Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 14/2012/QH13

Hà Nội, ngày đôi mươi tháng 6 năm 2012

LUẬT

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòaxã hội nhà nghĩa vn năm 1992 đã làm được sửa đổi, bổ sung một số điều theoNghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật phổ biến,giáo dục pháp luật.

Bạn đang xem: Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Luật này nguyên lý quyền đượcthông tin về pháp luật và trọng trách tìm hiểu, học tập tập luật pháp của công dân;nội dung, vẻ ngoài phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật; trọng trách của cơ quan, tổchức, cá thể có thẩm quyền và các điều kiện đảm bảo cho công tác làm việc phổ biến,giáo dục pháp luật.

Điều 2. Quyềnđược tin tức về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của côngdân

1. Công dân tất cả quyền được thôngtin về quy định và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, tiếp thu kiến thức pháp luật.

2. Công ty nước bảo đảm, sản xuất điều kiệncho công dân tiến hành quyền được tin tức về pháp luật.

Điều 3.Chính sách của phòng nước về phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật

1. Phổ biến, giáo dục quy định làtrách nhiệm của tổng thể hệ thống bao gồm trị, trong những số ấy Nhà nước giữ lại vai trò nòngcốt.

2. đơn vị nước đảm bảo nguồn lực cầnthiết cho công tác làm việc phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật.

3. Tiến hành xã hội hóa công tácphổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp góptích rất trong công tác làm việc phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật.

4. Giáo dục pháp luật trong cáccơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân được đan xen trong chương trìnhgiáo dục của những cấp học tập và trình độ đào tạo; là 1 trong nội dung vào chươngtrình giáo dục và đào tạo trung học cơ sở, trung học tập phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáodục đại học.

Điều 4. Xóm hộihóa công tác làm việc phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật

Nhà nước khuyến khích cùng cóchính sách hỗ trợ, tạo ra điều kiện so với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cánhân tham gia triển khai phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật; huy động những nguồn lực xãhội góp phần cho công tác phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật.

Căn cứ tình hình kinh tế - xóm hộicủa từng thời kỳ, chính phủ nước nhà quy định núm thể chế độ hỗ trợ đối với cơ quan,tổ chức, doanh nghiệp, cá thể tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 5. Cácnguyên tắc phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật

1. Bao gồm xác, đầy đủ, rõ ràng, dễhiểu, thiết thực.

2. Kịp thời, thường xuyên xuyên, tất cả trọngtâm, trọng điểm.

3. Đa dạng các vẻ ngoài phổ biến,giáo dục pháp luật, tương xứng với nhu cầu, lứa tuổi, chuyên môn của đối tượng người sử dụng đượcphổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống, phong tục, tập quán giỏi đẹp củadân tộc.

4. Gắn thêm với việc thi hành pháp luật,thực hiện nhiệm vụ phát triển tài chính - buôn bản hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh củađất nước, của địa phương với đời sống hàng ngày của fan dân.

5. Phối hợp nghiêm ngặt giữa cơquan, tổ chức, gia đình và thôn hội.

Điều 6. Quảnlý công ty nước về phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật

1. Nội dung quản lý nhà nước vềphổ biến, giáo dục điều khoản bao gồm:

a) Xây dựng, ban hành văn bảnquy phi pháp luật, chương trình, chiến lược về phổ biến, giáo dục pháp luật;

b) Chỉ đạo, khuyên bảo và tổ chứcthực hiện công tác làm việc phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật;

c) Bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức pháp luật,nghiệp vụ phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật;

d) xây dừng và cai quản cơ sở dữliệu quốc gia về pháp luật;

đ) Thống kê, tổng kết về phổ biến,giáo dục pháp luật;

e) Thanhtra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm luật trong phổ biến,giáo dục pháp luật;

g) hòa hợp tác nước ngoài về phổ biến,giáo dục pháp luật.

2. Cơ quan cai quản nhà nước vềphổ biến, giáo dục điều khoản bao gồm:

a) chính phủ thống độc nhất quản lýnhà nước về phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật;

b) cỗ Tưpháp chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện làm chủ nhà nước về phổ biến,giáo dục pháp luật; công ty trì xây dựng, trình Thủ tướng chính phủ phát hành chươngtrình, chiến lược dài hạn, trung hạn về phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật; chủ trì xâydựng các đại lý dữ liệu non sông về pháp luật;

c) Bộ, cơ sở ngang cỗ trong phạmvi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình có trọng trách phối phù hợp với Bộ tư pháp thực hiệnquản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật;

d) Uỷ ban nhân dân các cấp cótrách nhiệm thực hiện cai quản nhà nước về phổ biến, giáo dục lao lý tại địaphương.

