Lưu bang hạng vũ

     

Lịch sử china ghi chép lại sau khoản thời gian Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa, nhân dân những nơi rầm rộ vực lên giết quan liêu lại, tận hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Ko bao thọ làn sóng nổi lên của nông dân dâng trên vượt nửa nước Trung Hoa.

Bạn đang xem: Lưu bang hạng vũ

Trần chiến hạ điều binh khiển tướng đi ứng cứu cho các cuộc khởi nghĩa mọi nơi. Họ tấn công đâu chiến thắng đó, giành được không ít đất đai. Nhưng vày chiến đường dài, hiệu lệnh không thống độc nhất vô nhị nên gồm nơi bị quí tộc cũ của sáu 11 cầu chiếm mất. Sau khoản thời gian khởi nghĩa nổ ra không đầy ba tháng, ờ những nước Triệu, Tề, Yên, Ngụy đã bao gồm nhiều người giương ngọn cờ khôi phục sáu nước, từ lập làm vương.


Trần thắng phái cánh quân của Chu Văn tiến công về phía Tây, nhanh lẹ tiến vào quan tiền Trung (tức vùng từ bỏ Hàm cốc quan về phía Tây) mang đến gần thủ đô Hàm Dương. Tần Nhị thế hoang mang lo sợ, vội vàng phái đại tướng tá Chương Hàm thu thập dân phu và phạm nhân đang làm cho lao dịch ờ Ly Sơn, biên chế thành đội ngũ, phản nghịch công lại nghĩa quân. Bọn quí tộc cũ trên sáu nước tự chiếm lĩnh địa phận của mình, không hề tiếp viện mang lại nghĩa quân. Cánh quân của Chu Văn đề nghị tác chiến solo độc, cuối cùng thất bại. Ngô Quảng bị kẻ bội phản giết hại sinh hoạt Huỳnh Dương. Tới tháng thiết bị sáu từ khi khởi nghĩa bắt đầu, è Thắng cũng trở thành kẻ bội phản bội giết trên đường lui quân.

Tuy è cổ Thắng, Ngô Quảng mất, những ngọn lửa chống Tấn do họ team lên vẫn lan rộng ra khắp nơi. Tại quận Cối kê ở khu vực miền nam (trị Sở này sinh sống Tô Châu, Giang Tô), thanh cố quân khởi nghĩa rất lớn.

Người lãnh đạo nghĩa quân ở Cối Kê là Hạng Lương cùng với cháu là Hạng Vũ. Hạng Lương là con của Hạng Yên đại tướng mạo nước Sở trước kia. Khi Sở bị đại tướng Vương Tiễn của Tần tiêu diệt, thì Hạng Yên thua tự sát. Hạng Lương vẫn muốn phục sinh nước Sở. Cháu Hạng Lương là Hạng Vũ. Một tín đồ to to và khôn cùng thông minh. Hạng Lương thân dạy dỗ Hạng Vũ học tập chữ nhưng chỉ học tập mấy ngày, Hạng Vũ không thích học nữa. Hang Lương lại dạy Hạng Vũ học múa kiếm, dẫu vậy sau một thời gian, Hạng Vũ cũng bỏ.

Thấy Hạng Lương rất giận. Hạng Vũ bình thản giải thích “Học chữ thì có công dụng gì? Biết chữ, chẳng qua chỉ để viết cái brand name mình. Còn học kiếm, dù có giỏi, cũng chỉ để đánh được mấy người, không có gì tởm gớm. Đã học, thì đề nghị học cái gì đối phó được hàng ngàn người”

Hạng Lương thấy khẩu khí Hạng Vũ như thế, liền đem binh thư bởi tổ tiên truyền lại dạy mang đến Hạng Vu. Hạng Vũ chỉ nghe qua là hiểu, nhưng chỉ thay đại ý không chịu đi sâu vào chi tiết.

Hạng Lương vốn là bạn ở Hạ Tưởng (này làm việc Tây nam Túc Thiên Giang Tô), vì có thù oán với người khác nên tránh mang lại Ngô Trung thuộc quận Cối Kê. Thanh niên ở Ngô Trung thấy Hạng Lương tài kiêm văn võ đều rất khâm phục, tôn là đại ca. Hạng Lương liền dạy họ học binh pháp, luyện võ nghệ.

*

Khi nghe tin Trần thắng khởi nghĩa, họ thấy cơ hội đã đến, liên nổi lên làm thịt quận thú Cối Kê, chiếm lấy quận. Chỉ trong mấy ngày, đã tổ chức triển khai được một nhóm ngũ có tám nghìn người. Vì đại đa phần trong đó đều là người địa phương, nên người ta gọi là “tử đệ binh” (quân nhỏ em). Hạng Lương, Hạng Vũ dẫn tám nghìn “tử đệ binh” quá sông, nhanh chóng chiếm được quận Quảng Lăng (trị Sở này là tp Dương Châu Giang Tô), tiếp nối lại liên tục vượt Hoài Hà, tiến quân lên phía Bắc. Trên đường tiến quân, có tương đối nhiều cánh quân xin sáp nhập tình nguyện đứng bên dưới sự chỉ huy của Hạng Lương.

