Lý thái bạch

     

Tại thị xã Châu Cẩm thức giấc Tứ Xuyên, đời vua Huyền Tôn bên Đường gồm một người bọn bà nằm mộng thấy sao trường Canh sa vào mình, thọ thai sinh đặng một đứa đàn ông giòng họ Lý. Vì chưng sao trường Canh có tên là Thái Bạch, cho nên vì thế bà để tên nhỏ bà là Lý Bạch, hiệu là Thái Bạch.

Bạn đang xem: Lý thái bạch

Lý Bạch new lên mười tuổi mà lại dung nhan phong nhã, cốt cách phi phàm, lại sở hữu tinh thông thư sử, xuất khẩu thành thơ, ai ai đa số cho Lý Bạch là một vì tiên giáng thế. Vì vậy mọi tín đồ gọi Lý Bạch là là Trích Tiên ; cùng Lý Bạch cũng trường đoản cú đặt mang đến mình tên hiệu là Thanh Tiên cư sĩ.

Con người đã vậy, thích gì đến công danh sự nghiệp phú quý, Lý Bạch trọn đời ngâm thơ, uống rượu, phượt khắp nơi, nghe ở đâu có rượu ngon thì lần tới.

Tại hồ nước Châu, quận Ô Tình đồn bao gồm rượu vô cùng ngon, Lý Bạch chẳng quản đường xa nghìn dặm, lần tới, lên lầu call rượu đến uống say mèm.

Lúc đó, tứ mã hồ nước Châu tên Già Diệp đi qua, nghe trên lầu tất cả giọng ngâm thơ sang trọng aảng, bèn cho người dò hỏi xem ai ?

Lý Bạch đáp lại bằng 4 câu thơ như vọc :

Thanh Tiên cư sĩ trích tiên nhân,

Tửu tứ đào danh tam thập xuân

Hồ Châu tứ Mã hà tu vấn... ?

Kim túc như lai thị hậu thân

Nghĩa là :

Thanh Tiên cư sĩ ấy bạn tiên,

Với tuổi ba mươi rượu lại ghiền.

Tư Mã hồ Châu sao khéo hỏi...?

Hậu thân kim túc đừng nên phiền.

Tư Mã hồ Châu nghe mấy câu thơ đơ mình hỏi :

— A ! vấp ngã ra là Lý Bạch bạn đất Thục mà tôi lừng khừng xin túc hạ hỉ xả cho.

Nói chấm dứt Hồ Châu mời Lý Bạch về công đường đã đằng mười ngày thơ rượu rất hậu.

Hồ Châu bốn Mã hỏi :

— Túc hạ là người có tài năng cao học tập rộng, dễ mà giành lấy đai quà mũ bạc, lý do túc hạ chưa tới trường an mà lại ứng thi ?

Nét khía cạnh thản nhiên, Lý Bạch đáp :

— Cuộc nỗ lực đang hỗn loạn, đuổi theo tiền tài xua nịnh, kẻ nào tất cả tiền lo lót thì được đỗ cao. Chủ yếu con đôi mắt đệ thấy thế nên đệ đành nghêu du trên đây đó, uống rượu dìm thơ, để tránh loại bực mình khi thấy đàn khảo quan liêu dốt nát, tự cho chính mình là thần thánh, nhai đi nhai lại vài ba phuông sáo ngàn đời của cổ nhân. Họ nằm trong một lòng giếng mà họ những tưởng họ vẫn ở trong bể cả. Nực cười vậy !

Tiếc vì kỹ năng quán thế mà không có chỗ dùng nên Tư Mã hồ Châu tỏ lời an ủi :

— danh tiếng của túc hạ lâu nay đã lừng lẫy, trường hợp túc hạ chịu xuống ngôi trường an thì lo gì không có người tiến cử.

Cảm hễ trước tấm thịnh tình của bốn Mã hồ Châu, Lý Bạch nghe theo, phát xuất về trường an ứng thí.

Khi về cho Trường an, Lý Bạch vào cung Tử cục để du lịch lại chạm mặt được Hạ Tri Chương đang nắm giữ chức Hàn Lâm tại Triều.

Tuy mới gặp gỡ nhau, song hai fan đã nghe danh nhau yêu cầu rất hâm mộ. Hạ Tri Chương mời Lý Bạch về bên kết làm anh em, cả ngày đàm đạo, cơ hội thi ca, dịp tiểu nguyệt cực kỳ tương đắc.

Chuỗi ngày thoăn thoắt trôi chẳng mấy dịp mùa thi sẽ đến.

Hạ Tri Chương bảo Lý Bạch :

— Mùa thi trong năm này quan chủ khảo nam giới Tỉnh là Thái sư Dương Quốc Trung, anh ruột của Dương Qùa Phi, còn quan giám sát và đo lường lại là thái úy Cao Lực Sĩ, cả hai fan này thuộc về bọn tham ô, nhũng lạm. Hiền hậu đệ tánh khẳng khái, không chịu luồn cúi kẻ đái nhân, lại không có vàng bạc để đút lót cho chúng thì dầu có tài năng xuất quỷ nhập thần đi nữa cũng khó mà thu được bảng vàng. Nhân thể tôi có quen cùng với hai người đó, vậy để tôi viết đến hiền đệ một bức thơ giới thiệu, may ra hiền đệ hoàn toàn có thể đem cái tuấn kiệt lỗi lạc của bản thân mình tạo thành sự nghiệp, vẻ vang thanh danh nhằm thỏa chiếc chí bình sinh.

Trước lời trọng điểm huyết, Thái Bạch không nỡ tự chối, đành làm cho Hạ Tri Chương viết bức thơ giới thiệu, đem lại dâng đến thái sư Dương Quốc Trung, cùng thái úy Cao Lực Sĩ.

Hai tín đồ này coi thơ rồi cười cợt lạt, bảo nhau :

— Chẳng biết dòng lão Hạ Tri Phương đã mắc nợ Lý Bạch bao nhiêu vàng tệ bạc mà thân thiện viết thơ ra mắt với bọn chúng ta, lại nói mồm tày, không dưng một lễ đồ gia dụng gì cả. Đời nay số đông đứa thi nhân mơ mộng không hiểu biết nhiều lấy một chút nhân tình. Họ Lý thơ thì hay thật, tuy vậy xử nạm thì siêu vụng về. Há dễ họ không biết đời nay tiền tài phải đi trước nhân nghĩa sao ? Vậy thì hễ cho ngày tựu trường, chúng ta thấy tên Lý Bạch cứ việc đánh hỏng ngay làm cho họ một bài học kinh nghiệm kinh nghiệm đời vậy.