Điều 7. Hộiđồng kết hợp phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật

1. Hội đồng phối kết hợp phổ biến,giáo dục điều khoản được thành lập ở trung ương, tỉnh, thành phố trực trực thuộc trungương, huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh, là cơ quan tư vấn cho thiết yếu phủ,Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác làm việc phổ biến, giáodục pháp luật và kêu gọi nguồn lực cho công tác làm việc phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật.

2. Cơ quan sở tại Hội đồngphối đúng theo phổ biến, giáo dục luật pháp của cơ quan chính phủ là bộ Tư pháp, của Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh là Sở tứ pháp, của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện là phòng Tưpháp.

3. Thủ tướngChính đậy quy định cụ thể về thành phần với nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồngphối đúng theo phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật.

Điều 8. NgàyPháp pháp luật nước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam

Ngày 09 mon 11 hằng năm làNgày pháp luật nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam. Ngày điều khoản được tổchức nhằm mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luậtcho mọi bạn trong làng mạc hội.

Chính che quy định chi tiết Điềunày.

Điều 9. Cáchành vi bị cấm

1. Truyền đạt sai lệch, phê phánnội dung pháp luật được phổ biến; không hỗ trợ thông tin, tài liệu theo quy địnhcủa pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu tất cả nội dung không đúng sự thật, trái phápluật, trái đạo đức nghề nghiệp xã hội, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

2. Lợi dụng phổ biến, giáo dụcpháp lao lý để xuyên tạc nhà trương, mặt đường lối của Đảng, pháp luật của phòng nước;tuyên truyền cơ chế thù địch, gây chia rẽ khối đại liên minh toàn dân tộc;xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức,cá nhân.

3. Cản trở việc thực hiện quyềnđược thông tin, tìm kiếm hiểu, học tập điều khoản của công dân, hoạt động phổ biến,giáo dục điều khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Tận dụng việc thực hiện quyềnđược thông tin, tra cứu hiểu, học tập tập quy định để gây cản trở đến vận động bìnhthường của cơ quan, tổ chức, cá nhân, khiến mất đơn chiếc tự, an toàn xã hội.

Chương II

NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔBIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Mục 1. NỘIDUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT thông thường CHO CÔNG DÂN

Điều 10. Nộidung phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật

1. Khí cụ của Hiến pháp và vănbản quy phi pháp luật, trung tâm là những quy định của quy định về dân sự, hìnhsự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệmôi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền vànghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền lợi và trách nhiệm của phòng ban nhà nước,cán bộ, công chức, các văn bản quy phi pháp luật bắt đầu được ban hành.

2. Các điều ước nước ngoài mà nướcCộng hòa làng hội chủ nghĩa việt nam là thành viên, những thỏa thuận quốc tế.

3. Ý thức tôn trọng cùng chấp hànhpháp luật; ý thức bảo đảm an toàn pháp luật; lợi ích của bài toán chấp hành pháp luật; gươngngười tốt, việc xuất sắc trong tiến hành pháp luật.

Điều 11.Hình thức phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật

1. Họp báo, thông cáo báo chí.

2. Phổ biến điều khoản trực tiếp;tư vấn, phía dẫn khám phá pháp luật; hỗ trợ thông tin, tài phương pháp luật.

3. Thông qua các phương tiệnthông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động;đăng download trên Công báo; đăng sở hữu thông tin quy định trên trang tin tức điệntử; niêm yết trên trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, quần thể dân cư.

4. Tổ chức triển khai thi mày mò pháp luật.

5. Trải qua công tác xét xử, xửlý vi phạm luật hành chính, vận động tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố giác củacông dân và hoạt động khác của các cơ quan liêu trong cỗ máy nhà nước; thông qua hoạtđộng hỗ trợ pháp lý, hòa giải sinh hoạt cơ sở.

6. Chèn ghép trong vận động vănhóa, văn nghệ, ngơi nghỉ của tổ chức chính trị và những đoàn thể, câu lạc bộ, tủsách luật pháp và các thiết chế văn hóa khác sống cơ sở.

7. Thông qua chương trình giáo dụcpháp luật trong những cơ sở giáo dục của khối hệ thống giáo dục quốc dân.

8. Các hình thức phổ biến, giáodục lao lý khác tương xứng với từng đối tượng rõ ràng mà các cơ quan, tổ chức,cá nhân gồm thẩm quyền hoàn toàn có thể áp dụng để bảo đảm an toàn cho công tác làm việc phổ biến, giáo dụcpháp luật mang đến hiệu quả.

Điều 12. Họpbáo, thông cáo báo mạng về văn bản quy bất hợp pháp luật

1. Văn phòng chủ tịch nước công ty trìphối phù hợp với Văn chống Quốc hội, cơ quan công ty trì soạn thảo tổ chức họp báo vàra thông cáo báo chí truyền thông về luật, pháp lệnh, nghị quyết chứa đựng quy phạm pháp luậtcủa Quốc hội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội sau thời điểm Chủ tịch nước ký lệnh công bố.

