Luật báo chí năm 1999

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ********

Số: 12/1999/QH10

Hà Nội, ngày 12 mon 6 năm 1999

LUẬT

SỐ12/1999/QH10 NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1999 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BÁOCHÍ

Căn cứ vào Hiến phápnước cùng hòa làng mạc hội nhà nghĩa nước ta năm 1992;Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí đã được Quốc hội nướcCộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta thông qua ngày 28 tháng12 năm 1989.

Bạn đang xem: Luật báo chí năm 1999

Điều 1

Sửa đổi,bổ sung Lời mở đầu và một vài điều của Luật báo mạng như sau:

1. Lời mở đầuđược sửa đổi, bửa sung:

"Để đảm bảo quyền tự do báochí, quyền thoải mái ngôn luận trên báo chí của công dân, cân xứng với tác dụng củaNhà nước với của nhân dân;

Để phát huy vai trò của báo chítrong sự nghiệp thành lập và bảo đảm an toàn Tổ quốc việt nam xã hội nhà nghĩa theo đườnglối đổi mới của Đảng cùng sản Việt Nam;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộnghoà làng mạc hội công ty nghĩa việt nam năm 1992;

Luật này quy định cơ chế báochí".

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 3. Các mô hình báochí

Báo chí nói trong luật này làbáo chí Việt Nam, bao gồm: báo in (báo, tạp chí, bạn dạng tin thời sự, bản tin thôngtấn), báo nói (chương trình vạc thanh), báo hình (chương trình truyền hình,chương trình nghe - chú ý thời sự được triển khai bằng những phương một thể kỹ thuậtkhác nhau), báo năng lượng điện tử (được triển khai trên mạng tin tức máy tính) bằng tiếngViệt, tiếng những dân tộc thiểu số Việt Nam, giờ đồng hồ nước ngoài".

3. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 6. Trọng trách và quyềnhạn của báo chí

Báo chí có những trách nhiệm và quyềnhạn sau đây:

1- thông tin trung thực về tìnhhình trong nước và nỗ lực giới phù hợp với ích lợi của non sông và của nhân dân;

2- Tuyên truyền, phổ biến, gópphần sản xuất và đảm bảo an toàn đường lối, nhà trương, cơ chế của Đảng, luật pháp củaNhà nước, thắng lợi của đất nước và trái đất theo tôn chỉ, mục đích của cơ quanbáo chí; đóng góp phần ổn định thiết yếu trị, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu nhu cầu văn hoálành mạnh mẽ của nhân dân, bảo đảm an toàn và đẩy mạnh truyền thống tốt đẹp của dân tộc,xây dựng với phát huy dân công ty xã hội công ty nghĩa, tăng cường khối đoàn kết toàndân, tạo ra và đảm bảo Tổ quốc việt nam xã hội nhà nghĩa;

3- đề đạt và chỉ dẫn dư luậnxã hội; có tác dụng diễn đàn thực hiện tại quyền thoải mái ngôn luận của nhân dân;

4- phát hiện, nêu gương người tốt,việc tốt, yếu tố mới; đương đầu phòng, chống các hành vi vi phi pháp luật vàcác hiện tại tượng tiêu cực xã hội khác;

5- góp thêm phần giữ gìn sự trongsáng của giờ đồng hồ Việt, tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam;

6- không ngừng mở rộng sự gọi biết lẫn nhaugiữa các nước và các dân tộc, gia nhập vào sự nghiệp của nhân dân trái đất vìhoà bình, độc lập dân tộc, dân công ty và văn minh xã hội".

4. Điều 9 được sửa đổi, bửa sung:

"Điều 9. Cải chủ yếu trên báochí

1- báo mạng khi thông tin sai sựthật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đáng tin tưởng của tổ chức, danh dự, phẩm giá củacá nhân thì đề nghị đăng, vạc sóng lời cải chính, xin lỗi của ban ngành báo chí, củatác giả. Vào trường hợp có kết luận của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền thì cơquan báo chí truyền thông phải đăng, phân phát sóng tóm lại đó.

2- Tổ chức, cá nhân có quyềnphát biểu bằng văn bạn dạng về những nội dung nói trên báo chí truyền thông khi có căn cứ chorằng báo chí truyền thông đã tin tức sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm mang đến mình.Cơ quan báo chí truyền thông phải đăng, phát sóng lời tuyên bố của tổ chức, cá thể đối vớithông tin đã có đăng, vạc sóng trên báo mạng của mình.