Rồi ngày thi đến... Khoa thi không ngừng mở rộng để lựa chọn nhân tài. Bầy khảo quan tham ô đã gật đầu đồng ý sẵn, nêu ra câu thi sấm như vọc :

“Bất nguyện văn chương cửa hàng thiên hạ, chỉ nguyện văn chưrơng trúng khảo quan”.

Nghĩa là : “Chẳng mong mỏi văn chương hơn đều người, chỉ mong sao văn chương nhất trí quan trường”.

Dĩ nhiên, Lý Bạch văn học lỗi lạc, sức lực có thừa, chỉ trong giây lát đã làm chấm dứt thi quyển rước nạp mang lại quan trường.

Dương Quốc Trung tiếp lấy, nhìn qua thấy thương hiệu Lý Bạch bèn lấy bút son gạch ốp tréo, tiến công hỏng, rồi chỉ vào khía cạnh Lý Bạch nói :

— Chỉ đáng mài mực nhằm hầu người...

Cao Lực Sĩ cũng a tòng nói :

— Hạng thí sinh ấy chỉ đáng dỡ giày, xỏ tất mà lại thôi.

Nói xong, xua cổ Lý Bạch ra khỏi trường thi.

Lý Bạch uất hận tràn đầy, về bên nội lấp than ngắn thở dài, âm thầm trách phần đông kẻ tham ô, tật đố và nói cùng với Hạ Tri Chương rằng :

— Nếu sau này mà tôi có đắc lộc, quyết sẽ bắt thái sư Dương Quốc Trung mài mực, Cao Lực Sĩ tháo giầy cho đền rồng lại những ngày nhục nhã.

Hạ Tri Chương cố cũng nhức lòng, hối hả khuyên giải :

— hiền khô đệ chớ tất cả nản lòng, hãy cứ sống lại tệ xá, chờ bố năm nữa đến kỳ thi, may ra gặp gỡ những khảo quan lại thanh liêm chánh trực, chừng ấy hiền đức đệ được bảng hổ đề tên cũng không muộn.

Lý Bạch nghe theo. Từ đó hai bạn tri kỷ, dịp vịnh nguyệt, thời gian mơ trăng không nhắc gì mang lại chuyện thi tuyển nữa cả.

Bỗng một hôm, sứ giả nước Phiên đem thơ mang lại triều. Vua Huyền Tôn giáng chiếu sai Hạ Tri Chương niềm nở tiếp đãi sứ giả.

Rạng ngày hôm sau, vua Huyền Tôn lâm triều, truyền mang lại sứ giả dâng thơ, và khiến cho Hạ Tri Chương mở ra xem trước long án.

Hạ Tri Chương mở bức thơ ra chần chừ một chữ như thế nào cả.

Vua Huyền Tôn tức giận cho đòi cả triều thần văn ban, võ bá đến, hỏi xem có ai biết được thứ chữ riêng biệt của nước đó không ? Cả triều thần mọi mù tịt.

Huyền Tôn đập long án hét :

— trong triều bao gồm bao nhiêu bạn lãnh bảng tiến thưởng bia đá, lộc cả quyền cao, lúc bình thường thì múa môi khua mép, mang đến lúc hữu sự lại nín giờ đồng hồ câm hơi. Chẳng lẽ chừng ấy, cẩm bào, chừng tê hốt bạc tình mà không được đem một người học rộng lớn tài cao để đọc bức thơ của Phiên quốc ? trường hợp thơ không đọc được thì biết đâu mà lại trả lời, với như thế liệu có còn gì khác thể diện của Thiên Triều nữa. Trẫm hạn cho những khanh 6 ngày nếu như không đọc được bức thơ của Phiên quốc thì Trẫm sẽ không bổ nhiệm hết.

Các quan văn võ, ai nấy mặt mày tợ nhuộm chàm, đứng ngơ ngẩn nhìn nhau tựa như những bức tượng đá.

Lúc bến bãi triều, Hạ Tri Chương buồn phiền trở về nhà đề cập lại đầu đuôi mẩu chuyện cho Lý Bạch nghe. Lý Bạch tủm tỉm cười cợt rồi nghêu ngán nói :

— trường hợp khoa thi hồi xưa mà không có những lũ gian thần tham nhũng thì thời buổi này triều đình đâu tất cả cái nhục kia !

Hạ Tri Chương nghe Thái Bạch nói, đơ mình hỏi :

— cầm cố ra hiền đệ hoàn toàn có thể đọc được chữ của nước Phiên sao ?

Lý Bạch nhã nhặn đáp :

— gồm lẽ...

Hạ Tri Chương mừng húm vô cùng. Sáng sủa hôm sau, Hạ Tri Chương vào triều thiệt sớm, ngồi đợi chỗ viện Đãi Lâu.

Ba hồi chuông Cảnh dương nổi dậy, tiếp sau ba hồi trống Long Phụng rung lên, vua Huyền Tôn vội vã tự giã các cung phi lâm triều.

Triều thần bái yết xong, Hạ Tri Chương quỳ tâu :

— Muôn tâu Bệ hạ, ý muốn đọc bức Phiên thư, hạ thần nhắm đi nhắm lại trong nước chỉ tất cả một người. Người ấy họ Lý thương hiệu Bạch, một kẻ học tập rộng tài cao, bẩm tính lỗi lạc, hình như không còn ai nữa.

Vua Huyền Tôn phán hỏi :

— Lý Bạch bây chừ ở đâu ?

— Tâu Bệ hạ, Lý Bạch hiện đang ở trong nhà hạ thần.

Vua Huyền Tôn chuẩn chỉnh tấu cho tất cả những người đến bốn dinh Hạ Tri Chương nhằm thỉnh Lý Bạch.