2. Hằngtháng, cỗ Tư pháp chủ trì phối phù hợp với Văn phòng cơ quan chính phủ và cơ quan chủ trìsoạn thảo ra thông cáo báo mạng về văn phiên bản quy bất hợp pháp luật do chủ yếu phủ, Thủtướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ ban hành.

3. Văn bản của thông cáo báochí nêu rõ sự bắt buộc thiết, mục đích ban hành và nội dung đa phần của văn bạn dạng quyphạm pháp luật.

Điều 13.Đăng tải thông tin quy định trên trang thông tin điện tử

1. Các thông tin pháp luật sauđây buộc phải được đăng cài trên trang tin tức điện tử của bộ, cơ sở ngang bộ,cơ quan thuộc bao gồm phủ, tandtc nhân dân buổi tối cao, Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tốicao, truy thuế kiểm toán Nhà nước, Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc vn và cơ quantrung ương của tổ chức chính trị - làng hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng. # cấptỉnh:

a) Văn phiên bản quy phi pháp luậtliên quan cho lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức;

b) Văn bản quy bất hợp pháp luật docơ quan ban hành hoặc bởi cơ quan, tổ chức phối kết hợp ban hành;

c) những thủ tục hành thiết yếu liênquan trực kế tiếp người dân, công ty thuộc trọng trách của cơ quan, tổ chức;

d) Dự thảo văn bạn dạng quy phạm phápluật được chào làng để lấy chủ ý theo phép tắc của pháp luật.

2. Ngoài các thông tin quy địnhtại khoản 1 Điều này, khuyến khích các cơ quan, tổ chức triển khai đăng download trên trangthông tin điện tử những thông tin khác về hoạt động xây dựng và tiến hành pháp luật,hỏi - đáp pháp luật cần thiết cho bạn dân.

Điều 14. Phổbiến, giáo dục quy định trên những phương tiện tin tức đại chúng

Đài truyền họa Việt Nam, Đài Tiếngnói Việt Nam, Thông tấn thôn Việt Nam, Báo Nhân dân, báo của các cơ quan lại bảo vệpháp luật, báo và đài phát thanh, đài truyền hình cấp tỉnh xây đắp chươngtrình, chuyên trang, phân mục về pháp luật; đa dạng và phong phú hóa các hình thức phổ biến,giáo dục pháp luật để thịnh hành các biện pháp của pháp luật, tình trạng thi hànhpháp hiện tượng và các thông tin khác về pháp luật.

Điều 15. Tưvấn, phía dẫn khám phá pháp luật, cung cấp thông tin, tài phương pháp luật

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhânđang xem xét, xử lý vụ bài toán của công dân có nhiệm vụ giải thích, cung cấpcác cách thức của pháp luật có tương quan trực sau đó vụ vấn đề đang giải quyếthoặc lý giải tìm kiếm, tra cứu vãn trên cơ sở dữ liệu đất nước về lao lý khicông dân đó bao gồm yêu cầu.

2. Nhà nước có chính sách khuyếnkhích tổ chức support pháp luật, những tổ chức dịch vụ pháp luật khác, cơ sở đào tạovà cơ sở nghiên cứu và phân tích chuyên ngành luật triển khai việc bốn vấn, gợi ý tìm hiểupháp luật, cung ứng thông tin, tài liệu quy định miễn tổn phí cho nhân dân.

Điều 16. Phổbiến, giáo dục luật pháp thông qua công tác làm việc xét xử, xử lý vi phạm hành chính,hoạt cồn tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo

1. Toàn án nhân dân tối cao nhân dân những cấp thôngqua công tác làm việc xét xử trên trụ sở, lựa chọn các vụ án tương thích có tính giáo dụccao để tổ chức triển khai xét xử giữ động nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho những người thamdự phiên tòa xét xử và nhân dân.

2. Phòng ban nhà nước có thẩm quyềnthông qua việc xử lý vi phạm luật hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, tổ chức đối thoại với người dân để phối hợp phổ biến, giáo dụcpháp luật.

Mục 2. NỘIDUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT đến MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ

Điều 17. Phổbiến, giáo dục pháp luật cho người dân làm việc vùng dân tộc bản địa thiểu số, miền núi, vùngsâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - thôn hộiđặc biệt khó khăn và ngư dân

1. Việc phổ biến, giáo dục và đào tạo phápluật cho người dân sống vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biêngiới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện tài chính - xã hội quan trọng đặc biệt khó khănvà ngư dân địa thế căn cứ vào điểm lưu ý của từng đối tượng người dùng mà tập trung vào những quy địnhpháp cơ chế về dân tộc, tôn giáo, nhiệm vụ tham gia bảo vệ, duy trì gìn an ninh,quốc phòng, biên giới, chủ quyền quốc gia, biển, đảo, tài nguyên, khoáng sản vàcác lĩnh vực lao lý khác nối liền với đời sống, thêm vào của người dân.