Lời tuyên bố của tổ chức, cánhân không được xúc phạm ban ngành báo chí, danh dự, phẩm giá của tác giả.

Kể từ bỏ khi nhận ra lời phát biểucủa tổ chức, cá thể thì vào thời hạn năm ngày so với báo ngày, đài phátthanh, đài truyền hình, mười ngày đối với báo tuần, trong số ra sớm nhất đối vớitạp chí, cơ quan báo chí truyền thông phải đăng, phạt sóng lời phát biểu đó.

3- Lời cải chính, xin lỗi của cơquan báo chí, của tác giả và lời tuyên bố của tổ chức, cá thể quy định tạikhoản 1 cùng khoản 2 Điều này đề xuất được đăng, phạt sóng hài hòa với thông tindo báo mạng đã chỉ dẫn theo pháp luật của chủ yếu phủ.

4- trong trường hợp phòng ban báochí ko cải chính, xin lỗi hoặc cải chính, xin lỗi ko đúng những quy định củaLuật này, ko đăng, phát sóng lời phát biểu của tổ chức, cá thể thì tổ chức,cá nhân đó bao gồm quyền năng khiếu nại cùng với cơ quan cốt yếu báo chí, cơ quan thống trị nhànước về báo chí truyền thông hoặc khởi khiếu nại tại Tòa án".

5. Điều 12 được sửa đổi, ngã sung:

"Điều 12. Cơ quan nhà quảnbáo chí

Cơ quan nhà quản báo mạng là tổchức thay mặt đứng tên xin cấp thủ tục phép vận động báo chí với trực tiếp thống trị cơ quanbáo chí.

Cơ quan nhà quản báo chí truyền thông có nhữngnhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

1- Xác định, lãnh đạo việc thựchiện tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ cùng phạm vi phát hành chủ yếu, công suất,thời gian, tần số, phạm vi toả sóng, ngữ điệu thể hiện tại của cơ quan báo chí đượcquy định trên giấy phép;

2- chỉ đạo cơ quan báo chí truyền thông thựchiện nhiệm vụ, phương hướng và kế hoạch hoạt động, tổ chức bộ máy, thành lập độingũ cán cỗ báo chí;

3- té nhiệm, miễn nhiệm, bí quyết chứcngười đứng đầu cơ quan báo chí trực thuộc sau khi trao đổi ý kiến với cơ quanquản lý đơn vị nước về báo chí;

4- Kiểm tra hoạt động của cơquan báo chí;

5- chế tác điều kiện cần thiết chocơ quan báo mạng hoạt động;

6- phụ trách trước phápluật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình đối với những sai phạm của cơquan báo chí truyền thông trực thuộc".

6. Điều 15 được sửa đổi, xẻ sung:

"Điều 15. Quyền và nghĩa vụcủa bên báo

1- đơn vị báo gồm có quyền sauđây:

a) vận động báo chí bên trên lãnhthổ nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam; chuyển động báo chí ngơi nghỉ nước ngoàitheo nguyên tắc của chủ yếu phủ;

b) khai thác và được cung cấpthông tin trong vận động báo chí theo khí cụ của pháp luật;

c) từ chối việc soạn hoặctham gia biên soạn tác phẩm báo chí truyền thông trái với mức sử dụng của pháp luật về báo chí;

d) Được đào tạo, tu dưỡng nângcao trình độ chuyên môn nghiệp vụ báo chí; hưởng một số cơ chế ưu tiên quan trọng trong hoạtđộng báo mạng theo hiện tượng của chủ yếu phủ;

đ) Được quy định bảo hộ tronghoạt rượu cồn nghề nghiệp. Không có ai được ăn hiếp doạ, uy ức hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự,nhân phẩm ở trong nhà báo, phá huỷ, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản ngăn nhà báohoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.