Sứ giả đi một lúc về tâu :

— Tâu Bệ hạ, hạ thần đang đi vào mời Lý Bạch nhưng mà Lý Bạch không chịu yết kiến, viện lẽ là người vô tài kém đức, không đáng mặt triều loài kiến Bệ hạ.

Nhà vua hỏi lại Hạ Tri Chương :

— Lý Bạch không chịu đựng phụng chiếu vì lẽ làm sao vậy ?

Hạ Tri Chương đáp :

— Tâu Bệ hạ, Thái Bạch vị hiện gồm cái nhục năm ngoái vào trường thi bị khảo quan tiến công hỏng xua ra trường. Nay áo vải vóc vào triều đề nghị hổ thẹn, vậy xin bệ hạ rộng lượng ban ơn huệ, thì cố gắng nào y cũng phụng chiếu.

Huyền Tôn y tấu, sai người đến phong chức tiến sỹ cập đệ mang đến Lý Bạch, lại cung cấp đai vàng, bào tía, hốt ngà, mão gấm làm cho vẻ vang công ty thơ “tửu hứng tiên thơ...”

Hạ Tri Chương còn hại Lý Bạch không khứng, nên trở về quê hương bảo Bạch :

— ni Thiên Tử đã tất cả lòng hâm mộ hiền nhân, vậy nhân hậu đệ đừng vày hiềm tˇ lũ du lịch tham quan mà phụ lòng Thiên Tử, bỏ qua dịp may.

Bạch vâng lời, mặc triều phục, theo Hạ Tri Chương vào triều bái yết.

Huyền Tôn thấy Lý Bạch cốt bí quyết đoan trang, phú quý tuấn tú như vị tiên giáng thế, trong tim thầm phục, và phán rằng :

— Nay bao gồm thư Phiên quốc chuyển đến, cả triều thần không người nào đọc nổi, vậy trẫm triệu khanh mang đến để thuộc trẫm phân chia lo.

Thái Bạch tâu :

— Tâu Bệ hạ, khả năng của hạ thần chưa đủ làm vừa ý khảo quan thì dám đâu muốn làm ưng ý Bệ hạ.

— Khanh đừng tự hạ bản thân như thế, xem tướng mạo mạo của khanh, trẫm đã biết tài của khanh mang đến bực nào rồi.

Nói xong, Huyền Tôn sai thị vệ đòi Phiên sứ đến.

Lý Bạch mở thư trước phương diện sứ thần đọc to :

“Đại Khả Độc nước Bột Hải gửi Đường Triều khẩn khán :

Từ khi người chiếm cứ nước Cao Ly mang đến nay, hai biên cương tiếp liền, chiến binh hai mặt nhiều lần gây hấn. Bạn dạng quốc tất yêu nhẫn nằn nì trước hành vi của quân gia Đường quốc nữa, yêu cầu sai sứ mang lại Đường triều, ví như thuận thời đem tất cả một trăm bảy mươi sáu thành Cao Ly nhịn nhường lại cho phiên bản quốc, sẽ có những khuyến mãi phẩm sau đây phụng tặng : nai Hạnh sơn, vóc nam Hải, trống Bành thành, hưu Phù dư, lợn Trịnh hiệc, con ngữa Suất Tân, lục ốc châu, cá Vị Đà, mận Cửu Lộ, lê Lạc Ty.

Nếu kháng à, bạn dạng quốc sẽ mang đến binh biến, chừng ấy ngày tiết rây nghìn dặm, hối hận thì sẽ muộn, chớ trách bạn dạng quốc không cho biết trước”.

Huyền Tôn nghe xong bức thư khía cạnh mày đổi mới sắc, hỏi văn võ bá quan liêu :

— nay Phiên vương vãi ngạo mạng Thiên Triều lại hăm chiếm phần đoạt Cao Ly, vậy những khanh bao gồm cách gì kìm hãm không ?

Cả đình thần hầu như im bặt.

— Tâu Bệ hạ, xin chúa thượng hỏi test Thái Bạch có chủ ý gì tuyệt chăng ?

Huyền Tôn hỏi Lý Bạch, Lý Bạch tâu :

— việc này không có gì đáng để Thánh Thượng bắt buộc nhọc tâm. Ngày mai, xin đại vương cho đòi Phiên sứ vào triều, hạ thần sẽ viết một phong thư bằng chữ Phiên bang mà lại trả lời, cho cái đó nó một bài học thích xứng đáng thì chúng nó bắt buộc phục tòng.

Huyền Tôn hỏi :

— trong thư tự xưng là Khả Độc, vậy Khả Độc là bạn nào ?

Lý Bạch tâu :

— Khả Độc là tên gọi vua nước Bột Hải.

Thấy Lý Bạch đối đáp thông suốt, vua Huyền Tôn bèn phong mang đến Bạch chức Hàn Lâm học sĩ, lại truyền tứ yến trên Kim Loan, chất nhận được Lý Bạch tự do chè chén, không phải bó buộc vào nghi lễ.

Bạch uống rượu đến say tít cung trăng, không còn biết đất trời gì cả. Nhà vua không nên thị vệ đỡ Bạch lên nằm tại Điện tiền.

Hôm sau, đầu trống canh năm vua Huyền Tôn đã lâm triều còn Lý Bạch say mèm không tỉnh.

Bọn nội thị lay gọi, Lý Bạch vẫn nằm ỳ ra đấy. Nhà vua thấy chũm bèn bắt ngự trù nấu canh cho Lý Bạch nạp năng lượng để giải rượu.

Lúc thị vệ dưng canh lên công ty vua thấy canh còn nóng bèn từ mình cụ thìa khuấy đến nguội để cho Lý Bạch dùng.

Lý Bạch tạ Ơn, dùng kết thúc mấy thìa canh thấy trong tín đồ tỉnh mỉnh, ma men bay đâu mất.

Một thời điểm sau, Phiên sứ vào triều kiến, Lý Bạch đứng bên ngự tọa, tay rứa bức thư của Phiên sứ đọc siêu to, ko lầm lộn một chữ nào.

Phiên sứ thấy vậy sợ đặc vô cùng.

Lý Bạch cầm cố vua phán rằng :

— công ty ngươi là sứ một tiểu quốc lại dám thiếu tôn trọng với thiên triều, lẽ ra yêu cầu xử tội; tuy nhiên, thánh thượng dùng lượng cả bao dung, vậy công ty ngươi hãy phục sẵn bên dưới thềm để chờ lời phê chiếu.