2. Vận động phổ biến, giáo dụcpháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa,biên giới, ven biển, hải đảo, vùng bao gồm điều kiện tài chính - làng hội quan trọng đặc biệt khókhăn với ngư dân được chú trọng thực hiện thông qua hòa giải sinh sống cơ sở, trợ giúppháp lý lưu giữ động; support pháp luật, cung ứng miễn giá tiền thông tin, tư liệu phápluật bằng tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; gắn ghép phổ biến, giáodục điều khoản trong các vận động văn hóa truyền thống.

3. Công ty nước có chính sách đào tạo,bồi dưỡng, hỗ trợ người làm công tác làm việc phổ biến, giáo dục pháp luật, già làng,trưởng bản, người dân có uy tín trong xã hội các dân tộc thiểu số tham gia phổbiến, giáo dục luật pháp tại địa phương; tạo đk để những tổ chức, cá nhânthực hiện hoạt động tình nguyện phổ biến, giáo dục pháp luật cho những người dân ởvùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo,vùng bao gồm điều kiện kinh tế - thôn hội quan trọng đặc biệt khó khăn cùng ngư dân.

4. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chứcphổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật cho tất cả những người dân nghỉ ngơi vùng dân tộc thiểu số, miền núi,vùng sâu, vùng xa, vùng gồm điều kiện kinh tế - buôn bản hội đặc biệt khó khăn và ngưdân; công ty trì phối phù hợp với Bộ nhóm biên phòng, Công an, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnhsát biển tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới,ven biển và hải đảo.

Điều 18. Phổbiến, giáo dục pháp luật cho tất cả những người lao động trong số doanh nghiệp

1. Bài toán phổ biến, giáo dục phápluật cho tất cả những người lao động trong số doanh nghiệp tập trung vào quyền và nghĩa vụcủa fan lao động, người tiêu dùng lao động, điều khoản về việc làm, bình an vệsinh lao động, cơ chế tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thấtnghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định không giống của quy định về lao động.

2. Chuyển động phổ biến, giáo dụcpháp luật cho tất cả những người lao cồn trong công ty được chú trọng triển khai thôngqua việc thịnh hành trực tiếp, niêm yết những quy định điều khoản tại chỗ làm việc,tủ sách pháp luật, giỏ sách pháp luật, tờ gấp, lồng ghép trong các hoạt độngvăn hóa, văn nghệ.

3. Người tiêu dùng lao rượu cồn cótrách nhiệm bố trí thời gian, bảo đảm các điều kiện quan trọng để phổ biến, giáodục pháp luật; phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục đào tạo phápluật cho người lao rượu cồn trong doanh nghiệp.

4. Tổ chức công đoàn bao gồm tráchnhiệm chủ trì vận động tín đồ lao hễ tìm hiểu, học hành pháp luật.

Điều 19. Phổbiến, giáo dục pháp luật cho nàn nhân đấm đá bạo lực gia đình

1. Việc phổ biến, giáo dục pháp luậtcho nạn nhân bạo lực gia đình tập trung vào các quy định của pháp luật về hônnhân với gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, trọng trách củaNhà nước cùng xã hội trong việc hỗ trợ, đảm bảo nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình.

2. Hoạt động phổ biến, giáo dụcpháp lý lẽ cho nàn nhân bạo lực gia đình được chú trọng thực hiện thông qua hòagiải làm việc cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động, tứ vấn điều khoản miễn phí, phổ biến,giáo dục lao lý trực tiếp tại khu vực tạm lánh, đại lý bảo trợ làng hội, cửa hàng hỗtrợ nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình.

3. Ủy ban quần chúng. # xã, phường,thị trấn, Ủy ban mặt trận Tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên chiến trận ởcơ sở có trách nhiệm tổ chức phổ biến, giáo dục quy định cho các đối tượng lànạn nhân bạo lực gia đình, người có hành vi đấm đá bạo lực gia đình; huy động các tổchức, cá nhân hỗ trợ kinh phí thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đốitượng này.

Xem thêm: Thời Trang Phục Việt Nam Thời Pháp Thuộc, Những Bức Ảnh Hiếm Về Việt Nam Thời Pháp Thuộc

4. Mái ấm gia đình có trọng trách giáodục thành viên thực hiện quy định của lao lý về phòng, chống bạo lực giađình, hôn nhân gia đình và gia đình, đồng đẳng giới.

Điều 20. Phổbiến, giáo dục và đào tạo pháp luật cho tất cả những người khuyết tật

1. Việc phổ biến, giáo dục phápluật cho người khuyết tật tập trung vào những quy định quy định về quyền của ngườikhuyết tật; chế độ, chính sách của nhà nước, trách nhiệm của phòng nước và xã hộitrong vấn đề tạo điều kiện, cung cấp người tàn tật và các quy định khác của phápluật liên quan đến bạn khuyết tật.

2. Phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luậtcho người khuyết tật được chú trọng triển khai bằng hình thức, phương thức,phương tiện, tài liệu cân xứng với từng loại đối tượng người dùng người khuyết tật.