2- nhà báo có những nhiệm vụ sauđây:

a) thông tin trung thực về tìnhhình nội địa và cầm cố giới phù hợp với công dụng của đất nước và của nhân dân;phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp thêm phần thực hiện tại quyềntự bởi vì báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí truyền thông của công dân;

b) đảm bảo an toàn đường lối, nhà trương,chính sách của Đảng, pháp luật của phòng nước; phạt hiện, đảm bảo an toàn nhân tố tích cực;đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm;

c) tiếp tục học tập, rèn luyệnnâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức và nghiệp vụ báo chí; ko đượclạm dụng danh nghĩa đơn vị báo để sách nhiễu và thao tác làm việc vi bất hợp pháp luật;

d) đề nghị cải chính, xin lỗi trongtrường hợp tin tức sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đáng tin tưởng của tổchức, danh dự, phẩm giá của cá nhân;

đ) chịu trách nhiệm trước phápluật với trước người đứng đầu cơ quan báo chí về văn bản tác phẩm báo chí truyền thông củamình cùng về phần đông hành vi vi phạm pháp luật về báo chí".

7. Điều 17 được sửa đổi, bửa sung:

"Điều 17. Câu chữ quản lýnhà nước về báo mạng

Nội dung quản lý nhà nước về báochí bao gồm:

1- kiến tạo và chỉ huy thực hiệnchiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí;

2- ban hành và tổ chức triển khai thực hiệncác văn bạn dạng quy phi pháp luật về báo chí; sản xuất chế độ, chế độ về báochí;

3- tổ chức thông tin mang đến báochí; làm chủ thông tin của báo chí;

4- Đào tạo, tu dưỡng nâng caotrình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức công việc và nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ báo chí;

5- Tổ chức, thống trị hoạt độngkhoa học, technology trong nghành báo chí;

6- Cấp, thu hồigiấy phép vận động báo chí, thẻ đơn vị báo;

7- thống trị hợp tác thế giới vềbáo chí, quản ngại lý buổi giao lưu của báo chí nước ta liên quan đến quốc tế và hoạtđộng báo chí nước ngoài tại Việt Nam;

8- Kiểm tra báo chí truyền thông lưu chiểu;quản lý kho lưu lại chiểu báo chí;

9- Tổ chức, lãnh đạo công táckhen thưởng trong chuyển động báo chí;

10- hướng dẫn, thanh tra, kiểmtra việc thực hiện chế độ, chủ yếu sách, qui hoạch, kế hoạch cải tiến và phát triển báo chívà câu hỏi chấp hành quy định về báo chí; thi hành những biện pháp ngăn chặn hoạt độngbáo chí trái pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý phạm luật trong hoạtđộng báo chí".

8. Bổ sung cập nhật Điều17a:

"Điều 17a. Ban ngành quản lýnhà nước về báo chí

1- chính phủ nước nhà thống duy nhất quản lýnhà nước về báo chí.

2- cỗ Văn hoá - thông tin chịu tráchnhiệm trước cơ quan chỉ đạo của chính phủ thực hiện làm chủ nhà nước về báo chí.

3- những bộ, ban ngành ngang bộ, cơquan thuộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệmthực hiện làm chủ nhà nước về báo chí truyền thông theo công cụ của bao gồm phủ.

Chính lấp quy định cụ thể tráchnhiệm của các bộ, phòng ban ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trong vấn đề phối hợpvới cỗ Văn hoá - thông tin để thực hiện thống nhất làm chủ nhà nước về báo chí.

4- Uỷ ban dân chúng tỉnh, thànhphố trực thuộc tw thực hiện thống trị nhà nước về báo chí truyền thông trong phạm vi địaphương theo sự phân cấp của chủ yếu phủ".

9. Bổ sung cập nhật Điều17b:

"Điều 17b. Quan hệ tình dục quốc tếtrong hoạt động báo chí

Nhà nước không ngừng mở rộng quan hệ quốc tếtrong hoạt động báo chí theo lý lẽ tôn trọng độc lập, độc lập quốc gia,bình đẳng và những bên cùng tất cả lợi.

Chính bao phủ quy định cụ thể vềquan hệ nước ngoài trong chuyển động báo chí".

10. Bổ sung cập nhật Điều17c:

"Điều 17c. Tài chủ yếu của cơquan báo chí

1- nhà nước có chế độ hỗ trợngân sách và tạo điều kiện cho báo chí truyền thông phát triển.

Cơ quan nhà quản báo chí truyền thông cótrách nhiệm sắp xếp các nguồn lực tài chính cần thiết cho cơ quan báo mạng hoạt động.

Cơ quan báo chí truyền thông được tiếp nhậnvà thực hiện đúng mục đích, có kết quả các khoản tài trợ trường đoản cú nguyện của các tổ chứcvà cá thể theo nguyên lý của thiết yếu phủ.

