Logos là gì

     

Chào những bạn,Hôm nay chúng ta nói mang đến một từ cực kỳ thú vị đã mấy ngàn năm triết lý Tây Phương. Đó là từ logos.

Logos là một trong từ căn bạn dạng trong triết lý Hy Lạp. Lúc dịch quý phái tiếng Anh thì call là the Word (chữ Word viết hoa), với dịch thanh lịch tiếng Việt là Ngôi Lời. Điều thú vị là từ bỏ word (lời, chữ) là một trong những từ rất giản dị và đơn giản trong phần nhiều ngôn ngữ, chúng ta dùng từ đó trong khi nói chuyện hàng ngày, tất cả gì mà phệ lao? What is the big deal ?