3. Công ty nước có cơ chế đào tạo,bồi dưỡng, cung ứng người làm công tác phổ biến, giáo dục quy định cho ngườikhuyết tật; khuyến khích các tổ chức, cá thể hỗ trợ ghê phí thực hiện phổ biến,giáo dục pháp luật cho những người khuyết tật.

4. Phòng ban lao cồn - thươngbinh với xã hội góp Ủy ban dân chúng cùng cấp cho chủ trì, phối phù hợp với tổ chức ngườikhuyết tật những cấp, các cơ quan, tổ chức triển khai khác triển khai phổ biến, giáo dục đào tạo phápluật cho những người khuyết tật.

Điều 21. Phổbiến, giáo dục đào tạo pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bịáp dụng giải pháp đưa vào ngôi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, đại lý cainghiện bắt buộc

1. Bài toán phổ biến, giáo dục đào tạo phápluật cho những người đang chấp hành quyết phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưavào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, đại lý cai nghiện bắt buộc, tùytheo từng đối tượng người dùng mà tập trung vào các quy định pháp luật về quyền với nghĩa vụcủa công dân, pháp luật về hình sự, thực hành án hình sự, xử lý vi phạm luật hànhchính; quy định về phòng, kháng ma túy và các tệ nạn xóm hội.

2. Phổ biến, giáo dục pháp luậtcho bạn đang chấp hành quyết phạt tù, fan đang bị áp dụng biện pháp gửi vàotrường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cửa hàng cai nghiện bắt buộc được chútrọng triển khai thông qua công tác học pháp luật, giáo dục và đào tạo công dân cùng lồngghép trong lịch trình học văn hoá, học nghề, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng;phổ biến tin tức thời sự, bao gồm sách; ở câu lạc bộ, đội đồng đẳng vàcác bề ngoài phù hòa hợp khác.

3. Giám thị trại giam, hiệu trưởngtrường giáo dưỡng, người có quyền lực cao cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc và giám đốc cơ sở cai nghiệnbắt buộc có nhiệm vụ tổ chức phổ biến, giáo dục lao lý cho phạm nhân, ngườiđang bị vận dụng biện pháp gửi vào ngôi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc,cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 22. Phổbiến, giáo dục và đào tạo pháp luật cho tất cả những người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục đào tạo tại xã,phường, thị trấn, người bị vạc tù thừa hưởng án treo

1. Câu hỏi phổ biến, giáo dục và đào tạo phápluật cho tất cả những người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục và đào tạo tại xã, phường, thị trấn, ngườibị phát tù thừa hưởng án treo tập trung vào những quy định điều khoản về quyền vànghĩa vụ của công dân, lao lý về hình sự, thực hành án hình sự, xử trí vi phạmhành chính.

2. Phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luậtcho bạn đang bị vận dụng biện pháp giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị trấn, tín đồ bịphạt tù được hưởng án treo được chú trọng triển khai thông qua vẻ ngoài phổ biếnpháp lao lý trực tiếp; sống câu lạc bộ và các bề ngoài phù hòa hợp khác.

3. Ủy ban nhân dân cung cấp xã cótrách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan, xã hội dân cư và giađình người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục và đào tạo tại xã, phường, thị trấn, người bịphạt tù thừa hưởng án treo tổ chức phổ biến, giáo dục điều khoản cho các đối tượngnày.

Mục 3. GIÁODỤC PHÁP LUẬT trong CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Điều 23. Nộidung giáo dục luật pháp trong các cơ sở giáo dục đào tạo của khối hệ thống giáo dục quốc dân

1. Nội dung giáo dục pháp luậttrong các cơ sở giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân được xây dựng cân xứng vớitừng cấp cho học và trình độ đào tạo, cân xứng với kim chỉ nam giáo dục, ngành nghề đàotạo, bảo vệ tính thống nhất, đồng bộ, phổ thông, cơ bản, thực tế và có hệthống.

2. Nội dung giáo dục quy định đốivới từng cấp học và chuyên môn đào sản xuất của khối hệ thống giáo dục quốc dân được quy địnhnhư sau:

a) Nội dung giáo dục pháp luậttrong chương trình giáo dục và đào tạo mầm non với tiểu học tập được lồng ghép trải qua nộidung giáo dục đào tạo đạo đức, sinh ra thói quen phù hợp với chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp củaxã hội, ý thức kỷ luật, niềm tin đoàn kết, lòng tin tự giác, tạo tiền đề hìnhthành ý thức pháp luật;

b) Nội dung giáo dục và đào tạo pháp luậttrong chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học thêm trang bị kiếnthức thuở đầu về quyền, nghĩa vụ của công dân, tập luyện thói quen, ý thức tôntrọng cùng chấp hành pháp luật;

c) Nội dung giáo dục pháp luậttrong chương trình giáo dục và đào tạo nghề nghiệp, giáo dục đại học trang bị kiến thức cơbản về nhà nước với pháp luật, loài kiến thức pháp luật liên quan cho ngành, nghề đàotạo.