Năm sau, lại sở hữu cánh quân rộng một trăm người do Lưu Bang chỉ huy, đi theo Hạng Lương.

Xem thêm: Top 10++ Tour Du Lịch Hà Nội Sapa 2 Ngày 1 Đêm Giá Rẻ Chỉ 1350K Khởi Hành

Lưu Bang vốn là tín đồ huyện Bái (nay là thị xã Bái Giang Tô), đã làm cho chức đình trưởng (triều Tần quí mười dặm là một trong những đình. Đình trưởng là chức quan nhỏ tuổi cai tri trong phạm vi 10 dặm) bên dưới triều Tần. Một lần. Quan liêu trên không đúng ông ta dẫn dân phu mang lại Ly Sơn làm lao dịch. Bên trên đường từng ngày lại có mấy dân phu bỏ trốn, giữ Bang không thể ngăn trở được, nếu cứ tiếp tục như thế thì đến Ly Sơn, lưu Bang không còn năm mon nào new được về quê quán. Bây giờ, ta tha các anh ra, những anh tự đi tìm đường sinh sống đi”. Mọi dân phu rất nhiều cảm rượu cồn rơi nước mắt, nói: “Thế còn ngài, ngài vẫn làm cố nào?”. Lưu lại Bang nói: “Ta cũng quan yếu trở về được. Thời thì vẫn trốn đến một ở đâu đó vậy”.

Lúc đó bao gồm hơn mười dân phu tình nguyện theo Lưu Bang. Bọn họ đi đến núi mang Đãng, ẩn núp ở đó. Qua mấy ngày, đang tập vừa lòng được rộng một trăm con người ở thị trấn Bái có một tín đồ làm văn thư là Tiêu Hà cùng một bạn coi lao tù là Tào Tham, biết lưu giữ Bang là tín đồ nghĩa khí cần rất tán thành và ngầm giao thiệp với ông.

Đến khi Trần chiến thắng nổi lên chiếm lĩnh được huyện Trần, Tiêu Hà và dân chúng trong thị trấn Bái liền giết thịt chết quan huyện và phái tín đồ đến núi với Đãng mời Lưu Bang về, xin ông đi đầu huyện Bái. Mọi tín đồ gọi ông ta là Bái Công.

Lưu Bang cất binh ờ thị xã Bái, chiêu tập được vài ba nghìn người, liền đánh chiếm quê hương của chính mình là Phong Hương.

Sau đó, ông ta dẫn quân xâm chiếm các huyện thành khác, không ngờ số quân ờ Phong mùi hương làm phản. Lưu lại Bang nghe tin, mong mỏi về chiếm phần lại Phong Hương, nhưng không đủ quân, đành mang đến nơi khác mượn quân.

Đến giữ Thành (này ờ đông nam huyện Bái, Giang Tô) thì vừa chạm chán Trương Lương dẫn rộng một trăm người đi tìm kiếm quân khời nghĩa. Hai người gặp nhau, bàn bạc, thấy trong số quân khởi nghĩa trong vùng, chỉ gồm Hạng Lương là có thanh thế lớn nhất, liền đưa ra quyết định đến theo Hạng Lương.

Hạng Lương thấy giữ Bang cĩũg là một nhân tài. liền cung cấp cho một vài người ngựa để về chiếm phần lại Phong Hương. Tự đó, giữ Bang, Trương Lương hồ hết trở thành bộ hạ của Hạng Lương.

Sau khi các lãnh tụ khởi nghĩa chủ yếu là Trần Thắng, Ngô Quảng mất đi, quyền lãnh đạo các nơi rơi vào tay những quí tộc cũ của sáu nước. Họ giành giật đất đai của nhau, tạo ra tình cố kỉnh chia năm sẻ bảy. Đại tướng Chương Hàm và tại sao của Tần toàn nhân cơ hội đó nhằm lần lượt diệt từng lực lượng một. Trước tình trạng khẩn cấp cho đó, Hạng Lương mở một hội nghị ở máu Thành, quyết trọng tâm chỉnh đốn Lại lực lượng khởi nghĩa. Để bao gồm danh nghĩa chính đáng, Hạng Lương nghe theo lời mưu sĩ Phạm Tăng, tìm người cháu (tên là Tâm) của Sở Hoài vương đang cảm thấy trong dân gian, lặp có tác dụng Sở Vương. Vì fan nước Sở vốn thương Sở Hoài Vương bởi bị lừa nên phải chết ở Tần buộc phải đều đi theo. Để tăng thêm sức hiệu triệu, bạn ta lại tôn xưng vua mới của Sở là Sở Hoài Vương.