Luật hàng không dân dụng việt nam

     

Sửa đổi chính sách hàng không dân dụng Việt Nam

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 61/2014/QH13

Hà Nội, ngày 21 mon 11 năm 2014

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÀNGKHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòaxã hội nhà nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của dụng cụ hàng khôngdân dụng vn số 66/2006/QH11.

Bạn đang xem: Luật hàng không dân dụng việt nam

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luậthàng không dân dụng Việt Nam:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5; bổ sung cập nhật khoản 6 Điều 6 như sau:

“5. Bên nước bảohộ quyền và công dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt Nam, người nước ta địnhcư làm việc nước ngoài, tổ chức, cá thể nước không tính tham gia chuyển động hàng ko dândụng.

6. Nhà nước cóchính sách bảo vệ điều khiếu nại thuận lợi cho những người khuyết tật, bạn cao tuổi, trẻem, đàn bà có bầu sử dụng dịch vụ thương mại vận ship hàng không.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

Điều 8. Nộidung làm chủ nhà nước về mặt hàng không dân dụng

1. Ban hành vàtổ chức tiến hành văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật, định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật, tiêuchuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy chế, các bước về hàng không dân dụng.

2. Xây dựng,chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chế độ phát triểnngành hàng không dân dụng theo qui định của pháp luật.

3. Thống trị vềhoạt động bay gia dụng trong lãnh thổ vn và ở vùng thông tin bay bởi vì ViệtNam quản lí lý; thống trị việc đầu tư xây dựng cơ sở cung ứng dịch vụ, hệ thống kỹthuật, trang bị, thiết bị bảo đảm an toàn hoạt hễ bay.

4. Quy hoạch,quản lý việc đầu tư chi tiêu xây dựng, tổ chức khai thác cảng mặt hàng không, sân bay; quảnlý việc áp dụng đất trên cảng hàng không, sảnh bay.

5. Cai quản hoạtđộng di chuyển hàng không; kiểm tra, giám sát hoạt động vui chơi của các công ty lớn vậnchuyển sản phẩm không, doanh nghiệp sale dịch vụ hàng không.

6. Đăng ký tàubay với đăng ký các quyền đối với tàu bay.

7. Quản lý việcthiết kế, sản xuất, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng, xuất khẩu, nhập khẩu tàubay, động cơ tàu bay, cánh gió tàu bay, trang bị, lắp thêm của tàu cất cánh và cáctrang bị, thiết bị, vật tứ khác phục vụ vận động hàng ko dân dụng.

8. Cấp, côngnhận triệu chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận và những giấy tờ, tài liệu khác liênquan đến hoạt động hàng ko dân dụng.

9. Làm chủ việcbảo đảm an ninh, bình yên cho vận động hàng không dân dụng; tổ chức triển khai và bảo đảman ninh, bình yên chuyến bay chuyên cơ, chuyến cất cánh đặc biệt.

10. Cai quản hoạtđộng tìm kiếm kiếm, cứu vớt nạn và khảo sát sự cố, tai nạn tàu bay.

11. Hợp tác và ký kết quốctế về mặt hàng không dân dụng.

12. Quản lý việcđào sinh sản và phát triển nguồn lực lượng lao động của ngành sản phẩm không dân dụng, thẩm định sứckhỏe nhân viên cấp dưới hàng không.

13. Làm chủ hoạtđộng khoa học, công nghệ trong nghành hàng không dân dụng; bảo vệ môi trường,phòng, tránh thiên tai, đối phó với đổi khác khí hậu trong hoạt động hàng khôngdân dụng.

14. Quản lí lýgiá, giá tiền và lệ tầm giá trong chuyển động hàng ko dân dụng.

15. Kiểm tra,thanh tra, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác và xử lý vi phạm luật trong vận động hàngkhông dân dụng.”

3. Bổ sung cập nhật khoản 2a vào sau cùng khoản 2 Điều9 như sau:

“2a. Cơ quanthực hiện nhiệm vụ cai quản nhà nước chăm ngành hàng không dân dụng trực thuộc bộ Giao thông vận tải đường bộ là công ty chứctrách mặt hàng không.

Nhà chức trách hàng không tồn tại nhiệmvụ và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

a) phát hành chỉthị, huấn lệnh; thực hiện các giải pháp khẩn cấp bao hàm cả vấn đề đình chỉ chuyếnbay và hoạt động vui chơi của phương tiện, thiết bị, nhân viên hàng ko để đảm bảo an toàn antoàn hàng không, bình an hàng ko và duy trì hoạt động đồng hóa của dây chuyềnvận ship hàng không;

b) giám sát việckhai thác, bảo trì tàu bay, kết cấu hạ tầng hàng không, đảm bảo hoạt độngbay, khai thác vận ship hàng không, hỗ trợ dịch vụ hàng không, thương mại & dịch vụ phihàng không; cấp, phê chuẩn, công nhận giấy phép, giấy triệu chứng nhận, năng định,tài liệu khai quật chuyên ngành hàng không dân dụng;

c) Tổ chức, vậnhành và chỉ đạo hệ thống giám sát, quảnlý an toàn hàng không, an ninh hàng không, tìm kiếm kiếm cứu giúp nạn sản phẩm không,khẩn nguy sảnh bay; tổ chức, lãnh đạo xửlý, điều tra, xác minh các tình huống uy hiếp bình an hàng không, an toàn hàngkhông, sự cố, tai nạn đáng tiếc hàng không, tiến hành chuyến cất cánh chuyên cơ;

d) bửa nhiệmgiám liền kề viên trong nghành bảo đảm an ninh hàng không, bình yên hàng không, chấtlượng dịch vụ hàng không theo tiêu chuẩn do bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải đường bộ quyđịnh;

đ) Tổng hợp,phân tích với đánh giá report sự cố, tai nạn ngoài ý muốn tàu bay; kiểm tra, đo lường việckhắc phục sự cố, tai nạn đáng tiếc tàu bay và thực hiện biện pháp phòng phòng ngừa sự cố, tai nạntàu bay; khảo sát sự cố, tai nạn thương tâm tàu bay;

e) phát hành hoặccông nhận áp dụng quy trình, tiêu chuẩn chỉnh cơ sở chăm ngành sản phẩm không dân dụng;

g) Công bố,phát hành nội địa và thế giới thông tin, thông báo liên quan đến hoạt độnghàng ko dân dụng;

h) Thực hiệnthanh tra chăm ngành sản phẩm không dân dụng.

