆題舊乘涼閣在從律汛次其韻復示 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Hoạ lại cỗ Hồng Lô Nguyễn Hy tự hỷ Thần tiên sinh cảm tác nguyên vận - 和吏部鴻臚阮繥字喜臣先生感作原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Khốc tử - 哭子 (Cao Bá Quát)• Lão hĩ - 老矣 (Vũ Thiện Đễ)• Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn bao phủ - 述意兼呈友人枚山甫 (Hồ Xuân Hương)• Vịnh tú chướng - 詠繡障 (Hồ Lệnh Năng)• Xuân khê hoa hình ảnh - 春溪花影 (Nguyễn Khuyến)• Xương Môn tức sự - 閶門即事 (Đường Dần)


① Lúa non, lúa bắt đầu cấy không tốt.② Mầm. Như đậu miêu 豆苖 mầm đậu.③ Mầm mống. Như miêu duệ 苖裔 nòi giống, tức chỉ về bé cháu vậy. Nguyễn Du 阮攸: Bách man khê rượu cồn lưu miêu duệ 百蠻谿峒留苖裔 trong những khe động đất Man còn để lại bé cháu (của Hàn Tín).④ giống Miêu, một tương tự mán mọi.⑤ Lễ sâu mùa hè.

Xem thêm: Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam Có Gì Hấp Dẫn Du Lịch Ẩm Thực Việt Nam


• Khánh Hoà đạo trung - 慶和道中 (Nguyễn Thông)• Lạc Phố triêu canh - 樂圃朝耕 (Ngô ráng Lân)• vượt Nguyễn Nhược Trứ rứa cư hữu cảm - 過阮若箸故居有感 (Nguyễn Thượng Hiền)• từ trạng - 自狀 (Trần Đình Túc)• Vạn Kiếp tông túng truyền thư trường đoản cú - 萬劫宗秘傳書序 (Trần Khánh Dư)
1. (Danh) Lúa non, lúa bắt đầu cấy không ra hoa. ◎Như: “hòa miêu” 禾苗 lúa non, “mạch miêu” 麥苗 mạch non, “đạo miêu” 稻苗 mạ non.2. (Danh) Mầm. ◎Như: “đậu miêu” 豆苗 mầm đậu, “thụ miêu” 樹苗 mầm cây, “hoa miêu” 花苗 mầm hoa.3. (Danh) Động vật mới sinh. ◎Như: “ngư miêu” 魚苗 cá giống, “trư miêu” 豬苗 heo con bắt đầu sinh.4. (Danh) khoáng sản lộ xung quanh đất. ◎Như: “ngọc miêu” 玉苗, “quáng miêu” 礦苗.5. (Danh) giống nòi giống. ◎Như: “miêu duệ” 苗裔 giống nòi giống, tức chỉ về bé cháu vậy. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Bách man khê hễ lưu miêu duệ” 百蠻谿峒留苗裔 (Độ Hoài hữu cảm Hoài Âm Hầu 渡淮有感淮陰侯) trong số khe hễ đất Man còn để lại nhỏ cháu (của Hàn Tín).6. (Danh) Mầm mống. ◎Như: “họa miêu” 禍苗 mầm mống tai họa.7. (Danh) dung dịch chủng ngừa bệnh dịch (vaccin). ◎Như: “ngưu đậu miêu” 牛痘苗 thuốc chủng bệnh đậu mùa, “tạp giới miêu” 卡介苗 thuốc chủng bệnh dịch lao B.C.G.8. (Danh) như thể “Miêu”, dân thiểu số ngơi nghỉ “Quý Châu” 貴州, “Hồ Nam” 湖南, “Vân Nam” 雲南.9. (Danh) Lễ sâu mùa hè.10. (Danh) chúng ta “Miêu”.
① Lúa non, mầm non, mạ, nõn, con, giống: 稻苗 Mạ non; 蒜苗 Nõn tỏi; 樹苗 Cây non; 魚苗 Cá giống; 豬苗 Lợn con; ② Vacxin: 牛痘苗 Vacxin đậu mùa; 卡介苗 Vacxin B.C.G; ③ (văn) Lễ săn mùa hè; ④ (Họ) Miêu; ⑤ dân tộc Miêu.【苗族】Miêu tộc dân tộc bản địa Mẹo (Miêu) (một dân tộc bản địa ít tín đồ ở những tỉnh Quý Châu, hồ Nam, Vân Nam, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc).
Cây lúa non. Cây mạ — Chỉ chung các loại bắt đầu mọc — Cuộc săn bắn mùa hè — con cháu — Cũng chỉ dân chúng. Tên một giống dân thiểu số ngụ cư tại các vùng Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, hồ Nam, Quảng tây.
• Bội hoàng - 捕蝗 (Bạch Cư Dị)• Dạ chí sở cư kỳ 1 - 夜至所居其一 (Lâm Hồng)• Đại tường thượng hao hành - 大牆上蒿行 (Tào Phi)• Gia Định tam thập cảnh - Liên Chiểu miên âu - 嘉定三十景-蓮沼眠鷗 (Trịnh Hoài Đức)• Giang phái mạnh khúc kỳ 2 - 江南曲其二 (Trừ quang Hy)• Hán Âm đình thụ - 漢陰庭樹 (Triệu Hỗ)• Lộ - 露 (Viên Giao)• Ly tao - 離騷 (Khuất Nguyên)• Mao đường kiểm hiệu thu đạo kỳ 2 - 茅堂檢校收稻其二 (Đỗ Phủ)• Uyên Ương hồ trạo ca kỳ 2 - 鴛鴦湖棹歌其二 (Chu Di Tôn)