File:ly dynasty coins, ly cao tong, 1176

     
1173Lý Cao Tông được xuất hiện
118613 tuổi Lý Cao Tông được bên Tống phong "An phái mạnh quốc vương"
1210 37 tuổi Lý Cao Tông mất

Lý Cao Tông là vị vua thứ bảy của nhà Lý, cai trị từ năm 1176 đến năm 1210. Ông tên thật là Lý Long Trát tốt Lý Long Cán, sinh ngày 06 tháng 07 năm 1173 nhằm mục đích ngày 25-05 Quý Tỵ (1173) tại đế đô Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam. Ông là bé thứ 6 Lý Anh Tông (1138-1175) và hoàng hậu Đỗ Thụy Châu. Khi bắt đầu lên 3 tuổi sẽ được chuyển lên ngôi. Vua cha Anh Tông truất ngôi con cả là Long Xưởng cùng phong ông là hoàng thái tử, ủy thác cho Tô Hiến Thành giúp đỡ.

Sau khi Anh Tông mất Chiêu Linh Thái hậu mong lập con cả của mình là Long Xưởng lên ngôi vua. Bà đem vàng bội bạc đút lót cho vk Tô Hiến Thành, mà lại Tô Hiến Thành nhất quyết không nghe cứ theo di chiếu lập Long Cán lên làm vua, hiệu là Lý Cao Tông. Lớn lên cao Tông chơi bời vô độ, chính sự hình pháp ko rõ ràng, giặc cướp nổi lên như ong, đói yếu liên miên, cơ nghiệp đơn vị Lý từ kia suy đồi. Năm Bính Thìn (1208) tất cả loạn Quách Bốc, vua Cao Tông đem gia quyến chạy lên vùng Tam Nông (Vĩnh Phú). Thái tử Sảm theo sơn Trung tự chạy về Hải ấp (làng giữ Xá, Hưng Hà, Thái Bình) vào sinh sống nhà ông nai lưng Lý làm cho nghề tấn công cá. Thấy đàn bà Trần Lý là è Thị Dung đáng yêu thì mang làm vk rồi phong mang đến Trần Lý tước Minh Tự, phong mang đến Tô Trung Tự, cậu ruột của trằn Thị Dung chức Điện tiền chỉ huy sứ. Anh em nhà Trần: è Thừa, è cổ Tự Khánh, è Thủ Độ chiêu mộ quân giúp Thái tử Sảm phục sinh kinh đô Thăng Long rồi lên Tam Nông rước Cao Tông về ghê đô. Ngày 28 Nhâm Ngọ, năm Canh Ngọ (tức 15 mon 11 năm 1210), Cao Tông mất sống cung Thánh Thọ, ủy thác mang đến Đỗ Kính Tu việc triều đình. Cao Tông lâu 38 tuổi.


vi.wikipedia.orgwww.quan8.hochiminhcity.gov.vnkienthuc.net.vnmaxreading.combaotanglichsu.vnwww.lichsuvietnam.vnwww.sachvanhoctonghop.comvinhanonline.com

Trần Thủ Độ (1194 -1264)

Trần Thủ Độ là thái sư đầu triều nhà Trần, người dân có công sáng sủa lập và là người thực tế nắm quyền lãnh đạo nước nhà những năm đầu triều Trần, khoảng gần 40 năm, trường đoản cú 1226 cho 1264. è Thủ Độ sinh tại làng giữ Xá, thị xã Hưng Hà,...

Bạn đang xem: File:ly dynasty coins, ly cao tong, 1176


*

Lý Anh Tông (1136 -1175)

Lý Anh Tông là vị vua sản phẩm công nghệ sáu ở trong phòng Lý trong lịch sử Việt Nam, cai trị từ năm 1138 cho tới năm 1175. Ông tên thật là Lý Thiên Tộ, sinh tháng tư năm Bính Thìn (1136), tại kinh thành Thăng Long (Hà Nội, Việt Nam), là nhỏ trai...


*

Lý Cao Tông (1173 -1210)

Lý Cao Tông là vị vua đồ vật bảy ở trong nhà Lý, cai trị từ thời điểm năm 1176 mang đến năm 1210. Ông tên thật là Lý Long Trát hay Lý Long Cán, sinh ngày thứ 6 tháng 07 năm 1173 nhằm mục đích ngày 25-05 Quý Tỵ (1173) tại kinh kì Thăng Long, Hà Nội,...

Xem thêm: Những Hồ Nước Đẹp Nhất Thế Giới, 10 Hồ Nước Đẹp Lung Linh Trên Thế Giới


*

Lý Huệ Tông (1194 -1226)

Lý Huệ Tông là vị vua thứ tám của nhà Lý, cai trị từ năm 1211 mang lại năm 1224. Ông tên thật là Lý Sảm tốt Lý Hạo Sảm, sinh tại kinh kì Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam. Lý Sảm là bé trưởng của Lý Cao Tông, người mẹ là...


*

Trần tự Khánh (1175 -1223)

Trần tự Khánh là bé Trần Lý, em ruột trần Thừa-người sau người về sau trở thành thượng hoàng đầu tiên trong phòng Trần. Ông là fan Tam Đường, đậy Long Hưng, thức giấc Thái Bình, Việt Nam. Ông là tướng công ty Lý, là người dân có công đặt nới bắt đầu cho...


Tô Hiến Thành (1102 -1179)

Tô Hiến Thành, hiệu là Phi Diên sinh ngày 22 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ (1102), tín đồ làng Hạ Mỗ, thị trấn Ô Diên (thôn Hạ Mỗ, làng Hồng Thái, thị xã Đan Phượng, Hà Tây cũ) làm cho quan tới chức Thái úy đời vua Lý Anh Tông. Ông là bậc trung...