Chính đậy quyđịnh cụ thể khoản này.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 10 như sau:

“1. Cơ quan triển khai nhiệm vụquản lý đơn vị nước siêng ngành hàng không dân dụng thực hiện thanh tra chuyênngành sản phẩm không dân dụng và tất cả nhiệm vụ, quyền lợi sau đây:

a) Thanh traviệc chấp hành luật của pháp luật về hàng không dân dụng; điều ước quốc tếmà cùng hòa xã hội công ty nghĩa vn là thành viên; quy tắc, tiêu chuẩn, quychuẩn kỹ thuật, quy chế, quy trình khai quật chuyên ngành mặt hàng không dân dụng;

b) Đình chỉ hoạtđộng của tổ chức, cá nhân và phương tiện phạm luật quy định về an ninh hàngkhông, an ninh hàng không hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật antoàn hàng không, bình an hàng không;

c) Xử phát viphạm hành chủ yếu trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo lý lẽ của pháp luậtvề xử lý vi phạm hành chính;

d) Tạm giữ lại tàubay;

đ) kết hợp vớiThanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, phòng ban thuộc chính phủ và các cơ quan liêu hữu quanở địa phương trong câu hỏi phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật vềhàng ko dân dụng;

e) loài kiến nghịáp dụng biện pháp xử lý cùng khắc phục những vi phạm luật trong vận động hàng khôngdân dụng;

g) Thực hiệnnhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ khác theo phương tiện của pháp luật.

2. Cơ quan tiến hành nhiệm vụ làm chủ nhà nước chuyênngành sản phẩm không dân dụng tổ chức thanh tra sản phẩm không triển khai chức năngthanh tra theo chính sách tại khoản 1 Điều này.”

5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 11 như sau:

Điều 11. Phí, lệ giá tiền và giá thương mại dịch vụ chuyên ngành mặt hàng không

1. Dịch vụchuyên ngành mặt hàng không bao gồm:

a) thương mại dịch vụ hàngkhông là một kênh dịch vụ liên quan liêu trực sau đó khai thác tàu bay, khai thác vận chuyểnhàng không và vận động bay;

b) dịch vụ thương mại phihàng không là dịch vụ đáp ứng tại cảng sản phẩm không, sảnh bay, bên trên tàu bay nhưngkhông thuộc dịch vụ thương mại hàng không.

2. Phí, lệ phíchuyên ngành mặt hàng không bao gồm:

a) Phí cất cánh qua vùng trời Việt Nam, phí tổn nhượng quyền khaithác và tổn phí khác theo cơ chế của luật pháp về chi phí và lệ phí;

b) Lệ tầm giá cấpchứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận liên quan tiền đến hoạt động hàng ko dân dụng.

3. Giá dịch vụ hàng không bao gồm:

a) Giá thương mại & dịch vụ cất cánh, hạ cánh; giá dịch vụ điều hành bayđi, đến; giá thương mại dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt rượu cồn bay; giá ship hàng hành khách; giábảo đảm bình yên hàng không và giá dịch vụ thương mại điều hành bay qua vùng thông báo baydo việt nam quản lý;

b) giá chỉ dịch vụhàng không khác.

4. Giá dịch vụphi sản phẩm không bao gồm:

a) giá mướn mặtbằng, giá dịch vụ cần thiết tại cảng sản phẩm không, sảnh bay;

b) giá dịch vụphi hàng không khác tại cảng mặt hàng không, sảnh bay.

5. Cỗ Tài bao gồm quy định mứcphí, lệ chi phí tại khoản 2 Điều này theo đề xuất của Bộ giao thông vận tải vận tải.

6. Cỗ Giao thông vận tải đường bộ quy định mức giá dịch vụ trên điểma khoản 3 Điều này bên trên cơ sở cách thức định giá bán theo quy định của cục Tàichính.

7. Công ty quyết định mức giá thành dịch vụ dụng cụ tại điểmb khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều này trong khung giá bởi Bộ giao thông vận tải vận tảiquy định, triển khai kê khai giá bán với Bộ giao thông vận tải vận tải.

8. Công ty quyết định mức chi phí dịch vụ chế độ tại điểm b khoản 4 Điều này và tiến hành niêmyết giá theo quy định.”

6. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 4 Điều 14 như sau:

“4. Theo đềnghị của người đk tàu bay, chủ mua tàu bay, người nhận thanh toán giao dịch bảo đảm,người dịch vụ cho thuê hoặc người chào bán tàu bay gồm điều kiện.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều đôi mươi như sau:

Điều 20.Thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thí điểm tàu bay, động cơ tàu bay,cánh quạt tàu cất cánh và trang bị, trang bị tàu bay

1. Việc thiếtkế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc phân tích tàu bay, hộp động cơ tàu bay,cánh quạt tàu cất cánh và trang bị, lắp thêm tàu cất cánh tại vn phải bảo đảm tuânthủ tiêu chuẩn do cơ sở nhà nước có thẩm quyền phát hành hoặc công nhận.

2. Cửa hàng thiếtkế, sản xuất, sửa chữa, bảo trì hoặc phân tách tàu bay, hộp động cơ tàu bay,cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu cất cánh tại việt nam phải tất cả giấy phépdo cỗ Giao thông vận tải cấp. Người ý kiến đề xuất cấp giấy phép phải nộp lệ phí.

3. Tàu baymang quốc tịch Việt Nam, hộp động cơ tàu bay, cánh quạt gió tàu bay và trang bị, thiếtbị của tàu cất cánh mang quốc tịch vn chỉ được bảo dưỡng tại cửa hàng bảo dưỡngvà theo chương trình bảo trì đã được bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

4. Tổ chức, cánhân nghiên cứu chế tạo tàu bay, bộ động cơ tàu bay, cánh gió tàu bay và trang bị,thiết bị tàu cất cánh khi demo nghiệm thực tế tính năng bay của tàu bay nên báo cáovà tuân hành theo quy định của bộ Quốc phòng.”