Vua Huyền Tôn truyền để văn kỷ thất bảo bên Ngự Tọa, sử dụng nghiên Bạch Ngọc, cây bút ngà, mực Long Yên, giấy Kim hoa tiên và nhắc cẩm đôn mang đến đặt mặt Ngự tọa để cho Lý Bạch thảo chiếu.

Lý Bạch tâu :

— giày của hạ thần ko được thanh khiết đến lắm, e phạm mang lại Thánh thể, vậy xin bệ hạ cho phép hạ thần được cổi giầy đi vớ không, ném lên điện ngọc.

— Hạ thần có một lời, xin thánh thượng tha đến hạ thần loại tội cuồng vọng này.

— Được, khanh muốn gì cứ vấn đề tâu, dù khanh bao gồm lầm lỗi đến đâu, trẫm hứa không chấp trách.

Lý Bạch tâu :

— ngày trước hạ thần vào thi bị thái sư Dương Quốc Trung và thái úy Cao Lực Sĩ đánh hỏng. Nay hai người xuất hiện làm đến văn khí hạ thần bị bế tắc. Vậy ý muốn cho văn ý của hạ thần được phấn khởi, rửa nhục đến quốc vương, xin hoàng thượng truyền cho thái úy tháo giầy và thái sư mài mực để cho hạ thần thảo chiếu.

Vua Huyền Tôn nghe qua sững sốt, nhưng lừng chừng phải làm sao, đành truyền chỉ bắt Dương Quốc Trung mài mực, Cao Lực Sĩ tháo giầy cho Lý Bạch. Hai người này trường đoản cú biết không thể biện hộ lịnh đành buộc phải cúi đầu trơ mặt vâng lệnh trước văn ban võ bá.

Lý Bạch đắc à, ngạo nghễ ngồi bên trên cẩm đôn, một tay vuốt râu, một tay múa bút.

Thảo kết thúc tờ chiếu, Lý Bạch vùng lên long án.

Vua Huyền Tôn thấy từ tích không khác gì bức thư của Phiên bang, tuy không nói ra, lòng khôn cùng đẹp à, nghĩ thầm : “Con fan tài cao học rộng như vầy, dầu ta có bắt thái sư mài mực, thái úy tháo giày cũng là câu hỏi phải”.

Nghĩ xong, truyền mang đến Phiên sứ phục chỉ.

Lý Bạch đến trước Ngự tọa, cao giọng hiểu bức chiếu thư :

“ nhà vua Thiên triều chiếu dụ mang lại Khả Độc nước Bột Hải biết : trước đó Thạch Nhoãn đầu phục, Đà Long lai hàng, bản triều ứng theo mệnh trời nhưng lập ngôi Hoàng đế, mang đức vỗ tư phương, rước oai trị thiên hạ, binh hùng tướng mạo mạnh, những nước ở bên cạnh thảy khiếp oai. Điệt Lợi bội thề đề xuất bị bắt, Tán Phổ gớm vía nên hàng đầu; Tân La, Thiên Trúc, bố Tư hằng năm dâng cống lễ; Lâm ấp, Cốt Lợi, Nê thẩm tra La, phần nhiều sợ cố chẳng dám giở đao binh.

Cao Ly bởi vì trái ý Thiên trièu, buộc phải bị Thiên triều vấn tội. Tấm gương ấy xứng đáng cho giang sơn ngươi soi. Ni nước Bột Hải chỉ là một trong nước phụ thuộc của Cao Ly, sánh với china chẳng quá là một trong quận nhỏ xíu nhỏ, binh tướng, lương thực gồm bao nhiêu nhưng dám châu chấu đá voi. Nếu như nghịch mạng trời ắc là ko tránh ngoài tội.

Nay Thiên triều đức trọng ơn dày, rước lời nhơn nghĩa mà lại dung thứ đến kẻ cuồng si mê ; vậy răn dạy Khả Độc mau sớm thức giấc ngộ, xưng thần nộp cống, gượng nhẹ lịnh, xương phơi thành núi, tiết chảy thành sông, mua cười cho thiên hạ”.

Nay dụ.

Vua Huyền Tôn nghe đọc, thả giàn vô cùng, truyền nội giám trao lời chiếu mang đến Phiên sứ.

Phiên sứ cũng thất kinh không đủ can đảm nói một lời, cúi đầu bái mạng, rồi cách ra.

Hạ Tri Chương chuyển Phiên sứ ra mang lại cửa ngọ môn, Phiên sứ hỏi :

— người thảo chiếu làm cho chức chi trong triều cơ mà lại khiến cho thái sư mài mực, thái úy tháo giày như nắm ?

Hạ Tri Chương đáp :

— tín đồ ấy thương hiệu Bạch chúng ta Lý, được phong làm cho chức Hàn Lâm học tập sĩ. Đấy là một trong bậc thần tiên bên trên cung trời trích giáng sẽ giúp Thiên triều. Thái sư, thái úy bất quá là 1 trong người phàm, há đi mài mực đến ông ta không xứng đáng sao ?

Phiên sứ ghi nhớ gần như điều, về đến kinh đô tâu lại đầu đuôi mang đến vua xứ Bột Hải rõ. Khả Độc nghe nói bao gồm thần tiên giáng trần trợ giúp nên ghê đởm, bao nhiêu ý tưởng khinh dễ dàng điều đánh tan cả, vội vàng vã viết hàng thư sai fan đem lễ vật dụng triều cống như trước.

Vì vậy, vua Huyền Tông trọng đãi Lý Bạch vô cùng, ước ao gia phong cho Lý Bạch thêm chức tướng tuy vậy Lý Bạch một mực phủ nhận :

— Tâu Bệ hạ, bạc tình tiền, châu báu, chức tước so với hạ thần không thích thú bằng tiêu dao đàng hoàng hạ, xin hoàng thượng cứ mang đến giữ tước học sĩ du ngoạn, hễ gặp gỡ rượu ngon thì uống, đầy đủ vậy.

