Kiều công tiễn

     

Dù Kiều Công Tiễn có tác dụng phản, giết phụ vương nuôi là Dương Đình Nghệ, rước quân phái mạnh Hán vào nhà, bị Ngô Quyền giết mổ chết, nhưng con cháu nội ông là Kiều Công Hãn lại một lòng phò tá cho Ngô Quyền, góp công lớn vượt mặt quân nam giới Hán, hoàn thành thời kỳ ngàn năm bắc thuộc, xuất hiện thời kỳ từ bỏ chủ dài lâu cho dân tộc.

Bạn đang xem: Kiều công tiễn

Kiều Công Tiễn có tác dụng phản

Nhằm giành lại độc lập cho dân tộc, ra khỏi đô hộ phương bắc, Dương Đình Nghệ đã tìm được 3.000 bậc tài năng dưới cờ nghĩa của mình, call họ là “giả tử” tức con nuôi. Trong 3.000 trang tài năng này nổi lên gồm Kiều Công Tiễn và Ngô Quyền.Dương Đình Nghệ có cô gái là Dương Như Ngọc danh tiếng xinh đẹp. Khi con gái đến tuổi kén chọn chồng, Dương Đình Nghệ mở hội thi kén rể, sau cuối Ngô Quyền vượt qua Kiều Công Tiễn với sánh duyên cùng Như Ngọc.Năm 931, Dương Đình Nghệ từ Ái Châu (tức Thanh Hóa ngày nay) kéo quân tiến tấn công thành Đại La (sau này thay tên thành Thăng Long), quân nam Hán thua thảm to yêu cầu chạy về nước. Dương Đình Nghệ phục sinh lại Giang Sơn, xưng là máu Độ Sứ, ông giao cho những tướng lĩnh trấn giữ quản lý các nơi.Tháng 3/937, Kiều Công Tiễn ra tay gần kề hại bố nuôi Dương Đình Nghệ nhằm mục đích cướp ngôi báu, chỉ chiếm thành Đại La.Từ Ái Châu, Ngô Quyền cùng bà xã để tang cha, rồi sẵn sàng hội quân mang lại Đại La hỏi tội Kiều Công Tiễn. Giỏi tin, Kiều Công Tiễn lo lắng, liền cho người mang vàng bạc đãi châu báu kín sang nam giới Hán nhờ với quân cứu vớt viện.

Xem thêm: Địa Điểm Du Lịch Miền Nam Hấp Dẫn Nhất, 5 Địa Điểm Du Lịch Miền Nam Hấp Dẫn Khách Du Lịch

Người hiến kế tiến công quân nam giới Hán tại sông Bạch Đằng

Con trai của Kiều Công Tiễn là Kiều Công chuẩn cố ngăn phụ vương làm việc này nhưng mà không được. Lo lắng Giang đánh lại lâm cảnh nước ngoài xâm, mất nước, ông ngay thức thì viết thư nêu rõ việc phụ thân mình mong viện phái mạnh Hán, rồi gửi thư cho nam nhi mình là Kiều Công Hãn mang đến Ái Châu trao tận tay mang đến Ngô Quyền. Sau đó, Kiều Công chuẩn đưa gia đình đi ngơi nghỉ ẩn.Tin tức mà lại Kiều Công Hãn báo mang lại Ngô Quyền là rất là quan trọng, quyết định vận mệnh dân tộc, vày nhờ này mà Ngô Quyền bắt đầu biết quân nam Hán sẵn sàng tiến đánh, cùng mới sẵn sàng cho planer vừa khử phản nghịch Công Tiễn, lại chuẩn bị đối phó với quân nam Hán.Kiều Công Hãn đoán trước quân phái mạnh Hán sẽ sang bởi đường biển, ông hiến kế với Ngô Quyền rằng: “Nam Hán là nước nhỏ dại ở vùng duyên hải, nhân nhà Đường rã rã nhưng mà nổi lên chiếm phần một vùng khu đất ở phía Đông Nam mà lại dựng thành nước, quân đội mạnh dạn về thủy chiến. Ví như sang nước ta, tất chúng sẽ lấy đường thủy mà tiến, qua sông Bạch Đằng để vào Đại La. Ta đề xuất bày cuộc chiến chúng ngay khi mới vào cửa sông Bạch Đằng”.Ngô Quyền nhanh lẹ đưa quân đến thành Đại La diệt được Kiều Công Tiễn, tiếp nối theo lời của Kiều Công Hãn chuẩn bị một trận địa sẵn ở sông Bạch Đằng.
*
Tranh dân gian: chiến thắng sông Bạch Đằng lần thiết bị nhất.Tại sông Bạch Đằng, Ngô Quyền cho quân tiếp chiến cùng với quân phái mạnh Hán rồi giả thảm bại rút chạy. Quân phái mạnh Hán thừa thắng đuổi theo rồi rơi vào tình thế bãi cọc nhọn cắn sẵn trên sông, các thuyền bự bị chui vào cọc nhọn hầu như tan vỡ. Từ bây giờ phục binh của quân Việt cũng tiến đánh khiến cho quân nam Hán thiệt hại vô số, hoàng tử Hoằng Thao cũng trở thành chết trong trận này.Nghe tin thua trận và nam nhi tử trận, vua phái mạnh Hán là lưu lại Cung bế tắc não nề, không hề tâm trạng kéo quân sang, thậm chí cho rằng tên lưu Cung là xấu và số nhọ nên tiếp nối đã đổi tên thành lưu lại Yểm.Chiến chiến hạ trên sông Bạch Đằng lần thứ nhất đã ngừng ngàn năm đô hộ bắc thuộc, mở ra thời kỳ từ chủ, chủ quyền lâu dài đến dân tộc.

Trung thành với công ty Ngô