Xem thêm: Trò Chơi Game Chú Khỉ Buồn 182, Chú Khỉ Buồn 182

2- Cơ quan báo mạng được tổ chứchoạt đụng kinh doanh, dịch vụ tương xứng với siêng môn, nghiệp vụ của chính mình theoquy định của chính phủ nước nhà và những quy định không giống của pháp luật để chế tạo thêm nguồn thuđầu tư quay trở về cho việc cải tiến và phát triển báo chí. Cơ quan báo chí phải thực hiệnnghĩa vụ thuế đối với các chuyển động kinh doanh, dịch vụ.

Cơ quan báo chí được tận hưởng cácchế độ ưu đãi về thuế, ưu đãi về phí tổn đối với hoạt động xuất bản, sản xuất báochí theo lao lý của pháp luật.

3- Cơ quan báo mạng phải thực hiệnchế độ kế toán, thống kê, thanh tra, đánh giá tài chủ yếu theo nguyên lý của phápluật."

11. Bổ sung cập nhật Điều17d:

"Điều 17d. Xuất bản, pháthành báo chí giao hàng một số đối tượng

Nhà nước có chế độ hỗ trợngân sách tạo đk cho xuất bản, vạc hành báo chí truyền thông đến với nhân dân cácvùng có điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội khó khăn và vùng bao gồm điều kiện tài chính - làng mạc hộiđặc biệt nặng nề khăn, cho với xã hội người vn ở nước ngoài".

12. Bổ sung Điều17đ:

"Điều 17đ. điều tra báochí

Thanh tra báo mạng là thanh trachuyên ngành về báo chí.

Tổ chức và hoạt động của thanhtra siêng ngành về báo chí truyền thông do chính phủ nước nhà quy định".

13. Điều 19 được sửa đổi, té sung:

"Điều 19. Cấp giấy phép hoạtđộng báo chí

1- Việc cấp thủ tục phép hoạt độngbáo chí phải địa thế căn cứ vào các điều kiện giải pháp tại Điều 18 củaLuật báo chí và phải phù hợp với quy hoạch cải tiến và phát triển báo chí.

Bộ văn hóa truyền thống - thông tin cấp giấyphép hoạt động báo chí.

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt độngbáo chí vày Bộ văn hóa - tin tức quy định.

2 - Cơ quan báo chí truyền thông phải gồm giấyphép vì chưng cơ quan thống trị nhà nước về báo chí cấp phát mới được hoạt động. Vào trườnghợp không cấp giấy phép thì muộn nhất là tía mươi ngày, tính từ lúc ngày nhận thấy hồsơ xin phép chuyển động báo chí, cơ quan cai quản nhà nước về báo chí truyền thông phải trả lờibằng văn bản, phân tích lý do. Tổ chức bị phủ nhận cấp giấy tờ có quyền năng khiếu nạivới cơ quan gồm thẩm quyền hoặc khởi khiếu nại tại Tòa án".

14. Bổ sung cập nhật Điều19a:

"Điều 19a. Ra đời cơquan đại diện, ban ngành thường trú của ban ngành báo chí

1- Cơ quan báo chí có nhu cầuthành lập ban ngành đại diện, phòng ban thường trú ở trong nước phải có đầy đủ điều kiệnvề nhân sự, trụ sở và cần được sự chấp nhận bằng văn phiên bản của ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực thuộc tw nơi cơ quan báo chí truyền thông xin đặt ban ngành đại diện,cơ quan thường trú với phải thông báo cho Bộ văn hóa truyền thống - tin tức biết.

2- cơ quan chính phủ quy định cụ thể việcđặt phòng ban đại diện, phòng ban thường trú của báo chí nước ta ở quốc tế vàcơ quan đại diện, ban ngành thường trú của báo chí nước ngoài tại Việt Nam".

15. Điều 21 được sửa đổi, bửa sung:

"Điều 21. Thực hiện loạihình báo mạng khác, xuất bạn dạng ấn phẩm báo chí truyền thông khác, phân phát sóng công tác đặc biệt,chương trình phụ

1- Cơ quan báo chí chỉ được thựchiện mô hình báo chí khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chính bản thân mình khi gồm đủcác điều kiện quy định trên Điều 18 của Luật báo chí và đượcBộ văn hóa - thông tin cấp giấy phép.

