Triều đại bên Hán được chia ra làm nhì giai đoạn: Tây Hán cùng Đông Hán, xen trong những số ấy là triều công ty Tân trường tồn ngắn ngủi duy nhất vua. Công ty Hán tổng số trải qua 25 đời vua, sống thọ 421 năm, từ thời điểm năm 202 TCN – 220 CN.

Bạn đang xem: Lịch sử nhà hán

Ngày nay, trên nhân loại vẫn call người trung hoa là fan Hán, ngôn từ của trung quốc là giờ đồng hồ Hán.

Xem thêm: Di Tích Lịch Sử Khánh Hòa - Lịch Sử Hành Chính Khánh Hòa

Sau thời kỳ công ty Hán, lịch sử dân tộc Trung Quốc lao vào giai đoạn Tam Quốc phân tranh.


Hán Hiến Đế tên thật là giữ Hiệp, thương hiệu tự là chưng Hòa. Ông là nam nhi thứ 3 của Hán Linh Đế, với là em trai của Hán thiếu hụt Đế. Ông trị vì được 31 năm bị Tào Phi phế truất, kế tiếp bệnh chết. Thọ 54 tuổi. Mai táng ở Đơn Lãng (nay <…>


Hán thiếu Đế tên thật là lưu Biện. Ông lên kế vị sau thời điểm Hán Linh Đế chết. Ông nghỉ ngơi ngôi không được 6 mon thì bị Đổng Trác phế truất cùng hạ độc. Ông tận hưởng dương 15 tuổi. Táng ở gần thành phố Lạc Dương tỉnh giấc Hà Nam. Năm sinh, năm mất: 175 <…>


Hán Linh Đế thương hiệu thật là lưu lại Hoằng là chút của Hán Chương Đế (cháu 5 đời) cùng ông là nam nhi của lưu Thường. Sau thời điểm Hán trả Đế chết, hậu phi Đậu đã lập lưu lại Hoằng làm cho hoàng đế. Ông trị bởi được 22 năm, mắc bệnh chết, thọ 34 tuổi. Táng <…>


Hán hoàn Đế thương hiệu thật là lưu lại Chí. Ông là cháu của Hán Chương Đế. Sau khoản thời gian Hán hóa học Đế bị tiêu diệt Lương Kí lập lưu Chí có tác dụng hoàng đế. Ông trị vì chưng 21 năm, bệnh tật chết, thọ 36 tuổi. Táng ở Tuyên Lăng (nay nằm trong phía Đông Nam thành phố Lạc Dương tỉnh giấc <…>


Hán thiếu Đế tên thật là lưu Ý. Ông ta là cháu của Hán Chương Đế, lên kế vị sau thời điểm Hán An Đế chết. Trị vày chưa được 1 năm thì bệnh tật chết. Mai táng nơi đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: ? công nhân – 125 lưu lại Ý là đàn ông của <…>


Thái hậu Đặng, thương hiệu bà ta là Đặng Tuy. Bà là vk của Hán Hòa Đế, bà ta chấp chủ yếu 16 năm sau khoản thời gian Hòa Đế chết. Bà ta bệnh tật chết, lâu 41 tuổi. Mai táng ở cạnh Thận Lăng (cạnh mộ của Hòa Đế). Năm sinh, năm mất: 81 – 121 Đặng tuy <…>


Xương Ấp Vương tên thật là giữ Hạ. Là cháu của Hán Vũ Đế, em họ của Hán Chiêu Đế. Chiêu Đế chết, không có con ông ta lên kế vị. Trị vì được 27 ngày, vì chưng hoang dâm vô độ phải bị Hoắc Quang phế truất. Còn về sau như thế nào thì không rõ. <…>


Lã Hậu (hoặc Lữ Hậu) thương hiệu thật là Lã Trĩ, là vợ của Hán Cao Tổ, vắt quyền chấp chính sau thời điểm Hán Cao Tổ chết, trị vị 16 năm. Bệnh tật chết, lâu 62 tuổi. Táng ở vườn cửa phía Tây cạnh trường Lăng (Lăng của Cao Tổ) (nay giải pháp 35 km về <…>


Hán Hòa Đế thương hiệu là lưu lại Triệu, là đàn ông thứ bốn của Hán Chương Đế, tuổi Mão. Tính tình khỏe mạnh mẽ, cương nghị, tất cả chủ kiến, ông kế vị sau khoản thời gian Chương Đế băng hà, tại vị 18 năm, lâu 27 tuổi. Năm sinh, năm mất: 79- 105. Nơi an táng: Thận Lăng (phía <…>


Hán chất Đế thương hiệu là lưu giữ Toản, tuổi Dần, lá chắt của Hán Chương Đế, đàn ông của Bột Hải Hiếu Vương lưu lại Hồng. Kế vị sau khoản thời gian Hán Xung Đế mất, trên vị 1 năm rưỡi, bị đầu độc chết, lâu 9 tuổi. Năm sinh, năm mất: 138 -146. Chỗ an táng: không rõ <…>


tuyetdenbatngo.com sẽ trong quá trình xây dựng. Nếu có sai sót rất ý muốn mọi fan thông cảm với góp ý cho việc đó tôi.