Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

     

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, dự án Luật đảm bảo an toàn quyền lợi quý khách hàng (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XV coi xét, thông qua tại kỳ họp lắp thêm 5 (5/2023). Thân mật tới dự luật, Ths. Tống Đức Duy, nhân viên Vụ I, Văn phòng chính phủ cho rằng, dự thảo phép tắc đã bổ sung nhiều điểm bắt đầu về xử lý tranh chấp giữa người sử dụng và tổ chức, cá nhân kinh doanh.


TỔNG THUẬT CHIỀU 10/11: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ LUẬT BẢO VỀ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI)

*

Kỳ họp thiết bị 4, Quốc hội khóa XV cho chủ kiến lần đầu so với dự án Luật Luật bảo vệ quyền lợi quý khách hàng (sửa đổi)


Luật bảo đảm an toàn quyền lợi khách hàng được Quốc hội khóa XII, kỳ họp sản phẩm công nghệ 8, trải qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 là cách tiến quan trọng trong hoạt động đảm bảo an toàn quyền lợi khách hàng ở Việt Nam. Trong gần 12 năm thực thi, những quy định trên Luật bảo đảm an toàn quyền lợi quý khách hàng 2010 và những văn bản hướng dẫn đang góp phần thay đổi công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo dựng căn cơ pháp lý cơ bản trong xử lý tranh chấp giữa người sử dụng và tổ chức, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, với nhu cầu thể chế hóa cách nhìn chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu việt nam lần sản phẩm công nghệ XIII cùng Hiến pháp 2013, Luật đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng 2010 rất cần phải được sửa đổi, bổ sung cho tương xứng với sự đổi khác của bối cảnh kinh tế - làng mạc hội, xu hướng hội nhập quốc tế.

Bạn đang xem: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Ths. Tống Đức Duy đến biết, theo hình thức hiện hành, tồn tại các phương thức xử lý tranh chấp giữa quý khách và tổ chức, cá thể kinh doanh, như: mến lượng, hòa giải, trọng tài, tòa án và giải quyết và xử lý bằng giải pháp hành chính. Tuy nhiên, theo luật hiện hành, ko được thương lượng, hòa giải vào trường phù hợp tranh chấp gây thiệt đến ích lợi của bên nước, công dụng của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng.

Nghiên cứu giúp dự luật, Ths. Tống Đức Duy nhấn mạnh, tại dự thảo Luật đảm bảo an toàn quyền lợi quý khách (sửa đổi) đã bổ sung nhiều biện pháp về giải quyết tranh chấp giữa khách hàng và tổ chức, cá nhân kinh doanh. Vậy thể:

Thứ nhất, hoàn thiện hiện tượng về tổ chức triển khai xã hội tham gia đảm bảo an toàn quyền lợi bạn tiêu dùng: Để nâng cao hiệu quả hoạt động vui chơi của các tổ chức triển khai xã hội tham gia bảo đảm người tiêu dùng, dự thảo nguyên lý sửa đổi vẫn quy định bổ sung cập nhật một số ngôn từ như: Đại diện người sử dụng khởi kiện khi bao gồm yêu cầu và ủy quyền theo công cụ của pháp luật hoặc tự bản thân khởi khiếu nại vụ dân sự về bảo vệ quyền lợi quý khách vì tiện ích công cộng; bổ sung cập nhật một số quyền của tổ chức xã hội, như: tham gia các hoạt động kiểm tra liên quan đến bảo vệ quyền lợi fan tiêu dùng;…

Ngoài ra, bổ sung thẩm quyền của tổ chức triển khai xã hội trong bài toán tiếp nhận, giải quyết yêu cầu tổ chức triển khai thương lượng do người tiêu dùng yêu cầu; về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối cùng với việc đưa tin cho tổ chức triển khai xã hội trong vượt trình giải quyết tranh chấp; bổ sung quy định việc tổ chức xã hội đại diện thay mặt người chi tiêu và sử dụng khởi khiếu nại hoặc tự mình khởi kiện vì công dụng công cộng chưa hẳn nộp nhất thời ứng án phí, trợ thì ứng lệ tầm giá Tòa án;…

Thứ hai, hoàn thiện quy định về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá thể kinh doanh: Dự thảo biện pháp đã bỏ phương pháp về giải quyết và xử lý yêu ước về bảo vệ quyền lợi người sử dụng tại cơ quan thống trị nhà nước về đảm bảo quyền lợi người sử dụng cấp huyện. Té sung quy định về việc chất nhận được lựa lựa chọn phương thức xử lý tranh chấp trực tiếp hoặc trực đường trong ngôi trường hợp lao lý có quy định.