Điều 24.Hình thức giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốcdân

1. Giáo dục chính khóa thông quaviệc tích hợp trong các vận động giáo dục ở cấp cho mầm non; môn học đạo đức ở cấptiểu học; môn học giáo dục công dân ở cung cấp trung học cơ sở, trung học tập phổ thông;môn học tập pháp luật, pháp luật đại cương, điều khoản chuyên ngành tại cửa hàng giáo dụcnghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; các môn học tập trong cơ sở giáo dục đào tạo khác củahệ thống giáo dục quốc dân.

2. Giáo dục đào tạo ngoại khóa và các hoạtđộng giáo dục và đào tạo ngoài giờ lên lớp.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỔ BIẾN,GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Mục 1. TRÁCHNHIỆM PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 25.Trách nhiệm của các bộ, phòng ban ngang bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ

1. Vào phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn của mình, các bộ, cơ sở ngang bộ, phòng ban thuộc chính phủ có trách nhiệmsau đây:

a) ban hành theo thẩm quyềnchương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục lao lý và chỉ đạo, hướng dẫncác cơ quan, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền thống trị triển khai thực hiện;

b) khẳng định nội dung với hình thứcphổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật tương xứng với từng đội đối tượng; biên soạn tài liệuvà phổ biến kiến thức quy định chuyên ngành; bảo đảm an toàn quyền được tin tức vềpháp cách thức của nhân dân;

c) tổ chức phổ biến, giáo dụcpháp quy định cho cán bộ, công chức, viên chức với cán bộ, đồng chí trong lực lượngvũ trang quần chúng thuộc phạm vi quản lí lý, chú trọng tiến hành thông qua phổ biếnpháp pháp luật trực tiếp, cung ứng văn phiên bản quy bất hợp pháp luật, trang tin tức điệntử của cơ quan, các khóa học, lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn;

d) Xây dựng, tập huấn, bồi dưỡngđội ngũ report viên luật pháp của bộ, ngành;

đ) lãnh đạo các trường, cơ sở dạynghề thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục quy định trong đại lý giáo dục, cơsở dạy nghề; ba trí, chuẩn chỉnh hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dụccông dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật.

2. Bộ giáo dục và Đào tạo thành banhành chương trình giáo dục luật pháp trong những cấp học và chuyên môn đào tạo; quyđịnh thời gian, lộ trình chấm dứt việc chuẩn chỉnh hóa gia sư dạy môn giáo dụccông dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật.

3. Cỗ Lao đụng – yêu đương binh vàXã hội phát hành chương trình giáo dục quy định trong các cơ sở dạy nghề.

Điều 26.Trách nhiệm của tand nhân dân, Viện kiểm tiếp giáp nhân dân và truy thuế kiểm toán Nhà nước

1. Xây dựng, tập huấn, bồi dưỡngđội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành.

2. Tổ chức phổ biến, giáo dụcpháp hình thức cho cán bộ, công chức, viên chức nằm trong phạm vi quản lý; phổ biến kiếnthức lao lý chuyên ngành mang lại nhân dân bằng bề ngoài phù hợp.

3. Phối kết hợp phổ biến, giáo dụcpháp phương pháp cho quần chúng. # thông qua hoạt động chuyên môn.

Điều 27.Trách nhiệm của chính quyền những cấp ngơi nghỉ địa phương

1. Hội đồng nhân dân những cấp cótrách nhiệm sau đây:

a) Quyết định những biện pháp nhằmnâng cao kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phân bổ dự toán ngânsách địa phương cho công tác phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật;

b) đo lường và tính toán việc tiến hành phápluật về phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật.

2. Ủy bannhân dân những cấp có trách nhiệm sau đây:

a) phát hành theo thẩm quyềnchương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật;

b) Chỉ đạo, phía dẫn, tổ chứctriển khai và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

c) Xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng,quản lý team ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; thực hiệnchuẩn hóa team ngũ thầy giáo dạy môn giáo dục đào tạo công dân, giáo viên, giáo viên dạypháp mức sử dụng theo cách thức của pháp luật;

d) Tạo đk để các tổ chức,cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho vận động phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật.

Điều 28.Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trực tiếp thống trị cán bộ, công chức,viên chức

1. Phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luậtcho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản ngại lý, chútrọng thực hiện thông qua phổ biến điều khoản trực tiếp, đăng tải tin tức phápluật trên trang tin tức điện tử, báo, phiên bản tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng (nếucó); phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục lao lý thông qua các hoạt độngchuyên môn.

2. đảm bảo an toàn các điều kiện cần thiếtcho việc tổ chức phổ biến, giáo dục luật pháp đối cùng với cán bộ, công chức, viênchức và tín đồ lao động; xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên phápluật của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình hoặc định kỳ mời report viên tham giaphổ biến, giáo dục luật pháp tại cơ quan, tổ chức, đối chọi vị.