Biết Lý Bạch là bực thanh cao không dám làm phật lòng. Trường đoản cú đấy cứ lâu lâu công ty vua lại mở yến diên thiết đãi và thỉnh thoảng triệu Lý Bạch vào cung nội nhằm bàn việc quốc sự.

Một hôm, Bạch cỡi ngựa thẩn thơ trước trường an, bỗng chạm chán một bầy đao tủ dẫn một chiếc tù xa mang đến pháp trường. Hỏi ra bắt đầu biết chính là viên tướng tá phạm tội, từ bỏ Tinh Châu giải về sắp tới hành quyết. Bạn ấy bọn họ Quách thương hiệu Tử Nghi.

Xem thêm: Tham Khảo Cách Tính Chữ Ghi Trên Lăng Mộ, Lăng Mộ, Cách Ghi Chữ Trên Bia Mộ Đá Chuẩn Văn Hóa

Lý Bạch thấy Tử Nghi ngươi ngài hàm én, biết là một trong tên khiếu nại tướng hoàn toàn có thể làm trụ cột cho quốc gia sau này, bèn cấp vã sai khiến cho đao che thủ tạm dừng việc hành quyết.

Dặn xong, Lý Bạch cỡi ngựa về triều ước xin một đạo chỉ ân xá tội nhơn, rồi lại phi chiến mã ra pháp trường, mở tù túng xa, thả Tử Nghi ra mà lại khuyên nhủ phải gắng mức độ đoái công phục tội để khỏi phụ lòng mong ước của Bạch.

Tử Nghi lạy tạ Ơn cứu vãn mệnh, hỏi tên chúng ta Lý Bạch rồi từ bỏ giả.

Lúc bấy giờ chỗ hoàng cung mang đến mùa hoa mẫu đối chọi đua nở, khoe sắc đủ màu. Giống hoa này là như thể hoa Mộc thược dược của nước Dương Châu lấy cống hiến, gồm tất cả 4 thứ là : Đại Hồng, thâm Tử, Thiển Hồng cùng Thông Bạch.

Vua Huyền Tôn truyền dời rất nhiều hoa ấy mang lại điện Trầm Hương để ngắm cung phi, thưởng hoa bên dưới nguyẹt, lại đòi lũ đệ tử Lê Viên đến đó hòa nhạc đến vui.

Tuy nhiên, vày chán nghe những bản nhạc cũ, đề xuất nhà vua phán rằng :

— nhìn cung phi, thưởng danh hoa, không nên nghe đông đảo khúc cổ nhạc nhàm tai mãi.

Vua truyền cho một bé hát gồm danh tên là là Quy Niên cho triệu thỉnh Lý Bạch vào cung.

Là Quy Niên tìm kiếm mãi mới chạm chán Lý Bạch đã say mèm trong quán rượu, và đang ngâm thơ :

Tam sứt thông đại đạo

Nhất đẩu họp tự nhiên

Đản đắc tửu trùng thú

Vật vi tỉnh giả truyền

Nghĩa là :

Ba bình thường rành đạo lớn

Một đấu phù hợp tánh thiêng

Say sưa vào thú rượu

Còn hơn kẻ tỉnh giấc điên

Giọng thơ ran rản bên ngoài, Là Quy Niên biết đúng là Lý Bạch, vội lần vào cửa hàng và truyền nghĩa vụ của Huyền Tôn :

— Thưa học tập sĩ, thánh thượng va Quý Phi hiện tại đang ngự tại điện Trầm Hương, dạy đòi học sĩ cho để đàm đạo, xin học sĩ đi ngay lập tức cho.

Lý Bạch không đáp, trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn Là Quy Niên rồi dìm tiếp một quãng thơ của Đào Uyên Minh, cùng một giòng ma rượu :

Ngã túy dục miên, quân thả khứ

Nghĩa là :

Ta say ưng ý ngủ, chớ ai đến

Ngâm xong, Lý Bạch nhắm đôi mắt ngủ li bì, chẳng đề cập gì mang đến lệnh vua chúa gì hết...

Là Quy Niên thấy núm cười ngặt nghẽo, hotline năm bảy tên tùy tùng trèo lên lầu khiêng Lý Bạch xuống, bỏ lên trên yên ngựa, đỡ nhị bên, khiến cho ngựa chở trực tiếp về lầu Ngũ Phượng. Kết thúc vào báo đến vua Huyền Tôn rõ.

Vua Huyền Tôn sệt cách có thể chấp nhận được Lý Bạch được đi chiến mã thẳng vào Trầm Hương, rồi cùng rất Phi Tử lên lầu chú ý xuống thấy Lý Bạch ngồi bất tỉnh ngưỡng trên sống lưng ngựa, xiêu mặt này, vẹo mặt kia, ai phát hiện ra cũng bắt buộc tức cười.

Vào đến điện Trầm Hương, Lý Bạch nằm đồ dùng trên long khảm mắt nhắm híp, mồm chảy đầy nước dãi... đơn vị vua coi thấy hễ lòng, vội rước áo long bào vệ sinh cho người con cưng của “Nàng thơ”.

Phi Tử tâu :

— Muôn tâu, thần thiếp nghe bạn ta nói nước lạnh hoàn toàn có thể dùng giải rượu được.

Vua nghe nói liền không đúng thị vệ mang nước lạnh mang đến giải rượu mang đến Lý Bạch. Trái nhiên, vừa uống cạn ly nước, Lý Bạch tỉnh giấc rượu ngay, nôn nả quà mọp xuống khu đất tạ tội.

Nhà vua đỡ Lý Bạch dậy và nói :

— ni trẫm thuộc Phi Tử thưởng hoa, ao ước có một khúc nhạc tân kỳ, vậy cần triệu khanh đến để viết khúc ca chương thanh bình điệu.

Thấy văn phòng và công sở tứ bảo đã đặt sẵn trước mặt, Lý Bạch ngay tức thì cầm cây viết thảo ngay :

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung

Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng

Nhược phi quần ngọc tô đầu kiến,

Hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng ;

Dịch :

Mây vờn như áo, hoa như mặt

Sương đượm khá xuân, lướt bóng hoa.

Quần ngọc đầu non bởi chẳng thấy,

Cung giao tưởng tưởng trơn trăng tà...

Nhất chi hồng diểm lệ ngưng hương,

Vân vũ vu tô uổng đoạn trường.