Đồng thời, bổ sung cập nhật quy định về hòa hợp tác quốc tế trong giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh nước ngoài; Bổ  sung trách nhiệm đưa tin trong vượt trình giải quyết và xử lý tranh chấp của các cơ quan, cá nhân kinh doanh nước ngoài; bổ sung cập nhật trách nhiệm cung cấp tin trong vượt trình giải quyết và xử lý tranh chấp của các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan;…

Bổ sung dụng cụ về vấn đề trình tự, thủ tục hòa giải thực hiện theo quy định luật pháp hòa giải yêu đương mại; bổ sung cập nhật tổ chức hòa giải dịch vụ thương mại theo quy định pháp luật hòa giải thương mại được tham gia tổ chức triển khai hòa giải tranh chấp của người tiêu dùng;….

Hoàn thiện nguyên tắc về vụ án dân sự về đảm bảo an toàn quyền lợi quý khách theo hướng: ý kiến đề nghị quy định sửa đổi, bổ sung cập nhật đối cùng với Điều 317 Bộ điều khoản Tố tụng Dân sự để vụ án dân sự về đảm bảo quyền lợi quý khách hàng được giải quyết và xử lý theo thủ tục rút gọn cơ chế trong quy định về tố tụng dân sự;…

Thứ ba, cải thiện trách nhiệm cai quản nhà nước về đảm bảo an toàn quyền lợi fan tiêu dùng: Luật đảm bảo quyền lợi quý khách (sửa đổi) cơ chế rõ rộng về nhiệm vụ chung cùng trách nhiệm làm chủ ngành của bộ Công thương, trách nhiệm của những Bộ, phòng ban ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với việc đảm bảo an toàn quyền lợi người tiêu dùng trong nghành nghề dịch vụ được phân công quản lý và tại địa phương.

Xem thêm: Tài Liệu Xe Cứu Hỏa Finley, Slide Bài Giảng Xe Cứu Hỏa Finley

Bên cạnh đó, dự thảo cách thức cũng bổ sung cập nhật quy định về trọng trách của chiến trường Tổ quốc việt nam và các tổ chức chủ yếu trị - buôn bản hội trong câu hỏi tham gia đảm bảo an toàn quyền lợi người tiêu dùng; lao lý rõ rộng trách nhiệm của những bộ, ban, ngành tương tự như mở rộng trách nhiệm tham gia của chiến trận Tổ quốc nước ta và những tổ chức chủ yếu trị - làng mạc hội sẽ góp phần nâng cấp hiệu quả quản lý nhà nước về đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, tạo thành cơ sở pháp lý để xây dừng và vận hành cơ chế phối hợp giữa những đơn vị.

*

Ths. Tống Đức Duy, chuyên viên Vụ I, Văn phòng bao gồm phủ

Ths. Tống Đức Duy dìm mạnh, hầu hết tồn tại, bất hợp lí theo qui định hiện hành về giải quyết tranh chấp giữa quý khách hàng với tổ chức, cá thể kinh doanh đã được Dự thảo Luật đảm bảo an toàn quyền lợi quý khách (sửa đổi) cơ phiên bản khắc phục.

Theo Ths. Tống Đức Duy, sau khoản thời gian Luật đảm bảo an toàn quyền lợi quý khách hàng (sửa đổi) được ban hành, cơ quan chính phủ cần ban hành các văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật chế độ chi tiết, lý giải và tiến hành Luật. Việc nghiên cứu, sản xuất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người sử dụng (sửa đổi) thay thế Nghị định 99/2011/NĐ-CP cần đúng tiến độ, cân xứng với trong thực tiễn áp dụng lao lý để đảm bảo an toàn phát huy được sứ mệnh của Luật bảo đảm quyền lợi quý khách hàng nói chung và những quy định về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh nói riêng.

Đồng thời, cần nâng cao vai trò cai quản nhà nước về đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng liên quan mang lại việc xử lý tranh chấp giữa quý khách với tổ chức, cá thể kinh doanh. đẩy mạnh vai trò, nhiệm vụ chung cùng trách nhiệm quản lý ngành của bộ Công thương, trách nhiệm của những Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với việc bảo đảm quyền lợi quý khách hàng trong nghành nghề được phân công thống trị và trên địa phương tương quan đến việc giải quyết và xử lý tranh chấp giữa người sử dụng với tổ chức, cá thể kinh doanh.

Ngoài ra, cần tiếp tục phát huy, nâng cấp vai trò của các tổ chức làng hội tham gia bảo đảm an toàn quyền lợi bạn tiêu dùng; tăng tốc vai trò, trách nhiệm của khối hệ thống các cơ quan tài phán, bảo đảm an toàn tính chính xác, minh bạch, công bằng, tương xứng với thực tiễn, đúng quy định pháp luật trong việc xử lý tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá thể kinh doanh./.