Lên một lên hai còn đang bé nhỏ lên ba lên bốn mới tỏ ra người

     
*

Lên một lên nhì còn đang bé xíu nhỏ

Lên cha lên bốn new tỏ ra người

Lên chín lên mười còn vẫn tươi tốt

Hai mươi hăm kiểu mốt mắc bệnh gầy hao

Hai ông thiên tào định bố mươi chết


*

Lên một, lên hai, còn đang bé nhỏ

Lên ba lên bốn, mới tỏ ra người

Lên chín lên mười, còn đang tươi tốt

Hai mươi,hăm mốt, mắc bệnh tí hon hao

Hai ông thiên tào, định cha mươi chết

 


*

lên một lên hai,con đag nhỏ bé nhỏ

lên ba lên bốn new to za người

lên chín lên mười còn đag tươi tốt

hai mươi hăm kiểu mẫu mắc bệnh dịch ôm hao

hai ông thiên tào dih 30 chết

la j?giúp mìh vs

 


Lên một lên haiCòn đang bé nhỏLên cha lên bốnMới tỏ ra ngườiLên chín lên mườiCòn sẽ tươi tốtHai mươi, nhị mốtMắc bệnh gầy haoHai ông thiên tàoĐịnh ba mươi bị tiêu diệt (là chiếc gì?)

Đáp án: khía cạnh trăng.

Bạn đang xem: Lên một lên hai còn đang bé nhỏ lên ba lên bốn mới tỏ ra người


lên một lên hai, còn đang bé nhỏ

lên bố lên bốn, mới tỏ ra người

lên chín lên mười, còn đang tươi tốt

hai mươi hăm mốt, mắc bệnh ốm hao

hai ông thiên tào, định bố mươi chết

Là gì?


Viết số:Ba mươi: … ;Bảy mươi bảy: … ;Tám mươi mốt: …Mười ba: … ;Bốn mươi tư: … ;Mười: …Mười hai: … ;Chín mươi sáu: … ;Chín mươi chín: …Hai mươi: … ;Sáu mươi chín: … ;Bốn mươi tám: …

Viết số:

Ba mươi: … ;Bảy mươi bảy: … ;
Tám mươi mốt: …Mười ba: … ;
Bốn mươi tư: … ;Mười: …
Mười hai: … ;Chín mươi sáu: … ;
Chín mươi chín: …Hai mươi: … ;
Sáu mươi chín: … ;Bốn mươi tám: …

Lời giải đưa ra tiết:

Ba mươi: 30 ;Bảy mươi bảy: 77 ;
Tám mươi mốt: 81Mười ba: 13 ;
Bốn mươi tư: 44 ;Mười: 10
Mười hai: 12 ;Chín mươi sáu: 94 ;
Chín mươi chín: 99Hai mươi: trăng tròn ;
Sáu mươi chín: 69 ;Bốn mươi tám: 48

Viết những số sau:

a) tư nghìn ba trăm;

b) nhì mươi tứ nghìn ba trăm mười sáu;

c) hai mươi bốn nghìn bố trăm linh một;

d) Một trăm tám mươi nghìn bảy trăm mười lăm;

e) tía trăm linh bảy nghìn tứ trăm nhị mươi mốt;

g) Chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín.


Viết những số sau:

a) tư nghìn ba trăm;

b) hai mươi tứ nghìn cha trăm mười sáu;

c) hai mươi tư nghìn cha trăm linh một;

d) Một trăm tám mươi ngàn bảy trăm mười lăm;

e) bố trăm linh bảy nghìn tư trăm nhì mươi mốt;

g) Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.


Lên một lên nhì còn vẫn bé nhỏ Lên cha lên bốn mới tỏ ra fan Lên chín lên mười còn sẽ tươi giỏi ...

Lên một lên nhì còn vẫn bé bé dại Lên ba lên bốn mới tỏ ra người Lên chín lên mười còn đã tươi tốt Hai mươi hăm mốt mắc bệnh ốm lão Bà ông thiên tào định 30 bị tiêu diệt ( Là mẫu gì ? )


Viết các số:Ba trăm nhị mươi lăm:……….Năm trăm tứ mươi: ……….Tám trăm bảy mươi tư: ….Ba trăm linh một: ………….Hai trăm mười bốn: ……….Sáu trăm năm mươi bảy:……….Bốn trăm hai mươi mốt: ……….Bốn trăm tứ mươi tư: ………….Tám trăm: ………………………Chín trăm chín mươi chín:…….

Viết những số:

Ba trăm nhì mươi lăm:……….

Năm trăm tứ mươi: ……….

Tám trăm bảy mươi tư: ….

Xem thêm: Con Đèo Cả Thuộc Tỉnh Nào ? Những Điều Bạn Cần Biết Về Đèo Cả

Ba trăm linh một: ………….

Hai trăm mười bốn: ……….

Sáu trăm năm mươi bảy:……….

Bốn trăm nhị mươi mốt: ……….

Bốn trăm bốn mươi tư: ………….

Tám trăm: ………………………

Chín trăm chín mươi chín:…….


Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp đọc vẫn cho, xác minh các chữ số sản phẩm trăm, chục, đơn vị chức năng rồi viết số có ba chữ số đam mê hợp.

Lời giải đưa ra tiết:

Ba trăm nhị mươi lăm: 325

Năm trăm bốn mươi: 540

Tám trăm bảy mươi tư: 874

Ba trăm linh một: 301

Hai trăm mười bốn: 214

Sáu trăm năm mươi bảy : 657

Bốn trăm nhì mươi mốt: 421

Bốn trăm tứ mươi tư: 444

Tám trăm: 800

Chín trăm chín mươi chín : 999.