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

Điều 21.Quy định chi tiết về tiêu chuẩn chỉnh đủ đk bay

1. Bộ trưởng BộGiao thông vận tải quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; thủ tục cấp, công nhậnGiấy chứng nhận đủ điều kiện bay, Giấy ghi nhận loại; tiêu chuẩn, giấy tờ thủ tục cấpgiấy phép cho những cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàubay, bộ động cơ tàu bay, cánh gió tàu bay và trang bị, lắp thêm tàu bay, trừ trườnghợp điều khoản tại khoản 2 Điều này.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng biện pháp tiêu chuẩn chỉnh đủ điều kiệnbay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho các cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa,bảo dưỡng, xem sét tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt gió tàu cất cánh và trang bị,thiết bị của tàu cất cánh không bạn lái, phương tiện bay khôn cùng nhẹ.

Tàu cất cánh khôngngười lái là thiết bị cất cánh mà câu hỏi điều khiển, duy trì hoạt động của chuyến baykhông cần phải có sự tham gia tinh chỉnh và điều khiển trực tiếp của người lái xe trên vật dụng bayđó.

Phương tiệnbay hết sức nhẹ bao gồm các một số loại khí cầu và mô hình bay.

Khí mong là thiếtbị cất cánh mà lực nâng được tạo do chất khí chứa trong vỏ bọc của nó, bao gồm khícầu bay bao gồm người điều khiển và khí ước bay không tồn tại người điều khiển.

Mô hình baybao gồm những loại tàu lượn được tế bào phỏng theo hình dáng, phong thái các các loại máybay, được gắn đụng cơ, được điều khiển bằng vô tuyến đường hoặc công tác lập sẵn;các nhiều loại dù cất cánh và diều bay bao gồm hoặc không tồn tại người điều khiển, trừ những loại diềubay dân gian.”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

Điều 27.Quy định cụ thể về khai quật tàu bay

1. Bộ trưởng liên nghành BộGiao thông vận tải quy định về khai thác tàu bay, điều kiện, giấy tờ thủ tục và trình tựcấp Giấy ghi nhận người khai quật tàu bay, Giấy phép áp dụng thiết bị vô tuyếnđiện trên tàu bay; yêu thương cầu bảo đảm an toàn môi trường so với tàu cất cánh và bộ động cơ tàubay, trừ ngôi trường hợp điều khoản tại khoản 2 Điều này.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng luật pháp về khai thác tàu baykhông người lái và phương tiện đi lại bay vô cùng nhẹ.”

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28 nhưsau:

“1. Những quyền so với tàu cất cánh bao gồm:

a) Quyền sở hữutàu bay;

b) Quyền chiếmhữu tàu cất cánh bằng câu hỏi thuê mua, thuê tất cả thời hạn từ sáu tháng trở lên;

c) cố chấp, cầmcố tàu bay;

d) những quyền kháctheo quy định của luật pháp về dân sự với điều ước nước ngoài mà cộng hòa làng mạc hội chủnghĩa vn là thành viên.”

11. Bổ sung cập nhật khoản 6 Điều 49 như sau:

“6. Cỗ Quốc phòng quyết định mở,đóng sân bay chuyên dùng sau khoản thời gian thốngnhất với Bộ giao thông vận tải.

Chính phủ phép tắc điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóngsân cất cánh chuyên dùng.”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 50 nhưsau:

“4. Chủ tải hoặctổ chức được giao cai quản cảng mặt hàng không, trường bay có trách nhiệm đề xuất cấpGiấy chứng nhận đăng ký kết cảng sản phẩm không, sân bay.

Người đề nghịcấp Giấy ghi nhận đăng ký cảng hàng không, trường bay phải nộp lệ phí.”

13. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 56 nhưsau:

“2. Bộ Giao thông vận tải đường bộ chủ trì, phối phù hợp với cơ quan tương quan lập quy hoạch tổng thể và toàn diện phát triển hệ thống cảng sản phẩm không,sân bay toàn quốc trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt, trừ trường bay chuyên dùng.

Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải phê coi ngó quy hoạch chi tiếtcảng sản phẩm không, trường bay toàn quốc,trừ sân bay chuyên dùng.”

14. Bổ sung cập nhật khoản 3 Điều 58 như sau:

“3. Bộ Giao thông vận tải đường bộ quảnlý, tính toán việc đầu tư xây dựng, bảo trì, sửa chữa, bảo trì đủ điều kiện khaithác cảng mặt hàng không, sân bay.

Bộ Xây dựngtrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quanhữu quan tiền thực hiện làm chủ chất lượng thiết kế công trình dân dụng tại cảnghàng không, sảnh bay.”

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 59 nhưsau:

“1. Cảng vụ sản phẩm không là cơ sở trực ở trong Cơ quan triển khai nhiệm vụ làm chủ nhànước siêng ngành hàng không dân dụng, triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước vềhàng không dân dụng tại cảng mặt hàng không, trường bay theo qui định của pháp luật.”

16. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 với khoản 3 Điều 79 như sau:

“2. Bộ Quốcphòng nhà trì, phối hợp với Bộ giao thông vận tải quyết định việc cấu hình thiết lập vàkhai thác vùng trời sảnh bay, quanh vùng bay phục vụ chuyển động hàng không chung;trình Thủ tướng chính phủ đưa ra quyết định việc cấu hình thiết lập và khai quật đường hàngkhông.

Vùng trời sânbay là khoanh vùng trên không tồn tại giới hạn ngang và số lượng giới hạn cao tương xứng với sệt điểmcủa từng sảnh bay; giao hàng cho tàu cất cánh cất cánh, hạ cánh, bay chờ trên sảnh bay.

Khu vực cất cánh phụcvụ chuyển động hàng không bình thường là quanh vùng trên không tồn tại giới hạn ngang với giới hạncao, được xác định cho từng mô hình khai thác; gồm quy tắc, phương thức cất cánh vàcác yêu cầu về cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt hễ bay.

