Laban Dictionary (by Laban.vn) Chrome Extension

Extension, ng, english, dictionaries, add, showing, tr, open, tabs, laban, dictionary, option, tra, result, ph


*

Laban Dictionary (by Laban.vn) for chrome không tính phí download , Laban Dictionary (by Laban.vn) chrome extension tải về , Laban Dictionary (by Laban.vn) addon download for Google chrome
*

Laban dictionary cung cp mang đến bn công c tra t in tin li trên các website: - H tr t in Anh-Vit, Vit-anh với anh-Anh.

Bạn đang xem: La bàn dictionary

- Tra t d dàng vi thao tác click úp hoc quét khi.

- Tùy chnh hin th gi ý vi Biu tng la chn (balloon) và ni dung tra t (popup).

- được cho phép tt nhanh chc nng tra cu bên trên trang lúc không cn s dng.

ni dung cp nht phiên bn 1.0.3: - h tr thêm t in Anh-Anh.

- hin th kt qu tra cu trên nhiu t in.

- thêm kt qu tra cu t ng ngha (synonym) trong kt qu tìm kiếm kim (nu có).

- thêm tùy chnh phím kích hot (trigger key).

*Lu ý: Extension s không hot ng trên những trang mà bn ã ti trc khi sở hữu t hoc kích hot li extension.

extension hot ng trên những trang này, hãy ti li trang web.

Laban dictionary provides an useful tool for looking up definitions as you browse the webs: - Supported dictionaries: English-Vietnamese, Vietnamese-English and English-English.

Xem thêm: Kiệt Tác Thế Giới: Điện Kremlin Và Quảng Trường Đỏ, Đến Điện Của Kremlin Và Quảng Trường Đỏ (Nga)

- view definition easily by double-clicking or selecting a word.

- Display options: showing balloon for selection or showing popup instantly.

- Option lớn quickly disable extension functions in page.

Whats new in version 1.0.3: - Supports English-English dictionary.

- show found results in dictionaries.

- add synonym words result in tìm kiếm result (if any).

- add trigger key option.

*Note: Extension will not work in tabs that were open prior to installation.

After installing this extension, either reload your xuất hiện tabs or restart Chrome.


Laban Dictionary (by Laban.vn) Chrome extension tải về

It is the Laban Dictionary (by Laban.vn) google chrome extension download link you can tải về and install google chrome Browser.


tải về Laban Dictionary (by Laban.vn) chrome extension (CRX)