3. Phối hợp với cơ quan nhà nước,tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục luật pháp cho nhân dân.

Điều 29. Tráchnhiệm của Ủy ban chiến trường Tổ quốc vn và những tổ chức thành viên của phương diện trận

1. Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dụcpháp biện pháp cho hội viên, sum vầy của tổ chức triển khai mình; di chuyển nhân dân chấp hànhpháp luật.

2. Phối phù hợp với cơ quan bên nước,tổ chức sở quan phổ biến, giáo dục quy định cho nhân dân.

3. Xây dựng, tập huấn, bồi dưỡngđội ngũ report viên pháp luật, tuyên truyền viên luật pháp của tổ chức triển khai mình.

4. Vận chuyển tổ chức, cá nhân,doanh nghiệp tham gia cùng hỗ trợ chuyển động phổ biến giáo dục và đào tạo pháp luật.

5. Tham gia giám sát việc thựchiện bao gồm sách, luật pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 30.Trách nhiệm của tổ chức triển khai hành nghề về pháp luật, tổ chức triển khai xã hội công việc và nghề nghiệp vềpháp luật, cơ sở huấn luyện luật, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp

1. Tổ chức triển khai hành nghề về pháp luật,tổ chức thôn hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo và giảng dạy luật, cửa hàng đào tạo, bồidưỡng chức vụ tư pháp có trọng trách tham gia phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luậtcho nhân dân; tổ chức thông dụng giáo dục, quy định thông qua hoạt động tư vấnpháp luật, hỗ trợ pháp lý; phối kết hợp phổ biến, giáo dục luật pháp thông qua hoạtđộng siêng môn; tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức, công chức, viên chức,giảng viên, học viên, sinh viên tham gia chuyển động tình nguyện phổ biến, giáo dụcpháp luật.

2. Cơ sở huấn luyện luật, cửa hàng đàotạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp có trách nhiệm tham gia bồi dưỡng, nâng caonăng lực cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật.

Điều 31.Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

1. địa thế căn cứ vào nội dung, hình thứcgiáo dục lao lý ở từng cấp cho học và trình độ chuyên môn đào tạo, những cơ sở giáo dục của hệthống giáo dục và đào tạo quốc dân có trọng trách tổ chức triển khai giáo dục pháp luật, bốtrí cô giáo dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy dỗ pháp luậttheo lao lý của pháp luật.

2. Phối kết hợp với gia đình và làng mạc hộithực hiện kim chỉ nam giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thốnggiáo dục quốc dân.

Điều 32.Trách nhiệm của gia đình

Các thành viên trong gia đình cótrách nhiệm gương mẫu mã chấp hành pháp luật; ông, bà, cha, bà mẹ có trách nhiệm giáodục và tạo điều kiện cho con, cháu tìm hiểu, học hành pháp luật, rèn luyện ý thứctôn trọng, chấp hành pháp luật.

Mục 2.TRÁCH NHIỆM PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CÁ NHÂN

Điều 33.Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạncủa mình, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp triển khai phổbiến, giáo dục điều khoản cho nhân dân thông qua chuyển động tiếp xúc cử tri; giámsát việc tiến hành pháp luật.

Điều 34.Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượngvũ trang nhân dân

1. Tích cực tìm hiểu, học tậppháp luật; tham gia những khóa học, lớp đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo về pháp luật;gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật.

2. Nhà động, tích cực phối kết hợp thựchiện bài toán phổ biến, giáo dục luật pháp thông qua các chuyển động chuyên môn, thựcthi nhiệm vụ.

3. Hỗ trợ, hỗ trợ cơ quan, tổchức, cá thể trong công tác làm việc phổ biến, giáo dục lao lý liên quan mang đến lĩnh vựccông tác.

Điều 35.Báo cáo viên pháp luật

1. Report viên quy định là cánbộ, công chức, viên chức và sỹ quan lại trong lực lượng vũ trang dân chúng được cơquan có thẩm quyền ra ra quyết định công nhận để kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổbiến, giáo dục pháp luật.

2. Report viên pháp luật phảicó đủ những tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) có phẩm chất đạo đức tốt, lậptrường bốn tưởng vững vàng, có uy tín vào công tác;

b) có tác dụng truyền đạt;

c) có bằng tốt nghiệp đại học luậtvà thời gian công tác trong lĩnh vực quy định ít duy nhất là 02 năm; trường hợpkhông có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng tất cả bằng tốt nghiệp đh khácthì đề xuất có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít độc nhất là 03 năm.