Đường hàngkhông là khu vực trên không tồn tại giới hạn xác định về độ cao, chiều rộng cùng đượckiểm soát.

Xem thêm: Những Bức Tranh Về Đề Tài Ước Mơ Của Em Đẹp, Đơn Giản Và Ý Nghĩa Nhất

3. Cỗ Giaothông vận tải quản lý việc tổ chức khai quật đường sản phẩm không, vùng trời sânbay dân dụng, khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không tầm thường trong vùng trời ViệtNam với vùng thông báo bay do nước ta quản lý. Vấn đề tổ chức khai quật vùng trờisân bay dùng chung gia dụng và quân sự, quanh vùng bay phục vụ chuyển động hàngkhông chung phải có chủ ý thống nhất bằng văn bản của bộ Quốc phòng.”

17. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 80 nhưsau:

“2. Tàu bay ViệtNam, tàu bay quốc tế thực hiện tại chuyến bay thế giới chỉ được phép cất cánh, hạcánh tại cảng hàng không quốc tế quốc tế; trường thích hợp tàu cất cánh cất cánh, hạ cánh trên cảnghàng không, sảnh bay nội địa hoặc chuyến bay quốc tế thực hiện vận gửi nội địabằng tàu bay việt nam phải được Bộ giao thông vận tải có thể chấp nhận được sau khi thống nhấtvới bộ Quốc phòng.

Chuyến bay quốctế lý lẽ tại hiện tượng này là chuyến cất cánh được triển khai trên cương vực của hơn mộtquốc gia.”

18. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 81 nhưsau:

“2. Tàu bay chuyển động trong lãnhthổ vn phải được cơ quan tiếp sau đây của vn cấp phép bay:

a) cỗ Ngoại giaocấp phép cất cánh cho chuyến cất cánh chuyên cơ quốc tế chở khách hàng mời của Đảng, đơn vị nướcvà chuyến bay làm trọng trách hộ tống hoặc chi phí trạm mang đến chuyến bay chuyên cơ đóthực hiện vận động bay gia dụng tại Việt Nam.

Chuyến baychuyên cơ là chuyến bay được áp dụng hoàn toàn đơn nhất hoặc kết hợp vận chuyểnthương mại với được cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền xác thực hoặc thông tin theoquy định giao hàng chuyến cất cánh chuyên cơ;

b) bộ Quốc phòng cung cấp phép cất cánh cho chuyến cất cánh của tàu bayquân sự của Việt Nam, quốc tế thực hiện vận động bay dân dụng tại Việt Nam;chuyến cất cánh của tàu cất cánh không người lái, phương tiện đi lại bay rất nhẹ; chuyến bay thựchiện ngoài đường hàng không;

c) cỗ Giaothông vận tải cấp phép cất cánh cho chuyến cất cánh thực hiện hoạt động bay gia dụng tạiViệt Nam, bao gồm chuyến bay của tàu bay việt nam và nước ngoài nhằm mục đích mục đíchdân dụng không thuộc phạm vi chế độ tại điểm a với điểm b khoản này; chuyếnbay chuyên cơ của Việt Nam, chuyến cất cánh hộ tống hoặc chi phí trạm mang lại chuyến baychuyên cơ đó; chuyến cất cánh chuyên cơ của nước ngoài không ở trong phạm vi quy địnhtại điểm a khoản này và chuyến cất cánh hộ tống hoặc tiền trạm mang đến chuyến bay chuyêncơ đó; chuyến cất cánh của tàu bay công vụ việt nam và quốc tế không thuộc phạmvi chính sách tại điểm a cùng điểm b khoản này.”

19. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung cập nhật khoản 5 Điều 92 như sau:

“2. Bộ Quốcphòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định và quản lý bề mặt giớihạn vật cản vật mặt hàng không, độ cao công trình xây dựng liên quan đến bề mặt giới hạnchướng ngại thiết bị hàng không.

Bộ Giao thôngvận sở hữu chủ trì, phối phù hợp với Bộ Quốc phòng ra mắt công khai các mặt phẳng giới hạnchướng ngại đồ dùng hàng không, độ cao công trình xây dựng liên quan đến mặt phẳng giới hạn chướngngại đồ gia dụng hàng ko trong khu vực sân bay có hoạt động hàng ko dân dụng; khuvực giới hạn đảm bảo hoạt động bình thường của những đài, trạm vô con đường điện hàngkhông; giới hạn chướng ngại vật dụng của quần thể vực ở kề bên cảng mặt hàng không, sảnh bay;thống kê, ghi lại và chào làng danh mục chướng ngại vật trường đoản cú nhiên, nhân tạo có thểảnh tận hưởng đến an ninh của hoạt động bay.”

“5. Lúc cấpphép xây dựng công trình xây dựng tại các khoanh vùng quy định trên khoản 2 Điều này, cơ quancó thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải vâng lệnh quy định về độ dài công trìnhliên quan liêu đến mặt phẳng giới hạn chướng ngại vật vật mặt hàng không.”

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 94 nhưsau:

“1. Thiết yếu phủquy định chi tiết về tổ chức, sử dụng vùng trời; quản lý hoạt động cất cánh tại cảnghàng không, sảnh bay; trao giấy phép bay; phối hợp quản lý hoạt cồn bay dân dụng vàquân sự; cai quản hoạt động cất cánh đặc biệt; cai quản chướng ngại đồ vật hàng không.”

21. Sửa thay tên Mục 2 Chương V như sau:

“BẢO ĐẢM HOẠTĐỘNG BAY”

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 95 nhưsau:

Điều 95. Bảo đảm an toàn hoạt độngbay

1. đảm bảo hoạtđộng cất cánh gồm:

a) tổ chức vàquản lý bảo đảm an toàn hoạt rượu cồn bay;

b) hỗ trợ dịchvụ đảm bảo an toàn hoạt đụng bay.