2. Tổ chức muốn xuất bạn dạng đặc sanhoặc cơ quan báo chí truyền thông muốn xuất bạn dạng số phụ, phụ trương, quánh san, phát sóngchương trình sệt biệt, lịch trình phụ thì phải được Bộ văn hóa - tin tức cấpgiấy phép".

16. Điều 22 được sửa đổi, té sung:

"Điều 22. In báo chí, phátsóng lịch trình phát thanh, truyền hình, gửi báo điện tử lên mạng thông tinmáy tính

Cơ sở in có trọng trách thực hiệnhợp đồng, đảm bảo thời gian chế tạo của báo chí; không in báo chí không tồn tại giấyphép, không được ấn lại tác phẩm báo chí truyền thông đã có lệnh cấm giữ hành của phòng ban quảnlý công ty nước về báo chí.

Cơ sở nghệ thuật phát sóng đến đàiphát thanh, đài truyền hình gồm trách nhiệm đảm bảo phạm vi tỏa sóng quy định.

Đài phạt thanh, đài truyền hình,cơ sở tiến hành chương trình nghe - quan sát thời sự không được phát văn bản tácphẩm báo mạng đã gồm lệnh cấm lưu lại hành hoặc tịch thu.

Báo điện tử được tiến hành trênmạng thông tin laptop theo luật pháp của chính phủ".

17. Điều 28 được sửa đổi, té sung:

"Điều28. Xử lý vi phạm

1- cơ quan báo chí vi phạm quy địnhvề giấy phép hoạt động báo chí, về đều điều ko được tin tức trên báo chíquy định trên Điều 10 của chế độ báo chí, về cải chủ yếu trênbáo chí và những quy định không giống của điều khoản về báo mạng thì tuỳ theo tính chất, mứcđộ vi phạm mà bị cảnh cáo, phát tiền, thu hồi, tịch thâu ấn phẩm, băng đĩa ghiâm, ghi hình, đình bạn dạng tạm thời hoặc tịch thu giấy phép theo luật pháp của phápluật.

Cơ quan cơ bản chịu trách nhiệmtrước luật pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với những sai phạmcủa cơ quan báo mạng trực thuộc.

Cơ quan liêu báo chí, công ty báo, tổ chức,cá nhân tin tức gây thiệt sợ hãi đến ích lợi hợp pháp của tổ chức, cá thể khácthì đề nghị bồi thường xuyên theo chế độ của pháp luật dân sự.

2- người đứng đầu cơ quan báochí, bên báo, người chuyển động nghiệp vụ báo mạng khác vi phạm các quy định tạikhoản 1 Điều này thì tuỳ theo tính chất, nút độ vi phạm mà bị giải pháp xử lý kỷ luật,thu hồi thẻ nhà báo, xử phát hành chính hoặc bị tróc nã cứu nhiệm vụ hình sự.

3- người nào vi phạm những quy địnhvề hỗ trợ thông tin, trả lời trên báo chí, thành lập cơ quan báo chí, pháthành, quảng cáo, họp báo, cản trở chuyển động báo chí, ăn hiếp dọa, uy hiếp tính mạng,xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy, làm cho hư lỗi phương tiện, tàiliệu và những quy định không giống của lao lý về báo mạng thì tuỳ theo tính chất, mứcđộ vi phạm luật mà bị xử trí kỷ luật, xử phân phát hành thiết yếu hoặc bị truy cứu vớt trách nhiệmhình sự".

Điều 2

1. Trong công cụ báo chí, cụm từ"Hội đồng bộ trưởng" được thay bằng từ "Chính phủ", nhiều từ"Chủ tịch Hội đồng nhất trưởng" được thay bởi cụm trường đoản cú "Thủ tướngChính phủ".

2. Quăng quật Điều 30 củaLuật báo chí.

Chuyển Điều 31 củaLuật báo chí truyền thông thành Điều 30.

Điều 3

Luật này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày thứ nhất tháng 9 năm 1999.

Những quy định trước đây trái vớiLuật này đều bãi bỏ.

Chính lấp sửa đổi, bổ sung cập nhật cácvăn bạn dạng quy định chi tiết và lí giải thi hành phương pháp báo chí phù hợp với Luậtnày.

Luật này đã có được Quốc hội nước Cộnghòa xóm hội công ty nghĩa nước ta khóa X, kỳ họp lắp thêm 5 trải qua ngày 12 mon 6năm 1999.