Tá vấn Hán Cung thùy đắc từ bỏ ?

Khả lạm Phi yến ỷ tân trang !

Dịch :

Một cành hồng thắm đượm hơi hương,

Mưa gió non vu luốn đoạn trường.

Hỏi thử Hán Cung ai dám sánh ?

Khá yêu thương Phi Yến chốn Tân trang !

Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,

Tường đắc quân vương đới tiếu khan...

Giải mê thích xuân phong vô hạn hận,

Trầm hương đình bắc ỷ lan can.

Dịch :

Hương trời, sắc đẹp nước gợi vui tươi,

Tửu thích quân vương vãi hé nụ cười...

Gió thoảng hơi xuân vô hạn hận,

Trầm mùi hương đứng ngắm tựa lan can.

Lý Bạch viết xong xuôi dâng lên, Huyền Tôn coi thấy tình ý tốt trần, trong lòng phơi phới, truyền cho rằng Quy Niên theo điệu mà lại hát.

Quý Phi lạy tạ Ơn vua vẫn chiếu cố đến mình.

Huyền Tôn ói :

— không phải tạ Ơn trẫm, khanh đề nghị tạ Ơn học tập sĩ mới phải.

Quý Phi mang ve vàng bát ngọc rót đầy ly rượu, không nên cung người vợ đưa mời Lý Bạch.

Từ đó trong cung lúc nào bao gồm yến tiệc cũng mời Lý Bạch đến. Quý Phi thương mến Lý Bạch khác thường, ái tình tài tử giai nhân chớm nở cũng giống như sợi dây oan nghiệt ngàn đời ràng buộc mãi cùng với kiếp fan tài hoa.

Lẽ ra rất có thể làm đổ nước nghiêng thành đi được, tuy vậy Lý Bạch lại là fan chỉ thích gồm rượu thơ, đâu có hoài bão những mùi vẻ vang phú quý. Bên thi sĩ tài giỏi kia lạnh lùng trước mối tình thầm kín của Quý Phi. Còn Quý Phi yêu mà không được fan ta yêu lại, bực tức đến nỗi sanh ra thù oán. Sự đời là thế, chữ yêu thay đổi ra chữ oán thù không mấy hồi.

Lúc bấy giờ đồng hồ trong triều tất cả Cao Lực Sĩ là hạng rắn độc, trong lòng ấp ủ côn trùng thù cùng với Lý Bạch bắt y tháo giày thuở nọ, bắt buộc thăm dò hiểu rằng mối tình tuyệt vọng của Đào Quý Phi có thể dùng có tác dụng lợi khí mang đến hắn phun độc dược, liền thừa thời cơ ấy dèm pha rằng :

— Theo dở hơi ý của kẻ yếu này thì bố bài bình điệu của Lý Bạch lẽ ra hoàng hậu phải ân oán ghét lắm new phải, cớ sao hoàng hậu lại ngợi khen đến thế ?

Quý Phi hỏi :

— tại sao mà đơn vị ngươi lại cho rằng phải oán thù ghét ?

Cao Lực Sĩ rót nhẹ ly rượu vào gói dung dịch độc rồi nói :

— Tâu lệnh bà, câu : “Khả lạm Phi Yến ỷ tân trang” nó hàm một nghĩa châm biếm vô cùng.

Chắc vợ vua cũng rõ con gái Triệu Phi Yến thuở xưa là bậc cung phi của vua Thành Đế, được công ty vua quà chấp nhận hơn cả. Phi Yến lại không đúng mê Sích Phượng với cùng tín đồ ấy tư thông. Chẳng may vua Thành Đế biết được, phát hiện Sích Phượng ở trong tủ áo, đem giết ngay trước mặt Phi Yến. Ni Lý Bạch đem Phi Yến sánh với nương nương thì đó là một trong những lời nhạo báng khôn xiết bóng bẩy. Xin vợ vua xét k˛ !

Thuở ấy Quý Phi gồm nuôi cánh mày râu An Lộc tô làm con nuôi trong bốn cung. An Lộc tô với Quý Phi ngang tuổi nhau, rứa mà Quý Phi ngày hai bố lần thân hành rửa mặt rửa mang lại đứa “con cưng” ấy trước phương diện vua Huyền Tôn, nhưng mà vua Huyền Tôn cũng ko nói gì cả. Thật Quý Phi còn tệ hơn cô bé Phi Yến thuở trước.

Cao Lực Sĩ khéo châm ngòi, đốt lửa, gây vào lòng Quý Phi một mối hận thù cùng với Lý Bạch, nên Quý Phi tâu với Huyền Tôn rằng Lý Bạch ngạo nghễ, không giữ lễ quân vương.

Bắt đầu từ bỏ đó, những cuộc yến ẳm vào cung ko mời Lý Bạch vào nữa. Với Huyền Tôn cũng ko hỏi Lý Bạch về câu hỏi triều bao gồm nữa.

Lý Bạch cảm xúc lòng ưu thích của Huyền Tôn mỗi một khi một lạt lẽo lần, đoán biết Cao Lực Sĩ mưu hại, và Quý Phi vậy báo thù, bắt buộc nhiều lần tâu xin đi khu vực khác, tuy vậy vua Huyền Tôn cố nỗ lực ở lại.

Lý Bạch bi thảm bã, ngày càng dầm bản thân sống trong bể rượu, không thiết tha đến việc đời nữa. Cả mang lại người vk của Lý Bạch ngơi nghỉ tại Cẩm Thành là hứa phu nhơn, cũng không khi nào được Bạch tưởng đến. çi “Phòng không lặng ngắt như tờ, ngựa ai thấp thoáng lờ mờ khá sương”. Hẹn phu nhơn trông tin mòn mỏi mà lại chẳng thấy Lý Bạch đâu !

Trong các bợm rượu thân tín với Lý Bạch thời ấy là Hạ Tri Chương, Là mê say Chi, Nhữ Dương, vương Kiến, Thôi Tông Chi, tô Tấn, Trương Bậc, Tiêu Thại, thường tuyệt say sưa ngả ngớn mà bạn ta điện thoại tư vấn là “ẳm trung bát tiên”.