2. Tổ chức vàquản lý bảo đảm an toàn hoạt động cất cánh là việc tùy chỉnh và quản lý hệ thống bảo đảm an toàn hoạtđộng bay, bao gồm việc quy hướng vùng thông tin bay; quy hoạch, thống trị việc đầutư xây dựng, bảo trì, sửa chữa, duy trì đủ điều kiện khai thác cơ sở hạ tầng, tổchức khai thác hệ thống bảo đảm hoạt cồn bay; tiêu chuẩn hóa, tiến công giá, giámsát đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hoạt động bay; giao kèo điềuhành cất cánh và thông cung cấp thông tin tức sản phẩm không.

Bộ Giao thôngvận tải tổ chức triển khai và quản lý bảo đảm an toàn hoạt động bay.

3. Dịch vụ bảođảm chuyển động bay là dịch vụ cần thiết để bảo đảm an toàn an toàn, điều hòa, liên tụcvà tác dụng cho vận động bay, bao gồm dịch vụ ko lưu; dịch vụ thông tin, dẫnđường, giám sát; dịch vụ khí tượng; thương mại dịch vụ thông cung cấp thông tin tức hàng không; dịchvụ tìm kiếm, cứu vãn nạn. Dịch vụ bảo đảm hoạt cồn bay là một trong những loại dịch vụ công ích.

4. Doanh nghiệpcung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hoạt đụng bay đề nghị có các cơ sở hỗ trợ dịch vụ và hệthống kỹ thuật, sản phẩm công nghệ được cỗ Giao thông vận tải đường bộ cấp bản thảo khai thác.Doanh nghiệp ý kiến đề xuất cấp giấy phép khai thác phải nộp lệ phí.

5. Tổ chức, cánhân thực hiện chuyển động bay vào vùng thông tin bay bởi Việt Nam làm chủ đượccung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt đụng bay”.

23. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 102 như sau:

“2. Trong trường vừa lòng tàu bay lâmnguy, lâm nàn tại cảng hàng không, sân bay và khu vực vực kề bên cảng hàng không,sân bay, Cơ quan thực hiện nhiệm vụ thống trị nhà nước chăm ngành sản phẩm khôngdân dụng phối hợp với Ủy ban nhân dân những cấp thực hiện tìm kiếm, cứu vớt nạn người,tàu cất cánh và tài sản.

3. Vào trườnghợp tàu cất cánh lâm nguy, lâm nàn ngoài khu vực quy định trên khoản 2 Điều này, Ủyban non sông tìm kiếm cứu vớt nạn nhà trì, phối hợp với Bộ giao thông vận tải vận tải, bộ,ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức triển khai khác tiến hànhtìm kiếm, cứu vãn nạn người, tàu cất cánh và tài sản.”

24. Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 110 nhưsau:

“4a. Doanhnghiệp được cấp chứng từ phép marketing vậnchuyển hàng không tồn tại nghĩa vụ sau đây:

a) ra mắt nội dung Giấy phép sale vận chuyểnhàng không;

b) vận động đúngmục đích, nội dung, đk ghitrong Giấy phép sale vận chuyển hàng không;

c) bảo trì điềukiện được cấp thủ tục phép marketing vậnchuyển hàng không, Giấy ghi nhận người khai quật tàu bay theo quy định;

d) bảo trì chấtlượng của dịch vụ thương mại vận chuyển hàng không tuân theo quy định của Bộ giao thông vận tải;

đ) Tuân thủquy định của lao lý về hàng không gia dụng và pháp luật khác bao gồm liên quan.”

25. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 112 nhưsau:

“2. Hãng hàngkhông kinh doanh vận ship hàng không trong phạm vi quyền đi lại hàngkhông do cỗ Giao thông vận tải đường bộ cấp; ko được mua, buôn bán quyền vận động hàngkhông, thực hiện các hành vi hạn chế tuyên chiến và cạnh tranh bị cấm hoặc tuyên chiến và cạnh tranh khônglành mạnh; không được sử dụng thương hiệu, bao gồm tên thương mại dịch vụ và nhãn hiệugây nhầm lẫn với hãng sản xuất hàng ko khác; không được nhượng hoặc nhận quyền kinhdoanh chuyển vận hàng không.”

26. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 115 nhưsau:

“3. Cỗ Giaothông vận tải chỉ định hãng hàng không vn khai thác đường cất cánh đến cácvùng có điều kiện tài chính - xóm hội quan trọng khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùngxa có nhu cầu thiết yếu đuối về vận chuyển hàng không công cộng.”

27. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 116 nhưsau:

Điều 116. Giá thương mại & dịch vụ vận giao hàng không

1. Hãng hàngkhông phải thông tin theo yêu thương cầu của cục Giao thông vận tải giá dịch vụ thương mại vậnchuyển sản phẩm không trên phố bay thế giới đến cùng đi tự Việt Nam, trừ ngôi trường hợpđiều ước nước ngoài mà cùng hòa xã hội chủ nghĩa vn là thành viên tất cả quy địnhkhác.

2. Hãng sản xuất hàng không ra quyết định giá thương mại dịch vụ vận đưa hàngkhông trong nước trong khung giá do cỗ Giao thông vận tải đường bộ quy định và tiến hành kêkhai giá chỉ với Bộ giao thông vận tải vận tải.”

28. Sửa đổi, bổ sung khoản 5; bổ sung cập nhật khoản 6 Điều 145 như sau:

“5. Trong trường hợp vày lỗi của người vận chuyển, quý khách đãđược xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng không được vận động hoặc chuyến bay bịhuỷ hoặc chuyến bay bị chậm kéo dãn dài mà ko được bạn vận chuyển thông báotrước thì tín đồ vận chuyển gồm trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định tạikhoản 3 với khoản 4 Điều này và yêu cầu trả một khoản tiền bồi thường ứng trướckhông trả lại cho hành khách. Trong trường hợp bắt buộc bồi thường xuyên thiệt hại theotrách nhiệm dân sự của bạn vận đưa thì khoản chi phí này được trừ vào khoảntiền bồi thường.

Bộ trưởng BộGiao thông vận tải đường bộ quy định cụ thể về thời hạn người vận chuyển nên thông báotrước, thời hạn chuyến cất cánh bị chậm kéo dài và khoản tiền bồi hoàn ứng trướckhông trả lại sau khi thống nhất với bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính.