3. Thẩm quyền quyết định công nhậnbáo cáo viên pháp luật được quy định như sau:

a) bộ trưởng Bộ bốn pháp quyết địnhcông nhận report viên luật pháp của bộ, cơ sở ngang bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Uỷ ban tw Mặt trận Tổ quốc việt nam và cơ quan tw của tổchức member của mặt trận;

b) quản trị Uỷ ban dân chúng cấptỉnh ra quyết định công nhận báo cáo viên quy định của ban ngành nhà nước, Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc vn và tổ chức thành viên của mặt trận cấp cho tỉnh;

c) chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện đưa ra quyết định công nhận report viên quy định của ban ngành nhà nước, Uỷ banMặt trận Tổ quốc nước ta và tổ chức triển khai thành viên của khía cạnh trận cấp huyện.

4. Cơ quan có thẩm quyền ra quyếtđịnh công nhận report viên lao lý có quyền miễn nhiệm report viên pháp luật.Cơ quan, tổ chức thống trị trực tiếp report viên lao lý tổ chức kiểm tra soát, đềnghị cơ quan bao gồm thẩm quyền ra đưa ra quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

5. Trình tự,thủ tục công nhận, miễn nhiệm report viên lao lý do bộ trưởng Bộ tứ phápquy định.

Điều 36.Quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật

1. Report viên lao lý có cácquyền sau đây:

a) Được cung ứng văn phiên bản quy phạmpháp luật, thông tin, tài liệu pháp luật phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ phổbiến, giáo dục và đào tạo pháp luật;

b) Được tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật;

c) Được hưởng trọn thù lao cùng chế độtheo chính sách của pháp luật.

2. Report viên điều khoản có cácnghĩa vụ sau đây:

a) thực hiện nhiệm vụ phổ biến,giáo dục pháp luật theo sự phân công; truyền đạt đúng chuẩn nội dung phổ biến,giáo dục pháp luật;

b) không được huyết lộ bí mật nhànước và thực hiện các hành động bị cấm khác;

c) Hằng năm, report về hoạt độngphổ biến, giáo dục pháp luật do mình thực hiện với cơ quan, tổ chức quản lý trựctiếp.

Điều 37.Tuyên truyền viên điều khoản và những người được mời thâm nhập phổ biến, giáo dụcpháp luật ở cơ sở

1. Người dân có uy tín, con kiến thức,am gọi về pháp luật được chú ý để công nhận là tuyên truyền viên pháp luật ởxã, phường, thị xã hoặc được mời gia nhập phổ biến, giáo dục luật pháp ở cơ sở.

2. Quản trị Ủy ban quần chúng cấpxã quyết định công thừa nhận tuyên truyền viên pháp luật.

3. Tuyên truyền viên pháp luậtvà những người dân được mời tham gia phổ biến, giáo dục lao lý được cung cấp vănbản pháp luật; được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức pháp luật, nhiệm vụ phổ biến,giáo dục pháp luật; hưởng trọn thù lao, chế độ theo biện pháp của pháp luật.

Chương IV

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢMCHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Điều 38. Bảođảm về tổ chức, cán bộ, các đại lý vật hóa học và phương tiện đi lại cho công tác làm việc phổ biến,giáo dục pháp luật

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp,Chủ tịch Ủy ban trận mạc Tổ quốc vn và người đứng đầu tổ chức thành viêncủa mặt trận có trách nhiệm bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáoviên pháp luật, tuyên truyền viên điều khoản làm công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật cân xứng với yêu cầu phổ biến, giáo dục quy định trong lĩnh vực, địabàn quản ngại lý; đảm bảo cơ sở đồ chất, phương tiện quan trọng cho công tác làm việc phổ biến,giáo dục quy định theo dụng cụ của thiết yếu phủ.

Điều 39. Bảođảm kinh phí phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật

1. Kinh phí phổ biến, giáo dụcpháp luật của các cơ quan, tổ chức thụ hưởng ngân sách do chi tiêu nhà nước bảođảm và huy động từ các nguồn hòa hợp pháp khác. Túi tiền trung ương cung cấp kinhphí phổ biến, giáo dục pháp luật cho những địa phương không tự phẳng phiu được ngânsách.

2. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụphổ biến, giáo dục lao lý của năm sau, cơ quan, tổ chức xây dựng dự toánkinh chi phí phổ biến, giáo dục luật pháp và tổng hợp tầm thường vào dự trù ngân sáchnhà nước của cấp cho mình trình cấp bao gồm thẩm quyền đưa ra quyết định theo lao lý của phápluật về chi phí nhà nước.

3. Nhà nước khuyến khích, chế tạo ra điềukiện đến tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tài trợ, cung ứng kinh tầm giá chohoạt động phổ biến, giáo dục luật pháp theo qui định của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 40. Hiệulực thi hành

Luật này còn có hiệu lực thực hiện từngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 41.Quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyềnquy định bỏ ra tiết, trả lời thi hành những điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã có Quốc hội nướcCộng hòa làng hội chủ nghĩa vn khóa XIII, kỳ họp thiết bị 3 trải qua ngày 20tháng 6 năm 2012.