Một hôm giỏi trời, vua Huyền Tôn truyền đòi Lý Bạch vào cung nhằm phóng thích con “Phượng Hoàng muôn thưở” ấy về cùng với đồng nội cỏ hoa mang đến thỏa lòng ao ước.

Huyền Tôn tất cả đôi lời an ủi :

— Trẫm thấy khanh năng lực lỗi lạc, tánh tình lại thanh bạch đề xuất đem dạ quí yêu. Ni trẫm tạm mang lại khanh được vinh quy, vậy khanh có cần sản phẩm gì trẫm vẫn ban cấp cho cho.

Lý Bạch tâu :

— Hạ thần không đề xuất gì cả, kế bên một món tiền để uống rượu thôi.

Vua Huyền Tôn hạ chiếu, truyền rao mọi nơi, có thể chấp nhận được Lý Bạch cho đâu uống rượu không phải trả tiền. Số chi phí ấy sẽ vị ngân khố thanh toán.

Nhà vua lại ban thêm quà bạc, đai y và cung cấp 12 đứa tùy tùng theo hầu Lý Bạch.

Lý Bạch cúi lạy tạ Ơn cùng nghĩ rằng :

“Vì vua này trái có đôi mắt xanh kha khá vậy”.

Huyền Tôn lại thân gặm hai đóa hoa xoàn trên mũ Lý Bạch rồi truyền nội thị đỡ Bạch lên chiến mã trước ngai vàng vàng, đưa thoát ra khỏi triều môn. Đó là một ân nghĩa đặc biệt đối với các vua nước Tàu thời ấy.

Các quan gửi đón, rượu tiễn lời xin chào từ ngôi trường An mang lại mười dặm đường không dứt.

Chỉ tất cả thái sư cùng thái úy, hai tín đồ lánh mặt, ngồi bên hả hê sung sướng, khen ngợi diệu kế của bản thân mình đã khéo “tống cổ” được thương hiệu “thi sĩ cứng đầu” ra khỏi triều để dễ dàng bề thao túng.

Hạ Tri Chương và cả bợm rượu phần nhiều đưa Lý Bạch xung quanh trăm dặm, viết mang đến hơn trăm bài xích thơ tống biệt nhưng mà vẫn không cạn trọng điểm tình.

Lý Bạch đi rồi, Hạ Tri Chương cảm giác lòng mình quạnh như mất một chiếc gì không bao giờ còn kiếm tìm thấy nữa.

Có lẽ trong đời người nghệ sỹ của Lý Bạch, chỉ bao gồm Hạ Tri Chương là người yêu Bạch nhứt.

Trên con đường về, tuy Bạch cảm giác vui cùng với cỏ nội, mây ngàn, search lại các chiếc gì xa xưa vẫn mờ khuất, tuy nhiên cũng không khỏi bồi hồi, nhớ mang đến Hạ Tri Chương người bạn tâm giao, cảm nghĩa cùng nhau nhưng yêu nhau ko trọn.

Ngày kia, Lý Bạch về cho Cẩm Châu, chạm chán lại hứa hẹn phu nhơn, vợ ông xã tương mến, duyên sắt cầm lại giao hòa, nối lại tiếng bọn xưa trong tâm địa hồn thi sĩ.

Các bằng hữu xa ngay gần trên đất Thục, chiều sớm lấn la, rượu thơ túy lúy. Thật là một cảnh an nhàn.

Thế mà lại : “Nửa năm hương thơm lửa đã nồng, trượng phu thoắc đã hễ lòng tư phương”. Mang đến hay con chim trời không lúc nào chịu đậu một nơi, mặc dù nơi sẽ là nơi cảnh đẹp hoa tươi, suối ca, gió hát.

Một mau chóng tinh sương, Lý Bạch tỏ ý cùng với vợ ao ước đi phượt sơn thủy. Dù rằng Hứa phu nhơn nghe nói cũng bi đát lòng, mà lại nàng đâu chỉ là mẫu lòng son rất có thể nhốt được chủng loại chim trời cuồng vọng ấy được, đành sửa soạn cuộc chia phôi.

Lần này ra đi, Lý Bạch ko xúng xính nón cao, áo rộng lớn của chức học sĩ nữa, nhưng mà chỉ ăn mặc theo lối thư sinh, hay nói đến đúng hơn là 1 gã học trò nghèo, chỉ mang theo một thằng đồng tử con con cùng cỡi một con ngựa ôm ốm, và như vậy cũng đã phú quý chán rồi.

Một hôm, Lý Bạch đi mang đến huyện Hoa Ñm. Tiếng đồn quan tiền huyền này là một trong những vị quan tham ô nhũng lạm, mối nước, hại dân. Lý Bạch định ý “sửa lưng” tên quan liêu chức mục nát ấy.

Bạch mang đến trước huyện, cho con ngữa đi trực tiếp vào cổng, đánh ba hồi trống làm như lừng chừng huyện quan đã xét câu hỏi nơi công đường.

Huyện quan liêu nghe có tiếng trống đổ hối hả thất gớm tưởng là giặc đến, dớn dác ao ước tìm mặt đường tẩu thoát. Sau hiểu ra giận lắm, sai bộ đội lệ xuống lôi cổ Lý Bạch lên công đường hạch hỏi.

Lý Bạch mang say, không đáp. Quan thị trấn truyền rước tống cổ thương hiệu bợm rượu ấy vào lao để chờ truy cứu.

Khi Lý Bạch vào lao được một dịp thì thấy một tên bộ đội lệ với mực, giấy mang đến vất vào mặt bảo đề nghị cung khai ngọn nguồn câu chuyện, còn nếu như không thì tiến công chết.

Lý Bạch mỉm cười, cầm bút viết một hồi :

“Ta là Lý Bạch, quê nghỉ ngơi Cẩm Châu, nhỏ tuổi, rộng lớn văn chương vung bút giết chủng loại nịnh, trường An gọi chén bát tiên, Trúc Khê xưng Lục Dật; thảo chiếu trừ Phiên quốc, Điện ngọc tự do vào uống rượu nhưng giải trí, Kim loan khu vực nghỉ ngơi, canh nóng có vua khuấy, dãi chảy áo vua lau, Dương thái sư mài mực, Cao thái úy tháo giày. Trước sân dragon Hoàng Đế còn mang lại ta cỡi ngựa, huống chi tại thị xã Hoa Ñm những ngươi lại buộc ta không được cỡi lừa ư ?”