6. Bộ trưởng BộGiao thông vận tải đường bộ quy định quality dịch vụ cho du khách tại cảng hàngkhông, sảnh bay.”

29. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 159 nhưsau:

Điều 159. Chuyển động vũ khí, hình thức chiến tranh, vậtliệu phóng xạ

1. Ko đượcvận chuyển bởi đường hàng không vũ khí, chế độ chiến tranh, vật tư phóng xạvào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam, trừ ngôi trường hợp điều khoản tại khoản 2 cùng khoản 3Điều này.

Quy định nàycũng được áp dụng so với tàu bay công vụ.

2. Bộ trưởng BộQuốc phòng đưa ra quyết định trường hợp đặc biệt được cho phép vận chuyển bằng đường hàngkhông vũ khí, dụng cụ chiến tranh vào hoặc qua giáo khu Việt Nam.

3. Thủ tướngChính phủ đưa ra quyết định trường hợp đặc biệt có thể chấp nhận được vận chuyển bởi đường hàngkhông vật liệu phóng xạ vào hoặc qua giáo khu Việt Nam.

4. Quanh đó quy địnhtại các khoản 1, 2 với 3 Điều này, câu hỏi vận gửi vũ khí, phương pháp chiến tranh,vật liệu phóng xạ bằng đường sản phẩm không phải tuân thủ các điều khoản của pháp luậtcó liên quan.”

30. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3; bổ sung khoản 4 Điều 165 như sau:

“3. Tín đồ vậnchuyển được miễn 1 phần hoặc cục bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối vớihàng hóa tương ứng với mức độ thiệt hại trong những trường thích hợp sau đây:

a) do đặc tínhtự nhiên hoặc tàn tật vốn có của sản phẩm hóa;

b) vày quyết địnhcủa toàn án nhân dân tối cao hoặc của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền so với hàng hóa;

c) vày xảy rachiến tranh hoặc xung bỗng vũ trang;

d) bởi lỗi củangười gửi, người nhận sản phẩm & hàng hóa hoặc do lỗi của bạn áp mua được tín đồ gửi hànghoặc người nhận sản phẩm cử kèm theo hàng hóa.

4. Người vậnchuyển được miễn một trong những phần hoặc cục bộ trách nhiệm đền bù thiệt hại đối vớihành lý ký gửi khớp ứng với mức độ thiệt hại bởi vì đặc tính thoải mái và tự nhiên hoặc khuyếttật vốn tất cả của tư trang hành lý ký gửi khiến ra.”

31. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 190 nhưsau:

“2. Hành vican thiệp phạm pháp vào vận động hàng không dân dụng là hành vi gồm khả nănguy hiếp bình yên hoạt rượu cồn hàng ko dân dụng, bao gồm 1 trong các hành visau đây:

a) chỉ chiếm đoạtbất hòa hợp pháp tàu cất cánh đang bay;

b) chiếm đoạtbất hòa hợp pháp tàu bay trên khía cạnh đất;

c) sử dụng tàubay như một vũ khí;

d) Bắt duy trì contin trong tàu cất cánh hoặc trên cảng mặt hàng không, sảnh bay;

đ) Xâm nhậptrái luật pháp vào tàu bay, cảng sản phẩm không, sân bay và công trình, trang bị, thiếtbị mặt hàng không dân dụng;

e) Đưa vật phẩmnguy hiểm vào tàu bay, cảng sản phẩm không, trường bay và khoanh vùng hạn chế không giống tráipháp luật.

Vật phẩm nguyhiểm bao gồm vũ khí, đạn dược, chất cháy, chất dễ cháy, hóa học nổ, chất dễ nổ, chấtđộc hóa học với sinh học, hóa học phóng xạ và những vật hoặc hóa học khác có khả nănggây nguy nan hoặc được dùng để làm gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người của conngười, bình yên của chuyến bay;

g) Cung cấpthông tin sai đến mức uy hiếp bình yên của tàu cất cánh đang cất cánh hoặc trên mặt đất; antoàn của hành khách, tổ bay, nhân viên cấp dưới mặt khu đất hoặc tín đồ tại cảng sản phẩm không,sân cất cánh và công trình, trang bị, thứ hàng ko dân dụng;

h) cầm cố ý thựchiện hành vi vi phạm pháp luật uy ức hiếp đến an toàn khai thác tàu bay; khai tháccảng sản phẩm không, sảnh bay; đảm bảo an toàn hoạt hễ bay.”

32. Sửa đổi, bổ sung Điều 191 nhưsau:

Điều 191. Bảo đảm an toàn hàng không

1. đảm bảo an toàn anninh sản phẩm không được triển khai bằng những biện pháp sau đây:

a) bảo đảm anninh, quốc phòng, giữ lại gìn trơ thổ địa tự, bình yên xã hội theo phương tiện của pháp luật vềan ninh quốc gia, quốc phòng, công an nhân dân, phòng, kháng khủng ba và phápluật khác tất cả liên quan;

b) Thiết lậpkhu vực tinh giảm tại cảng mặt hàng không, sân bay và nơi tất cả công trình, trang bị,thiết bị sản phẩm không để đảm bảo tàu bay và công trình, trang bị, đồ vật tại khuvực đó;

c) Kiểm tra,soi chiếu, giám sát an ninh hàng không đối với tàu bay, phương tiện, người,hành lý, hàng hóa, việc ra, vào và chuyển động trong khoanh vùng hạn chế theo quy định;lục soát đối với tàu bay, phương tiện, người, hành lý, hàng hóa khi tất cả dấu hiệuuy hiếp an toàn hàng không;

d) đào thải khảnăng siêng chở phi pháp vật phẩm nguy khốn bằng con đường hàng không; áp dụngbiện pháp phòng ngừa quan trọng khi chất nhận được chuyên chở công trình nguy hiểm, đốitượng ẩn chứa uy hiếp bình an hàng không; cấm chuyên chở vĩnh viễn hoặc gồm thờihạn so với hành khách khiến rối, người dân có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạtđộng mặt hàng không gia dụng hoặc trường phù hợp theo yêu mong của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền.

