I. Thời kỳ làm việc miền Tây Thanh Hóa (1418 - 1423)

1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

- Lê Lợi là 1 hào trưởng có uy tín ngơi nghỉ vùng Lam tô (Thanh Hóa). Trước cảnh nước mất nhà tan, ông đã mộ nghĩa sĩ, kín đáo liên lạc với các hào kiệt, gây ra lực lượng và lựa chọn Lam đánh là địa thế căn cứ cuộc khởi nghĩa.

Bạn đang xem: Khởi nghĩa lam sơn


*
Lê Lợi

- Đầu năm 1416 bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa được ra đời gồm 19 bạn do Lê Lợi mở màn làm lễ thề nghỉ ngơi Lũng Nhai nguyện cùng sống chết bao gồm nhau, quyết tiến công giặc cứu giúp nước.

2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân nghỉ ngơi miền Tây Thanh Hóa

- thân năm 1418 quân Minh vây quét Chí Linh, quyết bắt Lê Lợi. Lê Lai đãcải trang thànhlê Lợi chỉ đạo toán quân cảm tửvà bị giết chết - sự kiện "Lê Lai liều mình cứu giúp chúa”.

- cuối năm 1421 quân Minh kêu gọi 10 vạn quân nhân vây quét Lam Sơn, Lê Lợi rút lên núi Chí Linh, lâm vào tình thế tình trạng vô cùng khó khăn khăn, thiếu hoa màu trầm trọng, đói, rét.

- mùa hè năm 1423,Lê Lợi ý kiến đề nghị tạm hòa, quân Minh đồng ý để dụ hòa Lê Lợi và làm mất ý chí võ thuật của nghĩa quân. Còn nghĩa quân tạm hòa để có thời gian củng thế lực lượng và né tránh cuộc vây hãm của địch kế tiếp lại quay trở lại Lam Sơn.

- cuối năm 1424, quân Minhmua chuộc Lê Lợi đại bại nên sẵn sàng tấn công Lam Sơn, cuộc khởi nghĩa gửi sang quy trình tiến độ mới.

Thời gian

Sự kiện

1418

Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa sinh hoạt Lam Sơn.

Nghĩa quân nên rút lên núi Chí Linh lần 1.

1421

Nghĩa quân đề xuất rút lên núi Chí Linh lần đồ vật 2.

1423

Lê Lợi đưa ra quyết định hòahoãn với quân Minh.

1424

QuânMinh download chuộc Lê Lợi ko thành, sẵn sàng tấn công nghĩa quân Lam Sơn.

Nghĩa quân cần rút lên núi Chí Linh lần 3.


34033

II. Hóa giải Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa với tiến quân ra Bắc (1424 - 1426)

1. Giải phóng nghệ an (1424)

- Theo planer của Nguyễn Chích, nghĩa binh đã“chuyển quân vào tỉnh nghệ an là địa điểm hiểm yếu, đất rộng, bạn đông, rồi nhờ vào đấy nhưng quay ra đánh lấy Đông Đô”.

- nghĩa quân đánhthắng trận Đa căng, Trà Lân, Khả Lưu, tình nhân Ải, giải tỏa phần lớnNghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa chỉ trong tầm mộttháng.

- Sau đó, nghĩa quân sẽ rút vào tỉnh nghệ an để thoát chũm bị bao vây, mở rộng địa bàn chuyển động và kiểm soát điều hành của nghĩa binh trên phạm vi to lớn là Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa.


34036

2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (1425)

- tháng 8/1425, è Nguyên Hãn, Lê Ngân lãnh đạo quân từ tỉnh nghệ an tiến vào giải hòa Tân Bình (Quảng Bình),Thuận Hóa (Thừa Thiên Huế).

- từ tháng 10/1424 đến tháng8/1425 một vùng rộng lớn được giải tỏa từ Thanh Hóa mang lại Hải Vân, cùng với khí chũm áp đảo, nghĩa quân sẵn sàng tiến ra Bắc.- trong khi đó, quân Minhphải rút vào những thành lũy để núm thủ.

