Lịch sử giáo hội công giáo việt nam

     

TómLược Lịch Sử

GiáoHội thiên chúa giáo Việt Nam

*

Preparedfor internet by Vietnamese Missionaries in Asia

GiáoHội Việt phái nam với hồ sơ 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt phái mạnh làcả một kho tàng châu báu của dân tộc Việt Nam, tiềm tàngchứa đựng vật gì là lấp lánh của Ðạo Thiên Chúa hơn bathế kỷ đã được truyền bá bên trên khắp giang sơn đất Việt:Ðức Tin thuần tuý, Ðức Tin sắt đá, Ðức Tin nồng nànquảng đại của Tổ Tiên Việt Nam. 117 vị Thánh Tử Ðạo là117 đoạn lịch sử oai hùng riêng biệt biệt, không người nào giống ai, trừmột điểm: ai cũng chết oanh liệt, có tác dụng chứng mang đến Ðức Tin.

1.Tóm Lược Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo

2.Sự Nghiệp Truyền Giáo tại Việt Nam

*Công Cuộc Truyền Giáo Của nhị Giám Mục Tiên Khởi Tại GiáoHội Việt Nam

*Giáo hội Việt phái mạnh tri ân vị Giám Mục truyền giáo đầu tiênÐức cha Lambert de la Motte

*Vị Tôi Tớ Chúa Ðức thân phụ Pierre Lambert De La Motte và Tiến TrìnhXin Phong Thánh

*Ðức thân phụ Francois Pallu Người lữ hành can trường trênđường truyền giáo

*Tinh thần truyền giáo của Ðức thân phụ Francois Pallu

3.Giáo Hội Việt phái nam Những thời kỳ bị bách hại

*Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

4.Thành lập sản phẩm Giáo Phẩm Việt Nam

5.Giáo Hội Việt nam giới dưới thời chế độ Cộng Sản

*Giáo Hội Việt nam với 3 Giáo Tỉnh Hà Nội Huế Sàigòn

*Danh Sách các Hồng Y Tổng Giám Mục và Giám Mục Việt Nam

*Tổng kết Giáo Hội Việt phái mạnh trong năm 1996

*Thống kê thực trạng Giáo Hội Việt nam trong năm 2000

*Những Vị Tử Ðạo của Việt nam giới trong thời đại mới

6.Giáo Hội Việt phái nam dưới thời hậu Cộng Sản