Hành khách hàng gâyrối là hành khách cố ý ko chấp hành luật pháp về an ninh hàng không, an ninhhàng không, trơ trọi tự nơi công cộng tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay hoặccó hành vi tung tin, cung cấp tin sai uy hiếp bình yên hàng không;

đ) đo lường và tính toán anninh mặt hàng không, bảo trì trật tự, kỷ quy định tại cảng sản phẩm không, sảnh bay, chỗ cócông trình, trang bị, trang bị hàng không với trên tàu bay;

e) Phòng, chốngkhủng cha trên tàu bay;

g) Áp dụng cácbiện pháp phòng ngừa đặc biệt quan trọng khi có thể chấp nhận được vận chuyển đối tượng người tiêu dùng nguy hiểm;

h) Kiểm soátan ninh nội bộ so với nhân viên mặt hàng không;

i) Đối phó vớihành vi can thiệp phi pháp vào chuyển động hàng không dân dụng.

2. Bộ Công an,Bộ Quốc phòng trong phạm vi quyền hạn của chính mình có trọng trách chủ trì, phối hợpvới Bộ giao thông vận tải vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực trực thuộc trungương với bộ, ngành liên quan tổ chức tiến hành các giải pháp quy định tại các điểma, e, g với i khoản 1 Điều này.

3. Bộ Giaothông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối phù hợp với Bộ Công an, bộ Quốc phòng, Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và bộ, ngành tương quan tổ chứcthực hiện những biện pháp pháp luật tại những điểm b, c, d, đ với h khoản 1 Điều này.

4. Bao gồm phủquy định chi tiết Điều này.”

33. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 192 nhưsau:

“1. Khu vực hạn chế là khu vực của cảng sản phẩm không, sảnh bayvà nơi bao gồm công trình, trang bị, lắp thêm hàng ko mà vấn đề ra, vào cùng hoạt độngtại đó phải vâng lệnh các dụng cụ của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền cùng được kiểmtra, soi chiếu, giám sát, lục soát bình yên hàng không theo quy định.”

34. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 193 nhưsau:

“Điều 193. Kiểm tra, soi chiếu, giám sát, lục rà an ninhhàng không đối với chuyến bay

1. Tàu bay phảiđược kiểm tra, giám sát an toàn hàng không trước khi thực hiện chuyến bay; trườnghợp có dấu hiệu hoặc thông tin đe dọa liên quan đến an ninh, bình yên của chuyếnbay cần được lục soát an ninh hàng không.

2. Hành khách,thành viên tổ bay, người ship hàng chuyến bay, bạn khác có liên quan, hành lý,hàng hoá, bưu gởi và các vật phẩm khác yêu cầu được kiểm tra, soi chiếu, giám sátan ninh hàng không trước khi lên tàu bay; trường thích hợp có tín hiệu hoặc có thôngtin đe dọa liên quan mang đến an ninh, an toàn của chuyến bay thì đề nghị được lục soátan ninh mặt hàng không. Bài toán giám sát bình yên hàng không, duy trì trật tự, kỷ công cụ trên tàu bay đề nghị được thực hiệntrong trong cả chuyến bay.

3. Chính phủ nước nhà quy định điều kiện, trình tự, thủ tục lục soátan ninh mặt hàng không.”

35. Sửa đổi, bổ sung Điều 195 nhưsau:

Điều 195. Lực lượng kiểm soát bình an hàng không

1. Lực lượngkiểm soát an toàn hàng ko được Bộ giao thông vận tải lãnh đạo tổ chức để thựchiện các biện pháp bảo đảm an toàn hàng ko trong phạm vi trọng trách của BộGiao thông vận tải.

2. Địa bàn hoạtđộng của lực lượng kiểm soát bình yên hàng không bao hàm cảng sản phẩm không, sânbay; trên tàu bay; cơ sở hỗ trợ dịch vụ không lưu; các đại lý sản xuất, bảo dưỡng,sửa chữa tàu bay, thứ tàu bay; cơ sở cung ứng dịch vụ hàng không tại cảnghàng không, sảnh bay; cửa hàng xử lý hàng hoá, bưu gửi để lấy lên tàu bay.

3. Lực lượngkiểm soát bình an hàng ko được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện đáp ứng yêu cầunghiệp vụ; có trang phục, phù hiệu, cấp hiệu riêng rẽ theo quy định của bộ Giaothông vận tải.

4. Lực lượng kiểm soát an toàn hàng không được trang bị, sửdụng vũ khí, luật hỗ trợ, thiết bị, phương tiện để triển khai nhiệm vụ theoquy định của pháp luật.

5. Bộ Công an,Bộ Quốc chống có trọng trách phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức đào tạo,huấn luyện, chỉ đạo, giải đáp nghiệp vụ đối với lực lượng kiểm soát an ninhhàng không.”

36. Sửa đổi, bổ sung Điều 196 nhưsau:

Điều 196. Chương trình, quy chế bình yên hàng không

1. Chươngtrình, quy chế an toàn hàng không quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cánhân có tương quan trong việc tiến hành quy trình, thủ tục, biện pháp bảo đảm anninh sản phẩm không.

2. Chươngtrình, quy chế an toàn hàng không bao gồm:

a) công tác anninh hàng không Việt Nam;

b) công tác đào tạo,huấn luyện an toàn hàng ko Việt Nam;

c) lịch trình kiểmsoát hóa học lượng an ninh hàng không Việt Nam;

d) công tác anninh hàng không của người khai thác cảng sản phẩm không, sảnh bay;

đ) chương trình anninh sản phẩm không của hãng sản xuất hàng không;

e) chương trình đào tạo, huấn luyện bình yên hàng khôngcủa các đại lý đào tạo, huấn luyện và giảng dạy nhân viên mặt hàng không;

g) quy chế an ninhhàng không của cơ sở hỗ trợ dịch vụ không lưu; cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, thay thế tàu bay, trang bị tàubay; cơ sở hỗ trợ dịch vụ mặt hàng không tại cảng mặt hàng không, sân bay; cơ sở xửlý hàng hoá, bưu gửi để lấy lên tàu bay.