Viên chủ ngục xem dứt lời cung, bản thân mẩy rụng rời, bộ hạ run lập cập, cấp vã quỳ xuống tạ tội.

Lý Bạch nói :

— Việc này sẽ không can hệ gì mang đến nhà ngươi đâu. Bên ngươi hãy mau đến công mặt đường nói đến quan huyện biết rằng ta vâng chỉ bệ hạ đến trên đây để tra xét tội hà lạm của hắn, sao hắn lại dám bắt ta hạ lao tù ?

Viên nhà ngục cấp vã với tờ cung khai mang lại trình lên tri huyện và thuật lại hồ hết lời Lý Bạch vừa nói.

Tri huyện thất đảm nắm tay tên công ty ngục chạy thẳng mang lại lao xá, bắt từ bên phía ngoài lạy vào, rên rẩm xin Lý Bạch dung tha đến đứa ngây ngô hèn.

Các phủ huyện quanh vùng nghe tin lập tức cho nơi chào đón Học sĩ và mời học sĩ thăng thính con đường để xin phần nhiều lời chỉ giáo.

Lý Bạch đem lời liêm chánh răn dạy hầu hết người, ai nấy đều vui vẻ nghe theo.

Từ đấy Lý Bạch đi mang lại đâu, các tham quan, ô lại nể mặt không dám hành hạ dân lành như trước nữa.

Kế một thời gian sau đó An Lộc đánh — người con nuôi của Quý Phi — nổi loạn, tụ tập một trong những cường đố cướp bóc tách Trường An. Vua Huyền Tôn bắt buộc bỏ đế đô chạy vào đất Thục, giết thái sư Dương Quốc Trung trước mặt tía quân, và thắt cổ Quý Phi tại đụn Mã Ngôi; mặc dầu những giòng lệ chảy mong long bào, ông vua nhiều tình kia cũng cần buộc lòng kết thúc bỏ lời thề trong tối thất tịch “tại thiên nguyện tác ganh dự điểu, tại địa nguyện vi liên là chí” : “Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới khu đất nguyện làm cho cây ngay thức thì cành”.

Khúc ngôi trường hận của Huyền Tôn đã làm được nói lên vào lời văn thiết tha ảm đạm của đơn vị thi sĩ áo xanh “Giang Châu bốn Mã” với nỗi hận lòng gửi gắm niềm riêng.

Lý Bạch khi ấy tránh loạn ẩn tại Lư Sơn. Vĩnh vương Lân bây giờ lại làm cho Tiết độ sứ quản ngại thủ cả vùng đông phái nam nước Tàu.

Vì thấy Huyền Tôn rời bỏ kinh đô, trần giới đại loạn, nên ý cũng muốn “thừa cơ một thưở” bèn sai sứ giả cho triệu Lý Bạch về bảo quản trong quân nhằm bàn việc “đại kế”.

Chẳng bao lâu đàn ông của Huyền Tôn là Túc tôn lên ngôi kế vị, phong Quách Tử Nghi làm cho nguyên soái thống lãnh đại lịnh. Túc Tôn nghe Vĩnh vương Lân gồm ý tạo phản bèn xuống chiếu không đúng Quách Tử Nghi mang lại vấn tội.

Khi ấy nội bộ của An Lộc sơn bị nổi loạn : An Lộc đánh bị đứa nam nhi giết đi nhằm tiếm ngôi rồi chẳng bao lâu, đứa đàn ông của An Lộc đánh lại bị một tên cận thần làm phản phúc giết đi để chiếm quyền; bởi vì đó, chỉ trong một thời hạn ngắn đàn loạn quân này chảy rã, với nhà Đường thu lại được cả nhì tỉnh.

Được khoan thai tay, Quách Tử Nghi đem quân đánh Vĩnh vương Lân. Tên bội phản phúc này bị cô thế vứt trốn, bị một thương hiệu quân canh bắt được giải đến viên môn.

Còn Lý Bạch thì gặp gỡ lại được Quách Tử Nghi, gửi Lý Bạch về triều tâu cùng vua Túc Tôn, nói rõ kỹ năng lỗi lạc của Lý Bạch và xin Túc kính trọng dụng.

Túc Tôn tức tốc xuống chiếu phong mang đến Lý Bạch có tác dụng Tã thập di, nhưng lại Lý Bạch một mực khước từ không nhận.

Từ đó, Lý Bạch một thuyền một lá, thửng cúng sớm kho bãi chiều gành, rồi đến Kim Lăng, kêu than cho phần đông sự truất phế hưng cốt truyện không kết thúc :

“Trùng thu viễn cận thiên quan chủng, hòa test cao đê lục đại cung”.

Trong óc đơn vị thơ say ấy bao hàm mối cảm hoài gì trong nỗ lực sự ?

Một đêm, khi thả thuyền cho ven sông Thái Thạch, trăng tỏ sao thưa gió hòa nhè nhẹ, đá quý trăng lơ lửng trên không như gieo vào lòng fan một mối vô tư, xóa nhòa những chiếc gì còn nặng trĩu vấn vương trong trần tục, Lý Bạch đắm mình trong quang cảnh ấy, ngồi trầm lặng nơi đầu thuyền, uống rượu, uống cả vừng trăng, “rượu say, say cả vừng trăng nhẹ hiền”.

Vừng trăng rung rinh lòng nước, rung rinh trong trái tim chén, thật thấm vào tiềm thức siêu thần, Lý Bạch thấy mỗi sợi tóc mình trở thành một vành trăng ngời ngợi sáng... Trong phút mê ly, Lý Bạch nhảy xuống chiếc sông, ôm miếng trăng rung rinh chảy vở... để trở về địa điểm cảnh tiên bồng...

Thôi chũm là không còn một đời tài tình trên trằn tục.

Bạch ra đi... đi mãi không bao giờ còn quay trở lại với hứa hẹn phu nhơn nữa.

Từ đấy hẹn phu nhơn thơ thẩn với gió mau chóng mây chiều, ôm nửa vầng trăng vạn thuở mà nằm mơ trong cơn mơ hồn...