3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động cuối năm 1426

- tháng 9/1426 nghĩa quân tiến ra Bắc bằng 3 đạo quân:+ Đạo thứ nhất tiến ra giải phóng tây bắc chặn viện binh tương hỗ địch từ Vân nam sang.+ Đạo lắp thêm hai giải phóng hạ lưu giữ sông Hồng, và ngăn đường rút quân từ tỉnh nghệ an về Đông Quan, và chặn viện binh tương hỗ từ Quảng Tây sang.+ Đạo thứ bố tiến trực tiếp ra Đông Quan.

Xem thêm: Diễn Viên Hài Tiến Luật Bao Nhiêu Tuổi, Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Hôn Nhân Nam Diễn Viên


*
Lược đồ đường tiến quân ra Bắc của nghĩa binh Lam Sơn

- trọng trách của ba đạo quân: tiến sâu vào vùng chiếm phần đóng của địch bao vây đồn địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn viện binh địch.

- Được sự cỗ vũ của nhân dân, nghĩa quân đang giành thắng lợi nhiều trận, buộc quân Minh đề nghị rút vào thành Đông quan liêu để thay thủ.

Thời gian

Sự kiện

1424

Giải phóng Nghệ An

1425

Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa

1426

Tiến quân ra Bắc, không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động

III. Khởi nghĩa Lam sơn toàn thắng (cuối năm 1426 - cuối năm 1427)

1. Trận giỏi Động - Chúc Động (cuối năm 1426)

a. Chuẩn bị

- Quân Minh: tháng 10/1426, 5 vạn viện binh hỗ trợ do vương Thông chỉ huy đã mang lại Đông Quan.

- nghĩa binh Lam Sơn:đặt phục binh ở tốt Đông, Chúc Động.

b. Diễn biến

- Quân ta tiến công từ phần đa phía.


*
Diễn biến chuyển trận giỏi Động - Chúc Động

c. Kết quả

- 5 vạn quân Minhtử thương, vương vãi Thông chạy về Đông Quan.

d. Ý nghĩa

- Chiến thắngđã tạo điều kiện cho quân Lam Sơn vây hãm thành Đông Quan, giải phóng các châu, huyện.

- Quân Minh suy yếu, rơi vào cảnh thế bị động.

2. Trận chi Lăng - Xương Giang (tháng 10/1427)

a. Chuẩn chỉnh bị

- Quân Minh: 15 vạn viện binh từ Trung Quốckéo vào nước ta.

- nghĩa quân Lam Sơn: triệu tập lực lượng phá hủy quân Liễu Thăng trước.

b. Diễn biến

- mon 10/1427, 10 vạn viện binh trong phòng Minh chia làm hai đạo, một đạodo Liễu Thăng , một đạo khác bởi Mộc Thạnhchỉ huyđã tiến vào nước ta.

- Lương Minh lên nạm Liễu Thăngdẫn quân xuống Xương Giang tiếp tục bị phục kích ở phải Trạm, Phố Cát.

- Biết Liễu Thăng tử trận, Mộc Thạnh gấp vã rút quân về nước.


*
Chiến thắng chi Lăng - Xương Giang

c. Kết quả

- Liễu Thăng, Lương Minh bị tử trận, hàng ngàn tên địch bị chết.

- vương Thông xin hoà, mở hội thề Đông Quan, rút ngoài nước ta.


82629

3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

a. Lý do thắng lợi

- truyền thống cuội nguồn yêu nước, ý thức quyết chiến của quần chúng. # ta, sẽ tham gia, hỗ trợ cuộc khởi nghĩa thừa qua đa số khó khăn.

- Sự chỉ huy tài tình, mưu lược của bộ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, vượt trội là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... đã bao hàm kế sách đúng chuẩn để gửi cuộc khởi nghĩa đến win lợi, sẽ biết kết hợp sức mạnh quân sự và nước ngoài giao để thành công kẻ thù. Những người dân lãnh đạo sẽ biết nhờ vào dân, từ bỏ cuộc khởi nghĩa cách tân và phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

b. Ý nghĩa lịch sử

- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã ngừng 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh, kết thúc nhiệm vụ giải phóng đất nước, mở ra thời kì cải cách và phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc nước ta - thời Lê Sơ.