3. Những chương trình,quy chế an ninh hàng không pháp luật tại khoản 2 Điều này được ban hành phù thích hợp vớipháp luật việt nam và điều cầu quốc tếmà cùng hòa làng hội công ty nghĩa nước ta là thành viên.

4. Bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải vận tải ban hành các chươngtrình bình an hàng không cơ chế tại những điểm a, b với c khoản 2 Điều này.

Nhà chức tráchhàng không phê để mắt tới chương trình, quy chế an toàn hàng không pháp luật tại cácđiểm d, đ, e cùng g khoản 2 Điều này; chấp thuận hoặc không chấp thuận đồng ý chươngtrình bình an hàng không của hãng hàng ko nước ngoài.”

37. Sửa đổi, bổ sung Điều 197 nhưsau:

“Điều197. Trọng trách bảo đảm bình yên hàng ko của tổ chức, cá nhân tham gia hoạtđộng sản phẩm không dân dụng

1. Người khai quật cảng sản phẩm không, sảnh bay, hãng sản xuất hàngkhông, cơ sở cung ứng dịch vụ khônglưu, cửa hàng sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, vật dụng tàu bay, cửa hàng cungcấp thương mại & dịch vụ hàng không tại cảng sản phẩm không, sảnh bay, cơ sở xử lý mặt hàng hoá, bưugửi để mang lên tàu bay chịu trách nhiệm xây dựng, trình ban ngành nhà nước có thẩm quyền phê để mắt vàtổ chức triển khai chương trình, quy định an ninhhàng không dân dụng theo quy định; bảo đảm bình an hàng không đối với các hoạt độngthuộc phạm vi trách nhiệm thống trị của mình.

2. Thương hiệu hàng khôngnước ngoài thực hiện vận đưa thường lệ đến và đi từ nước ta phải trình Nhàchức trách hàng không chương trình bình yên hàng không gia dụng đối cùng với hoạt độngcủa thương hiệu tại Việt Nam.

3. Hãng hàngkhông, người khai thác tàu bay tiến hành chuyến bay thế giới đến vn cótrách nhiệm cung cấp thông tin trước về chuyến bay, du khách và tổ bay cho cơquan nhà nước gồm thẩm quyền theo phương tiện của chính phủ.

4. Tổ chức, cánhân khác tham gia hoạt động hàng không dân dụng phải tiến hành các chế độ củapháp nguyên tắc về an ninh hàng không.

5. Cỗ Giao thông vận tải có trọng trách kiểm tra, tiến công giáviệc áp dụng những biện pháp bảo đảm bình an hàng không tuân theo quy định của pháp luậtViệt Nam và điều ước nước ngoài mà cùng hòa thôn hội nhà nghĩa việt nam là thànhviên; thanh tra, kiểm tra, khảo sát, test nghiệm, đánh giá, điều tra việc tuânthủ những quy định của quy định về bình yên hàng không đối với các tổ chức, cánhân tham gia vào vận động hàng ko dân dụng.”

38. Bổ sung khoản 4 Điều 198 nhưsau:

“4. Tổ chức thựchiện chuyển động hàng không phổ biến vì mục đích dịch vụ thương mại không được triển khai cáchành vi hạn chế tuyên chiến và cạnh tranh bị cấm hoặc đối đầu và cạnh tranh không lành mạnh; không được sửdụng mến hiệu, bao gồm tên dịch vụ thương mại và thương hiệu gây nhầm lẫn với tổ chứcthực hiện vận động hàng không thông thường khác; không được nhượng hoặc dấn quyền thựchiện chuyển động hàng không tầm thường vì mục đích thương mại.”

39. Thay nhiều từ “bưu phẩm, bưu kiện, thư” tại điểm b khoản 1 Điều 45; khoản 2 Điều47; khoản 1 Điều 109; khoản 1 Điều 111; Điều 119; khoản 2 Điều 120; khoản 3 Điều121; Điều 157; khoản 1 Điều 198 bằng cụm từ bỏ “bưu gửi”.Thay các từ “Bộ Bưu chính, viễn thông” trên khoản 3 Điều 94bằng cụm từ “Bộ tin tức và Truyền thông”. Thay cụmtừ “giá cước” tại những khoản 1 với điểm c khoản 2 Điều 126,khoản 2 Điều 128, khoản 2 Điều 143; các từ“cước phí” tại khoản 1 Điều 128, khoản 1 Điều 143, khoản 4Điều 161; từ “cước” tại khoản 5 cùng khoản 6 Điều 147 bằng cụm trường đoản cú “giá dịch vụ”. Thay cụm từ“tàn tật” tại khoản 2 Điều 145 bởi cụm tự “khuyết tật”.

40. Huỷ bỏ Điều 125; khoản 3 với khoản 4 Điều 158.

Điều 2

Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm a cùng điểm b khoản 3 Điều 19 lý lẽ giá số 11/2012/QH13 như sau:

“a) Định mứcgiá rõ ràng đối với:

- những dịch vụhàng không, bao gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh; quản lý bay đi, đến; cung ứng bảođảm chuyển động bay; giao hàng hành khách;bảo đảm an ninh hàng ko và dịch vụ thương mại điều hành bay qua vùng thông tin bay doViệt phái mạnh quản lý;

- dịch vụ thương mại kếtnối viễn thông;

- Điện: giátruyền mua điện; giá thương mại dịch vụ phụ trợ hệ thống điện;

b) Định khunggiá đối với: giá phát điện; giá buôn bán điện; nấc giá nhỏ lẻ điện bình quân;giá thương mại & dịch vụ hàng ko khác; giá thuêmặt bằng, giá dịch vụ cần thiết tại cảng sản phẩm không, sảnh bay;”

Điều 3

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm2015.

2. Chính phủ, cơquan bao gồm thẩm quyền quy định cụ thể các điều, khoản được giao trong Luật.

Luậtnày đã được Quốc hội nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa việt nam khóa XIII, kỳ họpthứ 8 thông qua ngày 21 mon 11 năm 2014.